Joi 27 septembrie a.c. la sediul Instituţiei Prefectului – Județul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, la care au participat subprefectul  Popescu Monica, manageri ai instituţiilor publice judeţene, reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: informare privind starea unităților de învățământ la începutul anului școlar 2017-2018, în județul Alba; informare privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Alba, Biroul pentru Accidente de Muncă și Boli Profesionale pentru aplicarea legislației în domeniul accidentelor de muncă și bolilor profesionale în județul Alba în primele opt luni ale anului 2017; informare cu privire la principalele probleme cu care se confruntă sistemul public de sănătate și asistență socială; discuții cu privire la noua lege a pensiilor și transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.

Rețeaua școlară în anul școlar 2017-2018, în județul Alba este formată din 131 unități de învățământ preuniversitar de stat și 12 unități particulare.

În ceea ce privește personalul didactic, din numărul total de 4177 de norme didactice, 3208 norme, respectiv 76,8% , este acoperit cu cadre didactice titulare, iar pe restul de 23,2% norme vor fi suplinitori calificați.

În prezent toate comenzile de manuale pentru clase I-IV și VI-XII sunt onorate de către edituri, manualele au fost ridicate din depozitul ISJ Alba de către unitățile de învățământ și au fost la începutul anului școlar pe băncile elevilor. Referitor la manualele pentru elevii din clasa a V-a, au fost predate școlilor in data de 7 septembrie manuale de limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, limba și literatura maternă maghiară, pregătire sportivă practică – fotbal, pregătire sportivă practic-atletism, educație fizică și sport, religie – cultul romană catolic în limba maghiară și religie-cultul romano catolic în limba română.

Din datele centralizate la nivelul Inspectoratul Școlar Județean Alba referitoare la autorizațiile PSI (autorizație de securitate la incendiu) și autorizațiile sanitare pentru unitățile de învățământ de stat din Județul Alba, situația se prezintă astfel:

  • 72,40% din totalul clădirilor în care funcționează unitățile de învățământ dețin Avizul PSI sau sunt în curs de obținere(dosarul de autorizare a fost depus), iar în aceste unități de învățământ învață 72,47% din totalul elevilor;
  • 91,47% din totalul clădirilor în care funcționează unitățile de învățământ dețin autorizația sanitară sau sunt în curs de autorizare (dosarul de autorizare a fost depus), iar în aceste unități de învățământ învață 97,76% din totalul elevilor.

Situația accidentelor de munca comparativ cu perioada similară din anul 2015 se prezintă astfel:

Anul Nr. total accidente
2017 54
2016 49
2015 50

 

Subprefectul Monica Popescu a propus optimizarea comunicării cu angajatorii in vederea promovării prevederilor Legii nr. 346/ 2002 – actualizată, având in vedere faptul ca s-a constatat din practica anilor anteriori, deficiențe de cunoaștere sau chiar necunoașterea prevederilor Legii nr. 346/ 2002 – actualizată. De asemenea prin contacte directe se va explica angajatorilor importanța  consilierii in domeniul prevenirii accidentelor de munca și a bolilor profesionale, pentru a cunoaște mai bine starea de fapt din societățile lor (riscurile de accidente de munca și boli profesionale), putând lua astfel măsurile ce se impun pentru diminuarea sau înlăturarea riscurilor de accidente de munca și boli profesionale.

Reprezentantul Sindicatului Județean Sanitas Alba, doamna Cristina Costea a prezentat principalele probleme cu care se confruntă sistemul public de sănătate și asistență socială și anume:

  • necesitatea modificării Legii nr.153/2017 în ceea ce privește limitarea la 30% a procentului de acordare a sporurilor, cât și revizuirea ierarhiei grilelor de salarizare în cadrul familiei ocupaționale ” Sănătate și asistență socială”;
  • imposibilitatea elaborării și aprobării unui Regulament de sporuri și echitabil pentru toți angajații din sistemul sanitar;
  • necesitatea aplicării integrale a creșterilor salariale pentru toți salariații din sectorul de activitate cu începere de la 01.03.2018;
  • renunțarea la transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat;
  • acordarea tichetelor de masă pentru întregul an 2018;
  • încheierea unui contract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate.

Membrii Comisiei De dialog Social au purtat discuții cu privire la noua lege a pensiilor și transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Reprezentanții organizațiilor sindicale au apreciat că aceste modificări legislative ar trebui făcute după o dezbatere publică și după consultări cu sindicatele și patronatele reprezentative la nivel național. Totodată aceștia au informat că vor desfășura în această perioadă o serie de acțiuni de protest la nivelul țării.

Subprefectul Monica Popescu a asigurat liderii de sindicat că toate problemele ridicate în cadrul ședinței vor fi aduse la cunoștință reprezentanților Guvernului și doleanțele acestora vor fi înaintate Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social.

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux