Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat“, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19.

Instituţia Prefectului – judeţul Alba oferă posibilitatea cetăţenilor de a-şi exprima online opiniile faţă de problemele cu care se confruntă, precum şi de a formula sesizări/petiții/reclamații cu privire la diferite aspecte sau situaţii (vezi O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare)

Pentru a primi un răspuns prompt şi avizat este necesar să completaţi formularul de mai jos, în care câmpurile marcate cu asterisc * sunt obligatorii (conform art.7 din O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare).

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux