1. Cauza accidentului a fost o defecțiune la sistemul de evacuare a apelor uzate, mai precis la o sondă inversă care nu a mai fost utilizată din 1988.
  2. Rezultatele anchetei : din declarațiile directorului Cupru Min SA rezultă că sonda inversă care a cedat este cauza incidentului. Directorul firmei mai declară că începand din anul 1993 în zonă s-a observat apariția unui izbuc (grifon) care a fost în permanență monitorizat. Analiza chimica a apei ivite a condus la ideea ca aceasta apă nu provine  din exfiltrațiile barajului. La baza acestor afirmații stau analizele chimice  efectuate cât și observațiile Comisiei de urmărire a comportării în timp a barajelor care trimestrial se deplasează în teren și prelevă probe  de apa din acest izbuc. La începutul anului 2016 s-a încheiat un contract cu proiectantul Cepromin Deva care să cuprindă soluții de izolare și capsulare totală a galeriei cu oprirea scurgerilor, situație care se află în prezent în derulare. S-a solicitat și prezența expertului, președintele Comisiei Naționale pentru stabilirea unor măsuri de remediere a acestei probleme. În cursul lunii martie 2017 a avut loc o a doua ședință a comisiei.
  3. Impactul și efectele produse asupra faunei si florei din bazinul Arieșului: având în vedere rezultatele masurătorilor indicatorilor de calitate a apei avansăm ipoteza ca impactul asupra faunei și florei din bazinul Arieșului va fi minor. Pentru un răspuns mai concret și elaborat va fi nevoie să se efectueze observații în timp. Este posibil ca impactul semnificativ să fie observat pe cursul Văii Șesii, până la confluența cu râul Arieș. Nu s-a raportat mortalitate piscicolă pe Arieș.
  4. Rezultatele analizelor de apă solicitate de Garda de Mediu si analizele Direcției de Sănătate Publică și Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: Garda de Mediu  a cerut analize de apă, acestea fiind prelevate și efectuate de către specialiști din cadrul LCA (Laborator de Calitatea Apelor) ABA Mureș, în laboratoare acreditate .
  5. Sancțiunile aplicate agentului economic care a cauzat accidental: firma va fi sancționată contravențional pentru nerespectarea prevederilor autorizației de mediu după finalizarea cercetarilor.
  6. Măsuri urgente luate pentru diminuarea efectelor accidentului produs: s-a trasat de catre GNM  Alba măsura de curățare a zonei afectate de deversarea sterilului.
  7. Măsuri finale dispuse în urma poluării accidentale de pe râul Arieș: Galeria de evacuare a iazului de decantare de la Valea Șesei urmează să fie închisă pentru a evita riscul unei recidive. Termenul de realizare a lucrărilor va fi stabilit în funcție de soluția propusă de proiectant, însă nu mai târziu de sfârșitul trimestrului III al anului curent. Această decizie a fost dispusă în urma analizei comisiei de specialiști formată din experți ai Ministerului Apelor și Pădurilor, Administrației naționale ” Apele Române”, Instituției Prefectului – Județul Alba, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență ” Unirea” și Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu. Comisia a constatat în urma verificărilor efectuate la fața locului, că incidentul nu afectează siguranța structurală și stabilitatea barajului iazului de decantare, în condițiile în care activitatea de depunere a sterilului de flotație se realizează la coada iazului. În acest sens, comisia a dispus continuarea depunerii sterilului de flotație conform tehnologiei de lucru stabilită de proiectant, cu evitarea aportului de apă suplimentar pe zona de infiltrare. Specialiștii au mai constatat că apele nu au condus la poluarea cu substanțe chimice a cursurilor de apă din aval, înregistrându-se doar o creștere a turbidității, fără mortalitate piscicolă, iar incidentul a avut un efect strict local fără a se resimți în râul Mureș, conform analizelor realizate de către Administrația Bazinală de Apă Mureș. Prezent la fața locului, prefectul județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai a stabilit ca până la finalizarea lucrărilor de închidere a galeriei de evacuare, S.C. Cuprumin S.A. va raporta evoluția situației către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Alba, care a fost însărcinat cu monitorizarea lucrărilor. Totodată, ABA Mureș va continua monitorizarea calitativă a apei pe râurile Valea Șesei și Arieș.

Instituția Prefectului – Județul Alba

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux