Luni 25 septembrie, a.c. la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, prezidată de prefectul Dănuț – Emil Hălălai.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială în semestrul I; informare privind situațiile de urgență în cazul  persoanelor cu dizabilități; diverse.

Alocaţia de stat pentru copii, s-a acordat în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, pentru un număr de 61.037 beneficiari.

Alocaţia pentru susţinerea familiei s-a acordat în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei republicată, pentru un număr mediu lunar de 3.708 beneficiari, suma plătită cu acest titlu fiind de 3.708.546 lei.

Alocaţia de întreţinere pentru copiii aflaţi în plasament familial, prevăzută de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare s-a acordat pentru un număr de 913 beneficiari, pentru care s-a plătit, în primele 6 luni ale anului 2017, suma de 3.529.194 lei.

Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA s-a acordat pentru un număr de 30 persoane adulte, iar suma plătită cu acest titlu a fost de 85.456 lei.

În baza OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, s-au acordat un număr de 3.127 indemnizaţii lunare, plătindu-se, pentru această perioadă, suma de 27.660.197 lei şi 1.087 stimulente, în valoare totală de 3.983.642 lei.

Venitul minim garantat (ajutorul social) s-a acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de 4.815 de beneficiari, pentru care, în semestrul I 2017, s-a plătit suma de 7.541.748 lei.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale şi energie electrică, prevăzute de OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pe perioada sezonului rece, s-au acordat, în perioada 01.01.2017-30.06.2017, pentru un număr mediu de 2883 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 1.491.521 lei.

Solicitarea fondurilor de la bugetul de stat şi efectuarea plăţilor către Consiliul Judeţean Alba, respectiv DGASPC Alba pentru plata indemnizaţiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav şi accentuat, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap grav, accentuat şi mediu şi a indemnizaţiei de însoţitor pentru adultul cu handicap vizual grav a fost transmisă către DGASPC Alba, pentru plata acestor drepturi, suma de 31.125.755 lei, pentru un număr mediu lunar de 33.448 beneficiari.

În ceea ce priveşte acordarea ajutorului social, cele 4.815 dosare pentru care se face plata   lunar au în componenţa lor un număr mediu de 23.037 titulari şi membrii ai familiilor acestora. Persoanele vârstnice care fac parte din aceştia sunt în număr de 1.710 persoane, ceea ce reprezintă 7,42 %  din numărul total al beneficiarilor de ajutor social. În primul semestru al anului 2017, dintr-un număr total de 544 dosare pentru care a fost stabilit dreptul la ajutor social, 29 persoane erau persoane vârstnice ceea ce reprezintă 5,33 %.

În cursul anului 2017 la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba , până la aceasta dată s-au înregistrat un număr de 39 cereri de internare în centre rezidențiale aflate în subordinea instituției. Aceste solicitări s-au soluționat prin emiterea unui număr de 30 de dispoziții de admitere în centrele rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Un număr de 8 solicitări de internare sunt în așteptarea unor locuri vacante în centrele rezidențiale, iar o cerere a fost respinsă cazul fiind referit primăriei de domiciliu a solicitantului spre monitorizare.

În anul 2016 Comisia de Expertiză a Persoanelor Adulte  cu Handicap a emis un număr de 126 de dispoziții privind  admiterea, transferul sau încetarea serviciilor sociale în cadrul centrelor rezidențiale din județul Alba. Dintre acestea un număr de 56 de dispoziții au fost emise pentru admiterea persoanelor cu dizabilități în centrele rezidențiale.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor vârstnice și totodată a familiilor acestora, prefectul Dănuț -Emil Hălălai a propus Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului ca împreună cu actori ai societății civile, ong-uri, asociații și fundații să înființeze Centre de tip Respiro, Instituția Prefectului urmând să organizeze reuniuni și cu reprezentanți ai primăriilor din județ în vederea transpunerii în practică a acestei inițiative. Precizăm faptul că Respiro este un serviciu care oferă, în cadrul unui centru specializat, îngrijire și supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile/săptămână tinerilor, adulților, vârstnicilor cu diverse afecțiuni, precum și persoanelor cu dizabilități, care se află în diferite situații dificile de viață, în imposibilitatea de a se îngriji, pentru ca familiile, rudele sau alte persoane care au grijă de ele să poată beneficia de un repaus de maximum 30 de zile pe an.

Totodată prefectul Dănuț-Emil Hălălai le –a precizat reprezentanților organizațiilor de pensionari din Comitet că își dorește mai multă implicare din partea lor, aceștia fiind așteptați să vină cu propuneri și probleme concrete de dezbătut în cadrul ședințelor, inclusiv cu prezentarea activităților desfășurate de organizații .

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux