Joi 23 martie, a.c. începând cu orele 9.00, s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Alba, la care au participat prefectul Mihaela Maria Albu, subprefectul Popescu Monica, directori ai serviciilor publice deconcentrate.

 

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba în perioada  01.01 2016 – 31.12.2016; raport privind activitatea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba în anul 2016; raport privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Alba în anul 2016; prezentarea Planului de acțiuni pe anul 2017, pentru implementarea în județul Alba a Programului de guvernare 2017 -2020; diverse.

 

La sfârşitul anului 2016, figurau în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba un număr total de 8566 şomeri, dintre care: 2736 indemnizaţi şi 5830 neindemnizați. Din numărul total al şomerilor înregistraţi  sunt 3624 femei. Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii decembrie 2016 este de 4,98%.

Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante de la începutul anului şi până la sfârşit a fost de 11.985. Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii – 2197 persoane.

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016  un număr total de 7727 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

În perioada ianuarie-decembrie 2016 s-au organizat la solicitarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr total de 29 programe de formare la care au fost înscrise 607 persoane, din care şomeri 508, iar 99 de persoane au suportat contravaloarea cursurilor fiind persoane ocupate: (agent de securitate, bucătar, contabil, cosmetician, electrician instalaţii şi echipamente electrice industriale, faianțar, frizer, inspector/ referent resurse umane, instalator instalații tehnico-sanitare, lucrător comercial, operator introducere, validare şi prelucrare date, ospătar (chelner), operator la maşini-unelte cu comandă numerică, traducător studii medii).

La finalul expunerii realizate de domnul Sorin Lazăr,  prefectul Mihaela Maria Albu a adresat o întrebare privitoare la modul în care AJOFM alege curricula pachetului de programe de formare profesională, având în vedere cerințele angajatorilor și a pieței forțelor de muncă, referitoare la meseriile și specializările cele mai solicitate. Prefectul Mihaela Maria Albu a recomandat plierea acestor cursuri pe cerințele și nevoile angajatorilor, sugerând totodată realizarea unei acțiuni mai ample de aducere la cunoștință a beneficiilor și a oportunităților de angajare a persoanelor interesate de un loc de muncă, în cazul urmării anumitor programe de formare cerute de angajatori.

 

În anul 2016 Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Alba a desfășurat 62 de competiţii sportive şi acţiuni sportiv recreative, din care 46 au fost finanţate. Totalul cheltuielilor efectuate a fost de 90.000 lei, conform bugetului aprobat.

Capitolul  „ Sportul pentru toţi”, a cuprins 40 de acţiuni/competiţii sportive de masă care au fost organizate la ramurile de sport: atletism(8); baschet(4); ciclism (2); dans sportiv (1); darts (1); fotbal(6); handbal(4); nataţie(1); tenis(4); volei(2) şi 7 acţiuni sportiv-recreative la sportul pentru toţi. Din totalul de 40 de acţiuni/competiţii sportive organizate, 34 au fost acţiuni/competiţii sportive proprii DJST sau în colaborare, şi 6 competiţii sportive şcolare (O.N.S.S. sau Olimpiada Gimnaziilor şi alte concursuri sportive şcolare de nivel judeţean). La acestea au participat 4.118 persoane cu vârste între 4 şi 100 de ani. Totalul cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului Sportul pentru Toţi este de 54.100 lei.

Direcția Județeană pentru Sport si Tineret Alba are in administrare 7 Centre de agrement. Din cele 7 centre de agrement doar 3 sunt funcționale si anume Arieșeni, Roica si Poiana Vadului,  funcționând in regim permanent si sezonier cu un număr total de 210 locuri. Cea mai  solicitata  a fost  tabăra de la Arieșeni, pe parcursul anului fiind gazda a 350 de copii si tineri din toata țara.

 

La finalul expunerii realizate de doamna Stânea Florina, doamna prefect s –a interesat de situația privind proprietatea și administrarea taberelor Roica și Poiana Vadului, și la stadiul modernizării și renovării infrastructurii de tabere pentru copii și tineret din județ. Doamna Stânea Florina  a precizat faptul că aceste tabere sunt renovate și în bună funcționare, cea mai solicitată fiind tabăra de la Arieșeni.

 

La data de 31.12.2016 se aflau în evidența Casei Județene de Pensii Alba un număr de 89.670 beneficiari din care: 85.216 pensionari din sectorul de stat; 4408 pensionari din sectorul agricol; 46 pensionari IOVR.

În cursul anului 2016 au fost soluționate 7.344 cereri, după cum urmează: 4.243 cereri de înscriere la pensie; 3.101 de cereri de recalculare a drepturilor de pensie. De asemenea, în cursul anului 2016, au fost soluționate 1.864 de dosare care au îndeplinit condițiile legale de trecere la pensie de limită de vârstă din pensie anticipată, anticipată parțial și invaliditate.

Planul de acțiuni pe anul 2017, pentru implementarea în județul Alba a Programului de guvernare 2017 -2020 a fost expus de către domnul Nelu Fleșer, șef serviciu în cadrul Instituției Prefectului – județul Alba.

 

La finalul prezentării, doamna prefect a solicitat ca, până în data de 27 martie 2017, serviciile publice deconcentrate să transmită observații sau completări la  Planul de acțiuni 2017, informând totodată  asupra faptului că este în dezbatere publică Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, pe pagina web a  Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux