Joi 22 iunie a.c. s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Alba la care au participat prefectul Dănuț Emil Hălălai și subprefectul Monica Popescu. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: raport privind concluziile desprinse urmare desfășurării activității de verificare a respectării normelor legale din domeniul sănătății publice, sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și protecția consumatorilor privind comercializarea produselor alimentare în chioșcurile din incintele unităților de învățământ; raport privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal de Interior Alba în   anul 2016; informare privind gradul de realizare a programului de încasări la bugetul centralizat al statului în județul Alba pe trimestrul I al anului în curs.

În urma ordinului Prefectului Județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai s-a constituit o echipă mixtă de control pentru verificarea respectării prevederilor Legii 123/2008 și a Ordinului Ministrului Sănătății cu numărul 1563/2008 privind comercializarea alimentelor în chioșcurile școlare. Instituțiile care au participat la controlul mixt au fost: Instituția Prefectului Județului Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Alba, Direcția Sanitar Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Alba. Au fost verificate un număr de 20 instituții de învătământ școlar și un număr  de 22 chioșcuri alimentare  din care: desfacere alimente: 19 unități; preparare alimente: 3 unități. Din unitățile controlate au respectat legislația sanitară, respectiv Legea 123/2008 și Ordinul Ministrului Sănătății numărul 1563/2008 o unitate alimentară, restul de 21 unități având deficiențe igienico sanitare legate de comercializarea produselor alimentare nerecomandate școlarilor.

În urma controalelor igienico sanitare au fost sancționați pentru neconformitățile constatate conform Ordonanței de Guvern numărul 2 din 12.07.2001 un număr de  21 agenți economici și au fost retrase de la comercializare o cantitate de 182,8 kg și 170,2  alimente care figurează în lista alimentelor nerocomandate și interzise.

Prefectul Dănuț Emil Hălălai a precizat că se impune luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea condițiilor în care se comercializează alimentele în chioșcurile școlare, subliniind faptul că sănătatea și alimentația corectă și sănătoasă a copiilor reprezintă o prioritate majoră pentru autoritățile locale și județene.

În  anul 2016 la Biroul Vamal  de Interior Alba au fost înregistrate un număr de  12.622   declaraţii vamale, în creștere cu 873 declarații vamale față de anul 2015, structurate astfel : 4.099 declaraţii vamale de punere în liberă circulaţie ( în anul 2015 –  3390 declarații vamale); 8.418 declaraţii vamale de export ( în anul 2015 – 8189 declarații vamale); 105 declaraţii vamale pentru care a fost solicitat un regim vamal economic (în anul 2015 – 170 declarații vamale).

Au fost emise un numar de 369  declaraţii vamale de tranzit vamal şi au fost primite 2678 declaratii vamale de tranzit vamal. Încasările în vamă, constând din taxe vamale, accize, TVA, amenzi persoane fizice şi juridice, în anul 2016 au fost în cuantum total de  51.147.411 lei .

Valoarea mărfurilor puse în liberă circulație la Biroul Vamal de Interior Alba în anul 2016  a fost de 407.084.228 lei, valoare care a fost utilizată în vederea aplicării Tarifului vamal al Comunităților Europene.

La data de 31.03.2017 în judeţul Alba erau înregistraţi în total 34.750 contribuabili, din care 406 instituţii publice, 19.109 persoane juridice şi 15.235 persoane fizice. La nivelul judeţului Alba, în trimestrul I al anului în curs, ca urmare a plăţilor voluntare efectuate de catre contribuabili, precum şi a măsurilor întreprinse pe linia executării silite, au fost încasate la bugetul general consolidat al statului,  venituri în suma de 252.134.286 lei.

Prefectul Dănuț Emil Hălălai a subliniat faptul că   activitatea viitoare de colectare ar trebui să vizeze  intensificarea urmăririi execuţiei bugetului de stat pentru toate sursele de venituri bugetare, creşterea eficienţei colectării veniturilor prin creşterea colectării prin conformare voluntară sau prin intensificarea măsurilor de executare silită.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux