Joi 15 decembrie a.c. începând cu orele 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, prezidată de prefectul Mihaela Maria Albu.

Tema principală a şedinţei a vizat  analiza activităţii Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba pe anul 2016.

 

Membrii comitetului s-au reunit lunar în cadrul şedinţelor ordinare, în prima şedinţă a acestui an fiind aprobată tematica fiecărei întruniri. Aceasta a putut fi completată ori de câte ori au existat propuneri din partea reprezentanţilor asociaţiilor de pensionari şi/sau a reprezentanţilor serviciilor publice deconcentrate membre ale comitetului.

Principalele tematici care au făcut obiectul ordinii de zi a acestor şedinţe au fost următoarele:

 • Situaţia persoanelor cu dizabilităţi, din punct de vedere numeric, la nivelul judeţului Alba, la 31.12.2015.
 • Analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistenţă socială în anul 2015.
 • Drepturile pensionarilor şi accesul la acestea (legi ce îngrădesc drepturile) – punctul de vedere al Asociaţiei „Speranţa de Alba”.
 • Informare privind modul de atribuire a biletelor de tratament pentru pensionari şi asiguraţii sistemului public de pensii în anul 2015. Măsurile stabilite în vederea soluţionării cererilor în anul 2016.
 • Prezentarea serviciilor sociale furnizate şi susţinute de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pentru persoanele adulte cu/fără dizabilităţi.
 • Analiza modului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016.
 • Activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii, Biroul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă privind soluţionarea dosarelor de invaliditate în anul 2015. Măsuri stabilite pentru îmbunătăţirea activităţii.
 • Informare privind tratamentul cu medicamente cu aprobare de la comisiile terapeutice constituite la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Alba.
 • Programele naţionale de sănătate, derulate de către Direcţia de Sănătate Publică Alba.
 • Prezentarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos, județul Alba.
 • Verificarea modului de stabilire a contribuţiei de întreţinere a persoanelor vârstnice în centrele de îngrijire şi asistenţă socială.
 • Situaţie referitoare la modul de desfăşurare a procesului de încheiere a contractelor cu furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale din judeţul Alba.
 • Informare privind activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba pentru asigurarea unui cadru de comunicare transparent, deschis, corect, credibil şi eficient.
 • Comunicarea cu persoanele adulte cu dizabilităţi.
 • Situaţia şi modul de acordare a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice şi funcţionale în ambulatoriu pentru persoanele din judeţul Alba.
 • Profesiile implicate în furnizarea serviciilor sociale.
 • Comunicarea interinstituţională în promovarea serviciilor medicale pentru persoanele vârstnice.
 • Informare privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba pentru soluţionarea cererilor privind pensiile internaţionale pentru asiguraţii care au realizat stagii de cotizare, atât în ţară cât şi în străinătate.
 • Informare privind modul de respectare a standardelor minime obligatorii în căminele pentru persoane vârstnice în vederea licenţierii serviciilor.

Tematica propusă în cadrul şedinţelor Comitetului și acţiunile întreprinse de autorităţile locale și instituțiile publice au avut ca scop îmbunătăţirea vieţii pensionarilor atât din punct de vedere economic, social, dar şi medical sau cultural.

În urma dezbaterilor tematicilor cuprinse pe ordinea de zi a fiecărei şedinţe s-au desprins o serie de aspecte pentru a căror rezolvare a fost nevoie de intervenţia instituţiilor şi autorităţilor publice de la nivel central, formulându-se propuneri în acest sens:

 • Modificarea OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pe perioada sezonului rece, în sensul acordării de material lemnos, de către primăriile care au în proprietate păduri. Astfel, familiile şi persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, vor beneficia în mod concret de un ajutor pentru încălzirea locuinței, fiindu-se evitat riscul de excluziune socială.
 • Prețul biletelor de tratament să fie unul fix pentru toate categoriile de pensionari, eliminându-se astfel discriminarea existentă pentru plata biletelor. Motivarea este că în prețul biletelor sunt incluse aceleași servicii și facilități și este nedrept ca unii să plătească mai mult și alții mai puțin.
 • Creșterea veniturilor medicilor de expertiză medicală, pentru a putea atrage mai mulți specialiști în sistem.
 • Mediatizarea în rândul cetăţenilor a serviciilor sociale furnizate şi susţinute de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pentru persoanele adulte cu/fără dizabilităţi.
 • Suplimentarea fondurilor necesare pentru serviciile medicale paraclinice (analize de laborator, investigații imagistice).
 • Suplimentarea posturilor pentru medicii specialiști din cadrul direcțiilor de sănătate publică, precum și remunerarea adecvată a medicilor școlari.
 • Introducerea ca indicator în Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, cu modificările și completările ulterioare, a costului total/pacient critic care să cuprindă toate cheltuielile din cadrul secției ATI, inclusiv costurile cu manopera și cheltuielile indirecte, pentru a se cunoaște costul real al pacientului critic în secțiile ATI.
 • Înființarea unor centre de permanență pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă a colectivităților locale arondate, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicina de familie, pentru pacienții care nu pun probleme medicale de urgență.
 • Creșterea numărului medicilor de familie din zona Munților Apuseni.
 • Mediatizarea în rândul cetăţenilor a demersurilor pe care trebuie să le întreprindă pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Necesitatea iniţierii unui număr sporit de campanii care să promoveze un stil de viaţă sănătos în rândul persoanelor vârstnice.

 

Toate aceste propuneri au fost înaintate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu radiografia şedinţei fiecărei luni.

Pe parcursul anului s-a urmărit creşterea capacităţii acestui organism în vederea soluţionării problemelor persoanelor vârstnice prin organizarea şedinţelor lunare la sediul unor asociaţii de pensionari din judeţ, primării, precum şi la diverse centre de îngrijire.

În acest sens exemplificăm: vizită la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir, Primăria municipiului Aiud, Primăria orașului Cugir, etc.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux