Prevenirea şi sancţionarea cazurilor de muncă la negru – în atenţia Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba

Joi 26 august a.c. la sediul Instituţiei Prefectului s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, la care au participat prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer, subprefectul Cornel Murg, directori ai instituţiilor publice judeţene, reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: informare privind contribuabilii care înregistrează mari datorii restante la bugetul asigurărilor sociale şi măsuri de executare silită întreprinse în vederea recuperării acestora; informare privind respectarea prevederilor Codului Muncii şi a altor acte normative de dreptul muncii precum şi a clauzelor contractelor colective de muncă; diverse.

Totalul veniturilor bugetare la bugetul asigurărilor sociale realizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba în semestrul I 2015 au însumat 304.191.191 lei, cu 5,37% mai mult faţă de veniturile la bugetul asigurărilor sociale colectate în semestrul I 2014, respectiv  cu suma de 15.516.163 lei.

Din analiza veniturilor bugetare încasate la bugetul asigurărilor sociale în semestrul I 2015 comparativ cu semestrul I 2014 se constată creşterea realizărilor la bugetul asigurărilor de sănătate cu 18,80% (cu 15.254.760 lei), bugetul asigurărilor pentru şomaj cu 23.54% (cu 1.498.455 lei) şi scăderea realizărilor la bugetul de stat cu 0,62% (cu 1.237.051 lei). Planul repartizat de ANAF la bugetul asigurărilor sociale  pentru semestrul I 2015 fost realizat în proporţie de 104,27%.

Prefectul Gheorghe Feneşer a insistat asupra prezentării şi încercării totodată de remediere a cauzelor care îngreunează activitatea de executare silită, printre acestea identificându-se următoarele: stabilirea de obligaţii substanţiale prin acte întocmite de inspectorii de la Activitatea de Inspecţie Fiscală la societăţi care nu au venituri sau bunuri urmăribile; legislaţia permisivă privind înstrăinarea societăţilor care înregistrează obligaţii către bugetul consolidat al statului către administratori fictivi, sau cu sediul fictiv fără avizul administraţiilor financiare; rezoluţiile parchetelor de pe lângă  judecătorii privind neînceperea urmăririi penale şi/sau neatragerea răspunderii în cazul administratorilor care înstrăinează bunurile urmăribile sau care cu rea credinţă provoacă intrarea în insolvenţă a societăţilor; radierea de către O.R.C. a societăţilor care înregistrează obligaţii restante ca urmare a schimbării domiciliului fiscal fără avizul/acordul administraţiilor unde au înregistrat obligaţiile.

 

În  perioada ianuarie-august 2015 Corpul de control Relaţii de Muncă din  cadrul ITM Alba a efectuat un nr. de 1.007 de controale la agenţii economici de pe raza judeţului Alba, fiind aplicate un număr de 157  sancţiuni, în cuantum de 633.500 lei.În controalele efectuate de către inspectorii de muncă au fost depistate în lucru, fără forme legale de angajare un număr de 56 persoane, din care 9 femei; pentru aceste abateri s-au aplicat amenzi în valoare de 420.000 lei .Totodată  au fost constatate un număr de 1783 deficienţe, fiind dispuse tot atâtea măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate şi pentru intrarea în legalitate.

Prefectul Gheorghe Feneşer a evidenţiat importanţa activităţii de urmărire a îndeplinirii obligaţiilor legale şi respectarea legislaţiei muncii de către angajatorii din sectorul public, mixt şi privat, atât pe linia prevenirii cât şi a sancţionării cazurilor de muncă la negru.

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

În cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba Prefectul Gheorghe Fenşer a subliniat importanţa implicării active a persoanelor vârstince în viaţa socială

Marti 25 august, a.c. la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, prezidată de prefectul Gheorghe Feneşer.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: propuneri pentru asigurarea calităţii vieţii persoanelor vârstnice la standardele Uniunii Europene – studiu realizat de Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstinice; pachetul de servicii medicale de bază şi condiţiile în care se acordă acesta în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi reabilitare medicală; diverse.

La primul punct al ordinei de zi,  reiese din analiza efectuată urmare a unui studiu de cercetare realizat în anul 2014 de Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pentru asigurarea calităţii vieţii persoanelor vârstnice la standardele Uniunii Europene,  că pe primul loc ca importanţă pentru calitatea vieţii persoanelor vârstince este sănătatea, urmată de relaţiile familiale şi bunăstarea financiară.

Prefectul Gheorghe Fenşer a reliefat  importanţa implicării active a persoanelor vârstince în viaţa socială prin informare, sprijin şi consiliere, nominalizarea în organismele consultative la nivel de comunitate în vederea participării lor active la soluţionarea problemelor pe plan local şi valorificarea competenţelor dobândite în viaţa activă.

Referitor la cel de-al doilea subiect înscris pe agendă, a fost prezentat pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice, care  cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: servicii medicale – consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; servicii medicale curative – consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cornice; servicii medicale curative – consultaţii pentru afecţiuni cornice;depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic; servicii de planificare familial; servicii diagnostice şi terapeutice; servicii de sănătate conexe actului medical; servicii de supraveghere a sarcinii și lehuziei.

Pachetul  de servicii medicale de baza pentru specialitatea clinica de reabilitare medicala, cuprinde: servicii medicale – consultaţii, serii de proceduri – în specialitatea clinică de reabilitare medical, cum ar fi : consultaţie medicală de specialitate – iniţială; consultaţie de reevaluare; procedurile specifice de reabilitare medicală; consultaţii de reabilitare medicală.

 

 

Controale dispuse de prefectul Gheorghe Feneşer, privind asigurarea siguranţei elevilor în unităţile şcolare din judeţ

Recent, prin ordin al prefectului  Gheorghe Feneşer, s-a constituit o comisie formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului  Alba şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean care au efectuat verificări la unităţile de învăţământ din judeţ . Controalele au vizat asigurarea siguranţei elevilor în incinta unităţilor şcolare. Totodată au fost controlate şi  starea clădirilor unităţilor şcolare, a grupurilor sanitare din imobile, în vederea asigurării condiţiilor de igienă corespunzătoare. Deşi la majoritatea unităţilor de învăţământ verificate există preocupare pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării activităţii şcolare, au fost identificate şi o serie de deficienţe, printre care menţionăm: condiţii igienico –sanitare necorespunzătoare – Craiva ( comuna Cricau, ), Acmariu ( comuna Blandiana), Ghirbom ( comuna Berghin), Boz (comuna Doştat) Sînbenedic ( comuna Fărău) Galtiu ( comuna Sântimbru), Vingard ( comuna Şpring), Răhău ( municipiul Sebeş) Mărgineni ( comuna Săliştea,) Stâna de Mureş ( comuna Noşlac); gard împrejmuitor lipsă sau deteriorat – Ciugudu de Jos (comuna Unirea), Vingard ( comuna Şpring), Sântimbru, Totoi ( comuna  Sîntimbru), Loman ( comuna Săsciori), Tărtăria şi Mărgineni ( comuna Săliştea), Stâna de Mureş ( comuna Noşlac), Cistei ( comuna  Mihalţ) Sînbenedic ( comuna Fărău) Boz ( comuna Doştat), Daia Română, Cenade.

„ A fost cea mai amplă acţiune de acest gen din ultimii ani. Vreau să vă informez că s-au verificat 320 unităţi de învăţământ din judeţ dintr-un total de circa 540 instituţii şcolare. În urma acţiunilor de verificare efectuate, fiecărei primării în parte  i-au fost aduse la cunoştinţă deficienţele constatate. Termenul final acordat  pentru remedierea acestora a fost 01.09.2015, premergător începerii anului şcolar, pentru ca elevii să beneficieze de condiţii optime în care să poată studia” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Articole de presă 03.08.2015 Ziarul „ Unirea” Protecţia datelor cu caracter personal, în atenţia Instituţiei Prefectului Alba

În organizarea Instituţiei Prefectului Judeţului Alba, a avut loc o întrunire cu tema „ Protecţia datelor cu caracter personal în administraţia publică locală”, susţinută de reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. La întâlnire au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ai celorlalte organe descentralizate ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului. Evenimentul se înscrie în campania de informare a operatorilor de date cu caracter personal declanşată de Autoritatea Naţională de Supraveghere în scopul asigurării unei aplicări unitare a regulilor de protecţie a datelor personale, în concordanţă cu prevederile Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Astfel, autorităţile publice locale şi cele de la nivel judeţean, în calitate de operatori de date personale, au obligaţia respectării condiţiilor de prelucrare, confidenţialităţii şi securităţii prelucrărilor, cât şi sub aspectul asigurării exercitării drepturilor persoanelor vizate ( dreptul de informare, acces, intervenţie, opoziţie). Autorităţile publice locale şi cele de la nivel judeţean sunt scutite de obligaţia de notificare pentru prelucrările prevăzute de lege în sarcina acestora ( raportat la obiectul de activitate), conform Deciziei nr.23/2012 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter personal. Acestea au obligaţia notificării prelucrărilor efectuate prin utilizarea sistemelor de supraveghere video, în concordanţă cu prevederile Legii nr.677/2001 şi ale art.14 din Decizia nr.52/2012 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. ( R.G).

Prefectul Gheorghe Feneşer prezent la inaugurarea Serviciului Privat de Ambulanţă al Crucii Roşii Române, Filiala Alba

Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a participat joi, 30 iulie a.c. la inaugurarea Serviciului Privat de Ambulanţă al Crucii Roşii Române, Filiala Alba. „Inaugurarea Serviciului Privat de Ambulanţă al Crucii Roşii Române, Filiala Alba reprezintă o iniţiativă lăudabilă, pe care o salut cu toată căldura, fiind totodată sigur că acesta a fost creat pentru a fi cu adevarat competitiv şi  a oferi servicii medicale complete de cea mai bună calitate. Prin rezolvarea rapidă a urgenţelor medicale, Serviciul Privat de Ambulanţă va contribui la menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei judeţului nostru, implicând totodată o responsabilitate uriaşă, iar pentru aceasta nu ne rămâne decât să ne manifestăm profunda noastră mulţumire şi recunoştiintă”. a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul Gheorghe Feneşer a solicitat acţiuni ample de verificare a taberelor şcolare din judeţ

Marţi 28 iulie a.c. s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Alba, prezidată de prefectul Gheorghe Feneşer. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: informare privind activitatea desfăşurată în semestrul I anul 2015 de către Direcţia Judeţeană pentru Tineret si Sport Alba, Raport cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale – Iunie 2015 şi a Examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015 în judeţul ALBA.

 

În ceea ce priveşte taberele de odihnă organizate pentru copii şi tineri în judeţul Alba, pe perioada vacanţei, în anul în curs s-au făcut rezervări pentru un număr de aproximativ 400 de elevi şi studenţi în Centrele de Agrement Arieşeni, Roica şi Poiana Vadului.

Prefectul Gheorghe Feneşer a atenţionat atât reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport cât şi pe cei ai altor instituţii publice cu atribuţii de control privind siguranţa alimentelor şi sănătatea publică, de a efectua în permanenţă acţiuni de verificare la taberele şcolare din judeţ,  pentru a proteja sănătatea copiilor şi asigura securitatea acestora, şi pentru a evita astfel, repetarea unor incidente nefericite, ca cel petrecut recent la Rimetea.

Totodată 44 de tineri din judeţul Alba, preşcolari, elevi sau studenţi cu handicap şi asistenţii lor personali vor beneficia de o tabără special organizată pentru persoane cu dizabilităţi , de către Ministerul Tineretului şi Sportului în staţiunea Eforie Nord.

Referitor la programul de susţinere al acţiunilor de tineret, acesta constă în Concursul de proiecte pentru ONGT-uri şi proiecte proprii sau în parteneriat ale D.J.T.S. Alba. Bugetul total al Compartimentului Tineret este de 60.000 lei pentru anul 2015, din care 24.694 lei pentru Concursul local de proiecte pentru ONG-uri şi 35.306 lei pentru acţiuni proprii/parteneriat ale DJTS Alba.

În ceea ce priveşte fondurile alocate pentru implementarea proiectelor  destinate tinerilor, prefectul Gheorghe Feneşer a recomandat conducerii Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport de a mediatiza mai amplu aceste facilităţi oferite tinerilor, pentru ca aceştia, fiind informaţi corespunzător, să poată beneficia de aceste oportunităţi.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

Comunicat de Presă

În organizarea Instituţiei Prefectului Judeţului Alba a avut loc, pe data de 29 iulie 2015, în municipiul Alba Iulie, o întrunire cu tema “Protecţia datelor cu caracter personal în administraţia publică locală”, susţinută de reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

La această întâlnire au participat reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ai celorlalte organe descentralizate ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului.

Evenimentul se înscrie în campania de informare a operatorilor de date cu caracter personal, declanşată de Autoritatea naţională de supraveghere în scopul asigurării unei aplicări unitare a regulilor de protecţie a datelor personale, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Astfel, autorităţile publice locale şi cele de la nivel judeţean, în calitate de operatori de date personale, au obligaţia respectării condiţiilor de prelucrare, al confidenţialităţii şi securităţii prelucrărilor, cât şi sub aspectul asigurării exercitării drepturilor persoanelor vizate (dreptul de informare, acces, intervenţie, opoziţie).

Autorităţile publice locale şi cele de la nivel judeţean sunt scutite de obligaţia de notificare pentru prelucrările prevăzute de lege în sarcina acestora (raportat la obiectul de activitate), conform Deciziei nr. 23/2012 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Acestea au obligaţia notificării prelucrărilor efectuate prin utilizarea sistemelor de supraveghere video, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 677/2001 şi ale art. 14 din Decizia nr. 52/2012 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Ziua Imnului Naţional al României aniversată la Alba Iulia

Prefectul Gheorghe Feneşer a participat miercuri 29 iulie a.c., la ceremonialul organizat la Alba Iulia dedicat Zilei Imnului Naţional al României. Cu acest prilej  s-a prezentat onorul şi salutul Drapelului de Luptă, fiind susţinută o alocuţiune cu privire la semnificaţia evenimentului, urmată de o slujbă religioasă şi de intonarea imnului naţional al ţării noastre. La manifestări au participat reprezentanţi ai instituţiilor publice, servicii deconcentrate, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba,  Garnizoanei Alba, precum  şi cadre militare în rezervă şi retragere, etc.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Articole de presă 25.07.2015 Ziarul „ Unirea” „Tăierile ilegale din pădurile ţării, o problemă de siguranţă naţională!” a declarat, la Alba Iulia, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu

Ieri, la sosirea ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Graţiela Gavrilescu, la Alba Iulia, aceasta a fost întâmpinată, în faţa Instituţiei Prefectului, de un grup de ecologişti, majoritatea din municipiul Sebeş, care purtau pancarte cu mesaje împotriva poluării – „ Kronospan nu uita vine revoluţia!”. Ei au scandat „ Vrem aer curat şi un mediu sănătos!”. La ora 11.00, ministrul Mediului s-a întâlnit cu reprezentanţii grupului de protestatari, care au primit autorizaţie pentru acţiunea lor, din partea Primăriei municipiului Alba Iulia. În vizita sa la Alba Iulia, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu este însoţit de comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, Florin Diaconu şi de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Toma Florin Petcu. Aceştia s-au întâlnit cu prefectul Gheorghe Feneşer, conducerile APM Alba – Nicolae Pienar şi Gărzii de Mediu – Dănuţ Hălălai, cu care au discutat despre problemele de mediu din judeţul nostru.

 

Garda Forestieră îşi intră în drepturi

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat că în ţara noastră se taie ilegal, anual, 8,8 milioane de metri cubi de pădure, valoarea acesteia fiind de peste 1,5 milioane de lei, iar aceste tăieri trebuie stopate în totalitate. „ În perioada următoare lansăm Garda Forestieră, rezultată prin transformarea ITRSV. Cei selectaţi vor începe examenele, iar de la 1 septembrie va începe să funcţioneze Garda Forestieră. Sunt de părere că trebuie să le spunem colegilor de aici că la Alba Iulia, inclusiv la Sebeş, problema tăierilor ilegale e la fel de importantă şi periculoasă ca şi în alte judeţe din ţară. Rolul Gărzii Forestiere este unul foarte important, să controleze tot ce se întâmplă în pădurile ţării, indiferent dacă sunt administrate de Regia Naţională a Pădurilor sau de ocoale private. Codul silvic a fost aprobat de Parlament şi începe să funcţioneze , va funcţiona şi Garda Forestieră, astfel încât trebuie să oprim tăierile ilegale. Am preluat date de la cei cu care m-am întâlnit, vom întocmi regulamentul de funcţionare al Gărzii Forestiere, astfel ca, aşa cum funcţionează ANAF-ul, garda să pună capăt tăierilor ilegale. M-am întâlnit cu reprezentanţii APM Alba, ai Gărzii de Mediu şi ai SGA Alba, pentru că există nişte probleme aici”, susţine ministrul Gavrilescu.

Problemele din judeţ, în atenţia ministrului Mediului

Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat că „problemele privind mediul nu au fost în ultima vreme puţine. Au fost manifestări în strada, la Alba Iulia şi Sebeş, cu privire la revizuirea autorizaţiei de mediu pe care societatea Kronospan a cerut-o, mărindu-şi capacitatea de producţie de la 3.000 de tone de formaldehidă anual la 40.000 de tone/an. Au fost manifestări de stradă, iar o serie de documente nu au fost prezentate la timp de societatea amintită, conform cerinţelor autorităţii de reglementare. În urma sesizărilor cetăţenilor, s-a constituit o comisie de evaluare a documentelor, formată din experţi ai Ministerului Mediului. Aceştia au constatat că sunt deficienţe în depunerea de documente pentru completarea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu. S-a dat un răspuns societăţii Kronospan, care între timp, conform legii, a atacat în instanţă hotărârea comisiei de evaluare. Suntem la faza de recurs, depus de minister, cu privire la prima sentinţă dată în legătură cu revizuirea autorizaţiei integrate de mediu. Am cerut juriştilor să explice ce înseamnă autorizaţia de mediu, pentru că eu cred că aceştia au mers nepregătiţi la prima instanţă”, a explicat ministrul. Aici, în judeţul nostru, Graţiela Gavrilescu a vrut să afle cât mai multe date cu privire la reglementările pe care lor da reprezentanţii agenţiei de mediu şi cei ai gărzii de mediu, şi pentru alţi agenţi economici, dar şi cu privire la controalele acestora. „ Vom da curs cerinţelor din teritoriu, astfel încât cetăţeanul, cel la care noi trebuie să fim extrem de atenţi, pentru ca sănătatea lui să nu fie în pericol, să fie mulţumit, iar legislaţia de mediu să fie respectată; vom pune la punct toate disfuncţionalităţile existente” spune ministrul Mediului. Referindu-se la sesizările privind emisiile poluante de la Sebeş, ministrul Gavrilescu a explicat că „ la Sebeş este monitorizată calitatea aerului. Celelalte instituţii considerăm că îşi fac datoria, nu suntem noi cei care trebuie să-i verificăm. APM Alba a trimis echipe mixte, nu din Alba, fiind folosite pentru măsurători laboratoare de la Bucureşti sau Dolj. S-au adus specialişti din alte judeţe, ori de câte ori am fost sesizaţi de cetăţeni sau de prefectul Feneşer…..Din momentul în care populaţia a cerut ca societatea să fie monitorizată, emisiile sunt verificate, iar noi în ultimele 6 luni, am început să controlăm emisiile. Am trimis laboratoare mobile de la alte agenţii din ţară, nu din Alba, astfel ca nimeni să nu poată interpreta că cineva ar avea vreun un interes…..”.

Exploatarea de la Roşia Montană, doar un proiect…….

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat referindu-se la proiectul minier de la Roşia Montană că „ statul român a făcut toate demersurile, şi-a îndeplinit toate atribuţiile conform legii. A apărut un comunicat de presă, că am putea să ajungem la Curtea de Arbitraj, dar eu cred că fiecare dintre noi avem posibilitatea să ne adresăm instanţei sau Comisiei de Arbitraj. Noi ne vom apăra şi vom depune toate probele in instanţă. Eu consider că Guvernul a făcut totul, am epuizat toate posibilităţile, am cerut Parlamentului să se exprime cu privire la exploatarea minieră. Procedura este respectată, iar termenul a fost mai lung pentru că fiecare pas făcut a fost extrem de riguros analizat, pentru a nu avea probleme mai târziu”.

Nu sunt probleme pe loturile 1 şi 2 ale Autostrăzii Sebeş- Turda

Graţiela Gavrilescu a amintit referindu-se la Autostrada Sebeş- Turda, că „ am rămas surprinşi că o asociaţia profesională la care ne aşteptam să fie chiar profesionistă, a emis un comunicat de presă, prin care anunţă întârziere la întreg tronsonul Sebeş – Turda. Acum trei săptămâni, CNADNR a emis o notificare către ANPM, pentru revizuirea acordului integrat de mediu, a treia din această perioadă. Respectându-se procedura, s-a emis revizuirea şi de săptămâna trecută documentul există, activitatea se desfăşoară normal pe tronsoanele 1, 2 şi 4. Tronsonul 3 are nevoie de o procedură separată, din cauză că a fost total schimbată soluţia, aşa că e nevoie de un studiu de impact; dacă acesta e depus săptămâna viitoare, în două luni o să avem revizuirea solicitată. Trebuie spus că 70% din fişa de finanţare a lucrărilor la autostradă reprezintă partea de mediu. Dacă fişa nu e bine întocmită, există riscul să se suspende finanţarea pentru autostradă sau chiar pentru POS Transport”.

Exportul de lemn în aşteptare

Aşa cum se ştie, Ministrul Mediului a trimis la Parlament un proiect de lege privind interzicerea exportului de lemn. „ Ne dorim o lege trainică, ea a trecut de Senat, care a aprobat cu amendamente interzicerea exportului de masă lemnoasă. În toamnă, când îşi începe activitatea Parlamentul, va intra în discuţie proiectul, sper că tot în sistem de urgenţă. Cel târziu la sfârşitul lunii septembrie sperăm să avem legea, care apoi să ajungă la promulgare. Ne-am propus ca 4 luni să fie interzis exportul de masă lemnoasă. Aici, în Alba, pe Valea Sebeşului şi în Munţii Apuseni sunt versanţi întregi pe care pădurea nu mai există. Tăierile ilegale reprezintă o problemă de siguranţă naţională şi trebuie să punem capăt acestei acţiuni!” a spus ministrul Mediului.

 

Adriana Durigă

La solicitarea prefectului Gheorghe Feneşer 18 microbuze şcolare au fost repartizate judeţului Alba

Urmare demersurilor efectuate de prefectul Gheorghe Feneşer, recent, a fost aprobată suplimentarea mijloacelor de transport al elevilor, pentru judeţul nostru. Astfel, prin ordinul comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 332/4567/2015 au fost repartizate  judeţului Alba, 18 microbuze tip 16+1 destinate transportului şcolar. Unităţile administrativ-teritoriale care au primit microbuze sunt următoarele: municipiile Alba Iulia, Blaj, Sebeş, oraşele Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi comunele Bistra, Fărău, Galda de Jos, Horea, Mogoş, Scărişoara, Şugag, Arieşeni, Noşlac. „Urmează ca în viitorul apropiat să fim informaţi asupra datelor când putem să ridicăm aceste mijloace de transport, pentru ca ele să ajungă la destinaţie cât mai repede posibil.” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

La invitaţia prefectului Gheorghe Feneşer, Ministrul Mediului Apelor şi Pădurilor va vizita la finalul săptămânii judeţul Alba

Vineri 24 iulie, a.c., la invitaţia prefectului Gheorghe Feneşer, ministrul Mediului Apelor şi Pădurilor, doamna Graţiela Gavrilescu, va întreprinde o vizită în judeţul nostru. Ministrul va fi însoţit de către comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, domnul Florin Diaconu şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, domnul Toma Florin Petcu. Oficialii vor avea o întâlnire, începând cu orele 10,00 la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba cu prefectul Gheorghe Feneşer, managerii APM Alba şi Gărzii Judeţene de Mediu, cu care vor discuta probleme de mediu întâmpinate la nivelul judeţului Alba. Reuniunea va fi urmată de o conferinţă de presă organizată începând cu orele 12.00 la sediul instituţiei, unde sunt invitaţi să participe reprezentanţii mass-mediei locale.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR SIMPLE ALBA

COMUNICAT

din 20.07.2015

 

 

Având în vedere aglomerările care se creează în perioada estivală la ghişeele de primiri cereri ale serviciului de paşapoarte, venim în sprijinul cetăţenilor cu prelungirea programului de lucru, astfel încât, cetăţenii care doresc să obţină documente de călătorie să poată efectua demersurile necesare inclusiv sâmbăta între orele 08:00 – 14.00, măsură luată de conducere serviciului până la data de 15 septembrie a.c.

Pe această cale aducem la cunoştinţa cetăţenilor că în data de 15.08.2015 nu se lucrează cu publicul întrucât este o zi liberă legală.

Amintim că taxele pentru eliberarea paşapoartelor se achită la C.E.C. Bank şi sunt în cuantum de 292 lei pentru paşapoartele simple electronice cu valabilitate de 5 ani, 266 lei pentru cele electronice cu valabilitate de 3 ani şi 222 lei pentru paşapoartele simple temporare cu valabilitate de 1 an. De asemenea, îndrumăm persoanele care doresc să aplice pentru obţinerea acestui tip de documente, să achite taxele mai sus menţionate cu o zi înainte întrucât C.E.C Bank nu lucrează cu publicul în zilele de sâmbătă.

Şeful serviciului de paşapoarte Alba, comisar-şef de poliţie Andrei Draschan, urează locuitorilor judeţului Alba concediu plăcut, fără evenimente negative.

 

 

ŞEF SERVICIU,

Comisar-şef de poliţie

 

Andrei DRASCHAN

Propuneri de modificare a Codului Muncii, precum şi a Legii zilierului rezultate în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social

Miercuri 15 iulie a.c. la sediul Instituţiei Prefectului s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de prefectul  Gheorghe Feneşer.      Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: informare privind rezultatele acţiunilor de control pentru combaterea muncii nedeclarate,  desfăşurate de inspectorii de muncă din cadrul ITM Alba, în perioada 01.01.2015 – 30.06.2015; stimularea încadrării în muncă a persoanelor aflate în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba; diverse.

           Primul punct al ordinii de zi a fost prezentat de către domnul Dorel Fiţ – inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.

În perioada 01.01.- 30.06.2015, au fost organizate acţiuni de control pe timpul nopţii la unităţile de profil din localităţile Sebeş, Aiud, Alba Iulia, Blaj, Cugir precum şi acţiuni de verificare pe schimbul II, ori în zilele de sâmbătă şi duminică pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate şi asigurarea respectării prevederilor legale privind timpul de muncă.  In acest interval au fost efectuate un număr de 877 de controale la agenţi economici de pe raza judeţului Alba, şi au fost aplicate un număr de 149 sancţiuni contravenţionale din care 33 pentru muncă nedeclarată. Au fost stabilite  amenzi în cuantum de 709.700 lei.

În perioada de referinţă, s-au derulat la nivel teritorial Campaniile naţionale dispuse şi monitorizate de Inspecţia Muncii potrivit Programului  Cadru de Acţiuni al ITM Alba pe anul 2015 aprobat de conducerea Inspecţiei Muncii. Astfel, au fost organizate un număr de 12 campanii, în cadrul cărora au fost depistate in lucru  un număr de 56 de persoane fără forme legale de angajare din care 9 femei, fiind dispuse măsurile de rigoare în vederea intrării în legalitate şi remedierii neconformităţilor constatate în controale.

Pentru deficienţele constatate şi pentru intrarea în legalitate au fost dispuse un număr de 1.602 măsuri obligatorii monitorizate în sistem informatic, în programul „Pacific”, program creat şi implementat de către ITM Alba, la nivelul întregii ţări.

La punctul doi de pe ordinea de zi, domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a prezentat materialul privind stimularea încadrării în muncă a persoanelor aflate în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba.

Agenţia judeţeana asigură, potrivit legii, implementarea măsurilor de prevenire a şomajului, a măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă, protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, organizează şi realizează activitatea de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă.

Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer apreciază ca oportună acordarea  unor facilităţi din partea statului pentru dezvoltarea afacerilor, ceea ce are ca şi consecinţă directă posibilitatea încadrării în muncă a unui număr mai mare de persoane.

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social, domnul Dorel Fiţ – inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a precizat că instituţia pe care o conduce va înainta forurilor competente propuneri de modificare a Codului Muncii, precum şi a Legii zilierului.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

“ Persoanele vârstnice trebuie tratate cu respectul, atenţia şi răbdarea cuvenită” a declarat prefectul Gheorghe Feneşer în cadrul şedinţei CCDCPPV Alba

Marţi 14 iulie, a.c. la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, prezidată de prefectul Gheorghe Feneşer.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: medicul de familie şi pacientul vârstnic; comunicarea cu persoana vârstnică; diverse.

 

În cadrul discuţiilor purtate în cadrul şedinţei a reieşit că pentru vârstnic, se poate afirma că nevoia de comunicare este vitală, calitatea şi durata vieţii sale fiind ameninţate de nesatisfacerea nevoii de comunicare sau de o comunicare inadecvată. Mai devreme sau mai târziu, o persoana în vârstă işi trăieşte ultima parte a vieţii, care precede sfârşitul, încheind existenţa, comunicarea în acest stadiu având semnificaţii particulare şi este, alături de alte elemente de îngrijire paliativă, o soluţie a calităţii vieţii până în ultima clipă.

Cu ajutorul comunicării, se investighează tipologia persoanei, modificările psihologice determinate de îmbătrânire, gradul acestora de îmbolnăvire, suferinţa, stresul social si psihologic, handicapul. Printr-o comunicare adecvată, se pot obţine date preţioase privind nevoile unei persoane sau alteia, chiar se poate influenţa şi în sens terapeutic (psihoterapeutic) starea persoanei, fără a mai pune la socoteală transmiterea spre însuşire a mesajelor noastre, destinate s-o ajute.

Prefectul Gheorghe Feneşer a subliniat la rândul său importanţa unei comunicări adecvate cu persoana vârstincă.

“Ori de cate ori intrăm în contact cu vârstnicii, trebuie sa ne înarmăm cu multă răbdare. Ne va fi necesară, întrucât aceștia sunt sensibili, usor irascibili, înteleg mai greu ceea ce vrem sa le transmitem sau nu au o reprezentare corectă a ceea ce le comunicăm. De aceea trebuie trataţi cu atenţie şi respect, mai ales atunci când vin cu diverse probleme în instituţiile pulice, unde funcţionarii sunt obligaţi, profesional şi moral să le acorde atenţia şi pacienţa cuvenită” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Articole de presă 07.07.2015 Ziarul „ Unirea” – Mafia defrişărilor ilegale şi-a găsit naşul în judeţul Alba! Aproape 100 de TIR –uri cu lemne confiscate în doar 5 luni. 100 de dosare penale şi 169 de amenzi – sancţiunile aplicate de IPJ, ITRSV şi ROMSILVA

Autorităţile din judeţul Alba duc o luptă continuă cu mafia lemnului, care prin propriile mijloace şi pârghii, cu sau fără complicitatea celor care ar trebui să aibă grijă de păduri, defrişează, prelucrează şi verifică ilegal cantităţi uriaşe de buşteni, cherestea şi alte tipuri de material lemnos. În perioada 1 ianuarie – 31 mai 2015, în judeţul Alba. Instituţiile statului – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare ( ITRSV) şi Romsilva – au confiscat peste 3.700 de metri cubi de material lemnos, din care 149 de metri cubi de lemn există fizic, iar restul figurează în acte. La un simplu calcul matematic, dacă într-un TIR pot fi încărcaţi 40 mc, rezultă că numai în primele 5 luni de zile în judeţul Alba masa lemnoasă confiscată putea fi încărcată în 92 de autocamioane, ne-a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.

„ Câte cabane din lemn sau garnituri de mobilă s-ar fi putut face din această cantitate de lemn?”, s-au întrebat şi cei 94 de cetăţeni cu spirit civic din judeţ care au sunat la 112 pentru a apela la „ Radarul pădurilor”, când au văzut pe şosele maşinile gemând sub încărcătura de buşteni sau cherestea. Dintre cei prinşi cu „ musca pe căciulă”, 100 de indivizi s-au ales cu dosare penale pentru infracţiuni silvice, iar 169 de persoane au fost amendate cu suma totală de 111.550 de lei. „ În comparaţie cu anul trecut, cantitatea de material lemnos confiscată este mai mare, ceea ce denotă că „ Radarul pădurilor” funcţionează din plin. Sunt antrenate în această acţiune instituţiile statului abilitate precum: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare (ITRSV) şi Romsilva. Cu toate acestea, sunt convins că acţiunile de control ce se vor desfăşura în perioada următoare în parchetele forestiere se vor concretiza prin noi cantităţi însemnate de material lemnos depistat ca fiind tăiat ilegal şi vor fi tot mai puţine cazurile în care cei care au săvârşit abateri de la Codul Silvic să nu fie depistaţi sau sancţionaţi. O mare parte dintre locuitorii zonelor de munte au fost revoltaţi de faptul că vedeau versanţii întregi defrişându-se, camioane pline cu material lemnos trecând pe şosele şi au sesizat autorităţile la 112, astfel că şi datorită lor aceste fapte au putut fi depistate şi sancţionate, potrivit legii”, a declarat prefectul judeţului.

Robert Ghergu

Articole de presă 02.07.2015 Ziarul „ Unirea” – În judeţul Alba, pe primul trimestru din acest an, Producătorii de palincă au plătit accize de 3.388 de lei

În evidenţa Biroului Vamal de Interior Alba sunt înregistrate 86 gospodării individuale din judeţ care produc pentru consumul propriu ţuică şi rachiuri din fructe, rezultă dintr-un raport semnat de şefa instituţiei, Denisa Tulhină, prezentat în ultima şedinţă a Colegiului Prefectural, prezidată de prefectul Gheorghe Feneşer. Prin intrarea în vigoare a HG nr.77/2014, a fost eliminată obligativitatea sigilării cazanelor de ţuică din gospodăriile individuale. Dacă un pomicultor vrea să producă ţuică, potrivit noii proceduri, autoritatea vamală teritorială va ţine o evidenţă a gospodăriilor individuale în care vor fi înscrise datele de identificare ale acestora, precum şi informaţii privind cazanul de ţuică deţinut şi cantităţile de produse declarate pe propria răspundere, în termen de 3 zile de la finalizarea procesului de producţie. Atunci când ţăranul vrea să facă palincă din recolta proprie, el va notifica în scris în acest sens autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi are domiciliul, menţionând totodată cantitatea şi tipul de materie primă pe care o va prelucra, perioada în care instalaţia va funcţiona, precum şi cantitatea de palincă estimată că o va obţine. În acest caz, producătorul trebuie să deţină şi mijloacele legale necesare pentru măsurarea cantităţii şi a concentraţiei alcoolice a ţuicii obţinute.  În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei declarate, care se poate cere la momentul finalizării procesului de producţie, iar termenul de plată este până la data de 25 a lunii imediat următoare celei în care acciza a devenit exigibilă. Potrivit raportului, în primele 3 luni din acest an, producătorii de palincă din judeţ au plătit accize de 3.388 de lei, reprezentând 88,52% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014, când cuantumul accizelor a însumat 3.827 de lei.

Robert Ghergu

Ziua Drapelului României aniversată la Alba Iulia

Vineri,  26.06.2015, începând cu orele 10.00, în Piaţa Tricolorului din municipiul Alba Iulia se vor desfăşura activităţi dedicate aniversării Zilei Drapelului României. Programul activităţilor cuprinde următoarele momente: prezentarea Onorului, salutul Drapelului de Luptă şi ocuparea locului în dispozitiv; alocuţiune referitoare la sărbătorirea Zilei Drapelului României; primirea Drapelului României ce urmează a fi înălţat pe catarg; rostirea frazei de binecuvântare a Drapelului României de către preot şi sărutarea acestuia de către oficialităţile prezente la ceremonie; înălţarea Drapelului României pe catarg pe acordurile Imnului Naţional al României.

La manifestări vor participa reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei municipiului Alba Iulia, Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, serviciilor publice deconcentrate, unităţilor militare, instituţiilor publice, asociaţii ale veteranilor de război.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Articole de presă 25.06.2015 Ziarul „ Unirea”

Ieri, după întâlnirea cu prefectul judeţului şi primarul Aiudului

Cetăţenii din Gâmbaş au ameninţat că vor pune mâna pe furci, ca la răscoală, dacă nu li se rezolvă urgent problema subtraversării autostrăzii Sebeş – Turda

Mitingul de protest de luni, 22 iunie 2015, ce a dus la blocarea drumurilor tehnologice ale şantierului Autostrăzii A10 Sebeş – Turda a ridicat din fotolii oficialităţile locale şi judeţene. Ieri 24 iunie, în locul cu pricina a avut loc o întâlnire a sătenilor din satul Gâmbaş, localitate aparţinătoare municipiului Aiud, cu factorii care pot să deblocheze situaţia şi să rezolve problemele cu care se confruntă aceştia. Nemulţumirea locuitorilor a fost temporar potolită cu un set de promisiuni în care s-a spus că atât prefectura, prin domnul prefect Gheorghe Feneşer, cât şi Primăria Aiud, prin intermediul Mihai Horaţiu Josan, vor face demersurile necesare către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR) şi proiectant pentru a se modifica proiectul în aşa fel încât sătenii să fie mulţumiţi.

Ca urmare a discuţiilor destul de aprinse ce au avut loc, oficialităţile şi reprezentanţii locuitorilor din Gâmbaş au găsit ca soluţie mărirea la dimensiuni optime a unei subtraversări pentru evaluarea apelor pluviale, astfel încât prin aceasta să se poată circula cu tractoare, remorci, combine de recoltat şi alte utilaje destinate efectuării tratamentelor şi lucrărilor agricole necesare celor aproximativ 600 de hectare de teren ale sătenilor, izolate în prezent de rambleul autostrăzii.

„ Am venit aici deoarece am fost informat că cetăţenii sunt nemulţumiţi întrucât este o suprafaţă mare de teren izolată de autostradă şi doresc să găsim o soluţie pentru rezolvarea problemei. Oamenii au dreptate, a constatat că au rămas fără căi de acces la proprietăţi. Încercăm cât mai repede să rezolvăm această problemă prin mărirea unei subtraversări existente. Cred că aceasta ar fi soluţia, dar nu suntem specialişti în domeniu, aşa că noi, prin CNADNR, vom informa proiectantul, iar proiectantul în cel mai scurt timp trebuie să vină cu soluţia tehnică. Un lucru este cert, oamenii au dreptate şi trebuie să ajungă la terenurile lor, mai ales că tot în această situaţie de izolare este şi cimitirul satului , de care vor nu vor, oamenii au nevoie” , ne-a declarat Gheorghe Feneşer, prefectul judeţului Alba.

Deocamdată, soluţia găsită de cei doi oficiali nu este pe placul sătenilor care au acceptat, totuşi o păsuire de câteva săptămâni pentru ca proiectantul să vină cu o soluţie viabilă care să le înlăture inclusiv urmările unor posibile inundaţii făcute de râul Mureş.

Localnicii spun că, în cazul lărgirii şi adâncirii acelei subtraversări care iniţial a fost gândită pentru eliminarea apelor pluviale, soluţia nu este viabilă deoarece apele vor bălti în aceasta făcând-o inutilizabilă şi cer supraînălţarea rambleului autostrăzii, lucru nu prea bine primit de constructor, care se va vedea obligat să efectueze lucrări în plus faţă de devizul iniţial. Problema urmărilor unor eventuale inundaţii făcute de apele râului Mureş este una de care oamenii se tem cel mai mult. „ Dacă vine apa mare, din deal în deal, aşa cum se întâmplă de obicei, aceste terenuri vor fi compromise pentru multă vreme. Autostrada a fost gândită prost, ca un fel de baraj care să reţină apele pe terenurile noastre. Oamenii aceştia vor să ne saboteze, acum, în România anului 2015! Subtraversările proiectate din 300 în 300 de metri au o secţiune prea mică pentru a asigura scurgerea apelor şi a împiedica băltirea lor” a spus unul dintre sătenii prezenţi.

În ceea ce priveşte problemele ridicate de săteni referitoare la eventualele inundaţii, prefectul Gheorghe Feneşer a declarat „ Cred că proiectantul a luat în calcul acest aspect. În discuţiile pe care le voi avea cu proiectantul vreau să aflu cum a gândit evacuarea apelor din zonă. Este o problemă mai dificilă”. În urma discuţiilor avute, prefectul Gheorghe Feneşer, primarul municipiului Aiud, ing. Mihai Horaţiu Josan şi reprezentanţii sătenilor au întocmit şi semnat o minută care va trimisă către CNADNR, minută în care se cere, în mod răspicat, intervenţia companiei pentru găsirea unei soluţii tehnice menite să rezolve şi să detensioneze situaţia.

La rândul lor, sătenii au declarat că răbdarea lor este pe sfârşite şi că, în cazul în care CNADNR şi proiectantul nu vor catadicsi să găsească soluţia necesară, vor proceda în consecinţă. Vor bloca drumurile tehnologice, împiedicând desfăşurarea lucrărilor de construcţie şi dacă este nevoie „ vom pune mâna pe furci, ca la răscoală!”.

Dorel Lazăr

În sezonul estival, creşte solicitarea de paşapoarte!

Cetăţenii din judeţul Alba care doresc să-şi petreacă vacanţa sau concediul în state ale lumii unde este necesară legitimarea cu paşaportul trebuie să se prezinte din timp la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Alba, pentru a evita aglomeraţia din sezonul estival. Serviciul „ Paşapoarte” funcţionează la parterul clădirii din centrul municipiului Alba Iulia în care a avut sediu până acum câţiva ani Sucursala Alba a Băncii Naţionale a României. În zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 8.30 şi 16.30, iar miercurea până la ora 18.30, aici se pot depune documentele necesare pentru eliberarea paşaportului, în acelaşi interval orar putând fi ridicate paşapoartele emise. Indiferent de tipul de paşaport, acestea pot ajunge şi la domiciliul doritorului, prin poşta, contra unei taxe de circa 8 lei, dacă solicitantul cere expres acest lucru la ghişeu, odată cu depunerea actelor pentru eliberarea paşaportului. Şeful Serviciului „ Paşapoarte”, comisarul –şef Andrei Draschan, a declarat pentru ziarul „ Unirea” că, în primele 5 luni din acest an, pentru cetăţenii judeţului Alba au fost eliberate în total, atât de către instituţie, cât şi de ambasade, 4.929 de paşapoarte electronice şi temporare, cu 665 mai multe comparativ cu perioada similară din 2014. Altfel spus, în medie, pentru cetăţenii judeţului Alba au fost eliberate lunar aproape 1000 de paşapoarte, însă pe perioada sezonului estival şi în vacanţele de Crăciun şi de Paşti solicitările de paşapoarte se înmulţesc, a spus comisarul –şef Andrei Draschan.  „ Dacă vor exista foarte multe solicitări în sezonul estival, pentru a veni în întâmpinarea cetăţenilor, vom reînfiinţa punctele mobile de lucru ale Serviciului „ Paşapoarte”, aşa cum am făcut în ultimii doi ani la Aiud şi Câmpeni, pentru a evita aglomeraţia”, a declarat, la rândul său, prefectul Gheorghe Feneşer.

 

Şi copiii au nevoie de propriul paşaport!

Serviciul „ Paşapoarte” emite, contra cost, două tipuri de acte: paşapoarte temporare, care se eliberează exclusiv în regim de urgenţă, şi paşapoarte electronice, care pot fi ridicate în 14 zile calendaristice de la depunerea actelor. Pentru eliberarea unui paşaport, cetăţenii din judeţul Alba, ca de altfel şi ceilalţi care locuiesc în România, trebuie să depună la Serviciul „ Paşapoarte” următoarele acte în original: act de identitate, vechiul paşaport ( dacă e cazul) şi chitanţa de plată a taxei la CEC, iar pentru copii sunt necesare actele de identitate ale ambilor părinţi, certificatul de naştere al copilului şi vechiul paşaport al copilului ( dacă e cazul). Paşapoartele temporare au valabilitate 1 an, iar dacă actele au fost depuse până la ora 14.00, paşapoartele pot fi ridicate peste două ore. Un astfel de paşapoarte costă 222 de lei, în sumă intrând taxa consulară  – 22 lei, contravaloarea paşaportului – 100 lei şi tariful suplimentar ( taxa de urgenţă) – 100 lei. Paşapoartele electronice au valabilitate de 5 ani pentru persoane peste 12 ani, şi costă 292 de lei, respectiv de 3 ani, pentru copiii sun 12 ani, iar în acest caz preţul este 266 de lei. Toate taxele se plătesc la CEC. În cazul pierderii sau deteriorării până la imposibilitatea utilizării, posesorii sunt amendaţi cu sume cuprinse între 30 – 50 de lei, iar pentru eliberarea altui paşaport trebuie să reia procedura pentru emiterea paşaportului.

Paşaportul este necesar în mai multe state decât cartea de identitatea

În total, cetăţenii români au dreptul de liberă circulaţie în 89 de state, din care în 56 este necesar paşaportul. România fiind membră a Uniunii Europene, din anul 2007 cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în statele membre ale Uniunii Europene şi se pot legitima doar cu cartea de identitate în Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, în condiţiile leii.

Robert Ghergu

Articole de presă 23.06.2015 Ziarul „ Unirea” – Cauzele aglomeraţiei de la centrele locale APIA din judeţ

Cauzele aglomeraţiei de la centrele locale APIA din judeţ

Instituţia Prefectului a identificat cauzele situaţiei actuale înregistrate la centrele locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, care plasează APIA Alba pe ultimul loc la nivel naţional în privinţa depunerii cererilor pentru obţinerea subvenţiei în campania 2015. În urma deplasărilor efectuate la centrele APIA din Câmpeni şi Sebeş, prefectul Gheorghe Feneşer a spus că foarte mulţi solicitanţi de subvenţii se prezintă la centrele locale ale APIA cu documente eliberate de primării greşit întocmite, ceea ce face ca fermierii să stea de două ori la coadă pentru a-şi putea depune cererile de subvenţie. În al doilea rând, mulţi dintre fermieri sunt în imposibilitatea de a-şi identifica pe hartă terenul, în principal fiind vorba de oameni în vârstă, motiv pentru care nu de puţine ori aceştia stau şi peste 3 ore ca să-şi identifice pe hartă terenul pentru care solicită acordarea subvenţiei. „ De ce la Ciuruleasa nu au fost probleme? Pentru că primarul a cerut sprijinul asociaţiilor de fermieri, care i-au ajutat pe oameni la identificarea blocurilor fizice, iar astfel solicitanţii de subvenţii s-au prezentat la APIA cu documentele în regulă”, a spus prefectul. În al treilea rând, foarte mulţi fermieri au lăsat pe ultimul moment depunerea cererilor, deoarece susţine prefectul, în intervalul 10 aprilie – 1 iunie 2015 doar 6 la sută dintre fermieri ceruseră subvenţii, iar atunci nu erau cozi, în timp ce între 1 şi 15 iunie au fost câte 150 – 200 de agricultori la rând. Totodată, în opinia prefectului, APIA Alba ar fi trebuit să întocmească o planificare a fermierilor pe zile, centre locale şi localităţi şi numai cei care nu s-au prezentat la data programată ar fi trebuit replanificaţi după data de 15 iunie. De asemenea, din cauza supra-aglomerării, nu au funcţionat sistemele informatice ale APIA, care s-au blocat şi au încetinit procesarea cererilor. În plus, Alba este un judeţ atipic, cu foarte multe cereri pentru suprafeţe mici şi cu foarte multe cereri ale proprietarilor de animale. „ Comparativ cu judeţele din sud, unde activitatea s-a încheiat, numărul total al acestora reprezintă abia un sfert din numărul cererilor din judeţul Alba, deoarece acolo parcelele au mii de hectare. De exemplu, pentru 1000 de hectare în Alba vin 1000 de oameni, iar în sud, pentru 3000 de hectare vine un singur om. Am discutat cu ministrul Daniel Constantin, care a suplimentat personalul APIA din judeţul Alba cu specialişti detaşaţi din Ialomiţa şi Călăraşi, ca să dea o mână de ajutor centrelor locale din Alba Iulia, Aiud, Câmpeni şi Sebeş. În noile condiţii, sperăm ca până la expirarea celor 25 de zile de la data de 16 iunie să se finalizeze depunerea tuturor cererilor” a concluzionat prefectul.

Robert Ghergu

Articole de presă 23.06.2015 Ziarul „ Unirea” – Prefectul va cere câte un poştaş în plus pentru zonele Câmpeni şi Sebeş

Ieri 22 iunie 2015, la finalul protestului Filialei Alba a Sindicatului Lucrători Poştali din România, care a pichetat sediul Instituţiei Prefectului Alba, prefectul Gheorghe Feneşer a primit o delegaţie a manifestanţilor, care i-a înmânat un memoriu cu revendicări. Prefectul Feneşer a dat asigurări că va transmite solicitările poştaşilor Guvernului României şi Ministerului Finanţelor Publice. „ Urmare a discuţiilor purtate cu sindicaliştii, am mai decis să fac intervenţiile de rigoare la Compania Naţională Poşta Română, în vederea suplimentării posturilor cu un agent poştal pe zona Câmpeni şi un oficiant poştal, care să deservească mediul rural din zona Sebeş”, a declarat prefectul Gheorghe Feneşer. ( R.G.)

 

 

Program de lucru prelungit la Centrele locale APIA

Referitor la informaţiile publicate recent în mass-media locală, privind termenele de depunere a cererilor fermierilor în vederea obţinerii subvenţiilor, prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer precizează: “ Se vor primi de către Centrele locale APIA toate cererile şi după data de 15 iunie a.c., timp de 25 de zile, dar trebuie precizat că vor fi percepute penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Doresc să mai subliniez faptul că, la toate Centrele Apia din judeţul nostru, în perioadă menţionată,  programul de lucru cu cetăţenii a fost deja prelungit în vederea procesării a unui număr cât mai mare de cereri.”

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Articole de presă 16.06.2015 Ziarul „ Unirea” – Prelucrarea lemnului – cel mai periculos sector din economia judeţului Alba

Cele mai periculoase meserii din economia judeţului Alba din punctul de vedere al securităţii angajaţilor s-au dovedit a fi cele de tâmplar sau tăietor de lemne , aproape o treime din cele 99 de accidente de muncă cu care s-a înregistrat anul trecut Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba fiind din acest domeniu de activitate. Din analiza accidentelor de muncă prezentate de Dorel Fiţ, inspectorul –şef al ITM Alba, în ultima şedinţă a Colegiului Prefectural Alba, a rezultat că din cele 99 de accidente de muncă, 3 au fost accidente mortale, iar 96 s-au soldat cu incapacitate temporară de muncă. Cu invaliditate au fost înregistrate 4 accidente, 3 dintre acestea survenind în urma unor accidente declarate iniţial cu incapacitate temporară de muncă, doar unul fiind înregistrat in 2014, iar celelalte, în anii precedenţi. Structurat pe domenii de activitate, cele mai multe accidente de muncă s-au produs în sectorul exploatării şi prelucrării lemnului – 30 (13 – prelucrare primară, 14 – fabricare mobilă, 3 – silvicultură şi exploatări forestiere), industria alimentară – 11, transport rutier de mărfuri – 10, construcţii -8, fabricarea de maşini unelte şi agricultură – câte 6, fabricarea altor produse din minerale nemetalice – 5, industria metalurgică, fabricarea de textile şi articole de îmbrăcăminte, construcţii şi confecţii metalice – câte 4, marochinărie şi încălţăminte – 2, alte domenii -9. „ În domeniul exploatărilor forestiere şi al fabricării mobilei se înregistrează cele mai multe accidente de muncă. Solicit ITM Alba să întreprindă o acţiune de identificare a tuturor agenţilor economici de profil din judeţ, în scopul prevenirii, pe cât posibil, a producerii unor astfel de incidente. Ştim că în acest domeniu se lucrează uneori fără forme legale, cu angajaţi sezonieri, necalificaţi, aceasta fiind una dintre cauzele producerii accidentelor de muncă” a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.

Deşi în 2014 au fost înregistrate doar 3 accidente de muncă mortale la nivelul judeţului, inspectorii ITM Alba au participat anul trecut la cercetarea şi finalizarea a 14 dosare, iar ancheta în cazul accidentului rutier produs în Franţa cu un şofer din Ciugud decedat este în curs de desfăşurare, deoarece  autorităţile franceze nu au trimis încă documentele solicitate. Printre accidentele mortale se mai numără accidentul aviatic din Munţii Apuseni, soldat cu 2 morţi şi 5 răniţi cu incapacitate temporară de muncă, accidentul de circulaţie din 29 aprilie 2014, de la Teiuş, în urma căruia o persoană şi-a pierdut  viaţa, iar alte 3 s-au ales cu incapacitate temporară de muncă sau accidentele rutiere din Harghita sau de pe Autostrada Sibiu – Sebeş, soldate fiecare cu câte un mort şi un rănit cu incapacitate temporară de muncă. În alte cazuri, victimele au fost surprinse de copacii tăiaţi din pădure sub TAF ori sub un mal de pământ, iar un bătrân a căzut de pe o clădire. Tot anul trecut, inspectorii de muncă au cercetat 4 accidente cu invaliditate înregistrate în judeţul Alba în domeniile: prelucrarea produselor stratificate din lemn, lucrări de instalaţii electrice, prelucrarea cărnii şi producerea prefabricatelor din beton. Alte două accidente din această categorie s-au înregistrat în Bucureşti şi Cluj, unde îşi au sediile sociale firmele de construcţii, respectiv construcţii hidrotehnice, la care erau angajate victimele accidentelor de muncă respective. Dintre acestea, 4 s-au înregistrat în 2013, unul s-a produs în 2014, iar un accident de muncă a avut loc pe data de 16 mai 2005, dar invaliditatea s-a ivit abia după 10 ani, mai precis în 21 martie 2014. Cu toate că, prin definiţie, cuvântul accident înseamnă „ un eveniment neprevăzut”, respectarea normelor de securitate a muncii poate reduce semnificativ numărul acestora. ( G.G.)

Sesiuni de informare pentru fermierii din judeţ

Urmare solicitărilor fermierilor, adresate Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, prefectul Gheorghe Feneşer a stabilit de comun acord cu reprezentanţii APIA Alba, organizarea unor întâlniri de lucru in judeţ, pentru clarificarea aspectelor ridicate de către cetăţeni. Joi, 4 iunie a.c., începând cu orele 10 se vor desfăşura aceste reuniuni între femierii din localităţile arondate centrelor locale APIA, primari şi  reprezentanţi ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe tema cererilor pentru “ Plata unică 2015”.

Întâlnirile  vor avea loc în următoarele locaţii:

  • Sala „I.Brătianu” , Primăria municipiului Aiud, orele 10.00
  • Sala de şedinţe, Primăria municipiului Cîmpeni, orele 10.00
  • Sala „Radu Stanca”, Primăria municipiului Sebeş, orele 10.00
  • Centrul Cultural „ Iacob Mureşianu” Blaj, orele 10.00
  • Sala 110, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, orele 10.00

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Articole de presă 28.05.2015 Ziarul „ Unirea” – În cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social, prefectul Gheorghe Feneşer subliniază faptul că anul trecut, toţi pensionarii doritori din judeţ au beneficiat de bilete de tratament

Modul de atribuire a biletelor de tratament pentru pensionari şi alţi asiguraţi ai sistemului public de pensii pe anul 2014 şi măsurile de soluţionare a cererilor de bilete de tratament pe acest an au fost prezentate de conducerea Casei Judeţene de Pensii Alba (CJP) în cadrul şedinţei Comisiei de dialog social desfăşurate marţi, 26 mai 2015, la Instituţia Prefectului. Potrivit informării şi datelor prezentate de directorul CJP Alba, Alexandru Retegan, din ianuarie 2014 repartizarea biletelor de tratament s-a făcut cu aplicaţia informatică SPA, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe baza criteriilor specifice emise de Casa Naţională de Pensii: dacă a mai beneficiat de bilete de tratament în ultimii 2 ani, categoria de pensie a beneficiarului  şi cuantumul pensiei, punctaje maxime fiind acordate pensionarilor care nu au mai fost în staţiuni de cel puţin doi ani, invalizilor şi celor cu pensia de 450 lei. Anul trecut, iniţial, CJP Alba a primit 3.172 de bilete de tratament, care au fost suplimentate cu încă 937 de bilete, întrucât se înregistraseră în total 4.735 de cereri de bilete pentru tratament, dar în final numai 3.499 de pensionari s-au dus efectiv în staţiuni, deoarece între timp ceilalţi au renunţat în ultimul moment. Numărul de bilete alocate pentru anul 2014 a fost de 4.109 bilete, cu 35,92 la sută mai multe decât în 2013. Practic, numai cine nu a vrut nu a putut merge la tratament în staţiuni. De altfel, prefectul  Gheorghe Feneşer a apreciat implicarea personalului CJP Alba în această chestiune, evidenţiind faptul că spre deosebire de anul 2013, anul trecut nu au rămas solicitări din partea pensionarilor neonorate, iar numărul biletelor a fost suplimentat conform cererilor.

Pensionarii suferă de reumatism, boli cardiace şi digestive

Din cei 3.499 beneficiari de bilete de tratament, 574 sunt persoane care au beneficiat de tratament balnear gratuit, cum ar fi pensionari de invaliditate, veterani de război, persoane cu handicap etc. Pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii au fost eliberate un număr de 2.925 bilete, majoritatea pentru pensionari, dar şi pentru câţiva angajaţi  din învăţământ sau din CJP Alba. Raportat la afecţiunile care pot fi tratate, CJP Alba a primit biletele de tratament pentru pensionari pentru următoarele staţiuni : aparatul cardio-vascular: 393 de bilete la Buziaş, Covasna, Vatra Dornei; digestiv : 322 de bilete la Olăneşti, Căciulata şi Sângeorz-Băi; boli reumatismale – nevroză: 40 de bilete la Moneasa şi Sinaia; boli reumatismale – 2.267 de bilete la Băile 1 Mai, Geaogiu-Băi, Băile Felix, Băile Herculane, Lacu Sărat, Turda, Bazna, Sărata Monteoru, Bala, Ocna Şugatag, reumatismal – ginecologie: 172 de bilete la Amara, Techirghiol, Saturn, Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Mangalia; respirator – 305 bilete la Govora, Tuşnad, Tinca, Slănic Prahova. Slănic Moldova, Sovata. Principalele staţiuni pentru care au existat solicitări şi au fost valorificat biletele primite sunt: Geoagiu – 1.188 de bilete; Felix – 559, Covasna -226, Herculane – 201, Buziaş – 108, Căciulata – 155, Olăneşti -117, Sovata – 171, Bazna – 123, Govora – 121, Saturn – 111, Vatra Dornei – 59, Eforie Nord – 30, etc. În urma unei simple analize se observă că solicitarea cea mai mare de bilete de tratament au fost pentru staţiunile unde sunt tratate afecţiuni reumatismale, cardio-vasculare şi digestive.

Criterii neschimbate la repartizarea biletelor de tratament pentru acest an

Şi în acest an, atribuirea biletelor de tratament se va face în continuare cu respectarea criteriilor emise de CNPP, menţinându-se şi categoriile de persoane care beneficiază gratuit de tratament balnear, în limita numărului de locuri alocate. De asemenea, ca şi anul trecut, pensionarii trebuie să contribuie cu 50 la sută din cuantumul brut al drepturilor de pensie din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia. În situaţia pensionarilor care au şi calitatea de asiguraţi, contribuţia individuală este 50 la sută din cuantumul total al drepturilor de pensie şi din nivelul câştigului brut de natură salarială realizat în luna anterioară celei în care se face repartiţia. Durata sejurului este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile. În primul semestru din acest an au fost depuse 1809 cereri atât pentru unităţi balneare aflate în administraţia Ministerului Muncii, cât şi pentru alte staţiuni de interes naţional. Până în prezent, CJP Alba a primit 2.854 bilete de tratament pentru 19 serii în perioada 16 februarie – 1 decembrie 2015, din care 544 sunt gratuităţi, adică, în medie 165 de bilete pe serie. Pentru primele 6 serii din acest an au fost valorificate 485 de bilete, din care 32 au fost pentru beneficiarii de gratuităţi. Aceste repartiţii corespunzătoare fiecărei serii au fost publicate în permanenţă pe site-ul www.pensiialba.ro şi la sediul Casei Judeţene de Pensii Alba.

Robert Ghergu

Articole de presă 28.05.2015 Ziarul „ Unirea” – Prefectul Gheorghe Feneşer întreprinde demersuri în vederea înfiinţării unui centru de dializă în Munţii Apuseni

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi-au dat acordul de principiu pentru înfiinţarea unui centru de dializă la Câmpeni, pentru care este necesară îndeplinirea a trei condiţii: angajarea unui medic specialist, existenţa spaţiului adecvat pentru înfiinţarea unei structuri spitaliceşti cu 5 paturi şi asigurarea fondurilor pentru dotarea cu aparatura necesară. „ Să spunem că banii i-am putea obţine din partea ministerului pentru achiziţionarea aparaturii, iar modificarea organigramei pentru realizarea structurii cu 5 paturi în spaţiul asigurat se poate realiza. Cea mai mare problemă este găsirea cel puţin a unui medic nefrolog care să vină la Câmpeni, deşi ar fi nevoie de doi medici. Instituţia Prefectului şi Direcţia de Sănătate Publică Alba vor transmite facultăţilor de medicină o adresă prin care să anunţe disponibilitatea angajării unui medic nefrolog şi voi discuta cu primarul din Câmpeni să încercăm să-i asigurăm medicului specialist şi cazarea” ne-a declarat prefectul Gheorghe Feneşer, iniţiatorul acestui demers. El a precizat că în zona Munţilor Apuseni sunt 40 -50 de bolnavi cu insuficienţă renală cronică ce trebuie să fie dializaţi de 2-3 ori pe săptămână, iar drumurile până la Alba Iulia şi înapoi sunt un adevărat calvar pentru aceşti pacienţi. (G.G.)

Articole de presă 20.05.2015 Ziarul „ Unirea” – Circulaţia Mocăniţei între Câmpeni şi Abrud, pusă în pericol de construcţii ilegale

Instituţia Prefectului Alba a înaintat adrese către Inspectoratul Judeţean în Construcţii, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba – Serviciul Transporturi Feroviare şi Ministerul Culturii pentru a solicita efectuarea unor verificări  pe traseul căii ferate Câmpeni – Abrud. Măsura a fost luată după ce instituţia a fost sesizată despre existenţa unor construcţii ilegale care pun în pericol siguranţa circulaţiei feroviare pe linia cu ecartament îngust al Mocăniţei, care circulă în scop turistic, cu vagonete. Din cauza construcţiilor ilegale ( şoproane, extinderi, etc.), nu mai poate fi respectată distanţa de siguranţă stabilită de legislaţia în vigoare, de 2,60 metri măsurată din mijlocul ecartamentului, în cazul vagoanelor de lăţime mai mare. În plus, în unele zone localnicii au săpat în rambleul căii ferate până aproape de şine, iar pietrişul procurat astfel l-au folosit ca material de construcţii, deşi, susţine prefectul, linia ferată dintre Abrud şi Câmpeni se află pe lista monumentelor istorice, iar această faptă constituie, în opinia lui, o infracţiune. Mai mult, touroperatorul de turism care opera pe această rută a anunţat că se va retrage de pe respectivul traseu din cauza comportamentului necivilizat a unor localnici. Reprezentantul firmei de turism a reclamat că, în timpul călătoriei, când Mocăniţa circulă cu o viteză redusă, de 5 km/oră, cetăţenii respectivi aflaţi pe marginea căii ferate aruncă tot felul de mizerii în vagonetele descoperite şi îi scuipă pe turişti, creându-le acestora o stare de disconfort.  (G.G)

Articole de presă 20.05.2015 Ziarul „ Unirea” – Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstince, la Baia de Arieş

Ieri, 19 mai 2015, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi din Baia de Arieş a găzduit şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstince, prezidată de prefectul Gheorghe Feneşer.  Pe ordinea de zi s-au aflat prezentarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba (DGASPC), realizată de directorul executiv Marius Schiau, şi informarea vârstnicilor despre modul de acordare a primului ajutor în caz de angină pectorală, efectuată de dr. Olimipia Candrea, medic la Direcţia de Sănătate Publică Alba. Pe lângă reprezentanţii instituţiilor menţionate, la şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstince au participat lideri ai asociaţilor de pensionari din Baia de Arieş, dar şi oficialităţi locale.

Centrul Baia de Arieş a fost înfiinţat la 1 septembrie 2014 şi satisface nevoile de îngrijire, găzduire, securitate, intimitate, recuperare sau reabilitare şi integrare socială a celor 50 persoane beneficiare transferate de la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Gala de Jos. Unitatea este o instituţie de asistenţă socială care asigură asistenţă medicală şi îngrijire – găzduire pentru persoanele adulte cu handicap neuropsihic grav, accentuat sau mediu. Serviciile au drept scop creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap şi a reducerii riscului de excluziune socială, iar obiectivele acestora se vor concretiza în : creşterea gradului de autonomie a beneficiarilor; participarea persoanelor cu handicap la viaţa comunităţii; promovarea incluziunii sociale în scopul în creşterii calităţii vieţii beneficiarilor; promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Majoritatea asistaţilor din acest centru sunt persoane cu handicap psihic şi mintal, iar ceilalţi beneficiari au handicap fizic, somatic sau asociat. Din punct de vedere al gradului de dependenţă, beneficiarii sunt persoane cu abilităţi medii şi scăzute, ceea ce presupune dezvoltarea activităţilor care să conducă la creşterea gradului de autonomie al beneficiarilor.

La rândul său, dr.  Olmipia Candrea le –a prezentat participanţilor ce este angina pectorală, cum şi unde se simt durerile, când apar acestea şi cât durează, factorii favorizanţi şi declanşatori, cu se asociază durerea şi ce trebuie să facă pacienţii ca să le treacă durerea, precum şi date despre infarctul miocardic, cea mai gravă formă de angină pectorală.

Robert Ghergu

Ziua Eroilor comemorată la Alba Iulia

Prin Hotărârea Guvernului nr.309/06.05.2015, s-a aprobat Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 21 mai 2015, care  prevede o serie de măsuri administrative-organizatorice necesar a fi adoptate pentru desfăşurarea în bune condiţii a ceremonialului comemorativ. În vederea realizării Programului menţionat, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a aprobat Planul general de măsuri privind participarea structurilor M.A.I. la activităţile stabilite pentru sărbătorirea Zilei Eroilor şi asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării ceremoniilor oficiale din data de 21 mai a.c.

Planul include o serie de activităţi şi acţiuni ce sunt coordonate de către prefecţi, în calitate de reprezentanţi ai Guvernului în teritoriu, în vederea comemorării evenimentului şi gestionării misiunilor asociate pentru menţinerea climatului corespunzător de ordine şi siguranţă publică.

“Instituţia Prefectului – Judeţul Alba a mediatizat acest eveniment în mass-media locală şi a informat instituţiile publice deconcentrate cu privire la Planul General de Măsuri. Prin grija Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba, evenimentul va fi marcat de tragerea clopotelor la ora 12,00,  în toate lăcaşurile de cult din judeţ. De asemenea, la aceeaşi oră,  în  instituţiile publice şi  unităţile de învăţământ judeţene se va păstra un moment de reculegere în cinstea eroilor neamului căzuţi la datorie. Totodată, în Cimitirul Eroilor din Alba Iulia se va desfăşura un ceremonial de depunere de coroane şi jerbe de flori, care va fi precedat de un moment religios. Manifestările se vor încheia cu o paradă militară. Doresc să mai informez opinia publică, că vor fi organizate ceremoniale cu prilejul “ Zilei Eroilor” în toate municipiile şi oraşele din judeţul nostru.” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Articole de presă 14.05.2015 Ziarul „ Unirea” – Înmulţirea alarmantă a numărului liceenilor consumatori de substanţe etnobotanice îngrijorează autorităţile judeţene

Lipsa de comunicare instituţională – un impediment în stoparea fenomenului!

Instituţia Prefectului Alba a găzduit ieri, 13 mai 2015, o şedinţă de lucru a cărei temă centrală a fost reactualizarea planului teritorial comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incita unităţilor de învăţământ şi în împrejurimile acestora şi adaptarea lui la planul naţional, cu accent pe prevenirea şi combaterea consumului de substanţe etnobotanice în rândul liceenilor. În acest sens, prefectul Gheorghe Feneşer i-a convocat la discuţii, pe lângă reprezentanţii Instituţiei Prefectului Alba, inclusiv subprefectul Cornel Murg, pe şefii sau reprezentanţii instituţiilor abilitate: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba. Prefectul a declarat că îndeosebi directorii de licee sunt îngrijoraţi cu privire la creşterea alarmantă a consumului de substanţe etnobotanice, constatat în şcoli prin faptul că elevii zâmbesc sau râd ori au gesturi ciudate pe care un om normal nu le-ar avea şi a subliniat că trebuie luate măsuri urgente pentru „ a stopa flagelul acesta”. El crede că fiecare profesor de liceu cunoaşte 2,3 sau chiar 4 elevi predispuşi la consum de substanţe etnobotanice, dar dascălilor le e frică să-i demaşte, de teamă că ar putea deveni apoi victime ale agresiunii din partea tinerilor. În opinia lui, consumul de substanţe cu efecte halucinogene are loc mai ales la sfârşitul săptămânii, în special în baruri, cluburi şi discoteci, iar consumatorii sunt în general liceeni care provin din familii cu stare materială bună, motiv pentru care prefectul a cerut poliţiei ca structurile specializate să intensifice controalele la aceste unităţi. „ La nivel naţional, consumul de substanţe etnobotanice este în creştere alarmantă şi nu cred că la noi, în Alba, este în scădere”, a accentuat prefectul. În plus, el consideră că nici Brigada de Combatere a Crimei Organizate Alba nu este la curent cu toate cazurile de consum de etnobotanice, pentru că unităţile de învăţământ nu comunică imediat eventualele suspiciuni de consum, atunci când observă comportamentul bizar al unor elevi. Mai mult, el spune că din rândul consumatorilor şi distribuitorilor există tineri care-i incită şi pe colegii lor să consume aceste substanţe.

Activitatea preventivă – pierdută în fumul ţigărilor cu etnobotanice, la modă în licee

Din rapoartele prezentate de reprezentanţii instituţiilor amintite rezultă că au fost efectuate în primul trimestru sute de activităţi în domeniul asigurării climatului de siguranţă în unităţile de învăţământ preuniversitar şi în împrejurimile acestora, iar rezultatele au arătat o scădere a criminalităţii, pe unele linii chiar semnificativă a numărului de infracţiuni. La acestea se adaugă şi popularizarea de către poliţişti, ori de câte ori au avut ocazia, a măsurilor de prevenire a victimizării copiilor ( campania „ Copilărie fără delicvenţă”, „ Ziua Poliţiei Române”, etc.)

În judeţul Alba, 65 din cele 536 de unităţi de învăţământ (176 în mediul urban şi 360 în mediul rural) au asigurată paza: 55 cu pază proprie, 8 cu firme specializate de pază şi două cu pază mixtă. Totodată, 139 de şcoli sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, din care 99 au camere video atât în interior, cât şi în exterior. În continuare există 16 unităţi de învăţământ neprotejate cu gard împrejmuitor, dar directorii unor licee şi şcoli au promis că această problemă va fi rezolvată cel târziu în luna august. În primul trimestru din acest an au fost sesizate 7 infracţiuni, toate cu gard scăzut de risc, cu 5 mai puţine decât în primele 3 luni din 2014, din care 6 au fost comise în incinta şcolilor, iar una, în afara acestora.

Pe lângă aceste acţiuni, poliţiştii au desfăşurat activităţi pe linia prevenirii accidentelor rutiere în care pot fi implicaţi copiii, inclusiv prin reînfiinţarea a 22 de patrule şcolare, au organizat activităţi de patrulare în împrejurimile şcolilor, singuri sau împreună cu jandarmii, au efectuat controale pentru combaterea absenteismului şi au fost depistaţi 314 elevi care au fugit de la cursuri, însă sancţionarea acestora revine în sarcina unităţilor şcolare. În ciuda acestor activităţi, tot mai des apar veşti despre tineri din judeţ, în special liceeni, care au ajuns în acest an la Urgenţe, diagnosticaţi preventiv cu intoxicaţie cu substanţe etnobotanice. În concluzie, prefectul a cerut ca directorii liceelor să comunice de urgenţă orice comportament suspect al elevilor, poliţia şi jandarmeria să intensifice controalele în localurile bănuite că tinerii consumă substanţe etnobotanice, iar şcolile să solicite sprijinul financiar al administraţiei locale pentru a rezolva problemele legate de asigurarea pazei şi a camerelor video de supraveghere. Totodată, el a dispus efectuarea unui control la şcoli, atât pentru a vedea stadiul asigurării unui climat de siguranţă al elevilor şi cadrelor didactice, cât şi din punct de vedere al sănătăţii şi condiţiilor de studiu ( sisteme de încălzire, toalete, autorizaţii sanitare, etc.) ( G.G.)

 

Articole de presă 14.05.2015 Ziarul „ Unirea” – Poarta Raiului, un colţ de rai neglijat!

Poarta Raiului! Un loc pe Valea Sebeşului al cărui nume stârneşte curiozitatea şi te incită să-l cauţi pentru a te desfăta de minunăţiile sale, care se vrea pe viitor o staţiune turistică a judeţului Alba şi ar trebui să atragă turiştii este, cel puţin deocamdată, doar o staţie……pentru deşeurile lăsate de turiştii certaţi cu legea. Legea bunului simţ în primul rând, iar apoi celelalte. Peste tot sunt urme lăsate de turişti, care din lipsa unor containere sau tomberoane adună gunoiul şi îi dau foc pe unde apucă. De aceea, prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer, a spus că îi va propune primarului comunei Şugag, căreia îi aparţine din punct de vedere administrativ zona turistică menţionată, să instaleze un container la Luncile Prigoanei şi unul la Poarta Raiului, care ar putea fi ridicate măcar din două în două săptămâni, astfel încât să poată fi păstrată curăţenia în acest colţ de rai. „ Nu vrem să-l amendăm pe primar, ci vreau doar să găsim o soluţie la această problemă”, a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.  ( R.G.)

Articole de presă 13.05.2015 Ziarul „ Unirea” – Instituţia Prefectului Alba vrea să deruleze proiecte europene cu norvegienii!

Prefectura judeţului Alba a iniţiat corespondenţa oficială cu Guvernul Norvegiei, în vederea identificării oportunităţilor de colaborare pentru elaborarea şi derularea unui proiect cu finanţare din fonduri europene. Prefectul Gheorghe Feneşer susţine că decizia a fost luată deoarece în prezent prefecturile au posibilităţi relativ reduse de a derula proiecte europene, pentru că acest gen de instituţii nu prea sunt alese nici ca parteneri, nici ca beneficiari. A fost gândit un proiect în domeniul administraţiei publice, care ar putea fi derulat în comun cu o organizaţie neguvernamentală din Alba. De exemplu, ar fi necesară cumpărarea unor calculatoare noi pentru toate birourile Instituţiei Prefectului Alba deoarece la această dată computerele existente sunt depăşite fizic şi moral. Totodată, ar fi utilă suplimentarea numărului de imprimante şi s-ar mai putea face şi alte achiziţii în domeniul administraţiei publice. Pe de altă parte, prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a spus că Instituţia Prefectului Alba a fost dotată cu un autoturism Dacia Duster nou prin programul de modernizare a parcului auto  derulat de Ministerul Afacerilor Interne, la circa 10 ani după ce prefectura primise un VW Touareg, odată cu cel cu care-şi îmbogăţise atunci parcul auto şi ISU Alba.

Robert Ghergu

Articole de presă 11.05.2015 Ziarul „ Unirea” – Serviciul „ Permise Auto” are nevoie de un om în plus

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba face demersuri către Ministerul Afacerilor Interne pentru suplimentarea cu încă un post de ofiţer a organigramei Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor ( SPCRPCIV) din subordinea sa. Prefectul Gheorghe Feneşer a precizat că a luat această decizie pe baza răspunsului favorabil oferit de Ministerul Afacerilor Interne ( MAI), care a aprobat recent deblocarea unui alt post de ofiţer în cadrul aceluiaşi serviciu, ca urmare a faptului că Alba se numără printre puţinele judeţe din ţară în care activitatea privind înmatricularea autovehiculelor a crescut în ultima perioadă. Activitatea Serviciului „ Permise Auto” din Alba este similară cu cea de la Sibiu, un judeţ mult mai mare. Dacă MAI va aproba redistribuirea către SPCRPCIV Alba a unuia dintre posturile rămase vacante la alte servicii omoloage din ţară, atunci ar urma să fie organizat concurs pentru ocuparea acestuia. Potrivit ultimei statistici a SPCRPCIV Alba, condus de comisarul –şef Mihail Zgârdea, numărul autovehiculelor înmatriculate în judeţul Alba a crescut în 2014 cu peste 6.000 de bucăţi comparativ cu anul anterior şi a ajuns la aproape 112.000 de autovehicule faţă de aproximativ 106.000, în 2013. ( R.G.)

Articole de presă 09.05.2015 Ziarul „ Unirea” – Comisie ANSVSA în control la Mogoş

Scandalul avizelor veterinare ar putea lua aspecte penale

O  comisie a Autorităţii Sanitar – Veterinare ( ANSVSA) a efectuat un control în comuna Mogoş, unde a izbucnit un scandal ca urmare a faptului că fermierii nu mai pot primi subvenţiile de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie ( APIA) din cauza avizului veterinar care nu ar fi valabil. Medicul veterinar a fost notificat de către ANSVSA că nu ar mai avea dreptul să elibereze avize. Mai mulţi fermieri din Mogoş s-au dus la APIA pentru a-şi depune dosarele pentru obţinerea subvenţiilor, dar li s-a comunicat că avizul veterinar nu este valabil, deoarece medicul veterinar din comună nu ar mai fi autorizat să elibereze acest aviz. Medicul veterinar a contestat acest lucru prin mai multe sesizări adresate instituţiilor de la nivel central, inclusiv Preşedinţiei, iar autorităţile statului, a spus prefectul, şi-au menţinut poziţia iniţială. Mai mult, prefectul Gheorghe Feneşer susţine că se pare că medicul veterinar ar fi „ în culpă totală”, iar la mijloc ar putea fi invocate chiar şi aspecte de natură penală, dar a spus că aşteaptă raportul de control întocmit de inspectorii ANSVSA. Pe de altă parte, primarul comunei Mogoş, Liviu Mircea Macavei ne-a declarat că cei care au de suferit de pe urma acestei situaţii sunt 17 fermieri, care se pare că nu mai pot beneficia de subvenţii din această cauză. La rândul său, directorul Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba, Severus Bîcu, a spus că medicul veterinar din Mogoş nu mai avea contract cu DSVSA Alba din vara trecută, dar se pare că primise o derogare, însă nu se poate pronunţa în acest caz decât după ce va primi nota de control din partea ANSVSA.

Robert Ghergu

Articol de presă 08.05.2015 Ziarul „ Unirea” – Semnal de alarmă: Unde va fi depozitat gunoiul albaiulienilor, deoarece din 17 iulie 2015 se va închide rampa de la Pârâiul Iovului?

Găsirea unei soluţii de depozitare a deşeurilor menajere din Alba Iulia, după închiderea haldei de gunoi de la Pârâul Iovului începând din 17 iulie 2015 a constituit subiectul întrevederii pe care prefectul Gheorghe Feneşer a avut-o ieri, 7 mai 2015, la Instituţia Prefectului cu reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba (APM). Prefectul a spus că autorităţile ştiau încă din 2005 că depozitele neconforme vor trebui închise, dar nu au făcut nimic în cei 10 ani care s-au scurs de atunci. El susţine că abia acum s-au apucat să amenajeze un depozit de deşeuri la Galda de Jos dar, în opinia sa, nicio celulă nu va fi finalizată până la sfârşitul acestui an, pentru ca gunoiul din Alba Iulia să poată fi depozitat aici după închiderea rampei de la Pârâul Iovului. Reprezentanţii APM Alba au spus că, în cazul în care primăria sau operatorul de salubritate ar solicita, instituţia va acorda un aviz pentru o platformă de depozitare provizorie pentru o perioadă iniţială de un an de zile, dacă aceasta îndeplineşte câteva condiţii minime: platforma să fie betonată, să existe utilaje pentru tocat, balotat şi înfoliat pentru deşeuri sortate pe fracţii umede şi uscate, pe cel puţin 4 categorii: hârtie/carton, plastic, sticlă şi metal. Prefectul nu crede că reprezentanţii depozitului din comuna Cristian ar fi de acord ca gunoiul să ajungă în localitatea sibiană, deoarece aceştia susţin că numai 16 la sută din capacitatea de depozitare ar mai fi acum disponibilă. Dacă gunoiul va fi totuşi dus la Cristian, el se întreabă cine va suporta cheltuielile suplimentare generate de transport: Consiliul Judeţean sau Primăria Alba Iulia, despre care prefectul Feneşer susţine că nu şi-au făcut până acum treaba, sau operatorul de salubritate şi se teme că, în final, tot cetăţenii vor fi cei care vor trebui să suporte aceste costuri, lăsând să se înţeleagă că ar putea urma o scumpire a serviciilor de salubritate. ( R.G.)

Articol de presă 08.05.2015 Ziarul „ Unirea” –

Depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor, de 9 Mai

Data de 9 Mai are o profundă semnificaţie pentru poporul român şi istoria lui zbuciumată. Pe data de 9 mai 1877, Adunarea Deputaţilor a proclamat Independenţa de Stat a României faţă de Imperiul Otoman, iar pe 9 Mai 1945, a fost consemnată victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, odată cu capitularea necondiţionată a Germaniei. Şi tot pe 9 Mai 1950, ministrul francez de externe, Robert Schuman, a susţinut declaraţia prin care propunea un plan de colaborare economică între Franţa şi Germania, punând astfel capăt rivalităţii dintre cele două state, dar şi fundamentul unei construcţii noi, ce avea să devină Uniunea Europeană de azi. Prefectul Gheorghe Feneşer  ne-a declarat că, pentru a marca aceste evenimente, Instituţia Prefectului Alba, împreună cu Garnizoana Alba Iulia, va organiza sâmbătă, 9 mai 2015, de la ora 10,00 un ceremonial militar şi religios la Cimitirul Eroilor Alba Iulia, mai ales că se vor împlini 70 de ani de la terminarea celei de-a doua conflagraţii mondiale. Sunt aşteptaţi să participe reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, veterani de război, cadre militare în rezervă şi retragere, elevi şi profesori, dar şi simpli cetăţeni.

Robert Ghergu

Articol de presă 05.05.2015 Ziarul „ Unirea” – Instituţia Prefectului – Judeţul Alba sare în ajutorul fermierilor din Mogoş

Prefectura Alba a intervenit pe lângă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile sanitar-veterinare pentru urgentarea soluţionării unei contestaţii depuse împotriva noului medic veterinar din Mogoş, astfel încât fermierii din comună să poată depune în termenul legal cererile pentru obţinerea subvenţiilor de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Alba (APIA). Solicitarea a fost făcută în urma discuţiilor purtate cu primarul comunei Mogoş, Mircea Liviu Macovei. Medicul veterinar fusese contestat de câţiva colegi, iar contestaţia trebuie soluţionată la Bucureşti. Din această cauză, în prezent nu există medic veterinar care să semneze şi să ştampileze documentele care trebuie prezentate la APIA. În această situaţie, fermierii din Mogoş ar risca să rămână fără subvenţii, dacă ar aştepta cele 30 de zile cât ar putea dura în mod normal soluţionarea contestaţiei. În urma discuţiilor avute de reprezentantul Guvernului în teritoriu cu oficialii menţionaţi, rezultatele contestaţiei ar putea fi anunţate chiar astăzi, astfel că fermierii din Mogoş s-ar putea încadra în termenul legal pentru a-şi înregistra cererile de subvenţie la APIA.

Robert Ghergu

Articol de presă 05.05.2015 Ziarul „ Unirea” – Cuptorul cu microunde şi aparatele de gătit sub presiune au ajuns şi la Ceru Băcăinţi!

Ceru Băcăinţi este o localitate cu mai puţin de 270 de locuitori, aflată la graniţa dintre Albac şi Hunedoara, la 37 de kilometri de Alba Iulia. Din datele recensământului din 2011, este cea mai mică dintre comunele din judeţul Alba. Şi poate este şi cea mai săracă. De aceea, s-a desfăşurat recent o campanie umanitară off-road, în cadrul căreia aproximativ 40 de echipaje din toată ţara au ajuns până la fiecare gospodărie din comuna Ceru Băcăinţi, pentru a le oferi pachete cu alimente de primă necesitate ( zahăr, ulei, făină, etc.) aparatură electronică şi obiecte de uz casnic. Toate produsele sunt noi şi provin de la Fan Courier, iar printre obiectele donate se numără cuptoare cu microunde, tigăi şi oale de gătit sub presiune, radiouri portabile, televizoare tip sport, saltele, pături, încălţăminte, etc. „ Vreau să le mulţumesc prietenilor din ţară care s-au alăturat campaniei off-road şi companiei Fan Courier pentru donaţiile ce însumează aproximativ 100.000 de lei. Oamenii sunt foarte mulţumiţi pentru că echipajele off-road au ajuns efectiv la fiecare acasă pentru a le distribui aceste ajutoare umanitare. Multora dintre beneficiari nu le-a venit să creadă că primesc aceste lucruri noi. De exemplu, familia care a rămas fără bunuri în urma incendiului din luna februarie, în care un copilaş de doi ani a suferit arsuri, a primit un pachet de circa 1000 de lei, ceea ce nu e puţin lucru”, ne-a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.

Robert Ghergu

Ziua Veteranilor de Război marcată la Alba Iulia

Prefectul Gheorghe Feneşer a participat miercuri 29 aprilie a.c., la ceremonialul organizat la Alba Iulia pentru cinstirea veteranilor de război din judeţul Alba. Cu acest prilej a avut loc o slujbă religioasă în memoria veteranilor şi au fost depuse coroane de flori la mormintele acestora. Totodată a fost susţinută o alocuţiune cu privire la semnificaţia evenimentului. La manifestare au participat reprezentanţi ai instituţiilor publice, servicii deconcentrate, Garnizoanei Alba, precum  şi cadre militare în rezervă şi retragere, etc.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Activitatea serviciilor deconcentrate în analiza Colegiului Prefectural Alba

Marţi 28 aprilie a.c. s-a desfăşurat la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, şedinţa Colegiului Prefectural,  prezidată de prefectul Gheorghe Feneşer. Agenda de lucru a întâlnirii a cuprins următoarele teme:  stadiul realizării Programului de ocupare al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2014 şi propunerile pentru anul 2015; măsuri întreprinse de către inspectorii de specialitate din cadrul DSVSA Alba privind prevenirea episoadelor de toxiinfecţie alimentară în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale; diverse.

Anual, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă întocmeşte Programul de ocupare a forţei de muncă. Prin acest program a fost estimată încadrarea a 5.225 persoane la nivel judeţean, în anul 2014. Ca urmare a implementării Programului Judeţean de Ocupare a Forţei de Muncă, în anul 2014 s-a realizat încadrarea unui număr de 6.417 persoane. Pentru anul 2015, AJOFM  Alba, prin Programul judeţean de ocupare a forţei de muncă, estimează  încadrarea a 5.700 persoane din totalul de 31.300 persoane cuprinse la măsuri active.

Prefectul Gheorghe Feneşer apreciază ca utilă o mai amplă mediatizare a activităţii AJOFM Alba, în scopul diseminării informaţiilor privind facilităţile acordate agenţilor economici pentru subvenţionarea de către stat a unor locuri de muncă. “Economia actuală a judeţului necesită angajaţi bine pregătiţi profesional,  de aceea se impune o calificare profesională riguroasă a acestora. Este necesară totodată corelarea pregătirii profesionale a şomerilor cu cererea pieţii şi cu strategia de dezvoltare a judeţului” a  mai precizat prefectul Gheorghe Fenşer.

Referitor la punctul al doilea, înscris pe ordinea de zi, în perioada menţionată au fost verificate 122 unităţi aflate sub supraveghere sanitar veterinară din judeţ, unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi anume: 5 unităţi de abatorizare, 8 unităţi de procesare carne, 16 caramangerii, 22 măcelării, 7 hale agroalimentare, 7 centre de sacrificare a mieilor, 9 supermarketuri, 6 depozite alimentare, 3 centre de ambalare ouă, 8 laboratoare patiserie-cofetărie, 2 firme de catering şi 29 magazine. Pentru deficienţele constatate în cele 122 unităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar, inspectorii din cadrul DSVSA Alba au aplicat un număr de 20 sancţiuni contravenţională în valoare totală de 10.320 lei şi au fost aplicate 2 avertismente.

Prefectul Gheorghe Feneşer a precizat că acţiunile de verificare în domeniul producerii şi comercializării produselor de origine animală şi nonanimală trebuie efectuate în permanenţă şi nu doar în preajma sărbătorilor, cu scopul expres de a proteja sănătatea populaţiei.

 

 

Instituţia Prefectului  – Judeţul Alba

Măsuri privind gestionarea situaţiilor de urgenţă

Luni 27 aprilie a.c. la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prezidată de prefectul Gheorghe Feneşer.

Agenda de lucru a întâlnirii a cuprins următoarele teme: prezentarea raportului de Analiză a măsurilor, acțiunilor şi misiunilor desfăşurate pe perioada sezonului iarnă 2014 – 2015; prezentarea raportului de Analiză a stadiului lucrărilor specifice pentru prevenirea inundațiilor; prezentarea Planului județean de măsuri și acțiuni pentru perioada sezonului de vară și în perioade cu caniculă și secetă hidrologică din anul 2015; proiect de hotărâre pentru aprobarea „Planului județean de măsuri și acțiuni pentru perioada sezonului de vară și în perioade cu caniculă și secetă hidrologică din anul 2015”; prezentarea constatărilor înregistrate în urma verificărilor efectuate de comisia județeană pe domenii pentru validarea pagubelor înregistrate ca urmare a situațiilor de urgență, pe raza localității Dăroaia, comuna Roșia Montană din data de 20.03.2015; prezentarea Registrului de riscuri și capabilități la nivelul județului Alba în domeniul managementului situațiilor de urgență, actualizat la data de 17.04.2015; proiect de hotărâre pentru aprobarea „Registrului de riscuri și capabilități la nivelul județului Alba în domeniul managementului situațiilor de urgență”, actualizat la data de 17.04.2015, diverse.

Prefectul Gheorghe Feneşer a propus spre aprobarea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, trei proiecte de hotărâre privind  „Planul județean de măsuri și acțiuni pentru perioada sezonului de vară și în perioade cu caniculă și secetă hidrologică din anul 2015”, „ Raportul de sinteză privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate pe raza localităţilor Aiud şi Ocna Mureş în data de 20.04.2015” şi respectiv  „Registrul de riscuri și capabilități la nivelul județului Alba în domeniul managementului situațiilor de urgență, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Prefectul a subliniat importanţa şi utilitatea existenteţi Registrului de riscuri  și capabilități la nivelul județului Alba, în domeniul managementului situațiilor de urgență şi responsabilitatea care revine fiecărei instituții, privind asigurarea unei intervenții operative în toate localitățile județului, în strânsă corelare cu timpii stabiliți de fiecare  autoritate în parte.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Măsurile întreprinse privind stimularea ocupării forţei de muncă – dezbătute în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social

Joi 23 aprilie a.c., la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de prefectul Gheorghe Feneşer.

         Ordinea de zi a cuprins următoarele teme: măsuri active pentru stimularea ocupării forţei de muncă; dialogul social este singurul loc în care Patronatele îşi pot apăra interesele; diverse.

Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de către Agentia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în principal, prin: informarea şi consilierea profesională; medierea muncii; formarea profesională;  completarea veniturilor salariale ale angajaţilor; stimularea mobilităţii forţei de muncă.         Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit  persoanelor în căutarea unui loc de muncă. În anul 2014 au fost cuprinşi la serviciile de informare şi consilere profesională un număr de 21.344 şomeri (toţi mediaţi) dintre care  770 au fost încadraţi în muncă. Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante în anul 2014 a fost de 16.757. În urma acordării acestor servicii  s-a reusit plasarea în muncă a  6.417 persoane.

Pentru anul 2014 s-a prevăzut prin Planul judeţean de formare profesională cuprinderea în cursuri de formare profesională a  1.100 persoane. În perioada ianuarie-decembrie 2014 s-au organizat la solicitarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr total de 24 programe de formare la care au fost înscrise 461 de persoane, din care şomeri 387, iar 74 de persoane au suportat contravaloarea cursurilor, fiind persoane ocupate. În cadrul şedinţelor de consiliere acordate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, premergătoare serviciilor de formare profesională se are în vedere ca procesul de pregătire profesională să pornească de la analiza nevoilor de formare, cu scopul de a răspunde unor nevoi reale de personal calificat al agenţilor economici.  În perioada ianuarie – decembrie 2014,  cu fonduri europene  s-au organizat 34 programe de formare la care au fost cuprinse 399 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Prefectul Gheorghe Feneşer apreciază că economia actuală a judeţului necesită angajaţi bine pregătiţi profesional,  de aceea se impune o calificare profesională riguroasă a acestora: „ Cei care se află în căutarea unui loc de muncă trebuie să cunoască o meserie şi să nu fie doar instruiţi la nivel teoretic pentru a avea şanse reale în identificarea unui loc de muncă.” Referitor la stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă, prefectul Gheorghe Feneşer apreciază ca utilă o mai amplă mediatizare a facilităţilor prevăzute pentru firmele angajatoare.

Reprezentantul Confederaţiei Patronatului Român, filiala Alba, domnul Cosmin Maier propune ca la nivelul fiecărei instituţii, centrale şi locale să se constituie comisii formate din reprezentanţi ai patronatelor, sindicatelor şi instituţiilor publice, care să se întrunească periodic şi să discute punctual problemele cu care se confruntă angajaţii instituţiilor când întreprind acţiuni de control, ale patronilor privind modul în care au fost efectuate acţiunile de verificare şi sesizările  venite din partea sindicatelor cu privire la nerespectarea de către angajatori ale contractelor de muncă.

Prefectul Gheorghe Feneşer apreciază ca binevenită propunerea Confederaţiei Patronatului Român, declarând că la viitoarele acţiuni de control în care va fi implicată Instituţia Prefectului să fie invitaţi să participe şi reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi sindicale.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII celebrată prin organizarea unei dezbateri publice privind SIGURANȚA ALIMENTELOR – FACTOR DECISIV PENTRU SĂNĂTATEA POPULAȚIEI

CIMG0159Vineri 17 aprilie a.c. începând cu orele 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, sala Mihai Viteazu, s-a desfăşurat dezbaterea publică privind „ Siguranţa Alimentelor – Factor decisiv pentru sănătatea populaţiei”. Organizatorii evenimentului au fost Instituția Prefectului-județul Alba; Directia de Sănătate Publică Alba; Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali  din România-Filiala Alba.

Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a deschis lucrările manifestării, agenda de lucru incluzând o serie de teme prezentate de către reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Alba, Spitalului Judeţean Alba, Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România-Filiala Alba.

Subiectele dezbătute au vizat: Campania de promovare a Zilei Mondiale a Sănătății; Sănătatea comunității- Concept multidisciplinar în contextul dezvoltării durabile; Siguranța Alimentaţiei; Alimentația – Siguranță, Incertitudine și Risc; Importanța lucrurilor simple – Savoarea hranei dietetice; etc.

La eveniment au mai participat subprefectul judeţului Alba, domnul Cornel Murg, reprezentanţi din judeţ ai producătorilor de produse alimentare, –  S.C. Elit S.R.L Cugir; DN Agrar Apold S.R.L. – Ferma de vaci de lapte Gârbova de Sebeş; procesatori produse alimentare – S.C. Elit S.R.L. Cugir; S.C. Albalact S.A. Oiejdea; S.C. Prefera S.A. Oiejdea; producători produse tradiţionale – Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale, Ecologice şi de Casă “ Alba Transilvania”; instituții publice cu atribuții de control în domeniul siguranței alimentelor:  Direcția Sanitar Veterinară Alba, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba, Direcția pentru Agricultura Județeană Alba, etc.  Agenţii economici şi instituţiile publice menţionate şi –au făcut scurte prezentări ale activităţii pe care o desfăşoară.

“ Ca şi concluzie principală a acestei întâlniri aş menţiona necesitatea realizării unei strategii de sănătate publice la nivelul judeţului Alba, în care să se implice reprezentanţi ai instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu cât şi ai agenţilor economici de profil. Ulterior, mesajele către populaţie trebuie promovate corespunzător, de la elevi până la persoanele în etate, astfel încât cetăţenii să ştie ce alegeri corecte să facă în domeniul alimentaţiei publice.” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

CIMG0166

CIMG0165

 

 

Rezultatele obţinute la simularea examenelor naţionale în analiza Colegiului Prefectural Alba

Luni 30 martie a.c. s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Alba, prezidată de prefectul Gheorghe Feneşer. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba; Biroul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă privind soluţionarea dosarelor de invaliditate în judeţul Alba în anul 2014; rezultate obţinute la simularea examenelor naţionale: examenul de bacalaureat, evaluarea naţională la clasa a VIII şi stadiul înscrierii în clasa pregătitoare-  martie 2015.

În urma analizei activităţii desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba; Biroul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă privind soluţionarea dosarelor de invaliditate în judeţul Alba în anul 2014 se observă o creştere nesemnificativă a numărului total de pensionari, determinată de numărul mare de cazuri noi înscrise la pensie de invaliditate ca urmare a modificării legislaţiei. Raportat la grupe de afecţiuni nu există modificări semnificative faţă de anii anteriori dar pe grade de invaliditate se remarcă creşterea semnificativă a numărului de pensionari încadraţi în gradul I de invaliditate ca urmare a pensionării unui număr mare de persoane cu handicap. În ceea ce priveşte concediile medicale de peste 90 de zile s-au înregistrat un număr total de 45272 zile în 2014 faţă de 46528 zile în 2013, reprezentând o scădere de 2,7%; referitor la concediile medicale peste 1 an, 14645 zile în 2014 faţă de 15381 zile în 2013, reprezentând o diminuare de 4,8%.

Din totalul de 3172 elevi înscrişi în clasa a VIII – în anul şcolar 2014 – 2015, la testele pentru simularea evaluării naţionale au fost prezenţi 3064 la proba de limbă şi literatură română şi 3058 la proba de matematică. Procentul de promovabilitate este următorul : 68,54% la limba română; 79,78 la limba maternă; 34,92 la matematică.

În ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea simulării examenului de bacalaureat 2015 la nivelul judeţului Alba, procentul de promovabilitate la clasa a XII a este de 45,86%.  La proba limba şi literatura română procentul mediilor de promovare este de 65,83% iar la proba obligatorie a profilului, respectiv matematică sau istorie de 58,04%.

Înscrierile pentru învăţământul primar pentru anul şcolar 2015 – 2016 au loc în două etape, respectiv perioada 16 februarie – 20 martie a.c. şi 23 martie – 10 aprilie a.c. La finalul primei etape de înscriere în clasa pregătitoare, din totalul de 3.184 locuri aprobate în planul de şcolarizare au fost admise un număr de 2700 de cereri, iar în etapa a doua, până în prezent au fost acceptate un număr de 23 de cereri.

Prefectul Gheorghe Feneşer a precizat că se impune luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la evaluarea naţională şi la bacalaureat 2015. Totodată a insistat asupra desfăşurării simulării examenelor naţionale şi de bacalaureat în condiţii de examen. În cadrul şedinţei s-a mai stabilit organizarea în judeţ de caravane de informare a planului de şcolarizare pe profile şi specializări.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Ministrul delegat pentru Dialog Social, domnul Liviu Marian Pop prezent la şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba

CIMG0136Joi 26 martie a.c. la sediul Instituţiei Prefectului s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, la care au participat ministrul delegat pentru Dialog Social, domnul Liviu Marian Pop, prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer, deputatul Ioan Dârzu, subprefectul Cornel Murg, manageri ai instituţiilor publice judeţene, reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: propuneri de modificare a Legii Dialogului Social; informare cu privire la activitatea minieră desfăşurată în localitatea Roşia Montană; principalele probleme cu care se confruntă salariaţii Fabricii de Arme Cugir.

La primul punct de pe agendă au fost prezentate un număr de 25 de propuneri care privesc modificarea Legii nr.62/2011 a dialogului social. Propunerile se referă în principal la: înfiinţarea unei organizaţii sindicale la nivel de unitate; modificarea contractelor individuale de munca; negocierile colective; constituirea organizaţiilor patronale prin asociere liberă; negocierea contractelor colective de muncă; declanşarea conflictelor colective de muncă; etc. Precizăm că aceste propuneri au fost înaintate de către Instituţia Prefectului, Ministerului Muncii, familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Reprezentanţii Sindicatului „ Viitorul Mineritului” din Roşia Montană au expus în cadrul şedinţei situaţia privind activitatea minieră din zonă, insistând asupra necesităţii creării de locuri de muncă. Începând cu luna aprilie 2014, circa 1000 de familii de mineri au rămas fără sursă de venit, deoarece Compania Roşia Montană Gold Corporation a făcut primul val de concedieri colective, ca urmare a restrângerii activităţii. Disponibilizările au continuat şi în luna februarie a.c., când 70% din angajaţi au intrat în şomaj tehnic. Aceştia apreciază totodată, că nu există şanse de a identifica  locuri de muncă, în zonă neexistând premise pentru desfăşurarea altor activităţi economice. Reprezentanţii Sindicatului „ Viitorul Mineritului” solicită reluarea discuţiilor la nivelul forurilor competente,  privind avizarea proiectului Roşia Montană.

Prefectul Gheorghe Feneşer a subliniat la rândul său ideea lansată de reprezentanţii sindicatelor şi anume aceea că, în zonă nu există alternative pentru crearea de locuri de muncă, culegerea fructelor de pădure nereprezentând o soluţie  suficientă şi viabilă  pentru cetăţenii din Munţii Apuseni.

Preşedintele sindicatului „Apărarea” Cugir a prezentat problemele cu care se confruntă angajaţii Fabricii de Arme Cugir. Concluzia desprinsă este aceea că industria de apărare are nevoie de investiţii majore în retehnologizare şi modernizare. Totodată, se impune  finanţarea programelor de mentenanţă şi înfiinţarea de centre de mentenanţă la nivel naţional. Problema Securităţii Naţionale implică elaborarea de programe naţionale şi strategice bine definite, cât şi asigurarea finanţării acestora de la bugetul de stat.

Prefectul Gheorghe Feneşer a solicitat domnului ministru, Liviu Marian Pop, ca domnia sa în calitate de coordonator al dialogului social la nivel naţional să înlesnească planificarea unei întâlniri între reprezentanţii administraţiei publice centrale şi reprezentanţii companiei RMGC, privind evoluţia proiectului de la Roşia Montană.

Ministrul delegat pentru Dialog Social, domnul Liviu Marian Pop apreciază că este necesară o implicare sporită a AJOFM Alba în vederea identificării de soluţii optime pentru disponibilizaţii de la  Roşia Montană şi implicit pentru revigorarea zonei.

Referitor la solicitarea reprezentanţii Sindicatului „ Viitorul Mineritului” privind reluarea discuţiilor la nivelul forurilor competente,  privind avizarea proiectului Roşia Montană, ministrul a asigurat pe cei prezenţi, că acesta va fi rediscutat într-o totală transparenţă, în cadrul unor întâlniri viitoare între reprezentanţii companiei RMGC, Preşedinţie şi Guvern.

În ceea ce priveşte domeniul de apărare, domnul Liviu Marian Pop, ministrul delegat pentru Dialog Social a precizat că în comparaţie cu anii anteriori există resurse financiare, care să permită  susţinerea activităţii şi iniţierea unor noi proiecte viabile.

Ministrul a declarat că va face demersuri în vederea organizării unei întâlniri de lucru cu ministrul Economiei şi Comerţului, domnul Mihai Tudose, ministrul Mediului Apelor şi Pădurilor, doamna Graţiela Gavrilescu şi reprezentanţi ai sindicatelor din industria de apărare şi cea minieră din judeţ.

Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a adresat rugămintea ministrului delegat pentru Dialog Social, domnul Liviu Marian Pop de a informa Guvernul României cu privire la solicitările formulate de către partenerii sociali în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social, în vederea analizării posibilităţii soluţionării acestora.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul Gheorghe Feneşer prezent la aniversarea Zilei Poliţiei Române

Picture 052Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a fost prezent miercuri 25 martie a.c. la şedinţa festivă, desfăşurată la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, cu ocazia aniversării Zilei Poliţiei Române.

Cu acest prilej a fost evocat momentul aniversat, prin prezentarea temei „ Poliţia Română între tradiţie şi modernitate – 193 de ani de la înfiinţarea instituţiei”. Totodată au avut loc o serie de avansări în gradul profesional următor pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea profesională a unor angajaţi din cadrului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.

„ Ca reprezentant al Guvernului României îmi exprim convingerea că poliţiştii judeţului Alba şi-au câştigat încrederea şi respectul populaţiei. Aceasta pentru că Poliţia Română a devenit un partener dinamic şi responsabil, progresele ei fiind remarcate şi apreciate pretutindeni. Sunt deosebit de onorat, ca în această zi specială pentru Poliţia Română, să mă alătur tuturor celor care apreciază la adevărata lor valoare eforturile depuse de personalul Poliţiei, pentru respectarea normelor de convieţuire socială, pentru asigurarea vieţii şi a integrităţii fizice şi materiale a cetăţenilor. Vă doresc să obţineţi şi în viitor succese deosebite în importanta activitate pe care o desfăşuraţi şi să aveţi parte de multă putere de muncă, pentru a răspunde cu promptitudine şi maximă eficienţă în orice situaţii.”  a declarat prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer.

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Mesajul Prefectului Judeţului Alba adresat cu prilejul Sărbătorii Zilei Poliţiei Române

feneserÎn fiecare an, în data de 25 martie, atenţia noastră se îndreaptă către cei, care şi-au ales ca meserie să vegheze la liniştea şi siguranţa comunităţii în care trăiesc. Într-o perioadă în care societatea  are nevoie de modele de urmat şi de exemple pozitive, puterea exemplului personal este cea mai grăitoare şi cântăreşte mai mult decât orice altă comparaţie. Iar dumneavoastră prin determinarea şi dârzenia cu care va faceţi datoria, reprezentanţi o pildă de urmat pentru noi, toţi.

Ca reprezentant al Guvernului României îmi exprim convingerea că poliţiştii judeţului Alba şi-au câştigat încrederea şi respectul populaţiei. Aceasta pentru că Poliţia Română a devenit un partener dinamic şi responsabil, progresele ei fiind remarcate şi apreciate pretutindeni.

Sunt convins că realităţile zilnice impun reprezentaţilor Poliţiei o implicare totală şi asumare de răspunderi, astfel încât aşteptările comunităţii să fie satisfăcute cu promptitudine. De aceea, ţin să le mulţumesc tuturor poliţiştilor pentru prestaţia şi eforturile depuse în înfăptuirea misiunilor încredinţate, asigurându-i totodată de sprijinul şi consideraţia noastră.

Sunt deosebit de onorat, ca în această zi specială pentru Poliţia Română, să mă alătur tuturor celor care apreciază la adevărata lor valoare eforturile depuse de personalul Poliţiei, pentru respectarea normelor de convieţuire socială, pentru asigurarea vieţii şi a integrităţii fizice şi materiale a cetăţenilor.

Vă doresc să obţineţi şi în viitor succese deosebite în importanta activitate pe care o desfăşuraţi şi să aveţi parte de multă putere de muncă, pentru a răspunde cu promptitudine şi maximă eficienţă în orice situaţii.

Vă mulţumim pentru devotamentul de care daţi dovadă, pentru responsabilitatea cu care trataţi rigorile meseriei dumneavoastră. La mulţi ani şi să aveţi parte de cât mai multe realizări profesionale şi personale!

 

Prefect,

Gheorghe Feneşer

În judeţul Alba se vor înfiinţa noi clase cu calificări speciale, adaptate cerinţelor de pe piaţa muncii actuale

Recent, prefectul  judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a efectuat demersuri la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în vederea înfiinţării în cadrul Liceului Tehnologic „ Ţara Moţilor” din comuna Albac, a unei clase cu specializarea în domeniul agricultură, calificarea lucrător în turism, învăţământ profesional cu durata de trei ani.

„ Zona în care este situat Liceul Tehnologic conferă elevilor de aici posibilitatea de a lucra ulterior în agroturism, asigurarea traiului din câştigurile din acest domeniu, fiind totodată una dintre puţinele opţiuni pentru locuitorii acestor meleaguri. Pentru  a evita şi chiar pentru a stopa fenomenul de exod al tinerilor spre zonele mai populate, dar şi pentru a veni în sprijinul agenţilor economici din domeniul turismului care solicită spre angajare personal calificat, ne-am adresat ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, domnul Mihai Sorin Cîmpeanu cu rugămintea de a înfiinţa o clasă de specialitate. Domnul ministru a răspuns pozitiv solicitării noastre, aprobând suplimentarea proiectului planului de şcolarizare pentru judeţul Alba în anul şcolar 2015 – 2016, cu o clasă specială cu calificarea lucrător în agroturism, ce va fi repartizată Liceului Tehnologic „ Ţara Moţilor” Albac. Sper ca şi autorităţile locale să susţină corespunzător funcţionarea acestei clase speciale, pentru ca demersul nostru să se dovedească a fi viabil în timp. ” a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.

Totodată, menţionăm că urma demersurilor prefectului judeţului Alba, efectuate la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, s-a mai aprobat înfiinţarea unei clase cu specializarea arhitectură în cadrul Liceului de Arte „ Regina Maria” din Alba Iulia, fiind de altfel singura clasă de profil din judeţ.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

În vederea asigurării unor servicii de calitate, Instituţiile de asistenţă socială din judeţul Alba vor fi monitorizate în permanenţă

Miercuri 18 martie, a.c. la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, prezidată de prefectul Gheorghe Feneşer.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: prezentarea unităţilor de asistenţă socială, din judeţul Alba, adresate persoanelor vârstnice şi serviciile acordate în cadrul acestor unităţi; supravegherea şi îngrijirea vârstnicilor la domiciliu.

Unităţile de asistenţă socială, din judeţul Alba, adresate persoanelor vârstnice sunt în număr de 10, cu o capacitate totală de 609 locuri: Filantropia Ortodoxă Alba Iulia; Asociaţia Caritas Romano Catolic Alba Iulia; Filantropia Ortodoxă Filiala Sebeş; Filantropia Ortodoxă Filiala Aiud; Filantropia Ortodoxă Filiala Câmpeni; Filantropia Ortodoxă Filiala Războieni; Flantropia Ortodoxă Filiala Izvoarele; Asociaţia Caritas Greco-Catolic Blaj; Asociaţia AS 2001 Alba Iulia; Serviciul Public de Asistenţă Socială Cugir.

În judeţul Alba sunt 17 cămine pentru persoane vârstince, având o capacitate totală de 508 locuri: Căminul pentru persoane Vârstnice Alba Iulia; Căminul pentru persoane Vârstnice Sebeş; Căminul pentru persoane Vârstnice Blaj; Căminul pentru persoane Vârstnice “Filadelfia”Alba Iulia ; Căminul pentru persoane Vârstnice “Iope”Alba Iulia; Căminul pentru persoane Vârstnice “Sf. Petru şi Pavel” Cenade ;Căminul pentru persoane Vârstnice Dumbrava; Căminul pentru persoane Vârstnice Teiuş;Căminul pentru persoane Vârstnice “Casa Anisia”Şeuşa; Căminul pentru persoane Vârstnice Râmeţ ; Unitatea Medico-Socială Ocna Mureş; Aşezământul Social pentru persoane Vârstnice “Sf. Andrei” 1 Bărăbanţ; Aşezământul Social pentru persoane Vârstnice “Sf. Andrei” 2 Bărăbanţ ; Căminul pentru Persoane Vârstnice Baia de Arieş ;Căminul pentru persoane Vârstnice nr. 1 Alba Iulia; Căminul pentru persoane Vârstnice nr. 2 Alba Iulia; Căminul pentru persoane Vârstnice nr. 3 Alba Iulia.

Prefectul Gheorghe Feneşer a apreciat importanţa şi utilitatea instituţiilor de asistenţă socială pentru societate, insistând asupra necesităţii oferirii unor servicii de calitate persoanelor vârstnice. “ În acest sens, ţin să menţionez că am monitorizat şi voi monitoriza în permanenţă activitatea acestor instituţii, obiectivul nostru principal fiind acela de a ne asigura că  persoanele beneficiază de servicii de asistenţă socială optime.”  a precizat  prefectul.

În cadrul şedinţei, reprezentanţii asociaţiilor de pensionari au solicitat organizarea unei întâlniri la Abrud cu directorul Casei Judeţene de Pensii Alba, domnul Alexandru Retegan, în vederea acordării unor audienţe pe probleme de pensii.

În urma discuţiilor purtate cu directorul Casei Judeţene de Pensii Alba, prefectul Gheorghe Feneşer a stabilit ca audienţele să se desfăşoare la sediul Primăriei oraşului Abrud, în data de 24 martie a.c., cu începere de la orele 9.00.

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul Gheorghe Feneşer declară „Apreciez ca binevenită o măsurare riguroasă a concentraţiilor poluante emise, prin suplimentarea numărului de staţii de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Alba”

Joi, 26 februarie a.c. la sediul Instituţiei Prefectului  s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural a judeţului Alba, prezidată de prefectul Gheorghe Feneşer.

În cadrul şedinţei au fost dezbătute următoarele teme: stadiul realizării Planului de acţiuni pe anul 2014 cât şi planul de acţiuni prevăzute pentru anul în curs, pentru implementarea în judeţ a Programului de Guvernare 2013- 2016; informare privind activitatea desfăşurată de Agenţia pentru Protecţia Mediului în anul 2014; analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiarilor de asistenţă socială în anul 2014.

În urma analizei stadiului de realizare a Planului de acţiuni pe anul 2014, a reieşit că a existat o preocupare constantă din partea reprezentanţilor serviciilor publice deconcentrate şi ale instituţiilor publice în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse şi că acestea au fost realizate în totalitate.

Membrii Colegiului Prefectural au aprobat în unanimitate Planul de acţiuni pe anul 2015, stabilindu-se obiective concrete pentru toate instituţiile publice judeţene.

Raportul de activitate al Agenţiei pentru Protecţia Mediului a evidenţiat aspecte referitoare la monitorizarea privind calitatea aerului şi apelor; gestionarea deşeurilor, a substanţelor chimice periculoase, etc.

Prefectul Gheorghe Feneşer a atenţionat asupra necesităţii respectării cu rigurozitate a legislaţiei naţionale şi a directivelor Uniunii Europene privind protecţia mediului de către toţi agenţii economici şi instituţiile publice din judeţ. „ Se impune efectuarea unor controale periodice la operatorii economici care desfăşoară activităţi industriale poluante ale mediul înconjurător. În cazul constatării unor abateri de la prevederile legale, vor fi aplicate sancţiuni  care pot ajunge până la ridicarea autorizaţiei de funcţionare. Totodată, apreciez ca binevenită o măsurare riguroasă a concentraţiilor poluante emise, prin suplimentarea numărului de staţii de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Alba, cu precădere în municipiul Sebeş.  Consider că agenţii economici ar trebui să fie preocupaţi în găsirea de soluţii privind achiziţionarea de tehnologii moderne, cat mai puţin dăunătoare mediului înconjurător.” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

Instituţia Prefectului Judeţul Alba

Prefectul Gheorghe Feneşer a participat la lansarea proiectului “Controlul integrat al poluării cu nutrienţi în Regiunea de Dezvoltare Centru”

Miercuri 25 februarie a.c, prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a participat la prezentarea proiectului „ Controlul integrat al poluării cu nutrienţi în Regiunea de Dezvoltare Centru” desfăşurată în Sala de Conferinţe a Hotelului Parc din Alba Iulia. Acţiunea face parte din cadrul unei ample campanii de informare publică, care are ca scop creşterea gradului de cunoaştere a importanţei practicilor agricole nedăunătoare mediului, care au ca obiect protecţia solului şi apei. Obiectivul global al campaniei îl reprezintă conştientizarea populaţiei asupra problemelor generate de poluarea cu nitraţi şi promovarea implementării proiectului la nivel local, regional şi naţional.

Au participat reprezentanţi ai Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, Agenţiilor pentru Protecţia Mediului, Direcţiilor de Sănătate Publică, Serviciilor de Gospodărire a Apelor, administraţiilor publice locale din Regiunea Centru.

În cadrul întrunirii au fost supuse dezbaterii următoarele teme: legislaţia europeană şi naţională de mediu, calitatea surselor de apă, cu accent pe situaţia nutrienţilor în bazinul Olt şi Mureş; măsuri de protecţie a mediului în zonele rurale; prezentarea proiectului „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”

Dialogul social în atenţia autorităţilor centrale şi locale

 

 

În data de 20 februarie a.c., cu începere de la ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

La şedinţă au fost prezenţi prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer, subprefectul judeţului Alba, domnul Cornel Murg, doamna Ana Topârceanu, consilier Cancelaria Prefectului, directori ai instituţiilor publice deconcentrate, precum şi reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.

Membrii Comisiei de Dialog Social Alba au participat la videoconferinţa privind situaţia dialogului social la nivel naţional în anul  2014.

La videoconferinţă au fost prezenţi domnul Victor Ponta, Prim Ministrul României, domnul ministru delegat pentru dialog social, Liviu Marian Pop, precum şi alţi membrii ai Guvernului.

Cu acest prilej, membrii comisiilor de dialog social din ţară au avut posibilitatea de a discuta în mod concret problemele cu care se confruntă.

După terminarea videoconferinţei, lucrările Comisiei de Dialog Social Alba au continuat pe plan local.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba, Biroul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă privind soluţionarea dosarelor de invaliditate, analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistenţă socială în anul 2014, diverse.

 Primul punct al ordinii de zi privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba, Biroul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă privind soluţionarea dosarelor de invaliditate a fost prezentat de către domnul Alexandru Retegan, director executiv – Casa Judeţeană de Pensii Alba.

Pentru cazurile vechi, rămase în evidenţă, se remarcă faţă de anul 2013 o creştere de 104 de cazuri. Pentru cazurile noi, faţă de anul 2013, se remarcă o scădere cu 77 cazuri. Concediile medicale  peste 90 de zile, faţă de 2013, au scăzut cu 2.7%, iar concediile medicale de peste 1 an, au avut o scădere de 4,8%. Cazurile de expertiză medicală la cererea primăriilor pentru aprecierea capacităţii de muncă în folosul comunităţii, au avut în anul 2014 o scădere de 30,5%.

Al doilea punct de pe ordinea de zi, analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistenţă socială în anul 2014, a fost prezentat de către directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, domnul Flaviu Cozuc.

Beneficiile de asistenţă socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, sunt măsuri de redistribuţie financiară destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, iar serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale.

AJPIS Alba a plătit în anul 2014, beneficii sociale, pentru un număr mediu lunar de 117.063 de beneficiari, în sumă totală de 153.968.244 lei.

Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a informat membrii Comisiei de Dialog Social Alba despre faptul că în data de 18 februarie 2015, Ministerul Finanţelor Publice a publicat proiectul de lege cu privire la modificarea Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală.

Proiectul de lege poate fi consultat pe site-ul: mfinante.ro, la punctul transparenţa decizională/proiecte acte normative.

Cei interesaţi pot să facă propuneri privind modificarea actelor normative supuse dezbaterii publice, iar Instituţia Prefectului – judeţul Alba le va înainta ministerului de resort.

 

 

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

 

Demersuri pentru redeschiderea Cabinetului de Expertiză Medicală din oraşul Câmpeni

 

În data de 19 februarie a.c., cu începere de la ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba.

La şedinţă au participat domnul prefect – Gheorghe Feneşer, domnul subprefect – Cornel Murg, dl. Nelu Fleşer – şef serviciu, Instituţia Prefectului – judeţul Alba, doamna Ana Topârceanu, consilier Cancelaria Prefectului, directori ai instituţiilor publice deconcentrate, precum şi reprezentanţi ai asociaţiilor de pensionari din judeţ.

Pe lângă membrii Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba la şedinţă au participat în calitate de invitaţi şi 8 membri din Asociaţia Pensionarilor „Speranţa de Alba”.

Ordinea de zi a cuprins următoarele teme: activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba, Biroul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă privind soluţionarea dosarelor de invaliditate; accidente vasculare cerebrale: semne şi simptome, conduită, profilaxie; activitatea Asociaţiei „Speranţa de Alba” în anul 2014 şi modalităţi de îmbunătăţire a  acesteia; diverse.

Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a precizat că va sprijini demersurile  Casei Judeţene de Pensii Alba pentru redeschiderea Cabinetului de Expertiză Medicală din oraşul Câmpeni, fapt ce ar determina reducerea numărului de persoane, care se prezintă la cabinetele din municipiul Alba Iulia, ducând în final la creşterea calităţii actului medical.

În cadrul şedinţei s-au ridicat şi alte probleme pentru a căror rezolvare este nevoie de intervenţia instituţiilor şi autorităţilor publice de la nivel central, formulându-se o serie de propuneri în acest sens: organizarea concursului pentru ocuparea postului de medic pentru Cabinetul de Expertiză Medicală din municipiul Sebeş, posibilitatea organizării rezidenţiatului pentru specialitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă şi în Centrul Universitar Cluj Napoca, eliminarea impozitului pentru pensiile care depăşesc 740 lei, acordarea unui procent din pensie soţului supravieţuitor, indiferent dacă acesta beneficiază de pensie proprie sau nu.

De asemenea, membrilor comitetului le-au fost făcute anumite recomandări pentru prevenirea unui accident vascular cerebral, în vederea popularizării acestora în rândul persoanelor vârstnice.

Prefectul Gheorghe Feneşer apreciază că se impune o mai amplă mediatizare în rândul populaţiei a modalităţilor de prevenire a diverselor afecţiuni.

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

DIALOG LA INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL ALBA PE TEMA POLUĂRII ÎN MUNICIPIUL SEBEȘ

Joi 22.01.2015, la Instituția Prefectului – Județul Alba a avut loc, prima întâlnire între ONG-urile din municipiul Sebeș (Grupul de Inițiativă Civică, Centrul Independent pentru Protecția Mediului Sebeș și PrimaNatură), reprezentanții SC Kronospan Sebeș SA, Primăria Municipiului Sebeș, Agenția pentru Protecția Mediului Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba și Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu. Întâlnirea reprezintă un prim pas în dialogul inițiat de Instituția Prefectului – Județul Alba, între cei menționați mai sus.

Cu această ocazie S.C. Kronospan Sebeș S.A. a lansat invitația pentru vineri, 23.01.2015, ora 10,00 la sediul său, celor care doresc să se informeze cu privire la funcționarea societății.

Precizăm că la nivelul Uniunii Europene s-a lansat Proiectul Sinphonie la care au participat 22 de țări, printre care și România, cu localitățile: Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Unirea și Vințu de Jos.

Cercetarea a urmărit analiza a 18 parametri fizici, chimici și biologici care pot afecta mediul înconjurător și sănătatea copiilor din școli și grădinițe.

Pentru o prezentare corectă a informației anexăm link-ul unde poate fi accesat Proiectul Sinphonie: http:www.sinphonie.eu.

 

 

Prefectul Gheorghe Feneşer a propus membrilor Comitetulului pentru  Problemele Persoanelor Vârstnice Alba tematica de dezbateri a şedinţelor din acest an

IMG_55Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a participat miercuri 21 ianuarie a.c. la şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: situaţia persoanelor cu dizabilităţi, din punct de vedere numeric, la nivelul judeţului Alba, la 31.12.2014; prezentarea tematicii şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice pentru anul în curs, diverse.

La nivelul judeţului Alba, la finalul anului trecut se înregistrau 15169 persoane adulte cu handicap, din care 4032 cu deficienţă funcţională gravă, 9885 cu deficienţă funcţională accentuată, 1143 cu deficienţă funcţională medie şi 109 cu deficienţă funcţională uşoară. În aceeaşi perioadă raportată, numărul copiilor încadraţi cu grad de handicap este de 1615, din care cu deficienţă funcţională gravă 586, deficienţă funcţională accentuată 130 şi deficienţă funcţională medie 899.

În cadrul şedinţei a fost prezentată o listă cu propuneri de tematici care să fie prezentate în cadrul şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din acest an. Prefectul Gheorghe Feneşer a precizat că lista de propuneri poate suporta modificări, invitând membrii CCDCPV să vină cu iniţiative proprii de subiecte, care să completeze tematica, realizată de Instituţia Prefectului – Judeţul Alba. Totodată, prefectul Gheorghe Feneşer şi-a arătat disponibilitatea de a participa la şedinţele organizate în teritoriu, la invitaţia asociaţiilor de pensionari din judeţ.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Demersuri pentru combaterea poluării atmosferice cu formaldehidă la Sebeş

 

 

Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer s-a întâlnit în cursul zilei de astăzi cu directorul Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului, d-na Mihaela Mih Dehelean, comisarul –şef al Gărzii Judeţene de Mediu Alba, domnul Dănuţ Hălălai şi domnul Horea Timiş, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Alba.

Prefectul Gheorghe Feneşer a solicitat informaţii privind situaţia reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului a instalaţiilor de pe platforma industrială a S.C. Kronospan Sebeş.

„ În cadrul discuţiilor purtate cu cei trei manageri am solicitat să fiu informat cu privire la aparatura utilă măsurării şi monitorizării formaldehidei. Am dorit să ştiu  ce instalaţii de monitorizare sunt necesare, dacă există în ţară, cine le deţine sau de unde se pot achiziţiona. Intenţia mea este de a monitoriza situaţia de urgenţă şi de a înştiinţa populaţia şi opinia publică în legătură cu nivelul emisiilor de formaldehidă din atmosferă. Este imperios necesar ca informaţii de acest gen, pe care le deţin autorităţile statului în astfel de situaţii sa fie aduse la cunoştiinţa populaţiei într-un climat de transparenţă totala, pentru ca aceasta să fie informată corespunzător şi a nu se îngrijora în mod inutil.  Totodată am convingerea ca instituţiile statului, in momentul un care ar avea potenţiale informaţii, ar fi primele care ar lua poziţia necesară, ar informa opinia publică şi ar întreprinde măsurile care se impun. ” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

Instituţia Prefectului judeţului Alba

Prefectul Gheorghe Feneşer prezent la Raportul de evaluare a activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba şi Bilanţul activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “ Unirea” al judeţului Alba pe anul 2014

Prefectul Gheorghe Feneşer prezent la Raportul de evaluare a activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba şi  Bilanţul activităţii Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă “ Unirea” al judeţului Alba pe anul 2014

 

Vineri 16 ianuarie a.c. la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Alba s-a desfăşurat şedinţa de prezentare a evaluării  activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba şi  Bilanţul activităţii Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă “ Unirea” al judeţului Alba pe anul 2014.

La şedinţă au fost prezenţi prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer, colonel Daniel Dragne, prim adjunct al inspectorului general al IGSU, preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Ion Dumitrel, vicepreşedintele Florin Roman, subprefectul Cornel Murg, membrii şi consultanţi ai Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, alţi invitaţi.

Colonel Dorel Sofica, inspector şef al ISU Alba a prezentat Raportul de evaluare a activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba pe anul 2014 şi Bilanţul activităţii Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă “ Unirea” al judeţului Alba.

Referitor la activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba au fost expuse măsurile, acţiunile şi activităţile preventive întreprinse, managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă cu care s-au confruntat în cursul anului trecut, principalele exerciţii şi aplicaţii desfăşurate, disfucţionalităţi şi greutăţi întâmpinate, direcţiile de acţiune şi propunerile pentru eficientizarea activităţii.

Rezultatele generale înregistrate în anul 2014 în activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba relevă faptul că acesta şi-a îndeplinit responsabilităţile ce i-au revenit, a acţionat operativ în toate situaţiile de urgenţă şi a coordonat  eficient activitatea comitetelor locale şi a tuturor instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu.

În ceea ce priveşte bilanţul activităţii Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă “ Unirea” al judeţului Alba au fost prezentate obiectivele strategice, realizările din domeniul de competenţă, cooperarea intra şi interinstituţională, managenetul resurselor umane,  comunicării şi intervenţiilor precum  şi obiectivele şi priorităţile pentru anul 2015.

Colonel Daniel Dragne, prim adjunct al inspectorului general al IGSU a mulţumit colegilor din cadrul ISU Alba pentru activitatea eficienta desfăşurată dar şi reprezentanţilor administraţiei publice locale pentru sprijinul permanent acordat. “ Remarcăm o creştere a numărului de intervenţii, în care s-a acordat asistenţă ceteţenilor. Activitatea noastră este o muncă de echipă în sprijinul cetăţeanului şi doresc  aici, să menţionez că voi avea în vedere o creştere a gradului de operaţionalizarea a sistemelor voluntare pe situaţii de urgenţă.  Sunt mândru să o spun, că datorită optimizării activităţii noastre ne situăm pe primele locuri într-un clasament al încrederii cetăţenilor în instituţiile statului” a precizat domnul colonel Daniel Dragne.

Prefectul Gheorghe Feneşer a felicitat reprezentanţii ISU, membrii  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba şi ai tuturor instituţiilor implicate, pentru activitatea desfăşurată în cursul anului trecut. “ Reprezentanţi pentru mine o instituţie cu angajaţi cu un potenţial de muncă şi pregătire deosebit. Vă mulţumesc pentru tot ceea ce aţi făcut în 2014 şi pemiteţi-mi să vă urez un an 2015 mai bun, fără incidente deosebite. Formaţi toti împreună o echipă eficientă, de care suntem mândri. Avem nevoie de voinţa pe care o aveţi şi de care aţi dat dovadă, dar şi de putinţă şi aici mă refer la dotări şi la numărul de angajaţi. Trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru situaţii neprevăzute, dar pentru asta este necesar  ca resursele materiale şi umane să fie la cote optime. Avem serioase probleme de personal dacă luăm în considerare  conformaţia actuală a judeţului şi numărul de angajaţi comparativ cu instituţiile similare din alte judeţe. De aceea fac un apel către domnul colonel Daniel Dragne, prim adjunct al inspectorului general al IGSU de a ne sprijini în demersurile noastre de a majora personalul aferent Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă “ Unirea” al judeţului Alba” a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

“Acţiunile de prevenire a consumului de droguri în familie, şcoli şi comunitate sunt vitale pentru tinerii noştri”

Prefectul Gheorghe Feneşer apreciază

“Acţiunile de prevenire a consumului de droguri în familie, şcoli şi comunitate sunt vitale pentru tinerii noştri”

Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a participat joi, 15 ianuarie a.c. la şedinţa de bilanţ a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, în cadrul căreia a fost prezentat raportul de activitate al acestei instituţii pentru anul 2014.

La întâlnire au fost prezenţi numeroşi reperezentanţi ai unor instituţii cu atribuţii în domeniu din judeţul Alba, dar şi din alte judeţe, cu care s-au realizat numeroase colaborări de-a lungul timpului: Servicii de Probaţiune, Arhiepiscopia Ortodoxă, DIICOT, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, ATOPA, Administraţia Pentineciarelor, Primării, Direcţia de Sănatate Publica, Direcţia de Asistenţă Socială şi Pentru protecţia Copilului, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, etc.

Obiectivele principale desprinse din analiza efectuată în cadrul şedinţei vizează reducerea consumului de droguri şi îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor în judeţul nostru.

Prefectul Gheorghe Feneşer a apreciat participarea numeroasă şi de calitate a celor prezenţi, mulţumindu-le pentru eforturile şi strădania depusă în munca complexă de combatere a fenomenului drogurilor.

“ Consumul de droguri a luat în ultima perioadă o amploare deosebită printre tineri. Este foarte important să ne unim forţele, să identificăm cauzele şi să combatem cu tărie acest fenomen. Cu totii suntem obligaţi să sprijinim aceşti tineri, care reprezintă viitorul nostru şi care nu pot fi lăsaţi de izbelişte, pradă drogurilor. Cred că este extrem de importantă organizarea şi desfăşurarea de ample acţiuni de prevenire în familie, şcoli şi comunitate. Îmi doresc ca Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba să desfăşoare preponderent acţiuni de prevenire, reducându-se astfel activitatea de asistare a tinerilor afectaţi de acest fenomen” a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba a aprobat Registrul de capabilităţi al judeţului Alba

Prefectul judeţului Alba, domnul  Gheorghe Feneşer a participat miercuri 14 ianuarie a.c. la şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba.

Principala temă a şedinţei a vizat supunerea spre analiză şi aprobare a Registrului  de capabilităţi al judeţului Alba, detaliat pe municipii, oraşe şi comune cu toate localităţile aparţinătoare, în raport cu tipurile de risc.

Registrul  de capabilităţi a fost aprobat prin Hotărârea nr.1 /2015 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, urmând să fie transmis la I.G.S.U. şi la instituţiile din cadrul Comitetului judeţean cu atribuţii în managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

 

 

Instituţia Prefectului Judeţul Alba

Conferinţa de presă a prefectului Gheorghe Feneşer

Miercuri 14 ianuarie a.c., prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a susţinut la sediul Instituţiei Prefectului, o conferinţă de presă.

Primul punct pe ordinea de zi a vizat situaţia reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului a instalaţiilor de pe platforma industrială a S.C. Kronospan Sebeş şi S.C. Kronechem Sebeş .

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a luat act de manifestările stradale care au avut loc duminică, 11 ianuarie 2015, în municipiul Sebeş, faţă de construcţia în oraş a unei fabrici de formaldehidă.

MMAP a primit, în cursul zilei de luni, 12 ianuarie a.c., cele două contestaţii privind decizia de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu pentru SC Kronospan Sebeş S.A., înaintate de două organizaţii non-guvernamentale reprezentative din domeniul protecţiei mediului. Astfel ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Graţiela Gavrilescu a dispus demararea procedurii de analiză a contestaţiilor înregistrate, în conformitate cu prevederile art 43. Al OM nr.818/2003 în cadrul Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Menţionăm că, pe perioada analizei acestor contestaţii, precum şi a documentaţiei care se regăseşte la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba, autoritatea de mediu competentă este în imposibilitatea de a finaliza procedura de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu pentru S.C. Kronospan Sebeş.

Prefectul Gheorghe Feneşer a precizat, că a fost informat cu privire la faptul că S.C. Kronochem Sebeş este obligată ca în termen de maxim 7 luni de la primirea autorizaţiei, să achiziţioneze şi să instaleze aparatura necesară monitorizării în permanenţă a formaldehidei atât la coşurile fabricii, cât şi în patru puncte situate pe platforma industrială.

„ Monitorizarea va fi făcută 24 din 24 de ore, online, cetăţenii municipiului Sebeş având astfel acces în permanenţă la aceste informaţii. În urma discuţiilor purtate în cursul zilei de astăzi cu preşedinte Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, domnul Florin Petcu, i-am solicitat ca în cazul în care va fi aprobată autorizaţia de funcţionare, în intervalul de timp prevăzut până la instalarea aparaturii de monitorizare, respectiv în termen de 7 luni de zile, cele două staţii de monitorizare a poluării din Sebeş să fie modificate astfel încât zilnic, locuitorii Sebeşului să se poată informa cu privire la adevărata poluare din oraş, inclusiv la concentraţia de formaldehidă, iar rezultatele măsurate de cele două staţii să fie afişate pe panourile existente în municipiu”.  a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.

La cel de-al doilea punct al agendei conferinţei de presă, prefectul Gheorghe Feneşer a expus o situaţie privind distribuirea ajutoarelor alimentare, în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate ( POAD) 2014 în judeţul Alba.

Distribuirea ajutoarelor alimentare, în cadrul POAD s-a făcut către persoanele beneficiare din grupul ţintă definit de H.G. nr 799/2014. În prima etapă a programului, pe baza listelor primite de la Ministerul Muncii, au fost tipărite cupoane şi transmise de către Ministerul Fondurilor Europene, prin Poşta Română, persoanelor îndreptăţite, iar primăriilor prin intermediul Instituţiei Prefectului, listele nominale cu persoanele care au primit cupoane. Persoanele care nu au primit cupoane din anumite motive sunt trecute de către primării pe liste suplimentare, astfel încât de ajutorul alimentar să beneficieze toate persoanele îndreptăţite. Primirea şi distribuirea coletelor se face de către o comisie întocmită la nivelul primăriilor prin dispoziţie a primarului.

Distribuirea efectivă de către firma distribuitoare a început în data de 09.12.2014 şi se desfăşoară după un grafic stabilit de Ministerul Fondurilor Europene. Nu au fost probleme înregistrate în distribuţie doar cu mici excepţii, când din cauza frigului şi a zăpezii, comunele din zona de munte unde accesul nu a fost posibil au fost reprogramate.

„ Judeţului Alba i-au fost repartizate un număr de 133.656  colete. Până în prezent au fost distribuite un număr de 100.438 colete. Un număr de 13 comune nu au primit încă ajutoarele alimentare, dar din informaţiile primite de la distribuitor, sunt programate să le recepţioneze până la sfârşitul săptămânii în curs. Termenul de finalizare a distribuirii ajutoarelor alimentare este 31 ianuarie 2015. Vreau să asigur cetăţenii judeţului că sunt suficiente colete pentru toate persoanele îndreptăţite să le primească”. a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

 

 

Instituţia Prefectului Judeţul Alba

Demersuri pentru combaterea poluării atmosferice cu formaldehidă la Sebeş

Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer s-a întâlnit în cursul zilei de astăzi cu directorul Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului, d-na Mihaela Mih Dehelean, comisarul –şef al Gărzii Judeţene de Mediu Alba, domnul Dănuţ Hălălai şi domnul Horea Timiş, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Alba.

Prefectul Gheorghe Feneşer a solicitat informaţii privind situaţia reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului a instalaţiilor de pe platforma industrială a S.C. Kronospan Sebeş.

„ În cadrul discuţiilor purtate cu cei trei manageri am solicitat să fiu informat cu privire la aparatura utilă măsurării şi monitorizării formaldehidei. Am dorit să ştiu  ce instalaţii de monitorizare sunt necesare, dacă există în ţară, cine le deţine sau de unde se pot achiziţiona. Intenţia mea este de a monitoriza situaţia de urgenţă şi de a înştiinţa populaţia şi opinia publică în legătură cu nivelul emisiilor de formaldehidă din atmosferă. Este imperios necesar ca informaţii de acest gen, pe care le deţin autorităţile statului în astfel de situaţii sa fie aduse la cunoştiinţa populaţiei într-un climat de transparenţă totala, pentru ca aceasta să fie informată corespunzător şi a nu se îngrijora în mod inutil.  Totodată am convingerea ca instituţiile statului, in momentul un care ar avea potenţiale informaţii, ar fi primele care ar lua poziţia necesară, ar informa opinia publică şi ar întreprinde măsurile care se impun. ” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

Instituţia Prefectului judeţului Alba

Analiza activităţii Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba desfăşurată în anul 2014

feneserAnaliza activităţii Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba desfăşurată în anul 2014
Marţi, 16 decembrie a.c. s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de prefectul Gheorghe Feneşer. Cu acest prilej s-a realizat o analiză a activităţii Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba desfăşurată în anul 2014.
Precizăm că activitatea Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba are caracter consultativ şi vizează, în special, următoarele:

asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, patronat, sindicate, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;

consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social;

alte probleme din sfera de activitate a administraţiei asupra cărora partenerii sociali convin să discute.

În cursul anului 2014, Comisia de Dialog Social a judeţului Alba s-a reunit de 12 ori în cadrul şedinţelor ordinare, tematica întrunirilor fiind stabilită în luna ianuarie a.c. Aceasta a putut fi completată ori de câte ori au existat propuneri din partea partenerilor sociali şi/sau a reprezentanţilor serviciilor publice deconcentrate membre ale comisiei.
În cadrul şedinţelor ordinare au fost semnalate şi aspecte care nu sunt de competenţa autorităţilor locale, acestea fiind transmise ministerelor de resort, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi Ministrului delegat pentru Dialog Social.
Dintre cele mai importante propuneri amintim:
– modificarea legii dialogului social;
– modificarea codul muncii;
– majorarea bugetului total al programului „Schema de Ajutor de Minimis – Ajutor de Stat pentru IMM” finanţat de Ministerul Finanţelor Public ;
– introducerea unui „cazier” pentru angajatorii ce încalcă frecvent legislaţia muncii;
– posibilitatea unei redistribuiri a fondurilor neutilizate pentru finanţarea şi implicit redeschiderea liniei de finanţare, Axa 4 -„ sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”. DMI 4.3- „ sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor”;
– modificarea ghidurilor solicitantului pentru toate programele de finanţare, în sensul simplificării şi flexibilizării procedurilor de accesare a programelor şi implementare a proiectelor;
– creşterea cu 10% a veniturilor în sănătate şi asistenţă socială de la 01 iulie 2014 şi aplicarea Legii nr.284/2010 începând cu 01 octombrie 2014;

– publicarea în Monitorul Oficial a Contractului Colectiv de Muncă pe sectorul sănătate şi activităţi sanitar-veterinare, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu numărul 1726/29.11.2013, până în data de 20 iunie 2014;

– deblocarea de urgenţă a posturilor vacante din domeniul sănătate şi asistenţă socială;

– eliminarea plafonului pentru efectuarea investigaţiilor paraclinice;

– măsuri de atragere a investitorilor privaţi în judeţul nostru pentru crearea de locuri de muncă;
– servicii publice şi sociale de calitate şi accesibile tuturor;

Prefectul Gheorghe Feneşer a precizat că, începând cu anul viitor îşi doreşte ca activitatea Comisiei de Dialog Social să fie mai dinamică, cu şedinţe interactive, care să se bucure de o mai largă participare din partea reprezentanţilor organizaţiilor patronale. “Totodată intenţionez, ca prin activitatea desfăşurată să venim, acolo unde putem, în mod real în sprijinul cetăţenilor şi să nu ne limităm doar la rolul de a transmite organsimelor centrale eventuale propuneri menţionate în cadrul şedinţelor.” a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

Ajutoare alimentare pentru persoane defavorizate

Precizări privind modalitatea de acordare a ajutoarelor alimentare pentru persoanele defavorizate

Conform Hotărârii Guvernului nr. 799/2014, începând cu acest an, ajutoarele alimentare acordate de Uniunea Europenaă vor fi repartizate doar pe baza unor cupoane individuale, care vor fi distribuite prin Poşta Română.
Ajutoarele alimentare se ridică de către persoanele defavorizate de la centrele de distribuţie ale primăriilor în a căror rază teritorială îşi au domiciliul/reşedinţa, pe baza cuponului individual şi a actului de identitate.
Cetăţenii care nu primesc cupoanele prin intermediul Poştei Române, dar care sunt îndreptăţiţi să beneficieze de ajutoarele alimentare vor putea fi înscrişi pe listele suplimentare întocmite de către primăriile unităţilor administrativ teritoriale judeţene.
Persoanele care vor primi ajutoare alimentare pe baza listelor suplimentare vor prezenta un document care atestă încadrarea în grupul-ţintă, care, după caz, poate fi:
a) dispoziţia scrisă a primarului sau mandatul poştal pentru plata drepturilor, pentru:
– familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
– familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
b) carnetul de şomer vizat conform prevederilor legale sau mandatul poştal ori orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar, pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, sau adeverinţă eliberată de Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană care atestă înregistrarea persoanei ca şomer în evidenţa agenţiei, pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
c) decizia de pensie sau mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru:
– pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
– pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;
d) certificatul de încadrare în grad de handicap grav şi accentuat, pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;
e) mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare.
“ Doresc să se înţeleagă faptul că, persoanele care fac parte din una dintre categoriile defavorizate beneficiază de ajutoare alimentare o singura data in cadrul programului anual si pentru o singura categorie de persoane defavorizate careia ii apartin la data distribuirii ajutoarelor” precizează prefectul Gheorghe Feneşer.
Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

“Până la finalul lunii noiembrie a.c. vor fi procesate pentru plată toate dosarele din judeţ”

Prefectul Gheorghe Feneşer susţine
“Până la finalul lunii noiembrie a.c. vor fi procesate pentru plată toate dosarele din judeţ”
1Z1-478

Sumele platite pentru avans, în cadrul Campaniei 2014, conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 1310/2013 sunt următoarele:

SAPS (Schema de plată unică pe suprafaţă ): avans 69euro/hectar (total SAPS 156,89 euro /ha);

Zona montana defavorizata: 107euro/hectar, (avans 74%din suma totala), respectiv 79,18 euro/hectar;

Zona defavorizata de conditii natural specifice : 80 euro/hectar (avans 74% din suma), respectiv 59,2 euro/hectar;

Agromediu pachet 1: 124 euro/ hectar ( avans 74% din suma totala / ha), respectiv 91,76 euro/hectar;

Agromediu pachet 2 : 58 euro/hectar (avans 74% din suma totala / ha), respectiv 42,92 euro/hectar.
Fermierii au fost autorizati la plata pentru toate schemele de sprijin mentionate mai sus. Platile au fost facute doar pentru avans SAPS, urmand sa se faca de catre APIA Central în cel mai scurt timp si restul platilor. Precizăm că dosarele fermierilor au fost autorizate si pregatite pentru plata efectiva.

Situaţia plăţilor efectuate în judeţul nostru până în prezent este următoarea:

Judet Fond Autorizari Plati
Alba BN1 2,862,584.99 102,222.92
Alba FEADR 54,389,840.68 1,165,850.10
Alba FEGA 58,939,419.05 41,871,321.99
Total 116,191,844.72 43,139,395.01

 

Totalul fermierilor din judetul Alba este de 26.836 din care: 374 au depus documentaţii dupa termenul legal (inregistrati pentru masuri finantate AFIR); 572 fermieri sunt neeligibili având cereri cu suprafete sub 1 ha ( inregistrati pentru masuri finantate AFIR), restul celor eligibili pentru plata fiind de 25. 890.
“ Doresc să informez opinia publică, că în prezent sunt 2.480 fermieri neplatiti, din care 738 de dosare fiind deja autorizate de către APIA Alba. Raman aşadar spre finalizare procesare pentru plata, un număr de 1.742 de dosare. Din cele 1.742 de dosare menţionate sunt comunicate la Centrul Suport Bucuresti un numar de 13 dosare. Restul de 1.729 dosare sunt neesantionate de APIA Bucuresti in vederea efectuarii platii, din diverse motive întemeiate cum ar fi neefectuarea controlului pe teren, neconformitati, etc. Urmeaza ca în perioada imediat următoare, respectiv până in data de 30.11.2014 sa fie procesate pentru plata avans si restul dosarelor, in functie de esantionarea APIA Bucuresti” a precizat prefectul Gheorge Feneşer.201-01

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Educatia si sanatatea romilor

Educaţia şi sănătatea romilor – în dezbaterea Grupului de Lucru Mixt din cadrul Institutiei Prefectului – Judeţul Alba.
Miercuri, 11 decembrie a.c., în sala “ Mihai Viteazul” din cadrul Palatului administrativ din Alba Iulia, s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Grupului de Lucru Mixt din cadrul Institutiei Prefectului – Judeţul Alba.
La şedinţă au participat prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Alba, AJPIS Alba, AJOFM Alba, DGASPC Alba, DAS Alba, Inspectoratului de Jandarmi şi de Poliţie a judeţului Alba, experţi pe problemele romilor.
Dezbaterea principală s-a axat asupra problematicii educaţiei şi sănătăţii ca imperative pentru incluziunea romilor.
În prezent, cu toate că s-au realizat progrese importante din punct de vedere legislativ şi instituţional, realitatea demonstrează că cercul vicios al sărăciei continuă să-i menţină pe romi in excludere socială cu consecinţe serioase: acces dificil la servicii de sănătate şi educaţie, procent redus de participare pe piata muncii, condiţii improprii de locuit, reducerea sotidarităţii comunitare, etc.

Promovarea limbii şi culturii rome favorizează stimularea procesului de integrare.
Probleme ca discriminarea, stigmatizarea, marginalizarea şi victimizarea sunt provocări majore, cărora politica de incluziune trebuie să le facă faţă în domenii ca: educaţia, sănătatea, ocuparea forţei de muncă.

“Potiticile afirmative in domeniul educaţiei contribuie la emanciparea minorităţilor entice şi la o mai bună integrare. Eliminarea diferenţei privind dezvoltarea timpurie prin investiţii specifice în sănătate, alimentaţie şi educaţie, realizarea de investiţii în dezvoltarea competenţetor şi angajabilităţii tineretului şi a tinerilor adulţi romi pentru a le facilita inserţia pe piaţa muncii sunt aspecte esenţiale de care depinde mai bine integrarea romilor în societate. Totodată, este important să creştem gradul de conştientizare printre familiile rome privind consecinţele asupra copiilor lor care abandonează şcoala la o vârstă fragedă, atât în ceea ce priveşte dezvoltarea lor personală, cât şi viitoarea lor integrare economică şi socială. În multe familii rome nu există modele de referinţă de rude care au terminat studiile primare, şi cu atât mai puţin de membri care au absolvit mai mult decât studiile obligatorii. Acest aspect trebuie luat cu precădere în considerare, oferind sprijin familiilor astfel încât tot mai mulţi elevi romi să-şi completeze studiile şi să devină modele de referinţă în cadrul comunităţilor lor”. a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Solicitările pentru eliberarea paşapoartelor vor putea fi preluate şi în oraşul Cugir

Iniţiativa prefectului judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer, privind deplasarea în teritoriu a angajaţilor Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Alba, în vederea preluării la faţa locului a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor, s-a dovedit a fi extrem de apreciată de către cetăţenii judeţului Alba, care au solicitat prefectului judeţului Alba, prezenţa personalului specializat şi în oraşul Cugir.
„Având în vedere faptul că cetăţenii au apreciat pozitiv acest demers al meu si au solicitat stabilirea unei  noi locaţii în vederea preluării cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în oraşul Cugir, am purtat o discuţie în acset sens împreună cu  reprezentanţi ai Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Alba şi am decis împreună să dăm curs favorabil acestei solicitări. Astfel, începând cu săptămâna viitoare, pe lângă localităţile anterioare, respectiv Cîmpeni, Aiud şi Ocna Mureş, personalulul Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Alba se va deplasa în scopul eficientizării activităţii de eliberare a documentelor de călătorie şi în oraşul Cugir” a precizat prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer.
Programul de lucru complet al deplasărilor în teritoriu este următorul:
Cîmpeni –
Aiud –
Ocna Mureş –
Cugir –

 

Instituia Prefectului Judeţul Alba

Prefectul Gheorghe Feneşer a dispus verificarea salubrizării cursurilor de apă din judeţul Alba

Recent la nivelul judeţului Alba s-a derulat acţiunea privind verificarea salubrizării cursurilor de apă, de către comisia constituită prin Ordinul nr.112/11.03.2013 al Prefectului judeţului Alba, formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţului Alba, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea” al judeţului Alba, Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu şi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba.3I0-012

Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a dispus această amplă acţiune de control, urmare pagubelor materiale importante produse în judeţ, în urma inundaţiilor înregistrate în anii anteriori.
„ Am solicitat autorităţilor administraţiei publice locale dispunerea măsurilor privind asigurarea salubrizării cursurilor de apă de pe raza unităţilor teritorial administrative, consiliile locale, precum şi primarii având obligaţia să asigure, în condiţiile legii, curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor. Prin această acţiune, am verificat astfel, dacă primarii sunt adevăraţi gospodari şi au întreprins măsurile care se impun în acest sens” a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.
În cadrul acţiunii de control s-a urmărit respectarea următoarelor aspecte:

  1. desfiinţarea depozitelor neorganizate de deşeuri amplasate pe albiile şi malurile cursurilor de ape, precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor ;
  2. interzicerea lucrărilor de barare sau traversare a cursurilor de apă care pot constitui obstacol în curgerea naturală a apelor ;
  3. obligativitatea proprietarilor/administratorilor podurilor pentru asigurarea secţiunii optime de scurgere a apelor;
  4. interzicerea depozitării în albii sau pe malurile cursurilor de apă a materialelor de orice fel;
  5. modul în care s-au realizat/întreţinut şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi.

În urma verificărilor efectuate în teritoriu, s-a constatat că autorităţile publice locale au  început acţiunea de igienizare şi salubrizare a cursurilor de apă, existând hotărâri ale consiliilor locale cu privire la aprobarea programelor de salubrizare şi igienizare a localităţilor, iar în zonele în care s-au excutat lucrări de regularizare a cursurilor de apă nu există depozite de deşeuri. Totodată nu s-au depistat  spălări ale utilajelor şi agregatelor mecanice în cursurile de apă sau exploatări de agregate minerale în zonele interzise prin lege.
Ca şi deficienţe constatate, menţionăm existenţa unor depozite sporadice de deşeuri amplasate pe albiile şi malurile cursurilor de ape şi existenţa de material lemnos căzut accidental în albia râurilor din zonele de munte.
Precizăm că datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, unele autorităţi ale administraţiei publice locale au început igienizarea cursurilor de apă ce tranzitează unităţile administrativ teritoriale (R. Arieş. R. Ampoi, R. Târnava Mare,  R. Târnava Mică, R. Mureş, R. Sebeş, R. Cugir şi afluienţii acestora) mai târziu, respectiv la începutul lunii aprilie a.c.
“Finalizarea acestei acţiuni s-a materializat prin încheierea notelor de constatare a situaţiei existente pe teren, fiind dispuse măsuri şi termene scurte de realizare, în vederea remedierii deficienţelor. În cazul în care, reprezentanţii Comisariatului judeţean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu şi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba vor constata nerespectarea măsurilor dispuse în actele încheiate la data desfăşurării acţiunii, vor aplica sancţiuni  în conformitate cu prevederile legale în vigoare” a precizat prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer.500-051

Ambasadorul Republicii Macedonia în vizită de protocol la prefectul judeţului Alba

Miercuri 15 mai a.c. prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a primit o vizită protocolară din partea ambasadorului Republicii Macedonia la Bucureşti, domnul dr. Pande Lazarevski. La această întâlnire au mai  participat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Alin Cucui şi viceprimarul municipiului Alba Iulia, domnul Sorin Şerdean.
În cadrul discuţiilor purtate, prefectul Gheorghe Feneşer şi-a manifestat întreaga sa disponibilitate spre o potenţială colaborare cu autorităţi publice din Republica Macedonia, insistând asupra unei cooperări reale şi concrete între agenţi economici din judeţul Alba şi Macedonia. Cei doi oficiali au menţionat nivelul foarte scăzut existent în prezent, în ceea ce priveşte această colaborare, menţionând că o soluţie cu şanse reale de reuşită în sprijinul acestei idei ar reprezenta – o organizarea prin intermediul Camerelor de Comert şi Industrie din cele două ţări, a  unei întâlniri „faţă în faţă” a investitorilor care au efectiv activitate economică în derulare.
„ Cunosc faptul că judeţul Alba este cel de –a 17 judeţ  pe care îl vizitaţi în cadrul acestui turneu amplu de informare pe care îl întreprindeţi în ţara noastră, dar sper din toată inima ca acesta să fie primul în topul unităţilor administrativ teritoriale cu care veţi colabora. Vreau să vă asigur din nou, de întregul meu sprijin şi să insist asupra organizări unei întâlniri cât mai rapide între investitorii economici români şi macedonieni” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Alin Cucui a făcut o scurtă expunere a investiţiilor recente făcute în infrastructura judeţului, precum şi a amplelor manifestări culturale organizate de către Consiliul Judeţean Alba, în timp ce viceprimarul municipiului Alba Iulia, domnul Sorin Şerdean a punctat faptul că Alba Iulia este un oraş istoric cu un mare potenţial turistic, exemplificând în acest sens cu Cetatea Vauban, care atrage numeroşi turişti străini şi autohtoni.
Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Caravana de informare privind fondurile europene pentru dezvoltarea agriculturii şi a satului românesc – PNDR vine în satul tău

În urma deselor întâlniri şi discuţii avute cu cetăţeni din judeţ, prefectul Gheorghe Feneşer a constatat o acută lipsa de informare a acestora cu privire la posibilităţile de accesare a fondurilor europene.
Prefectul judeţului Alba, domnul Gehorghe Feneşer apreciază ca extrem de importantă informarea promptă a beneficiarilor asupra tuturor posibilităţilor pe care aceştia le au pentru a accesa cât mai corect şi facil fondurile europene.
În acest sens, prefectul Gheorghe Feneşer a contactat reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ai Agenţiei de Plăţi pentru  Dezvoltare Rurală şi Pescuit, solicitând  organizarea în judeţul Alba a unei caravane  de informare privind fondurile europene pentru dezvoltarea agriculturii şi a satului românesc.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi  Agenţia de Plăţi pentru  Dezvoltare Rurală şi Pescuit  a răspus pozitiv solicitării prefectului de Alba, urmând ca în viitorul apropiat să se desfăşoare în spaţiul rural din judeţul nostru o o nouă campanie de informare «  Caravana de informare privind fondurile europene pentru dezvoltarea agriculturii şi a satului românesc – PNDR vine în satul tău « .
Campania are în vedere acordarea informaţiilor specifice derulării fondurilor europene acordate prin PNDR. În acelaşi timp, se urmăreşte crearea unui climat de încredere prin prezentarea unor proiecte de succes, astfel încât să se asigure un impact pozitiv al receptării informaţiilor. Scopul final este creşterea indicelului de absorţie efectivă şi corectă a fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR.
«  Proiectul va asigura promovarea informaţiilor privind accesarea fondurilor nerambursabile acordate prin FEADR, către un număr reprezentativ de cetăţeni, astfel încât să asigure cunoaşterea sau luarea la cunoştinţă a măsurilor de finanţare, a schemelor de plăţi directe aferente Axei II şi a exemplelor de succes, a condiţiilor, documentelor necesare şi etapelor de accesare a FEADR, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor ce revin beneficiarilor FEADR » precizează prefectul judeţului Alba, domnul Gheorge Feneşer.
Instituţia Prefectului Judeţul Alba

O veste bună pentru crescătorii de animale

La insistenţele Prefectului jud. Alba , dl. Gheorghe Feneşer şi probabil nu numai, ca urmare a numeroaselor sesizări venite din partea crescătorilor de animale – persoane fizice din judeţul Alba , nemulţumiţi şi indignaţi de imposibilitatea legală de a concesiona parte din păşunea aparţinând localităţii de domiciliu , în şedinţa din 23 aprilie 2013 Guvernul a aprobat  Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 publicată în Monitorul Oficial nr. 267 din 13 mai 2013 .
Spre deosebire de vechea reglementare, care prevedea posibilitatea concesionării păşunii aparţinând comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor doar organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, legal constituite, noua reglementare dă posibilitatea concesionării /închirierii pajiştilor aparţinând comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, în condiţiile legii, crescătorilor de animale, atât persoane fizice cât şi juridice pe o perioadă de maximum 5 ani cu respectare încărcăturii optime de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha.

Pentru anul 2013, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor trebuie să iniţieze procedura de concesionare/închiriere în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă . Contractul cadru de concesiune/închiriere va fi aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emis în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei .

Prin adoptarea acestui act normativ, s-a asigurat accesul tuturor crescătorilor de animale la păşunile proprietatea unităţilor administrativ- teritoriale .

S-a creat practic ,acea stare  de normalitate absolut necesară în  care se apreciază , se încurajază şi se susţine creşterea animalelor indiferent de modul de organizare al crescătorilor .

 

Instituţia Prefectului Judeţul Alba

Prefectul Gheorghe Feneşer nemulţumit de cantităţile de lemn abandonate în albia râului Sebeş din sectorul Şugag – Oaşa

Recent, prin ordin al prefectului, s-a desfăşurat în judeţul Alba o amplă acţiune de verificare a salubrizării cursurilor de apă. În urma acestor controale au fost dispuse o serie de măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate.
Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer s-a deplasat în mai multe zone ale judeţului pentru a constata, dacă măsurile dispuse în urma controalelor au fost respectate, ocazie cu care a fost foarte nemulţumit de situaţia existentă în sectorul cuprins între localităţile Şugag – Oaşa.
Constructorul „ Romstrade”  a refăcut tronsonul de şosea  – Şugag – Oaşa care face parte din şoseaua Transalpina, unde pentru a lărgi partea carosabilă a tăiat arboretele care se găseau pe marginea drumului şi le-a abandonat în zona de scurgere a apelor.
„Nu doar acest constructor este responsabil de situaţia creată, ci şi firmele care au efectuat exploatări forestiere în acea zonă, care şi-au făcut rampe de depozitare a materialului lemnos în apropierea albiei râului, iar după închiderea parchetelor cantităţi foarte mari de lemn au rămas neridicate, obturând efectiv curgerea apei. Această situaţie putea să conducă la evenimente deosebit de grave, în prima jumătate a lunii mai a.c. când Hidroelectrica Sebeş, ca urmare a umplerii excesive a lacului de acumulare de la Oaşa ar fi dorit golirea parţială a acestuia pe supraplinuri,  fapt ce ar fi dus la antrenarea de către apă a marilor cantităţi de lemn aflate pe cursul albiei, producând pagube serioase podurilor. Astfel,  cursul apei ar fi fost obturat aproape în întregime, apa ieşind pe partea carosabilă şi putând chiar să pună în pericol viaţa celor ce tranzitau sectorul respectiv din Transalpina” a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.
Prefectul a dispus de urgenţă instituţiilor abilitate, curăţarea albiei râului precum şi aplicarea de sancţiuni celor care sunt responsabili de aspectele menţionate.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul Gheorghe Feneşer intervine în sprijinul sucursalei „ Hidrocentrale Sebeş”

În contextul reorganizării judiciare prin fuziune a celor 8 filiale ale S.C. Hidroelectrica S.A., administratorul judiciar al societăţii a decis reducerea bugetului destinat asigurării mentenanţei de la 450 milioane lei la 150 milioane lei.
„Apreciem că decizia luată afectează grav activitatea sucursalei „Hidrocentrale Sebeş” care se află în imposibilitatea efectuării lucrărilor de reparaţii planificate, având în vedere faptul că din necesarul din 22 milioane lei s-au alocat doar 8 milioane lei. Mai grav este faptul că această situaţie poate duce la oprirea motoarelor hidrocentralelor, perturbând grav sistemul energetic naţional, iar repararea ulterioară a acestora ar necesita fonduri mult mai mari decât cele destinate asigurării  mentenanţei” precizează prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer.
Prefectul  Gheorghe Feneşer  a informat de urgenţă ministerul de resort cu privire la situaţia creată la sucursala „Hidrocentrale  Sebeş”, în speranţa ca în cel mai scurt timp posibil, problemele menţionate se vor remedia, în sensul menţinerii sumelor iniţiale, sau a reducerii  nesemnificative a acestora.

 

Instituţia Prefectului Judeţul Alba

Soluţii pentru eliberarea reţetelor compensate pentru bolnavii cronici de la Spitalul de Psihiatrie Alba

Recent prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a avut o întâlnire cu medici psihiatri din Alba Iulia şi reprezentanţi ai Casei de Asigurări de Sănătate, referitoare la modul de acordare a consultaţiilor în Ambulatoriul de specialitate a secţiei Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba.
Prefectul Gheorghe Feneşer a prezentat situaţia sesizată de mai mulţi pacienţi, cu privire la eliberarea reţetelor bolnavilor cronici de la Spitalul de Psihiatrie Alba.
„În prezent au acces săptămânal la reţete compensate ( gratuite) un număr limitat de 14 persoane, ceea este prea puţin, în contradicţie cu numărul  mare de pacienţi, fapt care duce la o nemulţumire generală şi  haos, deoarece  în aceste condiţii, oamenii rămân fără medicamente. Au fost situaţii când bolnavii au venit pentru eliberarea reţetelor de la ora 3 dimineaţa şi nu au obţinut prescripţii medicale decât 14 persoane” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.
„În urma discuţiilor purtate, având în vedere faptul, că numărul de consultaţii este limitat la 14, o consultaţie durând circa 30 minute, conform Contractului Cadru, iar cererea pacienţilor este foarte mare s-au identificat două soluţii pentru ieşirea din această criză:  pe baza scrisorii medicale a medicilor specialişti psihiatrii, medicii de familie să fie abilitaţi să prescrie tratamentul, indiferent de Protocolul de prescriere a medicamentului şi totodată, la cererea asiguratului, dacă acesta solicită în mod imperativ consult de specialitate psihiatric, inclusiv eliberarea unei reţete în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de Asigurări de Sănătate, aceste servicii medicale se pot efectua, dacă asiguratul achită contravaloarea consultaţiei medicale” a concluzionat prefectul Gheorghe Feneşer.
640-875

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul intervine pentru deblocarea circulaţiei pe DN 1

Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a fost informat în cursul zilei de astăzi de numeroşi cetăţeni, care au semnalat îngreunarea circulaţiei rutiere în zona localităţii Oarda, datorită lucrărilor de asfaltare, care se realizează în prezent pe DN 1.
„ Cetăţenii s-au plâns că stau blocaţi în trafic de peste o oră. Consider că este inadmisibil să se creeze cozi interminabile, iar oamenii să staţioneze pe o perioadă atât de mare, fără nicio posibilitate de a înainta. Am mai avut discuţii pe această temă cu reprezentanţii firmei, care efectuează lucrările în zonă, solicitând realizarea acestora în timpul nopţii, dar a fost exprimat un refuz, motivat din cauze tehnice. Am solicitat din nou în cursul zilei de astăzi, reprezentanţilor societăţii, să efectueze lucrările de asfaltare pe timpul nopţii, atunci când traficul este mai redus, iar riscul creării de ambuteiaje mai scăzut. Totodată, am cerut reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba,  să se deplaseze la faţa locului pentru a dirija şi debloca circulaţia în zonă. Doresc să le garantez cetăţenilor, că începând cel mai târziu de mâine, traficul în zonă se va desfăşura în condiţii normale” a precizat  prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer.

 

Instituţia Prefectului Judeţul Alba

Mesaj de mulţumire din partea U.N.I.C.E.F. pentru prefectul judeţului Alba

U.N.I.C.E.F. Bucureşti a transmis recent prefectului judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer un mesaj de apreciere şi mulţumire pentru demersurile efectuate în vederea obţinerii unui loc de muncă pentru tînărul Pop Florin. Prefectul Gheorghe Feneşer a intervenit pentru angajarea  acestuia, ca şi asistent social în cadrul asociaţiei „Pakiv”.
„ Vă mulţumim pentru că sunteţi singura persoană care puteţi reda un zâmbet unui tînăr social” se arată în mesajul expediat de către doamna Raluca Zaharia, reprezentanta U.N.I.C.E.F. Bucureşti. „Prefectul nu se află la prima iniţiativă de acest gen, domnia sa prezentând cazuri similare şi altor o.n.g.-uri, organizaţii şi fundaţii din judeţ, care au oferit şansa unor locuri de muncă tinerilor fără venituri” se mai precizează în adresă.
„ Dorinţa cea mai mare a acestui tînăr merituos este de a ajunge asistent social, pentru a-i ajuta la rândul său, pe cei care la vârsta majoratului părăsesc instituţiile sociale, să-şi găsească un loc de muncă şi să-şi clădească  un viitor stabil. Am intenţionat să fac ceva concret în sprijinul lui Florin şi împreună cu preşedintele asociaţiei „Pakiv”, domnul Gruia Bumbu, sper să-i realizăm visul  de a profesa în domeniul său de pregătire, cel al asistenţei sociale” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

Instituţia Prefectului Judeţul Alba

 

Veşti bune pentru elevi

În urma discuţiilor purtate între prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer şi inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean, domnul Dorin Sandea  s-au evidenţiat la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ, dificultăţi pentru plata cheltuielilor de transport –navetă pentru elevi. Atât prefectul Gheorghe Feneşer cât şi inspectorul general, Dorin Sandea au întreprins mai multe intervenţii în acest sens la Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care au solicitat deblocarea fondurilor destinate plătii transporturilor elevilor.
„ Recent am fost informat de către domnul Dorin Sandea, cu privire la faptul că Guvernul României a identificat resurse financiare pentru plata transportului, iar din discuţiile purtate cu directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, d-na Maria Iacob, am primit asigurări că, în cel mai scurt timp posibil, contravaloarea cheltuielilor de transport vor fi alocate  prin intermediul Trezoreriei Alba” a precizat prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer.

 

Instituţia Prefectului Judeţul Alba

Demersuri pentru construirea Monunentului Unirii la Alba Iulia

Joi, 20 iunie a.c. la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Alba a avut loc o întâlnire la care au participat domnul Radu Boroianu, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer, deputatul Dan Coriolan Simedru, arhitecţi şi specialişti din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi ai Primăriei municipiului Alba Iulia. Discuţiile s-au axat asupra construirii Monumentului Unirii la Alba Iulia.
Menţionăm că în trecut s-au organizat mai multe concursuri pe această temă, Comisia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii acordând aviz construirii monumentului. „ În cursul anului trecut am avizat acea soluţie care ni s-a părut că vine într-o completare fericită cu ceea ce a lăsat istoria în urma ei. Consider că trebuie acordată o atenţie considerabilă în ceea ce priveşte amplasarea monumentului şi trebuie realizată o lucrare de calitatea superioară, pentru a nu periclita valoarea arhitecturala a construcţiilor din perimetru. Doresc să începem cât mai curând lucrările pentru amplasarea şi construirea monumentului, pentru a nu avea emoţii legate de finalizarea acestuia la timpul potrivit. Am fost încântat de ce am întâlnit în  Cetatea Medievală şi doresc să asigur autorităţile locale de întregul nostru sprijin în realizarea acestui obiectiv” a declarat secretarul de stat, domnul Radu Boroianu.
Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a subliniat faptul că legea va fi respectată, în sensul interzicerii construirii oricărei construcţii în perimetrul site-ului istoric şi şi-a manifestat disponibilitatea de a colabora cu celelalte autorităţi locale, astfel încât Monumentul Unirii ce va face parte dintr-un amplu Ansamblu al Marii Unirii, respectiv axa ce cuprinde Monumentul Unirii, Catedrala Reîntregirii, Muzeul Unirii şi Sala Unirii să fie finalizat la timp.
Deputatul Dan Coriolan Simedru, a susţinut şi în trecut necesitatea construirii unui Monument al Unirii la Alba Iulia. „ Consider că ar fi benefic ca centenarul Unirii să fie celebrat cu dezvelirea Monumentului Unirii. Faptul că de acum autorităţile centrale şi locale se pregătesc pentru îndeplinirea acestui obiectiv este un lucru benefic şi demn de apreciat. Sper şi eu ca monumentul să fie gata în timp util” a declarat domnul Dan Coriolan Simedru.

 

Instituţia Prefectului Judeţul Alba

Patrimoniul natural, cultural şi istoric al judeţului va fi promovat în cadrul Conferinţei Internaţionale

Patrimoniul natural, cultural şi istoric al judeţului va fi promovat în cadrul Conferinţei Internaţionale ”Identificarea avantajelor competitive ale unei destinaţii turistice – oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea durabilă a turismului României în turism”

 

Ministerul Economiei şi Organizaţia Mondială a Tursimului organizează în perioada 3-7 iulie a.c. Conferinţa Internaţională cu tema ”Identificarea avantajelor competitive ale unei destinaţii turistice – oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea durabilă a turismului României în turism”.
Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a purtat  discuţii împreună cu ministru delegat pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism, doamna Maria Grapini în vederea cuprinderii judeţului Alba, pe lista unităţilor administrativ teritoriale care vor fi vizitate şi ulterior promovate în întreaga lume, ca potenţiale destinaţii turistice.
Eforturile prefectului au fost  încununate cu succes în final,  la întâlnirea recent avută la Alba Iulia, doamna Maria Grapini, Ministru delegat pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism, asigurându-l pe prefectul Gheorghe Feneşer de includerea judeţului Alba în cadrul itinerariului turistic stabilit pentru jurnaliştii străini, participanţi la conferinţa internaţională menţionată.

„ Sunt extrem de mulţumit că am reuşit să introducem şi judeţul Alba, în itinerariul turistic, în care iniţial nu era prevăzut. Doresc să precizez că vor fi prezenţi la Alba Iulia un grup de 50 jurnalişti de la cele mai importante societăţi de turism din lume, care vor mediatiza şi promova patrimoniul natural, cultural şi istoric al judeţului. Ţin să mulţumesc doamnei ministru Maria Grapini, care a făcut eforturi considerabile pentru prezenţa noastră în cadrul acestui eveniment, în detrimentul altor zone geografice importante din România. În perioada următoare, împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel şi primarul municipiului Alba Iulia, domnul Mircea Hava vom stabili programul şi traseul care va fi vizitat de către reprezentanţii presei, pentru a pune în evidenţă cât mai elocvent obiectivele culturale şi istorice, pe care le avem” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

Instituţia Prefectului Judeţul Alba

Prefectul judeţului Alba a avut o întâlnire cu întreprinzători din industria lemnului

Gheorghe Feneşer : „ Cred că pregătirea elevilor pentru a forma o forţă de muncă realmente calificată este necesară şi oportună”

 

Prefectul Gheorghe Feneşer a avut recent o întâlnire cu trei dintre cele mai mari societăţi din Alba care se ocupă cu prelucrarea lemnului, al cărei scop a fost acela de a stabili nişte măsuri concrete pentru formarea, la nivelul judeţului, a unei forţe de muncă specializate în domeniu, de care societăţile au nevoie pentru a-şi eficientiza activitatea.
La discuţia cu reprezentanţii Holzindustrie, Kronospan şi Savini Due, prefectul Gheorghe Feneşer a dorit în primul rând să afle opinia acestora cu privire la oportunitatea înfiinţării a 2 clase profesionale, în cadrul cărora elevii să se poată specializa în domeniul industriei lemnului, iar ulterior să fie angajaţi la societăţile de profil. Replica reprezentanţilor companiilor, participanţi la discuţie, a fost unanimă, în condiţiile în care forţa de muncă specializată lipseşte în prezent, iar nevoia de personal calificat este o problemă, pentru a cărei soluţionare, societăţile şi-au exprimat dorinţa de a investi ele însele în formarea viitorilor angajaţi.
De precizat faptul că, anterior discuţiei, prefectul judeţului Alba a solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba să menţioneze  în ce măsură înfiinţarea celor 2 clase profesionale este posibilă şi în contextul în care proiectul este unul cât se poate de viabil, au fost puse la punct şi alte detalii referitoare la condiţiile de şcolarizare. Concret, societăţile de profil sunt dispuse să le ofere elevilor burse de studiu în valoare de 200 lei/lună/elev, să le asigure rechizitele de care au nevoie pe parcursul anului şcolar şi să le pună la dispoziţie secţiile de producţie pentru desfăşurarea stagiilor de practică. În acest fel, elevii ar urma să fie familiarizaţi cu procedeele tehnologice, echipamentele, dar şi cu mediul de lucru în care ar urma să-şi desfăşoare activitatea după terminarea studiilor.
„ Am convingerea că acest proiect va fi benefic, atât pentru cei care îşi doresc siguranţa locului de muncă, într-un domeniu în care, din nefericire, resursele umane pregătite corespunzător lipsesc, cât şi pentru societăţile comerciale ce activează pe raza judeţului şi care, în prezent, au probleme în recrutarea unei forţe de muncă stabile şi calificate. Cred că pregătirea elevilor pentru a forma o forţă de muncă realmente specializată este necesară şi oportună. În acest  context, am primit asigurări din partea întreprinzătorilor că, pe lângă sprijinul care constă în bursele lunare şi punerea la dispoziţie a rechizitelor, intenţionează să găsească şi soluţiile necesare pentru a le asigura elevilor masa zilnică. Scopul final este acela de a le oferi acestor elevi, după terminarea studiilor, certitudinea că vor avea un loc de muncă sigur şi motivant” a precizat prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer.

 

Instituţia Prefectului Judeţul Alba

Şoseaua Transalpina în atenţia ministrului Dan Şova

În cadrul întâlnirii cu Ministrul Delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Național și Investiții Străine, domnul Dan Şova, ce a avut loc în  data de 28 iunie a.c, la Cluj Napoca, prefectul judeţului Alba domnul Gheorghe Feneşer i-a înmânat o adresă privind necesitatea identificării unor soluţii financiare pentru definitivarea şoselei Transalpina.
Precizăm că Şoseaua Transalpina, denumită și ”Drumul Regelui” este cel mai înalt drum rutier din România și face legătura între Transilvania și Oltenia.
În anul 2009 a început asfaltarea și modernizarea acestui drum pe o distanță de 148 km, între municipiul Sebeș, județul Alba și localitatea Bengești, județul Gorj. Se preconiza ca întreaga șosea Transalpina va fi asfaltată și modernizată până la finele anului 2013,  însă în luna aprilie a.c. lucrările au fost oprite, deoarece firma constructoare S.C.Romstrade S.R.L. a intrat în insolvență.
Chiar dacă asfaltarea este executată în mare parte, mai sunt de realizat lucrări deosebit de importante pentru siguranța traficului rutier. Este  vorba de turnarea în unele zone a stratului de uzură, consolidarea versanților și montarea pe marginea drumului a tuturor parapetelor de protecție.
De asemenea, abandonarea lucrarilor de construcţii şi nefinalizarea investiţiei duce la degradarea accentuată a reţelei de drumuri, iar reluarea lucrărilor după trecerea unei perioade îndelungate de timp implică costuri suplimentare foarte mari.
Prefectul Gheorghe Feneşer a mai adresat rugămintea ministrului Dan Şova de a analiza posibilitatea creării unui tunel pe sub autostrada Orăştie – Sebeş, în dreptul societăţii Holzindustrie, deschis transportului rutier şi feroviar. Precizăm că Holzindustrie va finanţa întreaga investiţie, aceasta fiindu-i necesară pentru aprovizionarea cu material lemnos. « Realizarea acestei investiţii s-ar dovedi  a fi benefică, având în vederea că municipiul Sebeş va fi degrevat de circulaţia camioanelor care transportă lemn pentru investitorii în cauză » precizează prefectul Gheorghe Feneşer.

Intervenţie a prefectului Gheorghe Feneşer în sprijinul cetăţenilor afectaţi de construcţia autostrăzii Sebeş-Sibiu

Numeroşi cetăţeni l-au sesizat pe prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer cu privire la praful dens, care se ridică în urma lucrărilor ce se execută la  autostrada  Sebeş-Sibiu,  în zona localităţilor Lancrăm, Sebeş, Cut .
În cursul zilei de ieri, prefectul s-a deplasat la faţa locului, unde s-a constatat că în urma circulaţiei mijloacelor de transport care lucrează la autostradă se ridică nori enormi de praf, întrucât porţiunea de drum nu este asfaltată, fiind în faza de terasare, acoperită doar cu un  strat suport balastru, fără asfalt.
Precizăm că, tronsonul de drum este tranzitat de un număr foarte mare de autocamioane, creând un disconfort considerabil celor care locuiesc în apropiere, praful purtat de vînt ajungând pe o distanţă de  2, chiar 3 kilometri.
Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a luat legătura de urgenţă cu conducerea firmei „ STRACO”, care execută lucrările la autostradă.
„ Începând de astăzi s-a dispus ca pe această porţiune de drum să se treacă de trei ori pe zi cu 4 cisterne cu apă  pentru a uda suprafaţa carosabilă, urmând ca pe întreg tronsonul Sebeş – Cut să se aplice aceste măsuri, evitând astfel ridicarea prafului în aer şi poluarea cetăţenilor din această zonă” a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.640-916

Prefectul judeţului Alba a avut o întâlnire cu întreprinzători din industria lemnului

Gheorghe Feneşer : „ Cred că pregătirea elevilor pentru a forma o forţă de muncă realmente calificată este necesară şi oportună”

Prefectul Gheorghe Feneşer a avut recent o întâlnire cu trei dintre cele mai mari societăţi din Alba care se ocupă cu prelucrarea lemnului, al cărei scop a fost acela de a stabili nişte măsuri concrete pentru formarea, la nivelul judeţului, a unei forţe de muncă specializate în domeniu, de care societăţile au nevoie pentru a-şi eficientiza activitatea.
La discuţia cu reprezentanţii Holzindustrie, Kronospan şi Savini Due, prefectul Gheorghe Feneşer a dorit în primul rând să afle opinia acestora cu privire la oportunitatea înfiinţării a 2 clase profesionale, în cadrul cărora elevii să se poată specializa în domeniul industriei lemnului, iar ulterior să fie angajaţi la societăţile de profil. Replica reprezentanţilor companiilor, participanţi la discuţie, a fost unanimă, în condiţiile în care forţa de muncă specializată lipseşte în prezent, iar nevoia de personal calificat este o problemă, pentru a cărei soluţionare, societăţile şi-au exprimat dorinţa de a investi ele însele în formarea viitorilor angajaţi.
De precizat faptul că, anterior discuţiei, prefectul judeţului Alba a solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba să menţioneze  în ce măsură înfiinţarea celor 2 clase profesionale este posibilă şi în contextul în care proiectul este unul cât se poate de viabil, au fost puse la punct şi alte detalii referitoare la condiţiile de şcolarizare. Concret, societăţile de profil sunt dispuse să le ofere elevilor burse de studiu în valoare de 200 lei/lună/elev, să le asigure rechizitele de care au nevoie pe parcursul anului şcolar şi să le pună la dispoziţie secţiile de producţie pentru desfăşurarea stagiilor de practică. În acest fel, elevii ar urma să fie familiarizaţi cu procedeele tehnologice, echipamentele, dar şi cu mediul de lucru în care ar urma să-şi desfăşoare activitatea după terminarea studiilor.
„ Am convingerea că acest proiect va fi benefic, atât pentru cei care îşi doresc siguranţa locului de muncă, într-un domeniu în care, din nefericire, resursele umane pregătite corespunzător lipsesc, cât şi pentru societăţile comerciale ce activează pe raza judeţului şi care, în prezent, au probleme în recrutarea unei forţe de muncă stabile şi calificate. Cred că pregătirea elevilor pentru a forma o forţă de muncă realmente specializată este necesară şi oportună. În acest  context, am primit asigurări din partea întreprinzătorilor că, pe lângă sprijinul care constă în bursele lunare şi punerea la dispoziţie a rechizitelor, intenţionează să găsească şi soluţiile necesare pentru a le asigura elevilor masa zilnică. Scopul final este acela de a le oferi acestor elevi, după terminarea studiilor, certitudinea că vor avea un loc de muncă sigur şi motivant” a precizat prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer.

Prefectul Gheorghe Feneşer: „Echipajele de intervenţie lucrează susţinut pentru deblocarea cât mai rapidă a drumului”

4 sate din zona Apuseni au fost izolate din pricina zăpezii,

Din pricina vântului puternic care a viscolit zăpada, azi-noapte, 4 sate din zona Apuseni au rămas izolate. Drumul către localităţile Certege, Dric, Tomuşeşti şi Borleşti a fost blocat pe o porţiune de aproape 4 km, în unele locuri stratul de zăpadă depăşind înălţimea de 2 m. 55 de gospodării, în care locuiesc aproximativ 120 de persoane, au rămas izolate, iar primarul oraşului Cîmpeni, Călin Andreş, a informat atât prefectul cât şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la evenimentele din noaptea trecută.
Prefectul Gheorghe Feneşer a contactat societatea de distribuţie a energiei electrice, iar problemele cu reţeaua de curent au fost rapid remediate. Totodată, prefectul judeţului Alba a dat ordin ca un echipaj de intervenţie al ISU Alba să se deplaseze în zonă pentru deblocarea drumului şi restabilirea accesului către cele trei localităţi. În acelaşi context, prefectul Gheorghe Feneşer a cerut sprijinul ROMSILVA care a pus la dispoziţie un TAF, iar dacă situaţia o impune, Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale se va alătura acţiunilor de deblocare a drumului cu un utilaj multifuncţional care se află deja în zona cu probleme. În acest moment, echipajele de intervenţie acţionează pentru degajarea drumului, greu accesibil, care traversează o vale. Primăria oraşului Cîmpeni a pus la dispoziţie un buldoexcavator, autorităţile locale şi judeţene, cărora li s-au alăturat şi voluntari, lucrând cot la cot pentru eliberarea căilor de acces.
„Drumul blocat de ninsoare care asigură legătura către cele patru sate s-a aflat în aceeaşi situaţie şi în luna decembrie a anului trecut, când a nins extrem de mult. Din cauza faptului că este foarte îngust şi trece printr-o vale, intervenţiile de deblocare pot fi făcute doar cu TAF-uri şi buldoexcavatoare, utilaje pe care le avem la dispoziţie, prin grija primăriei şi a ROMSILVA. Se lucrează într-un ritm susţinut şi sper, în aceste condiţii, că drumul va fi deblocat cât mai repede. Din fericire, problemele la reţeaua de energie electrică nu au fost mari şi s-au rezolvat rapid, încă de azi dimineaţă. În acest moment, aşteptăm să sosească cele peste 100 de pâini, pentru care am insistat personal, în aşa fel încât fiecare familie să primească 2 pâini. Până la rezolvarea acestei situaţii, e datoria noastră să avem grijă de oamenii de aici”, a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.70-410 exam

COMUNICAT DE PRESĂ – 07.12.2013


GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                   INSTITUŢIA PREFECTULUI
“ UNIREA ” AL JUDEŢULUI ALBA                                                                          JUDEŢUL ALBA
Al.I. Cuza, nr. 10, 510193, Alba Iulia, tel.0258/810411,fax 0258/810425                           P-ţa I.I.C. Brătianu, nr.1, 510118, Alba Iulia,

Persoană de contact: Plt. Alina Marescu                                         07.12.2013
Telefon: 0748.131.810

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

În şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba convocată de prefectul judeţului Alba domnul Gheorghe Feneşer s-a stabilit activarea Centrului Județean de Coordonare a Intervențiilor, la sediul I.S.U. Alba cu personal de la ISU, IPJ și IJJ Alba, pe perioada valabilității atenționării meteorologice de COD GALBEN de ninsori, viscol şi intensificări de vânt(peste 70km/h, izolat 100 km/h), valabilă până în data de 07.12.2013, orele 14.00.
În intervalul 06.12.2013 ora 05.00– 07.12.2013 ora 05.00, în judeţul Alba s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare, în special în zona de munte, vântul a suflat slab la moderat, iar temperaturile înregistrate s-au situat între -3° C și -1°C.
Pe raza celor 11 unități administrativ-teritoriale s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsori, iar administratorii drumurilor au desfășurat intervenții pentru menținerea stării de practicabilitate a drumurilor. În zona de munte se circulă în condiții de iarnă.
Nu s-au înregistrat probleme în ce privește circulația pe drumurile publice sau alimentarea populației cu gaz sau energie electrică.

Cu deosebit respect,
P/ Purtător de cuvânt al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba
Plt.
Alina MARESCU

Propunerile înaintate de prefectul Gheorghe Feneşer vor fi incluse în strategia naţională de sănătate

Problema diabeticilor insulinici a fost luată în considerare de Ministerul Sănătăţii,

 

La începutul lunii martie, o problemă deosebit de sensibilă intra în atenţia prefectului judeţului Alba: diabeticii insulinici se confruntă cu dificultăţi în obţinerea la timp a insulinei de care sunt dependenţi, din cauza numărului mic de diabetologi şi a restricţiilor privind numărul de consultaţii zilnice pe care aceştia le pot efectua. Bolnavii dependenţi de insulină din Alba îşi pot obţine reţetele de care au nevoie doar în urma consultaţiei la diabetolog, care se face pe bază de programare o dată la 3 luni, termen de multe ori depăşit din pricina numărului mare de diabetici insulinici. De asemenea, distanţele mari pe care trebuie să le parcurgă aceşti bolnavi pentru a se prezenta la medic, în vederea obţinerii prescripţiei medicale le creează, la rândul lor, mari dificultăţi.
În cadrul unei întâlniri avute cu autorităţile medicale din Alba, prefectul Gheorghe Feneşer a lansat o serie de propuneri care, în opinia sa, ar fi dus la soluţionarea acestei probleme. Printre acestea, s-au regăsit eliminarea baremului de consultaţii în cazul diabeticilor, angajarea la Sebeş, Cîmpeni, Aiud sau Ocna Mureş a unui medic specialist în diabetologie, precum şi posibilitatea eliberării de către medicii de familie a reţetelor pentru insulină, în baza scrisorii medicale emise de către specialist. În condiţiile în care aceste propuneri au fost agreate de reprezentanţii DSP Alba, ai CAS Alba şi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă, precum şi de medicul diabetolog prezent la întâlnire, prefectul a transmis Ministerului Sănătăţii memoriul specialiştilor cuprinzând toate aceste soluţii, solicitând analizarea şi, eventual, punerea lor în aplicare.
„Ieri am fost contactat telefonic de către Răzvan Vulcănescu, ministru secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, care mi-a confirmat faptul că propunerile pe care le-am înaintat au fost luate în considerare şi vor fi incluse în noua strategie naţională de sănătate. În acest fel, problemele diabeticilor dependenţi de insulină, nu numai a celor din judeţul Alba, vor fi rezolvate şi am satisfacţia că le pot transmite acest lucru tuturor bolnavilor de diabet şi în special acelora care mi-au cerut ajutorul.Trebuie precizat faptul că, la nivel naţional, peste 400.000 de persoane suferă de diabet”, a declarat Gheorghe Feneşer, prefectul judeţului Alba.
În acelaşi context, tot ieri, prefectul judeţului Alba a fost la Spitalul Judeţean de Urgenţă, împreună cu Horea Timiş, directorul DSP Alba, pentru a se convinge la faţa locului dacă Centrul Judeţean de Diabet a fost redeschis în locul din incinta spitalului, unde a funcţionat iniţial până la mutarea activităţii în policlinica de pe str. Muşeţelului. „Deşi intenţia a fost de a redeschide acest centru până la jumătatea lunii martie, ea nu s-a putut concretiza încă, din motive, înţeleg eu, de natură tehnică. Cu toate acestea, conducerea spitalului m-a asigurat că, în cel mai scurt timp posibil, bolnavii de diabet se vor putea adresa medicilor specialişti într-un cabinet provizoriu, Centrul Judeţean de Diabet urmând să fie repus în funcţiune până cel mai târziu în luna august a acestui an. Cel puţin acestea sunt asigurările pe care mi le-au dat reprezentanţii spitalului şi sper să se ţină de cuvânt. Am convingerea că şi domniile lor îşi doresc ca diabeticii insulinici, toţi bolnavii de fapt, să beneficieze de cele mai bune servicii din partea lor”, a completat prefectul judeţului Alba.

 

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

Gheorghe Feneşer: „Interesul faţă de mediul înconjurător e aproape inexistent”

Prefectul judeţului Alba pregăteşte o serie de controale la exploatările lemnoase,

 

Prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer, pregăteşte o serie de controale la exploatările lemnoase din judeţ. Această amplă acţiune de verificare se demarează de către Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, din cauza faptului că pădurile din Alba sunt exploatate într-un mod mai mult decât necorespunzător, interesul faţă de mediul înconjurător al celor care se ocupă de exploatările lemnoase fiind aproape inexistent.
„Toată lumea deplânge soarta pădurilor. În ultimii ani mai ales, de când inundaţiile sunt tot mai numeroase, am început să ne aducem aminte de păduri şi acuzăm defrişările masive într-un soi de autocompătimire care nu rezolvă problema. Majoritatea dintre cei care ajung în pădure, cu treabă sau doar pentru a lua o gură de aer curat, nu respectă mediul înconjurător şi asta se vede după ceea ce lasă în urma lor. Mai grav este că după cei care se ocupă de exploatările lemnoase rămâne un dezastru, un adevărat focar de infecţie care numai bine nu face pădurilor, şi-aşa afectate de tăierile masive. În opinia mea, nişte controale la exploatările lemnoase sunt mai mult decât binevenite”, a precizat prefectul judeţului Alba.
În acelaşi context, prefectul Gheorghe Feneşer a subliniat faptul că verificarea autorităţilor vizează şi modul în care se respectă limita de tonaj. Conform informaţiilor primite de la Direcţia Silvică Alba, drumurile forestiere din judeţ au fost proiectate pentru circulaţia autovehiculelor de maximum 14-20 t. În prezent, se pare că excepţia de la regulă a devenit un obicei: autovehiculele transportă pe aceste drumuri şi câte 50 t, ceea ce, din punctul de vedere al autorităţilor, trebuie urmărit, verificat şi, acolo unde se va impune, sancţionat.
„Prin controalele pe care le vom efectua la exploatările lemnoase şi prin care vom face verificări colaterale, pentru a vedea cum se desfăşoară în general activitatea de exploatare a lemnului, intenţionăm să tragem o concluzie foarte clară asupra modului în care tratăm pădurile şi mediul înconjurător în general. Toată lumea trebuie să înţeleagă că degeaba ne plângem de faptul că nu mai avem păduri şi că natura se răzbună pe noi. De aceea, cei care încalcă legea trebuie ajutaţi să o cunoască şi să o respecte”, a mai declarat Gheorghe Feneşer, prefectul judeţului Alba.
Ada Rus,
Purtător de cuvânt

Instituţia Prefectului a început verificarea curăţeniei pe cursurile de apă din judeţ

Cu trei săptămâni înainte ca Guvernul să dea startul controalelor,

 

La începutul lunii martie, în baza ordinului emis de către prefectul Gheorghe Feneşer, a fost demarată acţiunea de verificare a modului în care sunt salubrizate cursurile de apă şi a felului în care sunt întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi. Scopul major al acţiunii de control al autorităţilor este acela de a preveni pe cât posibil inundaţiile, cauzate de obturarea şanţurilor şi a rigolelor din localităţi şi de blocajele produse pe cursurile de apă, din cauza depozitelor necontrolate de deşeuri.
Comisia care efectuează verificările dispuse de prefectul judeţului Alba este formată din funcţionari ai Instituţiei Prefectului, din reprezentanţii Comisariatului Judeţean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu, cei ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, dar şi ai ISU Alba.
De precizat faptul că printr-o notificare transmisă tuturor primăriilor, în data de 5 martie 2013, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba le-a reamintit autorităţilor locale că au obligaţia, potrivit legii, de a desfiinţa depozitele necontrolate de deşeuri din albiile şi de pe malurile cursurilor de apă. Totodată, printre altele, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să ia măsuri pentru interzicerea lucrărilor de barare sau traversare a cursurilor de apă care pot constitui obstacole în curgerea naturală a apelor, dar şi pentru interzicerea depozitării în albii sau pe cursurile de apă a materialelor de orice fel. Nu în ultimul rând, conform legislaţiei în vigoare, proprietarii/administratorii de poduri au obligaţia să asigure secţiunea optimă de scurgere a apelor.
Autorităţile administraţiei publice locale sunt cele care trebuie să asigure salubrizarea şi igienizarea cursurilor de apă, ale malurilor şi ale cursurilor de apă, precum şi asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor. Prin controlul dispus de către prefectul judeţului Alba, prin Ordinul nr. 112/2013, se verifică modul în care sunt îndeplinite aceste obligaţii şi, iniţial, se solicită remedierea deficienţelor, acolo unde este cazul. Dacă, la o nouă verificare, se constată că nu au fost luate măsurile care se impun, se va trece la sancţionarea celor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile.
„Având experienţa anilor trecuţi, am demarat acest control, deosebit de important inclusiv în prevenirea inundaţiilor, cu trei săptămâni înainte ca Guvernul României să ne solicite să efectuăm acţiunile de verificare a modului în care cursurile de apă, rigolele şi şanţurile din localităţi au fost curăţate de către consiliile locale, respectiv primari, aşa cum prevede legea. Intenţia noastră nu este să recurgem la amenzi, care sunt foarte mari de altfel, pentru că bugetele locale sunt destul de împovărate şi fără ele. Vrem însă să ne asigurăm că toate deficienţele se remediază şi că se iau toate măsurile necesare pentru curăţarea văilor şi a pâraielor, în aşa fel încât să nu avem surprize neplăcute şi să ne trezim cu inundaţii, în caz de precipitaţii mai abundente. Până acum, cu excepţia câtorva localităţi, nu au fost identificate probleme deosebite. Sper ca, până la sfârşitul lunii aprilie, când se finalizează controlul nostru, toate problemele să fie rezolvate. Am încredere, şi din acest punct de vedere, în simţul de responsabilitate de care dau dovadă primarii din judeţ, mai ales că unii dintre ei au fost grav afectaţi de inundaţiile anilor anteriori”, a declarat Gheorghe Feneşer, prefectul judeţului Alba.

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

15 comercianţi de produse agricole au fost depistaţi cu nereguli

Concluzii în urma controlului dispus de prefectul judeţului Alba, în Piaţa Agroalimentară din cartierul Cetate,

 

În această dimineaţă, sub coordonarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba şi la ordinul prefectul Gheorghe Feneşer, reprezentanţi ai DSVSA Alba, ai Gărzii Financiare şi ai OPC Alba, în Piaţa Agroalimentară din Cartierul Cetate a fost efectuat un control, în cadrul căruia au fost verificaţi 15 comercianţi de produse agricole.
Verificările, efectuate ca urmare a unor sesizări aduse la cunoştinţa prefectului judeţului Alba, au vizat producătorii şi comercianţii care îşi desfăşoară activitatea în incinta halei de produse agroalimentare din piaţă.
Autorităţile au identificat persoane care comercializau produse, fără ca mărfurile acestora să poată fi identificate. Mai precis, unii cumpăraseră produsele din străinătate, în saci, şi ulterior le  ambalaseră ei înşişi, fapt interzis prin lege. De asemenea, a fost descoperit un agent economic din Covasna care avea 2 tone de cartofi, fără actele care să ateste provenienţa mărfii, iar o altă persoană a fost depistată comercializând produse electronice pe domeniul public, în loc neautorizat.
În ceea ce priveşte deţinătorul halei agroalimentare, din cauza faptului că au fost constatate modificări structurale şi funcţionale pe care le-a adus profilului activităţii sale şi în conformitate cu prevederile Ordinului 57/2010 al ANSVA, este obligat să-şi reînnoiască de urgenţă autorizaţia
sanitar-veterinară. Nu în ultimul rând, au fost depistate persoane care desfăşurau activităţi de comerţ pe spaţiul din faţa halei, pe care sunt amenajate locuri de parcare, şi care, în mod evident, nu aveau autorizaţie.
Sancţiunile aplicate producătorilor şi comercianţilor agricoli care nu respectă prevederile legale în vigoare sunt cuprinse între 600-1200 lei. De precizat faptul că au fost verificate şi rapoartele metrologice ale cântarelor, dar, în acest caz, nu au fost identificate nereguli.
„Pe această cale, îmi fac publică intenţia foarte clară de a mai efectua astfel de controale, împreună cu autorităţile abilitate să ia măsurile de rigoare pentru corectarea neregulilor. Vom verifica activităţile, atât ale instituţiilor publice cât şi cele ale societăţilor private, pentru că respectarea legii nu este opţională. Cei care furnizează produse sau servicii cetăţenilor judeţului Alba trebuie să ştie că Instituţia Prefectului va lua întotdeauna măsuri de corectare a neregulilor, atunci când acestea sunt descoperite în activitatea pe care o desfăşoară. Iar şansele ca aceste neconcordanţe şi abateri de la lege să scape ochiului autorităţilor sunt din ce în ce mai mici. Vă asigur de asta”, a declarat Gheorghe Feneşer, prefectul judeţului Alba.

 

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

Prefectul Gheorghe Feneşer: „Vreau ca drapelul românesc să fie arborat pe toate instituţiile publice”

Printr-o notificare transmisă tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba le-a reamintit acestora care sunt obligaţiile ce le revin, în virtutea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, precum și  a HG nr. 1157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea  sigiliilor cu stema României.
Conform prevederilor legale, drapelul României se arborează permanent de către autorităţile şi instituţiile publice, în forma, dimensiunile, modelul și intensitatea culorilor stabilite prin lege, atât pe edificiile în care îşi au sediul, cât şi în interiorul lor, cu precădere în birourile persoanelor din conducerea acestora, în sălile de protocol şi în cele de festivităţi. Nu doar primăriile şi celelalte autorităţi sau instituţii ale Statului sunt obligate să arboreze permanent drapelul naţional, ci şi partidele politice, patronatele, şi sindicatele. De asemenea, drapelul României trebuie arborat şi la sediile instituţiilor de învăţământ şi de cultură, în gări şi în autogări.
„Drapelul României nu prea e prezent acolo unde arborarea lui este obligatorie, prin lege. Nu-l găsim la unele primării, nu-l vedem la unele dintre instituţiile publice, de parcă ne-ar fi ruşine cu el, ceea ce nu mi se pare deloc firesc. Când caut o instituţie publică, primul lucru pe care ar trebui să îl văd e steagul naţional arborat pe sediul acesteia, ceea ce nu se prea întâmplă. Am considerat că toţi conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să primească notificarea din partea Instituţiei Prefectului, cu privire la obligaţiile pe care le au faţă de drapelul şi celelalte însemne naţionale, chiar dacă unii dintre ei respectă legea. Pentru cei care o încalcă, uitând de drapelul românesc, am considerat că e bine să le reamintim că legislaţia în vigoare prevede şi contravenţii cu care sunt sancţionaţi cei care fie nu arborează steagul României, fie nu au grijă ca starea lui să fie corespunzătoare. Eu vreau ca drapelul românesc să fie arborat pe toate instituţiile publice din judeţul Alba”, a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.
70-342

 

 

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

Program nou de lucru la Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

În urma unei adrese transmise de către Ministerul Afacerilor Interne, prefectul judeţului Alba a emis Ordinul nr. 118/2013, potrivit căruia programul de lucru al Instituţiei Prefectului –Judeţul Alba se desfăşoară de luni până joi, în intervalul orar 08:00-16:30, iar vineri în intervalul orar 08:14:00.

Activitatea de relaţii cu publicul se va desfăşura în condiţiile orarului tradiţional, respectiv, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00.

 

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

Problema de „sistem” a miilor de diabetici dependenţi de insulină din Alba a ajuns în atenţia prefectului

Prefectul judeţului Alba a primit o serie de sesizări din partea unor persoane cu diabet, potrivit cărora, din cauza faptului că reţetele se eliberează o dată la 3 luni şi doar pe bază de programare, sunt în pericolul de a nu mai putea obţine la timp insulina de care sunt dependenţi.
În judeţul Alba, există peste 10.000 de bolnavi de diabet. Dintre aceştia, câteva mii depind de insulina eliberată pe bază de reţetă de către medicul diabetolog. Reţeta se eliberează o dată la 3 luni, în cadrul consultaţiei la medicul specialist, care are loc strict pe bază de programare.
Din cauza faptului că, la nivelul judeţului, există doar 4 medici specialişti în diabet, boli de nutriţie şi boli metabolice, unul la Cugir şi alţi trei la Alba Iulia, aceştia trebuie să facă faţă miilor de pacienţi ceea ce este, practic, imposibil, în condiţiile în care nu pot fi consultaţi mai mult de 28 pacienţi/zi. În acest context, există riscul ca diabeticii să nu intre la timp în posesia insulinei.
Conform normelor de sănătate, implementate la nivel naţional, un medic nu poate să consulte mai mult de 4 pacienţi/oră, respectiv 28 pacienţi/zi, ceea ce înseamnă că cei 4 medici diabetologi din judeţul Alba se află în imposibilitatea de a prescrie reţetele pentru toate miile de pacienţi dependenţi de insulină.
În urma sesizărilor primite, prefectul Gheorghe Feneşer a solicitat, până la începutul săptămânii viitoare, o informare detaliată cu privire la acest caz, a cărui soluţionare este, în opinia prefectului judeţului Alba, prioritară.
„Spre regretul meu, informaţiile pe care le-am primit se verifică. Sunt prea puţini medici specialişti care pot elibera reţetele pentru insulină şi mii de oameni care trebuie programaţi la consultaţie, pentru prescrierea reţetei. Este firesc, în aceste condiţii, ca medicii să fie suprasolicitaţi, dar, mai problematică mi se pare această restricţie a numărului de consultaţii, pentru că, din cauza ei, persoanele dependente de insulină din Alba riscă să nu o primească la timp. Cred că ar trebui să se facă o excepţie în privinţa diabeticilor care au nevoie de insulină şi să fie eliminată în cazul lor această restricţie a numărului maximum de consultaţii zilnice. Împreună cu toţi factorii responsabili voi discuta soluţiile pe care le avem la îndemână, ca să venim în sprijinul bolnavilor”, a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.
Problema va fi dezbătută la începutul săptămânii viitoare, după ce prefectul judeţului Alba va primi informarea detaliată pe care a solicitat-o. „Avem soluţii care pot fi aplicate, după părerea mea, şi datorită cărora termenul de aşteptare care acum ajunge până la 1 lună şi jumătate, aşa cum mi-au spus pacienţii cu care am vorbit, poate fi redus la maximum câteva zile. După ce vom face o analiză completă a situaţiei, vom face publice şi măsurile pe care le putem lua, în aşa fel încât persoanele dependente de insulină să nu mai fie supuse riscului de a nu o putea obţine la timp”, a mai precizat prefectul judeţului Alba.

 

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

Gheorghe Feneşer: „Aţi luat-o înaintea Guvernului cu regionalizarea”

Prefectul judeţului Alba s-a întâlnit cu membrii ADI „Alba de Jos”,

 

Miercuri, 20 martie, la Primăria municipiului Aiud, a avut loc adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Alba De Jos”, la care a fost invitat şi prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer, mai ales că domnia sa şi-a exprimat ferm intenţia de a sprijini activitatea asociaţiei.
Majoritatea celor 16 primari, care fac parte din ADI „Alba de Jos”, au participat la întâlnire, unde prefectul nu a mers cu „mâna goală”. Gheorghe Feneşer le-a spus celor prezenţi că, în urma unor discuţii cu cei la de Holzindustrie Sebeş, „Alba de Jos” are posibilitatea de a lega nişte parteneriate economice concrete cu societatea, care este interesată de suprafeţe mari de teren, pe care să poată amenaja culturi energetice. Mai exact, prefectul Gheorghe Feneşer le-a oferit posibilitatea primarilor din asociaţie să pună ei înşişi la dispoziţie terenuri de minimum 50 de ha, pe care Holzindustrie ar putea amenaja acest tip de culturi, ce presupun plantarea unor arbori cu creştere rapidă şi putere calorică mare,  de care societatea are nevoie pentru producerea energiei electrice. „Am vorbit cu cei de la Holzindustrie, care vă asigur că sunt deosebit de serioşi şi competenţi, şi sunt interesaţi de aceste suprafeţe de teren pe care dumneavoastră le-aţi putea pune la dispoziţie. În altă ordine de idei, după cum ştiţi deja, dialogul pe care l-am avut cu Ambasada Chinei referitor la venirea aici a unor investitori chinezi este unul promiţător, mai ales că, pe „ceaţa asta de bani”, chinezii sunt cam singurii apţi să facă investiţii. Dat fiind interesul lor pentru agricultură, energie şi chiar industrie, cred că zona Aiud – Ocna Mureş răspunde foarte bine acestui interes al lor”, le-a precizat prefectul Gheorghe Feneşer primarilor prezenţi la Aiud.
Preşedintele ADI „Alba de Jos”, primarul Mihai Horaţiu Josan, care de altfel este şi iniţiatorul acestui proiect, a subliniat faptul că microregiunile, aşa cum este şi ADI „Alba de Jos”, trebuie stimulate prin lege, o funcţionare reală a acestora asigurând inclusiv reducerea cheltuielilor de administrare. Primarul Josan a apreciat ca bună iniţiativa privind regionalizarea României, cu menţiunea că acest proiect nu va fi viabil, dacă nu se va ţine cont de părerea primarilor, cei care cunosc cel mai bine problemele. „Guvernul, prin pârghiile pe care le are la dispoziţie, poate sprijini elaborarea planurilor urbanistice generale şi a strategiilor locale de dezvoltare, documente de care este neapărată nevoie pentru a şti clar ce programe putem accesa, prin parteneriatul cu Guvernul, din care consiliile judeţene nu pot lipsi. Noi, cei din asociaţie, avem ca obiectiv imediat elaborarea unei strategii unitare a microregiunii noastre, care ne este necesară în accesarea fondurilor europene, puse la dispoziţie prin programul „Europa 2014-2020”, a declarat edilul-şef al Aiudului.
În condiţiile în care majoritatea primarilor au reclamat faptul că accesarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană, mai ales cele pentru mediul rural, sunt extrem de dificile, din cauza birocraţiei mult prea mari din România, prefectul Gheorghe Feneşer a explicat că a intervenit deja la Guvernul României, în vederea suplimentării posturilor la APIA. Prin aceste noi angajări, proiectele deja accesate ar putea să evolueze mult mai uşor, lipsa acută de personal fiind una dintre cauzele care conduc la blocarea acestor proiecte.
„Vă asigur încă o dată de toată susţinerea mea şi vreau să vă felicit personal pentru iniţiativă, mai ales că aţi luat-o înaintea Guvernului cu regionalizarea. Problemele sunt multe, inclusiv pe partea proiectelor cu finanţare europeană, şi majoritatea dintre ele provine din erorile grave care s-au făcut în anii 2009-2011. Totuşi, cred că, unindu-ne eforturile, vom găsi cele mai bune soluţii şi cel mai important este să nu renunţăm. Această asociaţie a dumneavoastră are toate şansele să funcţioneze corespunzător, iar Instituţia Prefectului – Judeţul Alba este, vă asigur, un partener în care puteţi avea încredere”, a mai adăugat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

Gheorghe Feneşer: „Am obţinut reeşalonarea datoriilor fermierilor”

10 asociaţii de crescători de taurine au cerut ajutorul Instituţiei Prefectului,

 

Asociaţiile de crescători de taurine din Cîmpeni, Baia de Arieş, Arieşeni, Vadu Moţilor, Horea, Bucium, Gîrda de Sus, Scărişoara, Sohodol şi Lupşa Mănăstire s-au adresat Instituţiei Prefectului, solicitându-i ajutorul în soluţionarea unei probleme dificile cu care se confruntă mii de fermieri din judeţul Alba. Potrivit documentului înaintat de către cele 10 asociaţii de crescători de taurine, fermierii sunt sancţionaţi de către APIA la subvenţia pe suprafaţă, acordată în perioada 2007-2013. Conform petenţilor, aplicarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora conduce la aplicarea de penalizări retroactive. Totodată, fermierii reclamă faptul că din procesele verbale ale verificărilor nu rezultă clar pentru ce parcele şi din ce cauză se aplică sancţiunea, semnalând totodată că identificarea unor parcele a fost făcută greşit, iar penalizările retroactive sunt aplicate şi din cauza faptului că fermierii şi-au asumat angajamente de agromediu pe terenuri identificate eronat.
În acelaşi context, asociaţiile de crescători de taurine au precizat că pentru anii 2007, 2008 şi 2009 a fost acceptată ca fiind neconformă o cotă de 30% din suprafaţă, iar din anul 2010 această cotă a fost scăzută la 20% din suprafaţă, iar sancţiunile pentru 2008 şi 2009 se aplică în prezent, prin raportare la cota din anul 2010.
Semnatarii petiţiei au solicitat ca OUG nr. 66/2011 şi efectele acesteia să fie abrogate, să fie stabilit un alt cadru legislativ care să reglementeze situaţia, iar penalităţile să fie recuperate eşalonat din plăţile următoare efectuate de către APIA.
Prefectul judeţului Alba a ascultat problemele semnalate de către reprezentanţii asociaţiilor crescătorilor de taurine şi a luat imediat legătura cu Ministrul Agriculturii, pe care l-a informat cu privire la situaţia reclamată de către fermieri. Cu ocazia vizitei în judeţul Alba a directorului general al APIA, Dorel Benu, prefectul Gheorghe Feneşer l-a invitat la o întâlnire pe tema problemei fermierilor, la care au participat şi reprezentanţii asociaţilor crescătorilor de taurine. În acest context, directorul general al APIA a promis că datoriile fermierilor, rezultate din penalităţile pe care aceştia le au de plată, vor fi reeşalonate şi recuperate din următoarele plăţi efectuate de către APIA.
„Am transmis Ministrului Agriculturii care sunt problemele fermierilor referitoare la legislaţia în vigoare şi la efectele acesteia asupra lor, iar cu domnul director Benu am vorbit personal, la venirea domniei sale în Alba, în cadrul întâlnirii pe care am avut-o, dar şi cu ocazia Târgului Mierii de la Blaj. Mă bucur că am obţinut promisiunea fermă în ceea ce priveşte reeşalonarea datoriilor mari. Fermierii o duc şi-aşa foarte greu, nu mai au nevoie de presiunea suplimentară a acestor datorii, iar acolo unde este posibil este firesc să îi ajutăm. Totuşi, le recomandăm celor care au datorii mai mici să încerce să şi le achite, pentru a evita penalizările, care sunt mari, cu mult peste dobânda băncii”, a declarat Gheorghe Feneşer, prefectul judeţului Alba.

 

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

Laptele produs şi procesat în Alba poate fi consumat fără niciun fel de problemă

Având în vedere recentul scandal alimentar izbucnit la nivel naţional referitor la infestarea laptelui cu aflatoxină, prefectul Gheorghe Feneşer i-a solicitat Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba date precise privind măsurile care au fost luate la nivelul judeţului, precum şi rezultatul verificărilor la unităţile de profil din judeţ.
Conform informaţiilor furnizate de către conducerea direcţiei, au fost controlate toate cele 78 de unităţi producătoare şi procesatoare de lapte de pe teritoriul judeţului, fiind verificaţi şi deţinătorii dozatoarelor de lapte amplasate în unele municipii şi oraşe şi Alba. Concluzia verificărilor a fost aceea că laptele produs şi procesat în judeţul Alba nu este infestat cu aflatoxină şi poate fi consumat fără niciun fel de problemă.
„Am cerut să fiu informat cu privire la demersurile de verificare şi control dispuse de către DSVSA Alba, iar rezultatele controlului minuţios sunt mai mult decât edificatoare. Îi asigur pe toţi consumatorii de lapte din judeţ că laptele produs şi procesat în Alba, care este calitativ superior celui produs în alte judeţe, nu este sub nicio formă infestat cu aflatoxină şi poate fi consumat fără probleme. Totodată, vreau ca cetăţenii judeţului să ştie că suntem foarte atenţi şi că, prin toate aceste controale pe care le efectuăm, nu urmărim altceva decât să menţinem siguranţa populaţiei, inclusiv din punct de vedere alimentar”, a precizat prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer.

 

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

Problemele semnalate în audienţele prefecturale sunt sociale, legate de pensii sau de fond funciar

În audienţele săptămânale care au loc la Instituţia Prefectului – Judeţul Alba se înscriu zeci de cetăţeni, ale căror probleme sunt în general fie sociale – în special legate de lipsa locurilor de muncă – fie au legătură cu nivelul pensiilor, fie ţin de problematica fondului funciar. Soluţionarea multora dintre aceste probleme nu depinde în mod necesar de o instituţie publică sau alta, pentru că ele sunt de natură personală. „Atunci când vorbeşti cu oamenii, când eşti deschis şi dispus să le asculţi necazurile, încercând totodată să găseşti soluţii şi acolo unde ele nu pot fi prea uşor găsite, te încarci cu  energia pe care aceşti oameni ţi-o transmit şi, într-un fel, problemele lor devin ale tale. Când însă reuşeşti să rezolvi măcar o parte dintre ele, ai satisfacţia că le-ai putut fi de folos celor care ţi-au cerut ajutorul”, a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.
Comuna Ocoliş nu va mai rămâne fără curent electric
Săptămâna trecută, dintre problemele aduse la cunoştinţa prefectului judeţului Alba de către cetăţenii înscrişi la audienţe, 3 au fost deja soluţionate sau sunt în curs de rezolvare. Una dintre probleme a fost semnalată de viceprimarul comunei Ocoliş, care a explicat că, de fiecare dată când vântul bate puţin mai tare, comuna rămâne fără energie electrică şi că, în repetate rânduri, localnicii au rămas fără curent electric şi 2 zile până când problema a putut fi remediată. „Am luat legătura cu conducerea Electrica S.A., pe care am rugat-o să verifice cât mai repede situaţia din comuna Ocoliş, iar promisiunea fermă pe care am primit-o a fost aceea că, în cursul acestei săptămâni, echipele de intervenţie ale societăţii vor analiza situaţia şi vor lua măsurile care se impun pentru remedierea acesteia. Până în 15 martie, voi fi informat cu privire la rezultatele acestor verificări amănunţite şi am convingerea că problema va fi rezolvată”, a precizat prefectul judeţului Alba.
Acoperişul casei unui cetăţean cu deficienţe de auz şi vorbire e în curs de refacere
Unul dintre cetăţenii care i-a cerut ajutorul prefectului are deficienţe de auz şi vorbire, din cauza unui accident vascular suferit după o operaţie cu ceva timp în urmă. Problema sa era legată de refacerea acoperişului casei în care locuieşte şi de imposibilitatea de a-l repara singur, inclusiv din motive financiare. În urma intervenţiilor prefectului, cu ajutorul SC Florea Group SRL, acoperişul în discuţie este în curs de refacere.
4 copii aflaţi în plasament beneficiază de transport local şi intrajudeţean gratuit
În urma cererilor privind asigurarea gratuităţii la transportul local şi intrajudeţean pentru 4 copiii aflaţi în plasamentul asistenţilor maternali, prefectul Gheorghe Feneşer a solicitat, la rândul său, sprijinul societăţilor de transport. De precizat faptul că aceşti 4 copii se confruntă cu probleme financiare foarte mari, motiv pentru care prefectul judeţului Alba a considerat că este cazul să intervină pentru a-i ajuta. „Vreau să le mulţumesc tuturor celor care, de fiecare dată când m-am adresat lor, mi-au acordat sprijinul în rezolvarea problemelor oamenilor care vin la mine. De această dată, mulţumirile mele se îndreaptă spre SC Florea Group SRL şi societăţile de transport, STP Alba şi Voltrans Sebeş, datorită cărora cei 4 copii vor circula gratuit de acum înainte. Multe dintre probleme care mi se aduc la cunoştinţă nu pot fi rezolvate direct de către Instituţia Prefectului, dar important este că mai există oameni şi societăţi comerciale care pot fi de ajutor. În fond, comunitatea este construită din oameni care trebuie să se ajute unii pe alţii, la nevoie. Iar Judeţul Alba este şi trebuie să fie în continuare o comunitate care funcţionează pe principiul solidarităţii”, a conchis prefectul Gheorghe Feneşer.

 

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

Soluţiile la problema diabeticilor insulinici vor ajunge în atenţia Ministrului Sănătăţii

Cea mai mare problemă cu care se confruntă diabeticii insulinici este generată de modul în care pot intra în posesia insulinei de care sunt dependenţi. Sesizările primite de către prefectul Gheorghe Feneşer, potrivit cărora bolnavii sunt supuşi riscului major de a nu-şi putea procura insulina la timp, s-au confirmat. În evidenţele CAS Alba sunt înregistraţi 10.497 de diabetici, dintre care 2.948 sunt dependenţi de insulină. Reţetele pentru insulină se eliberează în urma consultaţiei, programată o dată la 3 luni, dar, din cauza numărului mare de pacienţi, uneori aceştia trebuie să aştepte după reţetă încă o lună şi jumătate. Cei 4 diabetologi din judeţ nu reuşesc să facă faţă numărului mare de pacienţi care au nevoie de reţetă pentru insulină, în condiţiile în care nu pot programa mai mult de 28 consultaţii/zi. De asemenea, foarte mulţi dintre bolnavi sunt nevoiţi să se deplaseze pe distanţe şi de peste 100 km pentru consultaţie şi pentru obţinerea prescripţiei medicale.700-037

La sfârşitul săptămânii trecute, prefectul Gheorghe Feneşer i-a convocat la o întâlnire pe această temă pe directorul DSP Alba, Horea Timiş, directorul Spitalului Judeţean, Nicoleta Coşarcă, directorul executiv al CAS Alba, responsabil de relaţiile contractuale, Gheorghe Munteanu şi diabetologul Diana Barbonţa. Concluzia unanimă a fost aceea că problema diabeticilor dependenţi de insulină e una de care se lovesc toţi bolnavii cronici, dar şi medicii specialişti, care, din pricina numărului maxim de consultaţii zilnice pe care le pot efectua, nu au cum să remedieze situaţia. Prefectul judeţului Alba a propus ca baremul de consultaţii în cazul diabeticilor să fie eliminat, să existe un diabetolog şi la Sebeş, Cîmpeni, Aiud sau Ocna Mureş, iar reţetele pentru insulină să poată fi eliberate de către medicii de familie, în baza scrisorii medicale emise de către diabetolog. Propunerile prefectului au fost agreate de către specialişti, care au precizat că prescrierea reţetelor de către medicul de familie ar duce inclusiv la evitarea supraaglomerării cabinetelor de medicină internă. Cu o comunicare bună între medicul diabetolog şi medicii de familie, prin intermediul medicilor internişti, care ar putea fi la rândul ei reglementată, o dată cu modificarea legislaţiei, medicii de familie ar putea prescrie şi insulina, nu doar tabletele anti diabet, ceea ce ar rezolva problema.
„Una dintre veştile bune este aceea că, din 15 martie, persoanele dependente de insulină care vor veni la Alba Iulia pentru reţetă se vor putea adresa celor 3 medici diabetologi în cadrul Centrului Judeţean de Diabet, care îşi reia activitatea în clădirea Spitalului Judeţean. Soluţiile pe care le-am propus sunt viabile, fapt confirmat de autorităţile medicale cu care am discutat, şi le voi susţine la Ministerul Sănătăţii. Am cerut un memoriu semnat de către specialişti, pentru a-l prezenta ministrului Eugen Nicolaescu. Sunt sigur că şi domnul ministru îşi doreşte un sistem sanitar care să răspundă cât mai bine nevoilor pacienţilor, iar soluţiile găsite de noi ar putea elimina o problemă foarte serioasă la nivel de ţară. În ceea ce mă priveşte pe mine, îi asigur pe toţi bolnavii dependenţi de insulină că voi face tot ceea ce stă în puterile mele, pentru ca problema lor să fie rezolvată în cel mai scurt timp posibil”, a declarat Gheorghe Feneşer, prefectul judeţului Alba.
70-247

 

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

Problema lipsei de fonduri va fi rezolvată de Ministerul Economiei

Minele închise din Alba nu vor rămâne fără pază,

 

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului, MINVEST S.A. Deva, l-a informat săptămâna trecută pe prefectul Gheorghe Feneşer că paza minelor închise din judeţul Alba, pe care compania le administrează, urmează să fie retrasă.
Directorul general al MINVEST S.A. Deva, Daniel Andronache, a explicat faptul că această situaţie este cauzată de lipsa acută de fonduri cu care se confruntă compania. În condiţiile în care, la nivel naţional, au avut loc numeroase decese, din cauza pătrunderii persoanelor neautorizate în minele închise şi nepăzite, cu scopul extracţiei metalelor, prefectul Gheorghe Feneşer a precizat că, în opinia sa, astfel de situaţii trebuie evitate în judeţul Alba.
„Am informat de urgenţă Ministerul Economiei cu privire la problemele financiare ale MINVEST S.A. Deva, care împiedică menţinerea pazei la minele închise din judeţul nostru şi am subliniat faptul că, în situaţia în care minele rămân nesupravegheate, ne putem confrunta cu riscul major al decesului acelor persoane care vor fi cu siguranţă interesate de metalele ce pot fi găsite aici. Vestea bună este că Ministerul Economiei a înţeles importanţa acestei probleme, astfel că s-a găsit deja o rezolvare a situaţiei, prin transferarea unor sume de la Mediu, cu scopul achitării cheltuielilor necesare asigurării în continuare a pazei minelor”, a declarat prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer.

 

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

Instituţia Prefectului şi Pakiv România vor lucra împreună pentru romii din Alba

Gruia Bumbu este primul consilier voluntar al prefectului judeţului Alba,

 

În baza unui protocol de colaborare încheiat între Instituţia Prefectului – Judeţul Alba şi Asociaţia Pakiv România, de la sfârşitul lunii februarie, preşedintele asociaţiei, Gruia Bumbu, este consilierul pe problemele romilor al prefectului judeţului Alba, Gheorghe Feneşer.
Prin acest protocol, Asociaţia Pakiv România şi-a exprimat dorinţa de la lucra cu Instituţia Prefectului – Judeţul Alba în scopul implementării politicilor publice pentru cetăţenii de etnie romă. De precizat faptul că Gruia Bumbu, primul consilier voluntar al prefectului judeţului Alba, nu va fi remunerat pentru participarea sa activă la aplicarea strategiilor europene şi naţionale de îmbunătăţire a situaţiei romilor.
„Preocuparea asociaţiei noastre pentru integrarea cetăţenilor de etnie romă în societate şi pentru ameliorarea condiţiilor lor de viaţă trebuia să se regăsească şi într-o colaborare activă şi eficientă cu Instituţia Prefectului. I-am propus domnului prefect Gheorghe Feneşer să lucrăm împreună, ţinând cont de responsabilităţile reprezentantului Guvernului în teritoriu în ceea ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei romilor, iar domnia sa a acceptat imediat oferta noastră. Această colaborare se desfăşoară pe bază de voluntariat, pentru că, din punctul nostru comun de vedere, comunităţile de romi sunt cele care beneficiază de câştig în urma parteneriatului nostru”, a precizat Gruia Bumbu, preşedintele Asociaţiei Pakiv România.
„Avem, iată, un prim contract de colaborare, cu titlu gratuit, în virtutea căruia activitatea în folosul persoanelor de etnie romă, reglementată de lege, va primi un plus de resurse şi energie. Sper ca protocolul încheiat cu Pakiv România, prin care preşedintele asociaţiei şi-a pus la dispoziţia Instituţiei Prefectului serviciile de consiliere, cunoştinţele şi experienţa, să nu fie singurul de acest fel. Gruia Bumbu este consilierul meu voluntar şi sper ca, alături de domnia sa, să mai vină şi alţi vectori de imagine, persoane cu experienţă în diferite domenii, care, prin colaborarea lor, vor contribui la o mai bună cunoaştere a problemelor, ceea ce va creşte în ansamblu eficienţa activităţii Instituţiei Prefectului”, a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

La intervenţia prefectului Gheorghe Feneşer, Şcoala Gimnazială din Ceru Băcăinţi a primit 7 calculatoare

Săptămâna trecută, primarul comunei Ceru Băcăinţi, Florin Giurgiu, i s-a adresat prefectului judeţului Alba cu o problemă de a cărei rezolvare depindea însăşi soarta unui proiect finanţat prin Fondul Social European, de care beneficiază şi Şcoala Gimnazială Ceru Băcăinţi. Mai exact, în cadrul proiectului „Performanţe crescute pentru elevii din învăţământul preuniversitar”, derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean, Primăria Ceru Băcăinţi avea ca obligaţie asigurarea de calculatoare pentru elevi. „În cadrul proiectului, mai mult de jumătate din elevii şcolii beneficiază de masă zilnică gratuită şi un program de 3 ore de învăţare pe calculator. Pentru copiii din comuna noastră, acest program este extraordinar, pentru că ei nu au acasă calculatoare, dar, datorită acestui proiect, au şansa să înveţe la şcoală să lucreze cu calculatorul”, a precizat primarul Florin Giurgiu.
Întrucât asigurarea de către primărie a calculatoarelor pentru elevi era obligatorie pentru menţinerea şcolii în cadrul proiectului şi pentru că cele 5 calculatoare pe care şcoala le avea deja nu erau suficiente, primarul comunei Ceru Băcăinţi a cerut ajutorul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba. În urma intervenţiilor prefectului Gheorghe Feneşer, Roşia Montană Gold Corporation a donat 7 calculatoare Şcolii Gimnaziale din Ceru Băcăinţi.
„Le mulţumesc celor de la Roşia Montană Gold Corporation pentru deschidere şi ajutor. Am rezolvat împreună o problemă cât se poate de delicată, iar pentru copiii din Ceru Băcăinţi calculatoarele pe care le vor folosi reprezintă o ocazie reală de a-şi îmbunătăţi performanţele şcolare. Primăria, deşi are cele mai bune intenţii, nu îşi permite o asemenea cheltuială şi ar fi fost păcat ca şcoala să fie exclusă din proiect. Mi s-a părut firesc să fac tot ce pot pentru a rezolva problema şi mă bucur că am reuşit, datorită deschiderii şi operativităţii de care a dat dovadă Roşia Montană Gold Corporation”, a declarat prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer.

 

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

Asistenţii maternali au cerut sprijinul prefectului: „Suntem cei mai slab plătiţi din sistem”

Asociaţia Asistenţilor Maternali Profesionişti „Un zâmbet pentru copii” s-a adresat prefectului judeţului Alba, în vederea obţinerii sprijinului necesar cu scopul transmiterii Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice unele dintre cele mai urgente probleme cu care se confruntă în activitatea lor.
La întâlnirea cu prefectul judeţului Alba, preşedintele asociaţiei, Florin-Petru Petrescu, a explicat că salariile foarte mici ale asistenţilor maternali, precum şi sumele alocate de stat pentru întreţinerea copiilor sunt insuficiente. „Suntem cei mai slab plătiţi din sistemul bugetar. Noi nu lucrăm doar 8 ore/zi, timp de 5 zile pe săptămână, la fel ca ceilalţi angajaţi la stat. Copiii sunt în grija noastră 24 de ore din 24, 365 de zile din an. Chiar şi concediile ni le petrecem având grijă de ei, iar timpul, energia şi resursele financiare de care au nevoie aceşti copii pentru a se dezvolta la parametri normali nu sunt deloc de neglijat. Asistenţii maternali nu au voie nici să obţină venituri suplimentare din alte activităţi, iar din salariul de circa 700 lei/lună/copil, suntem nevoiţi să cheltuim şi pentru întreţinerea copiilor de care răspundem, din cauză că sumele alocate de stat pentru nevoile lor sunt mult prea mici. Pentru al doilea copil luat în îngrijire, primim 15% în plus la salariu ceea ce face aproape imposibilă misiunea noastră”, a declarat preşedintele Asociaţiei Asistenţilor Maternali Profesionişti.
Conform spuselor reprezentanţilor asistenţilor maternali, copiii plasaţi în grija acestora au în general probleme de sănătate, necesită o atenţie deosebită, iar cerinţele autorităţilor sunt de multe ori exagerate. „Exigenţele sunt crescute, trebuie să înaintăm frecvent rapoarte, care să reflecte starea copilului, din punct de vedere medical, şcolar etc., suntem şi contabili, pentru că orice ban cheltuit trebuie justificat, dar nimeni nu ia in calcul cheltuielile colaterale, pe care le suportăm singuri: excursii cu clasa, culegeri, meditaţii şi aşa mai departe. Pretenţiile sunt mari, dar, în schimb, nu se oferă mare lucru, nu nouă, ci copiilor”, a mai precizat reprezentantul asociaţiei.
Prefectul Gheorghe Feneşer şi-a arătat disponibilitatea pentru încheierea unui acord de parteneriat cu Asociaţia Asistenţilor Maternali Profesionişti din Alba, în cadrul căruia Instituţia Prefectului – Judeţul Alba va acorda asistenţă juridică şi va transmite Guvernului României solicitările asistenţilor maternali.
„Problemele cu care se confruntă asistenţii maternali şi, implicit, copiii pe care îi au în plasament nu sunt deloc de neglijat. Chiar dacă nu sunt bani la bugetul de stat, şi suntem toţi conştienţi de asta, cel puţin sumele care se alocă pentru întreţinerea copiilor ar trebui luate în discuţie pentru o eventuală revizuire. În prezent, fiecare copil aflat în grija asistentului maternal primeşte maximum 8,3 lei pentru norma zilnică de hrană şi, ca un alt exemplu, cel mult 40 lei într-un trimestru pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte. În ceea ce mă priveşte, voi face tot ce-mi stă în putinţă pentru a sprijini activitatea acestor oameni şi sper ca problemele pe care le au acum să poată fi măcar diminuate. În cadrul discuţiilor avute, le-am promis şi că voi lua legătura cu primarii şi voi încerca să obţin câte un ajutor financiar pentru fiecare copil în parte, ce ar putea fi acordat prin hotărâri ale consiliilor locale”, a declarat prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer.

 

Ada Rus,
Purtător de cuvânt

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux