Biroul Judetean pentru Romi – infintat in conformitate cu prevederile H.G. nr. 522/2006 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
Conform Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1529/08.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind funcţionarea birourilor judeţene pentru romi;

 

O R D IN U L Nr. 401

 

Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria ALBU;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020;

Văzând referatul de specialitate nr.61/G/SC/03.10.2016 privind actualizarea Biroului Judeţean pentru Romi Alba constituit conform Ordinului Prefectului nr. 152 din 19 aprilie 2016;

În temeiul prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul

 

O R D I N:

 

Art. 1 Biroul Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba se modifică şi va avea următoarea componenţă:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele Funcţia Compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea
1. Mihaela Maria ALBU prefect Instituţia Prefectului – Judeţul Alba
2 Marius ZINCA subprefect Instituţia Prefectului – Judeţul Alba
3. Daniel CIULEA consilier Serviciul dezvoltare economica, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă
4. Otto LUŢĂ consilier Serviciul financiar-contabilitate, resurse – umane, relaţii publice

 

Art. 2 Ordinele emise anterior privind componenţa acestui birou îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Serviciul dezvoltare economica, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă va comunica prezentul ordin persoanelor în cauză, Ministerului Afacerilor Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba.

Alba Iulia, 03.10.2016

 

 

O R D IN U L Nr. 400

 

Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria ALBU;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020;

Văzând referatul de specialitate nr.60/G/SC/03.10.2016 privind actualizarea Grupului de Lucru Mixt constituită conform Ordinului Prefectului nr. 159 din 19 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul

 

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se reorganizează Grupul de Lucru Mixt din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Alba şi va avea următoarea componenţă:

Nr.

Crt.

Numele  şi prenumele Instituţia reprezentată Funcţia
1. Mihaela Maria ALBU Instituţia Prefectului – Judeţul Alba prefect
2 Marius ZINCA Instituţia Prefectului – Judeţul Alba subprefect
3. Daniel CIULEA Instituţia Prefectului – Judeţul Alba consilier
4. Otto LUŢĂ Instituţia Prefectului – Judeţul Alba consilier
5. Constantin TICA A.N.R. – Biroul Regional Alba expert
6. Maria CIOCIU A.N.R. – Biroul Regional Alba expert
7. Irina BORZA Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Socială Alba consilier
8. Nadia Cristina BACIU Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba expert
9. Fulguşoara – Nadia ENACHE Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba ofiţer sociolog
10. Iulian URSALEŞ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba ofiţer specialist – organizare misiuni şi negocieri
11. Anton BUTNARU Direcţia de Sănătate Publică Alba medic
12. Dana PETACA Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba inspector şcolar
13. Ana – Maria BORTEŞ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asistent social – şef serviciu
14. Adriana ŢUŢUIANU Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia muzeograf
15. Invitaţi permanenţi O.N.G.-uri, comunităţi de romi, consilii locale, consiliul judeţean, primării, unităţi de învăţământ Membri, consilieri, experţi locali pentru romi, mediatori şcolari, mediatori sanitari

 

 

Art. 2. La lucrările acestei structuri vor participa, după caz, în afară de membrii grupului şi alţi factori interesaţi de problematica minorităţii rome.

Art. 3. Ordinele emise anterior privind componenţa Grupului de Lucru Mixt îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă va comunica prezentul ordin persoanelor în cauză, Ministerului Afacerilor Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba.

 

Alba Iulia, 03.10.2016

 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux