Joi 15 decembrie a.c. începând cu orele 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de prefectul Mihaela Maria Albu.

Tema principală a şedinţei a vizat analiza activităţii Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba pe anul 2016.

Comisia de Dialog Social a judeţului Alba s-a reunit în acest an lunar în cadrul şedinţelor ordinare, tematica întrunirilor fiind stabilită în luna ianuarie a.c. Aceasta a putut fi completată ori de câte ori au existat propuneri din partea partenerilor sociali şi/sau a reprezentanţilor serviciilor publice deconcentrate membre ale comisiei.

În cadrul şedinţelor ordinare au fost semnalate de către membrii comisiei  aspecte, asupra cărora au fost informate ministerele de resort, Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Dintre cele mai importante propuneri amintim:

– modificarea Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social

– modificarea Codul Muncii

– modificarea Codului de Procedură Fiscală

– crearea unei baze comune la care să aibă acces mai multe instituții precum Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Județeană de Pensii, etc. pentru facilitarea și eficientizarea activității. Prin încrucișarea bazelor de date se pot evita apariția debitelor în plata diferitelor tipuri de prestații sociale

– creșterea cuantumului indicatorului social de referință(ISR). Valoarea indicatorului social de referinţă este în prezent 500 lei.  Valoarea a fost stabilită în 2008, prin art. 33^1 din Legea 76/2002, astfel cum a fost completată prin Ordonanţă de urgentă nr. 126/2008. Indicatorul social de referinţă (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului de asistenţă socială, cât şi în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenţă socială, pentru a se încadra în muncă.

– înființarea unui “cazier” în domeniul muncii pentru firme, în care să apară un istoric cu toate neregulile din domeniul relațiilor de muncă.

– revitalizarea școlii profesionale românești

– adoptarea unei legislaţii în domeniul industriei naţionale de apărare şi securitate, care ar trebui să contribuie decisiv la definirea, protejarea, dezvoltarea şi relansarea acesteia.

Toate solicitările primite de către Instituția Prefectului – județul Alba din partea organizațiilor sindicale au fost dezbătute în cadrul şedinţelor Comisiei de Dialog Social şi înaintate cu celeritate ministerelor de resort, instituția noastră implicându-se activ în soluționarea problemelor diferitelor categorii sociale (de exemplu: memoriul Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România – filiala Alba, sau memoriul Federației Sanitas din România – filiala Alba).

Totodată, lunar s-a comunicat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice minuta şedinţelor precum şi raportarea activităţii Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, iar semestrial aceste informații au fost înaintate Ministerului Afacerilor Interne.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux