În cadrul ședinței Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, prezidată de prefectul Dănuț Emil Hălălai

S-a prezentat Raportul de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, ghețurilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Alba, în perioada 16-23 iunie 2017

Marți 25 iulie a.c. s-a desfăşurat  şedința extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, la care au participat prefectul Dănuț Emil Hălălai și subprefectul Monica Popescu.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: prezentarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, ghețurilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Alba, în perioada 16-23 iunie 2017; prezentarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, ghețurilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Alba, în perioada 16– 23 iunie 2017; prezentarea Regulamentului de organizare și Funcționare a CJSU Alba, modificat după ultimele prevederi legislative și după actualizarea grupurilor de suport tehnic; prezentarea proiectului de hotărâre pentru adoptarea Regulamentului de organizare și Funcționare a CJSU Alba.

Precipitațiile căzute în perioada 16-23 iunie 2017 au determinat scurgeri importante pe versanți, activarea unor torenți, viituri rapide pe pâraie și unele cursuri mici de ape necodificate și nesupravegheate hidrometric. De asemenea, s-au înregistrat și creșteri de niveluri și debite pe râurile mici din zona Munților Apuseni – afluenții de dreapta ai Mureșului și ai Arieșului. În această perioadă nu au fost atinse cote de apărare la nici o stație hidrometrică din județ. Ca urmare a acestor fenomene, au fost afectate gospodării ale populației, drumuri, poduri, podețe, rețele electrice și de comunicație, terenuri agricole și alte obiective în localitățile: Baia de Arieș, Sălciua, Ponor, Râmeț, Întregalde, Galda de Jos și Stremț. Grindina căzută pe raza comunei Doștat în data de 23 iunie 2017 a afectat livezi de meri și culture de porumb.

În urma deplasării în teren a comisiilor de specialitate numite prin ordinul prefectului Dănuț Emil Hălălai, a fost întocmită situaţia pagubelor materiale produse în judeţul Alba ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate în perioada 16 – 23.06.2017. Cumulat, totalul pagubelor înregistrate în județul Alba în perioada 16 – 23 iunie 2017 este de 3321,39 mii lei.

 

Nu s-au înregistrat victime umane ca efect al fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Nu există lucrări de apărare în zonele calamitate, prin urmare nu au fost afectate lucrările cu rol de apărare din administrarea S.G.A. Alba. Fluxul informaţional între Comitetele locale şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a funcţionat în general bine.

Propunerile desprinse în urma analizei Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, ghețurilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Alba, în perioada 16-23 iunie 2017, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență vizează alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare totală de 2.746,11 mii lei, pe administratori de obiective afectate și ordonatori de credite, după cum urmează:

  • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 702,42 mii lei, în bugetul Consiliului Județean Alba pentru refacerea DJ 750C, DJ 107 I, a unui pod și a 10 podețe.
  • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 56,98 mii lei, în bugetul Consiliului Local al orașului Baia de Arieș, pentru refacerea drumurilor vicinale, drumului de exploatare și a 9 podețe.
  • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 906,7 mii lei, în bugetul Consiliului Local al comunei Sălciua, pentru refacerea drumurilor comunale, sătești, de exploatare, vicinale, străzilor, podurilor, podețelor și punților pietonale.
  • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 24,94 mii lei, în bugetul Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru refacerea DC 76.
  • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 60,75 mii lei, în bugetul Consiliului Local al comunei Întregalde, pentru refacerea DC 76 și a podețelor situate pe DC 76.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux