Miercuri 22 martie, a.c. începând cu orele 9.00, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, la care au participat prefectul Mihaela Maria Albu, subprefectul Popescu Monica, directori ai serviciilor publice deconcentrate, reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale din județ.

 

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: asigurarea resursei umane în unitățile de învățământ din județul Alba: managementul școlilor prin numirile directorilor în contextul Metodologiei aprobată prin OMENCS nr. 5080/2016, privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct; asigurarea condițiilor pentru aplicarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5739/14.11.2016 privind Metodologia Cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018; analiza situațiilor financiare la bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul accidente de muncă și boli profesionale și bugetul de stat la data de 31.12.2016; prezentarea problemelor cu care se confruntă sectorul feroviar și măsurile care ar trebui întreprinse pentru relansarea activității acestuia.

 

         Primul punct al ordinii de zi, a fost prezentat de către doamna Monalisa Mirela Borza – inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.

În urma organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ din județul Alba, desfășurat în perioada 12.09.2016 – 16.12.2016 au promovat concursul 105 candidați. Au fost numiți în funcția de director un număr de 70 directori, care au semnat contract de management educațional cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și contract de management administrativ financiar cu primarul unității administrativ – teritoriale, iar pentru funcția de director adjunct un număr de 35 directori adjuncți, care au semnat contract de management educațional cu Inspectoratul Școlar Județean Alba.

 

Al doilea punct de pe ordinea de zi a fost prezentat de către domnul Alexandru Retegan – director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Alba.

Conturile  de execuţie bugetara a veniturilor si cheltuielilor sintetizează rezultatele execuţiei bugetare la nivelul Casei Județene de Pensii Alba la data de 31.12.2016. Veniturile încasate au fost de 347.774.802 lei structurate astfel: venituri din contribuţii angajatori 208.532.602 lei , contribuţiile asiguratiilor 140.107.917  lei, venituri nefiscale de 1.988.678 lei si sume in curs de distribuire -2.854.395 lei

Plățile efectuate  in baza  cheltuielilor angajate  si a creditelor bugetare au fost de 944.641.044 lei din care: cheltuieli de personal 2.929.514 lei bunuri si servicii 6.722.264 lei, cheltuieli de capital 42.156 lei, cheltuieli de asistenta sociala  934.947.110 lei. Cheltuielile  deduse direct de agenţii economici au fost in suma de 220.606 lei . Ca urmare a datelor prezentate anterior,  deficitul înregistrat la BASS la nivelul CJP Alba in urma execuţiei bugetare la 31.12.2016 a fost de 597.086.848  lei. Veniturile aferente  anului 2016 au înregistrat o scădere cu 17,39 % fata de aceeaşi perioada a anului precedent  in condiţiile in care si cheltuielile de asemenea au crescut cu 5.21% , având drept consecinţa o  creştere a deficitului de 25,99 %.

Situaţiile financiare ale bugetului de stat au fost întocmite conform legislaţiei in vigoare. S-au înregistrat la finele anului 2016 cheltuieli in suma de 106.027.296 lei . Ponderea cea mai mare in procent de 98,93% o constituie cheltuielile cu plata pensiilor si indemnizaţilor aferente legilor speciale, diferenţa de 1,07% sunt cheltuielile poştale si taxele de telecomunicaţii.

 

Domnul Andone Eugen – reprezentantul Alianței Federațiilor Tehnice Feroviare a prezentat problemele cu care se confruntă sectorul feroviar și măsurile care ar trebui întreprinse pentru relansarea activității acestuia în opinia alianței sindicale pe care o reprezintă.

Instituția Prefectului – județul Alba va informa Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social cu privire la problemele ridicate în cadrul ședinței înaintând în acest sens memoriul Alianței Federațiilor Tehnice Feroviare.

 

Reprezentanții Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa și Blocului Național Sindical au propus modificarea Legii 62/2011 privind dialogul social, în sensul reintroducerii contractului colectiv de muncă la nivel național.

Cele două confederații sindicale consideră că ar fi binevenită  și modificarea Codului Muncii în sensul menținerii în câmpul muncii a persoanelor care împlinesc vârsta de pensionare, până la primirea deciziei, motivând că persoana respectivă nu are în acest interval de timp calitatea de asigurat, fiind lipsită astfel de protecție medico – socială.

Doamna prefect, Mihaela Maria Albu, și-a exprimat susținerea pentru rezolvarea problemelor care au fost aduse la cunoștința Comisiei de Dialog Social Alba, dând asigurări celor prezenți că toate dificultățile cu care se confruntă vor fi înaintate cu maximă celeritate Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux