Guvernul României a adoptat recent H.G. nr.975/21.12.2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale  afectate de calamități naturale produse de inundații. Județului Alba i-au fost alocate fonduri în valoare de 1.023 mii lei pentru refacerea unor drumuri județene, drumuri comunale, drumuri de exploatație agricolă și forestieră, podețe, etc.

Instituția Prefectului – județul Alba

 

HOTĂRÂRE  Nr. 975/2016 din 21 decembrie 2016

privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1044 din 23 decembrie 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă alocarea sumei de 273.921 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii.

ART. 2

Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 273.921 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016.

ART. 3

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

ART. 4

Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 975.

 

ANEXĂ

 

Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii

|Nr. |                   Obiectiv                    | Unitatea       | Suma   |

|crt.|                                               | administrativ- | alocată|

|    |                                               | teritorială    | – mii  |

|    |                                               |                | lei –  |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  0 |                       1                       |        2       |    3   |

|____|_______________________________________________|________________|________|

| 1) | Judeţul Alba    Total, din care:              |                |  1.023 |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  1 | Refacerea drumurilor judeţene DJ 106E, DJ 1071| Consiliul      |    354 |

|    | şi DJ107K, precum şi a 3 podeţe pe DJ 106E    | Judeţean Alba  |        |

|    | afectate                                      |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere DJ 750C                              |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere 5 podeţe                             |                |        |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  2 | Refacerea drumului sătesc afectat şi a 2      | Oraşul Zlatna  |     30 |

|    | podeţe                                        |                |        |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  3 | Refacerea drumului comunal DC 8, a 3 străzi şi| Comuna Fărău   |     17 |

|    | 6 podeţe                                      |                |        |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  4 | Refacerea unei străzi afectate                | Comuna Valea   |     12 |

|    |                                               | Lungă          |        |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  5 | Refacerea unei străzi afectate                | Comuna Şona    |     11 |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  6 | Refacerea drumurilor comunale DC 103, DC 104, | Comuna Râmeţ   |    184 |

|    | DC 128, DC 232, precum şi a drumului forestier|                |        |

|    | Valea Mănăstirii                              |                |        |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  7 | Refacere DC 119                               | Comuna Horea   |    261 |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere DC 122                               |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere drum vicinal Mătişeşti               |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere drum forestier Valea Bulzului        |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere podeţ                                |                |        |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  8 | Refacere DC 106                               | Comuna Ponor   |     11 |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere podeţ                                |                |        |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  9 | Refacere DC 130                               | Comuna Sălciua |    143 |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere DC 104                               |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere 3 drumuri săteşti                    |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere 2 drumuri de exploataţie agricolă    |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere podeţ                                |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere 25 podeţe                            |                |        |

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux