Date de contact:

Adresa: Piata Iuliu Maniu 14, Alba Iulia, jud. Alba

Judetul: Alba

Telefon: + 40 (258) 810235

 

Înscrieri online la proba teoretică pentru permisul auto

Începând cu data de marți, 06.06.2017, înscrierile la proba teoretică pentru obținerea carnetului de conducere se vor putea face doar online, pe site –ul Instituției Prefectului Alba, www.prefecturaalba.ro, la secțiunea ” Programări direct online”, opțiunea ” Programare examinare proba teoretică”.

Cei care vor să susțină examenul la sală vor trebui să completeze formularul online, programările putând să fie făcute pentru fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9.00 -12.00, câte 14 candidați la fiecare 30 de minute, adică 84 de pretendenți la carnetul de conducere în cele 3 ore de înscriere.

 

 

Program special la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba, pentru beneficiarii programului ” Rabla”

Programele de stimulare a înnoirii Parcului auto național – “Rabla Clasic” și “Rabla Plus”- vor putea fi accesate de către persoanele fizice și juridice începând cu data de joi, 18 mai 2017.

Pentru fluidizarea activităților conexe programului de înnoire a parcului auto național, având în vedere că solicitantul are la dispoziție un termen de maxim 30 de zile de la data emiterii notei de înscriere în care să obțină certificatul de distrugere și certificatul de radiere, Instituția Prefectului – Județul Alba, a stabilit un program special destinat persoanelor fizice și juridice, beneficiare ale programului ” Rabla”.

Începând cu data de marți 23.05.2017, funcționari din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba vor prelua cererile de radiere din programul ” Rabla ” și vor elibera certificatele de radiere zilnic, între orele 15.00 – 16.00, la ghișeele nr. 3 și nr. 4.

Instituția Prefectului – Județul Alba

 

 

Înmatricularea autovehiculelor se va efectua în baza unor programări

 Începând cu data de 01.02.2017 intră în vigoare Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin care taxa de timbru pentru înmatricularea autovehiculelor a fost eliminată.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, prin reducerea timpului de așteptare, evitându-se astfel riscul producerii unor aglomerări la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Alba, începând cu data de 01.02.2017, înmatricularea autovehiculelor se va face exclusiv în baza unor programări efectuate online pe site-ul www.prefecturaalba.ro secțiunea „PROGRAMARI DIRECT ONLINE”.

Informații suplimentare privind actele necesare înmatriculării autovehiculelor sunt prevăzute în Ordinul M.A.I. nr.1501/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste informații pot fi obținute și prin consultarea site-ului Instituției Prefectului –Județul Alba: www.prefecturaalba.ro, secțiunea – informații de interes public/înmatriculări.

Informații:

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat poștal sau în numerar.

Contul în care se plătesc taxele pentru înmatriculări și permise:

RO32TREZ002502601X007825

Instituția Prefectului – Județul Alba

Program cu publicul

Ghișeul nr.5

Eliberări documente și primiri numere provizorii

– Primiri numere provizorii și eliberări documente

LUNI : 9:00-13:00
MARTI : 9:00-13:00
MIERCURI : 9:00-13:00
JOI : 9:00-13:00
VINERI : 9:00-13:00

– Eliberări documente și primiri cereri pentru obținerea unor copii din dosarele de înmatriculare și cereri avocaționale (chitanțe, taxe poluare, documente străine de înmatriculare, etc.)

LUNI : 13:00-15:00
MARȚI : 13:00-15:00
MIERCURI : 13:00-15:00
JOI : 13:00-15:00
VINERI : 13:00-14:00

Program cu publicul pentru operațiuni de înmatriculare și radiere vehicule
Ghișeul nr.3

– Primiri dosare înmatriculare auto

– Primiri dosare radieri auto

– Primiri dosare duplicate certificate înmatriculare

– Primiri dosare numere pierdute, deteriorate
LUNI : 9:00-15:00
MARȚI : 9:00-15:00
MIERCURI : 9:00-18:00
JOI : 9:00-15:00
VINERI : 9:00-13:00

Ghişeul nr.4

– Primiri dosare înmatriculare auto

– Primiri dosare radieri auto

– Primiri dosare duplicate certificate înmatriculare

– Primiri dosare numere pierdute, deteriorate
LUNI : 9:00-15:00
MARȚI : 9:00-15:00
MIERCURI : 9:00-15:00
JOI : 9:00-15:00
VINERI : 9:00-13:00

Program cu publicul pentru operațiuni de preschimbare permise de conducere auto, primiri dosare pentru programare la examen in vederea obtinerii permisului de conducere auto

Ghişeul nr.1 – Preluări imagini pentru preschimbarea permisului de conducere
LUNI : 9:00-15:00
MARȚI : 9:00-15:00
MIERCURI : 9:00-18:00
JOI : 9:00-15:00
VINERI : 9:00-13:00
Ghişeul nr.2

– Primiri dosare pentru examinări în vederea obţinerii permisului de conducere

– Primiri dosare pentru preschimbarea permisului de conducere

– Primiri dosare pentru preschimbarea permisului de conducere obținut în alte state

LUNI : 9:00-15:00
MARȚI : 9:00-15:00
MIERCURI : 9:00-15:00
JOI : 9:00-15:00
VINERI : 9:00-13:00

Audiențe șef serviciu: marți 10,00 – 12,00

!!! În ultima zi a lunii programul cu publicul la ghişeele nr.3 şi nr.4 este între orele 9:00-13:00

!!!! Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere, proba teoretică, se desfăşoară luni, marți și joi între orele 9:30 – 13:00, la sediul Instituţiei Prefectului-Judeţul AlbaConform art. 6 din Legea nr. 432 din 27.11.2006, privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2005, pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, publicata in Monitorul Oficial nr. 976 din 06.12.2006 “in cazul vehiculelor ale caror certificate de inmatriculare, eliberate in conformitate cu Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1996 privind circulatia pe drumurile publice, nu au fost preschimbate pana la dat de 31.10.2001, inmatricularea se radiaza de drept, daca detinatorul nu solicita preschimbarea certificatului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei Ordonante de Urgenta”.
Prin certificate de inmatriculare eliberate conform Decretului nr. 328/1966, se inteleg certificatele emise pana in anul 1997 care, potrivit H.G. nr. 778/1995, H.G. nr. 166/1977 si H.G. nr. 1015/2000, trebuiau preschimbate pana la 31.10.2001.
In perioada iunie-octombrie 2006, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Alba din cadrul Institutiei Prefectului Judetul Alba a transmis celor aproximativ 5.000 de posesori ai unor astfel de certificate, scrisori de atentionare. In urma acestui demers au fost preschimbate aproximativ 1.500 de documente model vechi, iar restul au declarat ca nu mai exista fizic, intrucat au apartinut, in general, unor unitati economice desfiintate, pentru care nu s-a solicitat radierea vehiculelor din evidenta.

 

VEHICUL ACHIZIȚIONAT DIN AFARA UE ȘI CARE A MAI FOST ÎNMATRICULAT

 1.  Cererea solicitantului;
 2.  Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3.  Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;
 4.  Documentul care atestă dreptul de proprietate original şi copie;
 5.  Actul de identitate al solicitantului original şi copie;
 6.  Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabiliate;
 7.  Copia asigurării RCA în termen de valabilitate;
 8.  Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 9.  Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare ;
 10.  Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare ;
 11.  Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;
 12.  În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 13.  Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 14.  În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

– formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
sau
– formularul “Certificat”, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul.
s) Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013.

 

VEHICUL ACHIZIȚIONAT DIN AFARA UE ȘI CARE NU A MAI FOST ÎNMATRICULAT

 1.  Cererea solicitantului;
 2.  Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3.  Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4.  Documentul care atesta dreptul de proprietate, în original si copie;
 5.  Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6.  Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
 7.  Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original sau copie legalizată;
 8.  Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare ;
 9.  Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor);
 10.  În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

 

VEHICUL ACHIZIȚIONAT DIN ROMÂNIA SAU DINTR-UN ALT STAT

MEMBRU UE ȘI CARE NU A MAI FOST ÎNMATRICULAT

 1.  Cererea solicitantului;
 2.  Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3.  Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4.  Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
 5.  Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6.  Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
 7.  Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare.
 8.  Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
 9.  În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 10.  În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

– formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
sau
– formularul “Certificat” , dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul.
m) Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013 .

 

VEHICUL ACHIZIȚIONAT DIN ROMÂNIA ȘI ESTE ÎNMATRICULAT ÎN

ALBA SAU IN ALT JUDEȚ 

 1.  Cererea solicitantului;
 2.  Fişa de înmatriculare, semnată de fostul şi noul propietar, vizată la organul fiscal teritorial competent (în locul vizei fostului propietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial competent);
 3.  Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4.  Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
 5.  Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6.  Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate;
 7.  Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate;
 8.  Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
 9.  Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul propietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv. În situaţia în care vehiculul este înmatriculat în Bucureşti, iar noul proprietar doreşte un număr preferenţial, acesta va trebui să predea şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare existente pe vehicul. Acestea nu vor fi predate dacă fostul proprietar a optat şi achitat păstrarea numărului de înmatriculare respectiv;
 10.  Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare.
 11.  Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (dacă acestea nu se păstrează de fostul proprietar) în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;
 12.  În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 13.  Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

VEHICUL ACHIZIȚIONAT DIN UE ȘI CARE A MAI FOST ÎNMATRICULAT

 1.  Cererea solicitantului;
 2.  Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3.  Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;
 4.  Documentul care atestă dreptul de proprietate original şi copie;
 5.  Actul de identitate al solicitantului original şi copie;
 6.  Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabiliate;
 7.  Copia asigurării RCA în termen de valabilitate. Aceasta se încheie pe numele solicitatntului, pe o perioadă de minimum 6 luni;
 8.  Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 9.  Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare ;
 10.  Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei pentru  număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere  documente;
 11.  Certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român;
 12.  În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 13.  Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 14.  În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

– formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
sau
– formularul “Certificat”, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul

15.  Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013.

 

AUTORIZĂRII PROVIZORII

 1.  Cererea solicitantului;
 2.  Dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă auto – original+copie;
 3.  Copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
 4.  Actul de identitate al solicitantului – original + copie;
 5. Dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie.
 6. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu nr. provizoriu – 40 de lei (se achită la ghişeul instituţiei noastre);
 7. Copia declaraţiei vamale pentru vehiculele achiziţionate din afara UE pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări;
 8. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

 

RADIERI 

ÎN CAZUL DECLARĂRII FURTULUI

 1. Cererea solicitantului;
 2. Documentul emis de poliţie care atestă furtul în ţară sau străinătate;
 3. Certificatul de înmatriculare;
 4. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 5. Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii Administraţiei Publice locale (D.I.T.L.);
 6. Certificatul de radiere – 3 exemplare;
 7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

ÎN CAZUL DECLARĂRII DEZMEMBRĂRII

 1.  Cererea solicitantului;
 2.  Certificatul de înmatriculare;
 3.  Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 4.  Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 5.  Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 6.  Documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;
 7.  Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial, sau  certificatul de atestare fiscală.
 8.  Certificat de radiere
 9.  În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 10.  Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

ÎN CAZUL EXPORTULUI

 1.  Cererea solicitantului;
 2.  Fișa de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale , stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală;
 3.  Certificatul de înmatriculare;
 4.  Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 5.  Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 6.  Documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export / document străin vamal de import / document de înmatriculare în străinătate / sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul sau înmatricularea în străinătate);
 7.  Certificat de radiere
 8.  Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 9.  În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora
 10.  Se poate da curs radierii şi fără Cartea de Identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi plăci dacă se face dovada că acestea au fost reţinute de autorităţile străine la înmatriculare;
 11.  Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

ÎN CAZUL ÎN CARE DEȚINĂTORUL NU MAI DOREȘTE MENȚINEREA VEHICULULUI ÎN CIRCULAȚIE

 1.  Cererea solicitantului;
 2.  Copia unui document care atestă deţinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv;
 3.  Certificatul de înmatriculare;
 4.  Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 5.  Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 6.  Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală;
 7.  Certificatul de radiere – 3 exemplare;
 8.  În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 9.  Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

PERMISE DE CONDUCERE AUTO

ELIBERAREA DUPLICATULUI PERMISULUI DE CONDUCERE PIERDUT, FURAT SAU DETERIORAT ORI ÎN CAZUL SCHIMBĂRII NUMELUI TITULARULUI, ÎNAINTE DE EXPIRAREA VALABILITĂŢII ADMINISTRATIVE SE EFECTUEAZĂ PE BAZA URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1.  cererea titularului, se editează informatic la ghiseu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind motivul lipsei permisului de conducere și dovada plății contravalorii duplicatului;
 2.  în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,
 3.  în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;
 4.  dovada plăţii contravaloriipermisului de conducere;
 5.  permisul de conducere, în caz de deteriorare sau pentru schimbarea numelui. În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);

Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009 şi doar dacă permisul anterior a fost emis pe raza județului Alba, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă şi prin corespondenţă:
– la adresa: Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor ALBA IULIA, PIAȚA IULIU MANIU, NR.14, JUDEȚUL ALBA;
– prin poşta electronică, la adresa:spcrpcivalba@yahoo.com, fiind necesar să ataşaţi cererii şi celelalte documente, scanate.
În cazul transmiterii prin poşta electronic este obligatorie predarea documentelor în original la ridicarea permisului de la ghişeu.

ATENȚIE, duplicatul permisului de conducere pentru eliberarea căruia documentele au fost transmise prin corespondență, se ridică personal de la sediul SPCRPCIV, ghișeul 5.

 

ELIBERAREA UNUI PERMIS DE CONDUCERE ÎNAINTE SAU DUPĂ EXPIRARE, DUPĂ EFECTUAREA VIZITEI MEDICALE, PE BAZA URMĂTOARELOR DOCUMENTE

 1.  cererea titularuluise editează informatic la ghiseu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind fișa medicală și dovada plății  contravalorii permisului de conducere;
 2.  în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,
 3.  în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;
 4.  dovada plăţii contravaloriipermisului de conducere – 68 lei
 5.  permisul de conducere, în cazul deteriorării acestuia sau pentru schimbarea numelui. În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);
 6.  documentul emis de o unitate medicală autorizată, în original şi copie, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

 

PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE STRĂIN CU DOCUMENT SIMILAR ROMÂNESC

 

 1.  cererea solicitantului, completată lizibil, cu majuscule, la toate rubricile şi semnată.
 2.   permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile străine, prevăzute în  Anexa nr.1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, în original. Dacă permisul este eliberat de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, se depune şi traducerea legalizata în limba româna a acestuia;

sau

documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, dacă acesta din urma a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) la Ordin. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba româna, se depune şi traducerea legalizată în limba româna a acestuia;

 1.  documentul de identitate al solicitantului, în original şi copie, respectiv: – în cazul cetăţenilor străini, paşaportul şi certificatul de înregistrare, permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în Romania; – în cazul cetăţenilor români, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate;
 2.  fişa medicală, în original şi copie, completată deo unitate de asistenţă medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare, în cazul în care se solicită un permis de conducere cu o noua valabilitate administrativă;
 3.  dovada plăţii contravaloriipermisului de conducere.

Statele ale căror permise se preschimbă cu documente similar româneşti sunt cele prevăzute în anexele la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti.

EXAMINARE ÎN VEDEREA OBȚINERII PERMISULUI DE CONDUCERE AUTO

PERSOANA CARE SOLICITĂ EXAMINAREA PENTRU A OBŢINE PERMISUL DE CONDUCERE TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ – LA DATA VERIFICĂRII DOSARULUI DE EXAMINARE, RESPECTIV LA DATA SUSŢINERII PROBELOR – URMĂTOARELE CONDIŢII:

 1.  Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:

– 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;

– 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;

– 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;

– 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A;

– 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.

 1.  să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea;
 2.  să facă dovada pregătirii teoretice şi practice, realizată prin cursuri organizate de unităţi autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicită examinarea;
 3.  să facă dovada că domiciliază sau că are reşedinţa, astfel cum sunt reglementate de art. 23^1 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările si completarile ulterioare, pe raza de competență a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Alba..
 4.  să nu se afle în una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DOSARUL DE EXAMEN TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1.  Cerere tip
 2.  Fișa de școlarizare– valabilă un an de zile de la data absolvirii cursurilor – emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical;
 3.  certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate (pentru cetăţenii străini cu reşedinţa sau domiciliul în România, acesta se eliberează de Inspectoratul General al Poliţiei Române);
 4.  actul de identitate, în copie;
 5.  copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul se afle în una dintre excepțiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul condamnarii lapedeapsa inchisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, sunt necesare și copia biletului de liberare sau a documentului care atesta executarea pedepsei amenzii;;
 6.  chitanţa de plată a contravalorii permisului de conducere – 68 lei.

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux