PROGRAMARI  ON-LINE

Banner---SIS-II---Poster

SESIZATI   FAPTELE   DE   CORUPTIE
0800.806.806 (linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie)

Protectia datelor cu caracter personal

ghid_exercitarea_drepturilor_de_catre_pers_vizata

Informații:

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat poștal sau în numerar.

Contul în care se plătește taxa de pașaport:

RO49TREZ002502602X007826

NOILE TAXE PENTRU PAȘAPORTUL TEMPORAR ȘI PAȘAPORTUL ELECTRONIC SIMPLU

Valabile începând cu data de 01.02.2017

  1. Taxa pentru pașaportul simplu electronic, cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani – 258 lei
  2. Taxa pentru pașaportul simplu electronic, cu valabilitate 3 ani, eliberat minorilor sub 12 ani – 234 lei
  3. Taxa pentru pașaportul simplu temporar – 96 lei
  4. Taxa pentru eliberarea adeverințelor – 0 lei
  5. Taxa pentru furnizarea de date din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple – 0 lei

 

 

I. PASAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC

 a) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC IN CAZUL PERSOANELOR MAJORE:

    – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţitã de certificatul de naştere, în original;
– chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului în valoare de   – 258 lei;

    – paşaportul anterior, dacã acesta existã.

NOTA:
    – documentele se  depun personal, de catre solicitanti;
    – cererea se emite automat, la ghiseu, odată cu depunerea documentelor ;
    – la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã);
    – termenul de solutionare a cererii este de 14 zile calendaristice;
    – termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic este de 5 ani.

b) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC IN CAZUL MINORILOR  CARE NU AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI:

– certificatul de nastere al minorului, in original;

     – document(e) de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
    – pentru minorii sub 12 ani chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului în valoare de  – 234 lei;
    – pentru minorii peste 12 ani chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului în valoare de – 258 lei;
    – paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.

NOTA:
   –   la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
   – documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana imputernicita;
   –  cererea se emite automat, la ghiseu, odată cu depunerea documentelor;
   –  la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);
   –  termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori este de 5 ani, iar pentru minorii care nu au implinit 12 ani, valabilitatea este de 3 ani);

C) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC IN CAZUL MINORILOR CARE AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI:

– cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fara prenumele parintilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;

   – declaratii de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti in conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii); Atunci când declaraţiile de acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale pãrinţilor, al unuia dintre pãrinţi sau al reprezentantului legal,  aflate în termen de valabilitate, în original;
    – chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului în valoare de   – 258 lei;
    – paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.

NOTA:
    – documentele se depun personal de catre minor, prezenta acestuia la ghişeu fiind obligatorie;
    – cererea se emite automat, la ghiseu, odată cu depunerea documentelor;
  – la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã);
    – termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori  este de 5 ani;

 d.) Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic cu menţionarea domiciliului în străinătate

– paşaportul anterior, dacă acesta există;
– chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului în valoare de – 258 lei ;
– certificate stare civilă, în original şi fotocopie;
– documentele eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original şi fotocopie, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte dreptul de şedere pe o durată de cel puţin un an sau care a fost prelungit succesiv în decursul unui an de zile.

  • În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele doveditoare a dreptului de şedere pe teritoriul altui stat şi cele solicitate a fi înscrise în paşaport, cererea se acceptă numai după înscrierea menţiunii necesare pe actul de stare civilă.

Domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinţi, părintele supravieţuitor, părintele căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori reprezentantul legal. În situaţia în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de comun acord de aceştia sau, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi, de instanţa de judecată.

Dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu:
a) paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu;
    b) paşaportul părinţilor, unuia dintre părinţi sau reprezentantului legal, după cum urmează:
    1. paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat; sau
    2. paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă;
    3. paşaportul părintelui supravieţuitor;
    4. paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
    5. paşaportul reprezentantului legal.

 

 II. PASAPORTUL SIMPLU TEMPORAR

Paşaportul simplu temporar se elibereazã cetãţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege şi nu se aflã în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a cãlãtori în strãinãtate, în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare, în urmãtoarele  situaţii:
    1) pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic;
    2) în cazul în care titularul declarã în scris cã urmeazã sã cãlãtoreascã în state între care existã stare de beligeranţã ori conflict diplomatic şi are aplicatã în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilã ori o vizã eliberatã de statul cu care ţara în care cãlãtoreşte se aflã în conflict;
    3) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizãrii filelor destinate aplicãrii acestora cãlãtoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilã;
    4) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie sã cãlãtoreascã de urgenţã în strãinãtate;
    5) când minorul urmeazã sã se deplaseze în strãinãtate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fãrã de care viaţa ori sãnãtatea îi este pusã în pericol şi nu existã timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt pãrinte;
    6) pentru cetãţenii români aflaţi în strãinãtate care nu mai posedã documente de cãlãtorie valabile şi care declarã cã este necesar sã îşi continue cãlãtoria în strãinãtate sau sã îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.

 

Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar:

–  nu se preiau impresiuni digitale .
 


 a) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI  SIMPLU TEMPORAR IN CAZUL PERSOANELOR MAJORE:

 – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţitã de certificatul de naştere, în original;
–  chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului în valoare de  – 96 lei;

     – paşaportul anterior, dacã acesta existã.

NOTA:

    – cererea se emite automat, la ghiseu, odată cu depunerea documentelor;
    – termenul de solutionare a cererii este de cel mult 3 zile lucratoare;
    – termenul de valabilitate al pasaportului simplu temporar este de 12 luni.

b) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI  SIMPLU TEMPORAR IN CAZUL MINORILOR CARE NU AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI:

 – certificatul de nastere al minorului, în original;
–  document(e) de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

    –   chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului în valoare de  – 96 lei;
    –    paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.

NOTA:  
      documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana imputernicita;
      –   cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;
      –   termenul de solutionare a cererii este  de cel mult 3 zile lucratoare;
      când minorul nu este prezent la depunerea cererii, părinţii vor ataşa şi doua fotografii color identice ale acestuia, de dimensiune 3,5 x 4,5 cm ;
–   termenul de valabilitate a pasaportului simplu temporar pentru minori este de  12 luni;

  • DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI  SIMPLU TEMPORAR IN CAZUL MINORILOR CARE AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI:
  •  

         – cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fara prenumele parintilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
   – declaratii de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti in conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii); Atunci când declaraţiile de acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale pãrinţilor, al unuia dintre pãrinţi sau al reprezentantului legal,  aflate în termen de valabilitate, în original;
   – document(e) de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
    –   chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului în valoare de  – 96 lei;
    – paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.

 d.) Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu temporar cu menţionarea domiciliului în străinătate

– paşaportul anterior dacă acesta există;
– chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului în valoare de – 96 lei ;
– certificate stare civilă, în original şi în fotocopie ;
– documentele eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original şi fotocopie, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte dreptul de şedere pe o durată de cel puţin un an sau care a fost prelungit succesiv în decursul unui an de zile.
* În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele doveditoare a dreptului de şedere pe teritoriul altui stat şi cele solicitate a fi înscrise în paşaport, cererea se acceptă numai după înscrierea menţiunii necesare pe actul de stare civilă.

Pașaport electronic

SIS – Sistemul de Informatii Schengen       SIRENE

Program cu publicul:

Primiri cereri pasapoarte:

Luni: 8:30 – 16:30
Marti: 8:30 – 16:30
Miercuri: 8:30 – 18:30
Joi: 8:30 – 16:30
Vineri: 8:30 – 16:30
Eliberari pasapoarte, eliberari adeverinte:

Luni: 8:30 – 16:30
Marti: 8:30 – 16:30
Miercuri: 8:30 – 18:30
Joi: 8:30 – 16:30
Vineri: 8:30 – 16:30
Relatii cu publicul :

Luni: 8:30 – 16:30
Marti: 8:30 – 16:30
Miercuri: 8:30 – 18:30
Joi: 8:30 – 16:30
Vineri: 8:30 – 16:30

Adeverința
Declarație

La data de 29.01.2006 a intrat in vigoare Legea 248/2005 privind libera circulatie a cetatenilor romani in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 682 din 29.07.2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Textele complete si actualizate pot fi accesate si tiparite de pe paginile web ale:

Ministerului Administratiei si Internelor: www.mai.gov.ro (rubrica – “Transparenta decizionala”)

Directiei Generale de Pasapoarte: www.pasapoarte.mai.gov.ro

InspectoratulGeneral al Politiei de Frontiera: www.politiadefrontiera.ro

De asemenea tot pe aceste site-uri puteti gasi informatii utile privind conditiile de calatorie in strainatate, numere de telefon utile si formulare tipizate pentru diferite cereri.

Adresa/tel./fax :
Adresa: P-ta Iuliu Maniu 14A
Telefon: (0258) 810640

Fax: (0258) 810640

e-mail: prefectura@prefecturaalba.ro; pasapoartealba@yahoo.ro

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux