ORDINUL NR. 22

 

Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria Albu;

Ținând cont de prevederile H.G. nr. 691/28.09.2016 prin care domnul Zinca Marius a fost numit să exercite, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Alba, publicată în Monitorul Oficial nr. 762 din 29.09.2016, precum și de Referatul nr. 2519/18.01.2017 de aprobare a emiterii unui ordin al prefectului de actualizare a Comisiei județene de Siguranță Rutieră Alba;

Văzând modificarea intervenită la conducerea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Judeţean de Control Alba;

Având în vedere Dispoziţia Secretarului de Stat pentru relaţia cu Instituţiile Prefectului nr. 2.139.707/02.11.2012;

În conformitate cu prevederile:

 • G. nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 29 alin. 3 şi art. 32 alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 23 alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 1 lit. b din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul:

 

ORDIN

Art. 1   Se actualizează Comisia de Siguranţă Rutieră a judeţului Alba, care va avea următoarea structură:

 • d-nul Zinca Marius, subprefectul judeţului Alba
 • d-nul Zgârdea Mihail, şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba
 • d-nul Davidaș Dorin, comisar de poliție, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba – Serviciul Rutier
 • d-nul Martoma Sorin, şef Agenţia Alba – Autoritatea Rutieră Română
 • d-nul Corodea Călin, inspector coordonator judeţean, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Judeţean de Control Alba
 • d-nul Rîşteiu Nicolae, şef Reprezentanţă Alba a Registrului Auto Român
 • d-nul Drăguş Marius Gabriel, prim-vicepreşedinte a Filialei Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România
 • d-nul Olălău Vasile, reprezentant Federaţia Naţională a Formatorilor Auto din România
 • d-nul Dănilă Vasile, reprezentant Federaţia Naţională a Formatorilor Auto din România.

 

  Art. 2  Comisia înfiinţată conform art. 1 din prezentul ordin are rol consultativ, scopul principal constând în realizarea unui dialog între reprezentanţii instituţiei prefectului şi cei ai celorlalte instituţii şi organizaţii, ai şcolilor de conducători auto şi instructori auto autorizaţi privind activitatea de pregătire a candidaţilor pentru susţinerea examenului de obţinere a permisului de conducere. La lucrările ședinței pot fi invitați să participe și alți reprezentanți ai formatorilor auto și ai școlilor de conducători auto din județ.

 

Art. 3  Comisia de Siguranţă Rutieră a judeţului Alba îşi desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat în cadrul ședinței din data de 16.01.2014. Comisia este coordonată de subprefectul judeţului Alba, care este şi preşedintele comisiei, iar secretariatul este asigurat de domnul Zgârdea Mihail, şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba.

 

Art. 4  Ordinul nr. 205/23.09.2014 al Prefectului Judeţului Alba îşi încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  

 

Art. 5  Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, persoanelor în cauză, instituţiilor care au desemnat reprezentanţi în comisie, Ministerului Afacerilor Interne și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba.

 

Prefect

                                  Mihaela Maria Albu

                                                    

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux