Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 

În temeiul legii au fost înregistrate un număr de 170 cereri privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi  Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.

Din cele 170 cereri înregistrate, 55 cereri au fost redirecţionate, 11 cereri conexate. Din cele 55 dosare redirecţionate 24 dosare au fost restituite Comisiei Județene Alba de Comisia municipiului Bucureşti. În vederea soluţionării petiţiilor cetăţenilor, s-a purtat corespondenţă cu Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în vederea soluţionării favorabile a cererilor acestora.

Începând cu luna martie 2014 activitatea comisiei a fost suspendată.

În luna ianuarie 2015, Comisia județeană Alba pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003 şi-a reluat activitatea, iar cele 24 dosare rămase în lucru au fost redirecţionate la Comisia municipiului Bucureşti de aplicare a prevederilor Legii nr. 290/2003 fiind adoptate un nr. De 24 de hotărâri în acest sens.

Prin redirecţionarea acestor dosare, la Comisia judeţeană Alba de aplicare a prevederilor Legii nr. 290/2003 nu a mai rămas nici un dosar în lucru,  astfel că putem aprecia că activitatea acestei comisii a încetat prin soluționarea tuturor dosarelor depuse de cetățeni în baza acestui act normativ.

Legea nr. 10/2001

Biroul judeţean Alba  pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietăţilor

a) monitorizează aplicarea corectă şi unitară a legilor privind restituirea proprietăţilor şi acordă îndrumare persoanelor fizice implicate în procedurile administrative de restituire, soluţionează petiţiile ce îi sunt adresate;

b) primeşte şi difuzează în teritoriu precizările formulate de Autoritate;

c) întocmeşte şi comunică Autorităţii toate datele ce îi sunt solicitate;

    d) la cererea Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi a Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, în urma verificării în teritoriu, comunică situaţia juridică şi locativă a imobilelor solicitate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, precum şi titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Biroul judeţean Alba s-a preocupat de analizarea la nivelul fiecărei autorităţi locale a stadiului aplicării Legii nr. 10/2001 stabilind termene concrete de finalizare a aplicării acestui act normativ.

Au fost predate la Autoritate un număr de 13 dosare notificări – pentru fiecare dosar fiind întocmit un aviz de legalitate.

S-a purtat corespondenţă cu A.N.R.P. în vederea soluționării tuturor dosarelor, iar în unele cazuri în vederea completării acestora.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux