Joi 14 decembrie a.c. la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba s-a desfășurat ședința  Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice prezidată de prefectul Dănuț – Emil Hălălai.

Tema înscrisă pe ordinea de zi a vizat analiza activităţii Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice pe anul 2017.

Membrii comitetului s-au reunit lunar în cadrul şedinţelor ordinare, în prima şedinţă a acestui an fiind aprobată tematica fiecărei întruniri. Aceasta a putut fi completată ori de câte ori au existat propuneri din partea reprezentanţilor asociaţiilor de pensionari şi/sau a reprezentanţilor serviciilor publice deconcentrate membre ale comitetului.

Principalele tematici care au făcut obiectul ordinii de zi a acestor şedinţe au fost următoarele:

 • îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice.
 • starea de sănătate și factorii determinanți ai acesteia.
 • informare privind tratamentul cu medicamente cu aprobare de la comisiile Terapeutice constituite la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Alba în anul 2016.
 • prezentarea serviciilor sociale furnizate sau susţinute de către Direcţia Generală de   Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în parteneriat cu furnizorii privați.
 • modul de soluționare a dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată care au ca obiect suplimentarea punctajului pentru persoanele care și-au desfășurat activitatea în grupele I și II de muncă
 • prezentarea unităților de asistență socială din județul Alba care se adresează persoanelor vârstnice și serviciile acordate în cadrul acestor unități.
 • analiza consumului de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru asigurații din județul Alba.
 • factori de risc pentru sănătate.
 • modul de acordare și drepturile de care beneficiază persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 – Decret Lege nr. 118/1990.
 • ce au făcut pensionarii și ce primesc de la societate – punctul de vedere al Asociaţiei „Speranţa de Alba”.
 • asistența socială și apărarea drepturilor persoanelor vârstnice.
 • raport privind valorificarea biletelor de tratament.
 • accidente vasculare cerebrale: semne, simptome, conduită și profilaxie.
 • modul de acordare și decontare a serviciilor medicale de îngrijiri medicale la domiciliu prin Casa de Asigurări de Sănătate Alba.
 • analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială.
 • situații de urgență socială în cazul persoanelor adulte cu handicap.
 • voluntariat la orice vârstă.
 • informare privind activitatea Asociaţiei „Speranţa de Alba”.
 • situația decontării serviciilor medicale prin formulare europene.
 • informare privind activitatea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir.

Tematica propusă în cadrul şedinţelor Comitetului și acţiunile întreprinse de autorităţile locale și instituțiile publice au avut ca scop îmbunătăţirea vieţii pensionarilor, atât din punct de vedere economic, social, dar şi medical sau cultural.

În urma dezbaterilor tematicilor cuprinse pe ordinea de zi a fiecărei şedinţe s-au desprins o serie de aspecte pentru a căror rezolvare a fost nevoie de intervenţia instituţiilor şi autorităţilor publice de la nivel central, formulându-se propuneri în acest sens:

 • suplimentarea fondurilor pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu decontate de către casele județene de asigurări de sănătate.
 • modificarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, în sensul includerii unor afecțiuni suplimentare pe aceste liste.
 • modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării listei bunurilor ce conduc la excluderea ajutorului social, mai precis la terenurile de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Dacă aceste terenuri nu aduc profit să nu mai fie incluse în lista bunurilor ce conduc la excluderea ajutorului social.
 • achitarea contravalorii pentru biletele de călătorie acordate gratuit diferitelor categorii de pensionari şi care nu sunt utilizate de aceştia.
 • modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • interzicerea publicității la medicamente în cadrul programelor radio sau tv, întrucât pacienții nu ar trebui să se trateze singuri și fără un consult de specialitate.
 • suplimentarea fondurilor necesare pentru serviciile medicale paraclinice (analize de laborator, investigații imagistice).
 • redeschiderea cabinetului de expertiză medicală din oraşul Cîmpeni, care ar reduce numărul persoanelor care se prezintă la cabinetele din municipiul Alba Iulia, fapt ce ar duce şi la creşterea calităţii actului medical.
 • înființarea unei bănci sau a unui depozit de medicamente provenit din donații care să fie gestionat de specialiști, astfel încât medicamentele rămase de la pacienții decedați sau care nu le mai folosesc să poată fi utilizate de alți bolnavi, eliminându-se comerțul pe piața neagră.
 • creșterea numărului medicilor de familie din zona Munților Apuseni.
 • renunțarea la obligativitatea plății taxei de întreținere a cimitirelor și a mormintelor pentru persoanele care dovedesc prin acte că nu au venituri sau au venituri foarte mici. Propunerea noastră vine în sprijinul persoanelor care nu posibilitatea de a achita aceste taxe și ajung în situația de a pierde dreptul de folosință asupra locurilor de înhumare.
 • mutarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Alba (Policlinica) într-un spațiu adecvat și adaptat nevoilor pacienților.
 • înființarea unor centre de tip respiro pentru persoanele cu dizabilități în județul Alba. În cadrul acestor centre se vor oferi servicii de îngrijire și supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile/săptămână tinerilor, adulților, vârstnicilor cu diverse afecțiuni, precum și persoanelor cu dizabilități, care se află în diferite situații dificile de viață, în imposibilitatea de a se îngriji, pentru ca familiile, rudele sau alte persoane care au grijă de ele să poată beneficia de un repaus de maximum 30 de zile pe an.
 • înființarea unui Centru de Voluntariat pentru Persoanele Vârstnice, sau un Club al Bunicilor Voluntari. Canalele de comunicare dintre Guvern şi populaţia vârstnică ar putea fi îmbunătăţite printr-o mai bună reprezentare şi mai multe subiecte de discuţie.
 • necesitatea iniţierii unui număr sporit de campanii care să promoveze un stil de viaţă sănătos în rândul persoanelor vârstnice.

Toate aceste propuneri au fost înaintate Ministerului Muncii și Justiției Sociale împreună cu radiografia şedinţei fiecărei luni.

Pe parcursul anului s-a urmărit creşterea capacităţii acestui organism în vederea soluţionării problemelor persoanelor vârstnice prin organizarea şedinţelor lunare la sediul unor asociaţii de pensionari din judeţ, primării, etc.

În cadrul reuniunii, prefectul Dănuț-Emil Hălălai a primit din partea reprezentanților Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir a o Diplomă de excelență pentru activitatea depusă în sprijinul soluționării problemelor persoanelor vârstnice.

Prefectul județului Alba a adresat cuvinte de apreciere pentru toți membrii Comitetului, precizând faptul că vor găsi în Instituția Prefectului, întotdeauna un sprijin necondiționat pentru toate problemele și inițiativele organizațiilor de pensionari. ” Este o comisie  specială ”de suflet”, cum îmi place mie s-o numesc, în cadrul căreia dezbatem cu precădere aspecte care privesc traiul de zi cu zi al părinților noștri sau rudelor noastre. De aceea mă simt onorat ca fac parte din această comisie, în cadrul căreia pot să îmi manifest întreaga mea considerație și respect pentru persoanele în etate” . a precizat prefectul Dănuț-Emil Hălălai.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux