Miercuri 28 iunie a.c. la sediul Instituţiei Prefectului – Județul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, la care au participat subprefectul  Popescu Monica, manageri ai instituţiilor publice judeţene, reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: informare trimestrială privind contribuabilii care înregistrează mari datorii restante la bugetul asigurărilor sociale și măsurile de executare silită întreprinse în vederea recuperării acestora; rezultatele controalelor efectuate în cadrul acțiunii de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate a muncii în sectoarele cu potențial risc datorat atmosferelor explozive din unități miniere, silozuri de cereale și fabrici de nutrețuri combinate, unități de fabricare a mobilei, activități din Compania ROMARM și unități de distribuție a combustibililor solizi, lichizi, gazoși; diverse.

Totalul veniturilor bugetare la bugetul asigurărilor sociale realizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba în trimestrul I 2017 au însumat 137.578.555 lei, cu 1,24% mai puţin faţă de veniturile la bugetul asigurărilor sociale colectate în trimestrul I 2016, cu 1.719.572 lei. Din analiza veniturilor bugetare încasate la bugetul asigurărilor sociale în trimestrul I 2017 comparativ cu trimestrul I 2016 se constată scăderea realizărilor la bugetul asigurărilor sociale de stat cu 0,17% (cu 146.969 lei), bugetul asigurărilor pentru sănătate cu 3,16% (cu 1.482.955 lei) şi bugetul asigurărilor pentru şomaj cu 2,39% (cu 89.648 lei). Planul repartizat de ANAF la bugetul asigurărilor sociale  pentru trimestrul I 2017 fost realizat în proporţie de 107,98%. Scăderea încasărilor la bugetele de asigurări se datorează plecării de la 01.01.2017 a unui număr de 31 contribuabili mijlocii la Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii Braşov şi 3 contribuabili mari la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

În urma analizei măsurilor întreprinse cât şi a rezultatelor acestor măsuri, rezultă în cazul somaţiilor un procent de încasări de 34,85%, în cazul popririlor pe conturile bancare 53,27%, în cazul terţilor popriţi de 6,41%, 3,74% în cazul bunurilor mobile şi 1,73% în cazul bunurilor imobile. În anul 2016 aceste procente au fost următoarele: 36,57% din somaţii, 54,28% din popriri bănci, 5,33% din popriri terţi, 2,11% bunuri mobile şi 1,71% bunuri imobile.

 

În Programul Cadru de acțiuni pe anul 2017 al Inspecției Muncii București și implicit al Inspectoratului Teritorial de Munca Alba a fost cuprinsă si o acțiune de control privind modul în care angajatorii respectă prevederile legale în domeniul securității si sănătății în muncă in sectoarele de activitate cu un risc potențial datorat atmosferelor explozive.

Din analiza datelor referitoare la dinamica accidentaţilor în muncă înregistrată în perioada 2012-2015, s-a constatat următoarea evoluţie:

  • în anul 2012: 18 accidente de muncă, din care 2 accidente mortale şi 16 cu incapacitate temporară de muncă;
  • în anul 2013: 8 accidente de muncă, toate accidente cu incapacitate temporară de muncă;
  • în anul 2014: 14 accidente de muncă, din care 2 accidente mortale şi 12 cu incapacitate temporară de muncă
  • în anul 2015: 16 accidente de muncă toate cu incapacitate temporara.

Subprefectul județului Alba, doamna Monica Popescu a insistat asupra necesității creşterii gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte  respectarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive. Totodată, subprefectul Monica Popescu a solicitat        stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor în timpul desfăşurării  activităţilor la locurile de muncă şi posturile de lucru.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux