Componența Comisiei pentru atribuirea de denumiri a județului Alba:

 

ORDINUL NR. 97

 

Prefectul judeţului Alba;

Văzând Referatul nr. 38/2017 întocmit de consilier juridic Cristea Elena Maria privind reorganizarea Comisiei județene Alba de atribuire de denumiri,

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 121/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Popescu Monica, precum și prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi ale Ordinului Prefectului judeţului Alba nr. 405/2016;

În temeiul art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în anul 2008 cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul

 

ORDIN

 

Art. 1 Se reorganizează Comisia judeţeană Alba de atribuire de denumiri, urmând a avea următoarea componenţă:

Preşedinte: Popescu Monica – Subprefect al judeţului Alba

Vicepreşedinte:Ţuţuianu Adriana – etnograf, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Membri : Mazălu Dan Mircea – consilier, Direcția Județeană pentru Cultură Alba

Popa – Gorjanu Cosmin – profesor, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Todoran Adriana Maria –profesor Liceul de Arte ,,Regina Maria” Alba Iulia

Secretar:Cristea Elena Maria – consilier juridic, Instituţia Prefectului – judeţul Alba.

Art. 2 Orice alte dispoziţii contrare își încetează aplicabilitatea de la data prezentului ordin.

Art. 3 Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ,urmărirea aplicării actelor normative și alegeri va comunica prezentul ordin persoanelor nominalizate, Ministerului  Afacerilor Interne şi Consiliului Judeţean Alba. De asemenea prezentul ordin va fi afişat pe site-ul Instituţiei Prefectului şi va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba.

Alba Iulia, 20 martie 2017

  

Avize 2017

COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEŢULUI ALBA

AVIZ

 

Nr. 3/24.05.2017

 

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

 

 

AVIZEAZĂ

FAVORABIL

 

Proiectul Consiliului local al Municipiului Alba Iulia nr. 49469/2017 având ca obiect atribuirea de denumiri pentru un număr de șapte străzi în Municipiul Alba Iulia după cum urmează:

 1. Strada Țebea,
 2. Strada Amforei,
 3. Strada Foișor,
 4. Strada Aleea Sf. Elisabeta,

5.Strada Louis Pasteur,

 1. Strada Avicenna,
 2. Strada Genezei.

Data eliberării: 24 mai 2017

Preşedintele Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Alba Popescu Monica

 

AVIZ

 

Nr. 4/19.10.2017

 

 

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

 

 

AVIZEAZĂ

FAVORABIL

 

 

Proiectul Consiliului local al Municipiului Alba Iulia nr. 101008/2017 având ca obiect atribuirea de denumiri pentru un număr de patru străzi în Municipiul Alba Iulia după cum urmează:

 1. Strada Feneșasa,
 2. Strada Viorilor,
 3. Strada Celestia,
 4. Strada Rodiei.

 

Data eliberării: 19 octombire 2017

Preşedintele Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Alba  Popescu Monica

 

ORDINUL NR. 168

 

Prefectul judeţului Alba;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi ale Ordinelor Prefectului Judeţul Alba nr. 267/2016 și nr. 97/2017;

În temeiul art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în anul 2008 cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul

 

ORDIN

 

Art. 1 Se modifică art. 1 al Ordinului Prefectului Județul Alba nr. 97/2017 de reorganizare a Comisiei Judeţene Alba de atribuire de denumiri în sensul înlocuirii domnului Mazălu Dan Mircea – consilier, Direcția Județeană pentru Cultură Alba, membru al comisiei, cu domnul Rotche Horea – profesor de istorie pensionat.

Art. 2 Prezentul ordin poate fi atacat la instanța de contencios administrativ, conform prevederilor Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ.

Art. 3 Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ,urmărirea aplicării actelor normative și alegeri va comunica prezentul ordin persoanelor nominalizate, Ministerului  Afacerilor Interne şi Consiliului Judeţean Alba. De asemenea prezentul ordin va fi afişat pe site-ul Instituţiei Prefectului şi va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba.

Alba Iulia, 28 aprilie 2017

 

 

AVIZ

Nr. 2/22.03.2017

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul Consiliului local al comunei Ciuruleasa nr. 1627/2017 având ca obiect atribuirea de denumiri pentru un număr de două străzi în Comuna Ciuruleasa după cum urmează:

 1. Strada Călugărești,
 2. Strada Băcăroaina.

Data eliberării: 22 martie 2017

Preşedintele Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Alba

Popescu Monica

 

COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEŢULUI ALBA

AVIZ Nr. 1/24.02.2017

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul Consiliului local al Municipiului Alba Iulia nr. 16053/2017 având ca obiect atribuirea de denumiri pentru un număr de trei străzi în Municipiul Alba Iulia după cum urmează:

 1. Strada Romulus Rusan,
 2. Strada După Grădini,
 3. Strada Aleea Vilelor.

Data eliberării: 24 februarie 2017

Preşedintele Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Alba

Zinca Marius

 

Avize 2016

COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEŢULUI ALBA

COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI

A JUDEŢULUI ALBA

AVIZ Nr. 9/24.11.2016

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul Consiliului local al Municipiului Alba Iulia nr. 111474/2016 având ca obiect atribuirea de denumiri pentru un număr de șapte străzi în Municipiul Alba Iulia după cum urmează:

 1. Strada Posada,
 2. Strada Elena Văcărescu,
 3. Strada Iliada,
 4. Strada Calea Viilor,
 5. Strada Țelina Viilor,
 6. Strada Albatros,
 7. Strada Ceramicii.

Data eliberării: 24 noiembrie 2016

Preşedintele Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Alba

Zinca Marius

AVIZ Nr. 8/09.11.2016

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al Municipiului Sebeș

având ca obiect atribuirea de denumiri pentru un număr de două străzi nou create în Municipiul Sebeș după cum urmează: Strada Transilvania și Strada Ardealul.

Data eliberării: 09 noiembrie 2016

Preşedintele Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Alba

Zinca Marius

____________________________________________________________________________________________________________________________

COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEŢULUI ALBA

AVIZ Nr. 7/25.10.2016

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al Municipiului Alba Iulia

având ca obiect atribuirea de denumire Grădinița ,,Lumea Ștrumfilor” pentru Grădinița Noastră

Data eliberării: 25 octombrie 2016

Preşedintele Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Alba

Zinca Marius

___________________________________________________________________________________________________________________________

COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEŢULUI ALBA

AVIZ Nr. 6/19.07.2016

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al comunei Pianu

având ca obiect atribuirea de denumire ,,Gheorghe Pavelescu” pentru Școala Primară din satul Purcăreț

Data eliberării: 19 iulie 2016

Preşedintele Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Alba

Albu Mihaela Maria

_______________________________________________________________________________________________________________________________

COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEŢULUI ALBA

AVIZ Nr. 5/23.03.2016

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ   FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al orașului Cugir

având ca obiect atribuirea de denumire ,,ARENA CUGIR” pentru Clubul Sportiv Orășenesc Cugir

Data eliberării: 23 martie 2016

Vicepreşedintele Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Alba

ȚUȚUIANU Adriana

_______________________________________________________________________________________________________________________________

COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEŢULUI ALBA

AVIZ Nr. 3/21.03.2016

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ   FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al comunei Bucium

având ca obiect atribuirea de denumire pentru str. Muncii, str. Zorilor, str. Minerilor, str. Brazilor, str. Plăișor

Data eliberării: 21 martie 2016

Vicepreşedintele Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Alba

ȚUȚUIANU Adriana

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEŢULUI ALBA

AVIZ Nr. 2/03.03.2016

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ  FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al municipiului Alba Iulia

având ca obiect atribuirea de denumire pentru str. Colțești, str. Afinului, str. Dr. Ion Vlad, str. Stânjenelului, str. Crăiței, str. Petuniei, str. Clopoțelului, str. Adrian Păunescu, str. Nina Cassian

Data eliberării: 3 martie 2016

Vicepreşedintele Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Alba

ȚUȚUIANU Adriana

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEŢULUI ALBA

AVIZ Nr. 1/03.03.2016

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ   FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al municipiului Sebeș

având ca obiect atribuirea ca denumire: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ,,FLORIN FLEȘERU” SEBEȘ pentru Liceul cu Program Sportiv SEBEȘ

Data eliberării: 3 martie 2016

Vicepreşedintele Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Alba

ȚUȚUIANU Adriana

______________________________________________________________________________________________________________ 

AVIZE 2015

AVIZ  Nr. 12/21.12.2015

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ   FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al municipiului Alba Iulia având ca obiect atribuirea de denumire pentru Piața Cetății, Piața Mihai Viteazul, Piața Visconti, Piața Toboșarului, Grădina Romană, Piața Amfiteatru, Parc Chinezesc, Piața Tricolorului, Esplanada Încoronării, Esplanada Obeliscului, Piața Episcop Emilian Birdaș,

str. Episcop Emilian Birdaș, str. Erou Vasile Claudiu Popa, str. Podei, str. Otilia Cazimir, str. Petru Cercel, str. Cerna

       Data eliberării: 21 decembrie 2015

___________________________________________________________________________________________________________

AVIZ  Nr. 11/08.12.2015

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ   FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al comunei Lupșa având ca obiect atribuirea de denumire pentru :

 

 

Nr.

Crt.

 

Localitate

 

 

Denumire stradă

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupșa

Strada Constantin Sabău
2 Strada Dr. Coriolan Sabău
3 Strada Șesului
4 Strada Bisericii
5 Strada Cotrani
6 Strada Iazului
7 Strada Păraielor
8 Strada Valea Caselor
9 Strada Principală
10 Strada Dr. Petru Șpan
11 Strada Pamfil Albu
12 Strada Bisii
13 Strada Școlii
14 Strada Runcurele
15 Strada Târgului
16 Strada Dispensarului
17 Strada Gării
18 Strada Hozanci
19 Strada Oălii
20 Strada Mărgaia
21 Strada Grindului
22  

 

 

 

 

Mușca

Strada Râu
23 Strada Florii
24 Strada Tuzuc
25 Strada Ruzale
26 Strada Merilor
27 Strada Saivan
28 Strada Mășcăteasa
29 Strada Principală
30 Strada Bisericii
31 Strada Poșogani
32 Strada Pârâul Tolvului
33 Pițiga Strada Pițiga
34 Strada Galbăna
35  

Lazuri

Strada Lazuri
36 Strada Frunți
37 Strada Cring
38 Strada Țăpuș
39  

 

Mănăstire

Strada Valea Mică
40 Strada Valea Mare
41 Strada Cuptoruș
42 Strada Măgulice
43 Strada  Principală
  44 Strada Petrici
45  

 

Văi

Strada Zachei
46 Strada Mănească
47 Strada Văi
48 Strada Burănești
49 Strada Buhești
    50 Valea Șesii Strada Valea Șesii
51 Strada Rafilești
52 Lunca Strada Luncă
53 Calea Turzii
54  

 

 

 

Valea Lupșii

Strada Beștea
55 Strada Gura Văii
56 Strada Grădinilor
57 Strada Raiului
58 Strada Goiești
59 Strada Săliște
60 Strada Podireu
61 Strada Ganii
62 Strada Glam
63 Strada Vadului
64 Strada Văii
65 Calea Turzii
66  

 

 

Hădărău

Strada Teiului
67 Strada Balta Cutii
68 Strada Munceluș
69 Strada Bunălașa
70 Strada Principală
71 Strada Poponii
72 Strada Relii
73 Strada Șindrilarilor
74 Strada Arieșului
75 Strada Colnice
76 Strada Curmătură
77 Strada Hădărugi
78 Strada Hădărău

                                                       Data eliberării: 8 decembrie 2015

____________________________________________________________________________________________________________

AVIZ  Nr. 10/29.10.2015

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

 AVIZEAZĂ   FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al comunei Lupșa având ca obiect atribuirea de denumire pentru  

 

 

Nr.

Crt.

 

Localitate

 

 

Denumire stradă

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupșa

Strada Constantin Sabău
2 Strada Coriolan Sabău
3 Strada Șesului
4 Strada Bisericii
5 Strada Cotrani
6 Strada Iazului
7 Strada Păraielor
8 Strada Valea Caselor
9 Strada Principală
10 Calea Turzii
11 Strada Pamfil Albu
12 Strada Mocanu
13 Strada Școlii
14 Strada Dr. Petru Șpan
15 Strada Runcurele
16 Strada Târgului
17 Strada Dispensarului
18 Strada Gării
19 Strada Hozanci
20 Strada Oălii
21 Strada Mărgaia
22 Strada Grindului
23  

 

 

 

 

Mușca

Strada Râu
24 Strada Florii
25 Strada Tuzuc
26 Strada Ruzale
27 Strada Merilor
28 Strada Saivan
29 Strada Mășcăteasa
30 Strada Galbăna
32 Strada Principală
33 Strada Bisericii
34 Strada Poșogani
35 Strada Pârâul Tolvului
36 Pițiga Strada Pițiga
37  

Lazuri

Strada Lazuri
38 Strada Frunți
39 Strada Cring
40 Strada Țăpuș
41  

 

Mănăstire

Strada Valea Mică
42 Strada Valea Mare
43 Strada Cuptoruș
44 Strada Măgulice
45 Strada  Principală
  46 Strada Petrici
47  

 

Văi

Strada Zachei
48 Strada Mănească
49 Strada Văi
50 Strada Burănești
51 Strada Buhești
    52 Valea Șesii Strada Valea Șesii
53 Strada Rafilești
54 Lunca Strada Luncă
55 Calea Turzii
56  

 

 

 

Valea Lupșii

Strada Beștea
57 Strada Gura Văii
58 Strada Grădinilor
59 Strada Raiului
60 Strada Goiești
61 Strada Săliște
62 Strada Podireu
63 Strada Ganii
64 Strada Glam
65 Strada Vadului
66 Calea Turzii
67  

 

 

Hădărău

Strada Teiului
68 Strada Balta Cutii
69 Strada Munceluș
70 Strada Bunălașa
71 Strada Principală
72 Strada Poponii
73 Strada Relii
74 Strada Șindrilarilor
75 Strada Arieșului
76 Strada Colnice
77 Strada Curmătură
78 Strada Hădărugi

 

 

Data eliberării: 29 octombrie 2015

_____________________________________________________________________________________________________________

AVIZ  Nr. 9/29.10.2015

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ   FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al municipiului Alba Iulia având ca obiect atribuirea de denumire pentru

Str.  PELEAGA , continuare Str. TÂRGULUI , Str. GRIGORE MOISIL,  Str. MAIA, Str.  VICTOR BABEȘ, Str. GEORGE EMIL PALADE, Str.  ALBINELOR,  Str. ZARZĂRULUI,     Str.  VESTA, Str. FLORA , Str.  SARMIZEGETUSA, Str. BRONZULUI, Str. TIHUȚA , Str. MĂRIȘEL, Str. NUCET, Str. CORNĂȚEL, Str. FRĂGUȚEI, Str. PERLA HARGHITEI , Str. COVASNA, Str. HEBE , Str. RÂUȘOR, Str. GODEANU, Str. RÂȘNOV, Str. DRAGOMIRNA,  prelungire Str. GRUIA NOVAC, Str. ROHIA, Str. IOAN PETRU CULIANU, Str. GHEORGHE ȚIȚEICA,  continuare Str. BEGA,  Str. COSTACHE,  Str. CONSTANTIN MILLE, Str. ALEXANDRU PAPIU ILARIAN

Data eliberării: 29 OCTOMBRIE 2015

_____________________________________________________________________________________________________________

AVIZ  Nr. 8/14.09.2015

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ   FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al municipiului Sebeș având ca obiect atribuirea de denumire pentru str. Iasminului și str. După Grădini

Data eliberării: 14 septembrie 2015

 

______________________________________________________________________________________________________________

AVIZ  Nr. 7/20.08.2015

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ   FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al comunei Sîntimbru având ca obiect atribuirea de denumire pentru:

Satul Totoi: str. Dumitra, str. Izvorului, str. Viilor, str. Spicului, str. Ciocârliei, str. Dealului, str. Mureșului, str. Gladiolelor, str. Lac, str. Nufărului, str. Tineretului, str. Lalelelor, str. Vlădești, str. Vadu Fetelor, str. Liliacului, str. Rozelor, str. Viitorului, Str. Fermierilor, str. Narciselor, str. Principală.

Cartierul Sîntimbru Fabrică: str. Bentonitei, Str. Gării, str. Garoafelor, str. Fabricii, str. Școlii, str. Brutăriei, str. Stadionului, str. Bisericii, str. Carierei, str. Orizont.

Data eliberării: 20 august 2015

______________________________________________________________________________________________________________

AVIZ  Nr. 6/08.07.2015

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ   FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al municipiului Alba Iulia având ca obiect atribuirea de denumire pentru str. Stâna de Vale și str. Meteș

Data eliberării: 8 iulie 2015

_____________________________________________________________________________________________________________

AVIZ  Nr. 5/15.06.2015

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ   FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al municipiului Alba Iulia având ca obiect atribuirea de denumire pentru str. Șardului, prelungire str. Ana Ipătescu

Data eliberării: 15 iunie 2015

_____________________________________________________________________________________________________________

AVIZ  Nr. 4/25.03.2015

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ   FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al municipiului Alba Iulia având ca obiect schimbarea de denumire din ,,continuare str. Dealului” în str. Caraiman

Data eliberării: 28 aprilie 2015

_____________________________________________________________________________________________________________

AVIZ  Nr. 3/25.03.2015

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ   FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al municipiului Alba Iulia având ca obiect atribuirea de denumire pentru str. Casandra și str. Rânca

Data eliberării: 25 martie 2015

____________________________________________________________________________________________________________

AVIZ  Nr. 2/16.02.2015

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ

  FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al comunei Ciugud având ca obiect atribuirea de denumire pentru str. Liliacului

Data eliberării: 16 februarie 2015

_____________________________________________________________________________________________________________

AVIZ  Nr. 1/09.01.2015

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ

  FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al orașului Cugir având ca obiect atribuirea de denumire pentru str. Veteranilor, str. Spinului, str. Macului, Calea Gorunilor, str. Câmpul Pâinii, str. Viaductului, str. Valea Viilor, Calea Murelor, Calea Dumbrăvii, Calea Vaideiului, str. Frasinului

 

Data eliberării: 9 ianuarie 2015

 

__________________________________________________________________________________________________________

AVIZE 2014

AVIZ  Nr. 8/28.11.2014

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ

  FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al municipiului Alba Iulia având ca obiect atribuirea de denumire pentru str. George Sand

 

Data eliberării: 28 noiembrie 2014

_____________________________________________________________________________________________________________

AVIZ  Nr. 7/23.09.2014

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ

  FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al orașului Teiuș având ca obiect atribuirea de denumire pentru str. dr. SIMION LUCACIU

 

Data eliberării: 23 septembrie 2014

_____________________________________________________________________________________________________________

AVIZ  Nr. 6/31.07.2014

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

AVIZEAZĂ

  FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al municipiului Alba Iulia având ca obiect atribuirea de denumire pentru str. Refractara, str. Domniței

 

Data eliberării: 31 iulie 2014

_____________________________________________________________________________________________________________

AVIZ Nr. 5/26.06.2014

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

 

AVIZEAZĂ

  FAVORABIL

proiectul de hotărâre al Consiliului local al municipiului Alba Iulia având ca obiect atribuirea de denumire pentru str. Carul Mare, str. Carul Mic, str. Secarei, str. Vrejului, str. Holdei, str. Răzoare, str. Nopții, str. Lavandei, str. Zori de zi

 

Data eliberării: 26 iunie 2014

_____________________________________________________________________________________________________________

AVIZ  Nr. 4/16.05.2014

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

 

AVIZEAZĂ

  FAVORABIL

 

proiectul de hotărâre al Consiliului local al comunei Săsciori având ca obiect atribuirea de denumire ,,SAVA HENȚIA” pentru Căminul Cultural, sat Sebeșel, com. Săsciori

 

Data eliberării: 16 mai 2014

_____________________________________________________________________________________________________________

AVIZ Nr. 3/26.03.2014

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

 

AVIZEAZĂ

  FAVORABIL

 

proiectul de hotărâre al Consiliului local al municipiului Alba Iulia având ca obiect atribuirea de denumire pentru str.Tudor Vianu şi str. Luncii

 

Data eliberării: 26 martie 2014

______________________________________________________________________________________________________________

AVIZ Nr. 2/04.02.2014

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

 

AVIZEAZĂ

  FAVORABIL

 

proiectul de hotărâre al Consiliului local al oraşului Zlatna având ca obiect atribuirea de denumire Sala festivităţi Ampleum pentru Cantina Primăriei oraşului Zlatna

 

Data eliberării: 4 februarie 2014

____________________________________________________________________________________________________________

 

AVIZ  Nr. 1/04.02.2014

 

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008,

 

 

AVIZEAZĂ

  FAVORABIL

 

 

proiectul de hotărâre al Consiliului local al municipiului Alba Iulia

având ca obiect atribuirea de denumire pentru str. Ceres şi prelungire str. Ion Mincu

 

Data eliberării: 4 februarie 2014

 

 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux