Miercuri 23 noiembrie, a.c. începând cu orele 10.00, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de prefectul Mihaela Maria Albu.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba pentru soluţionarea cererilor privind pensiile internaţionale în anul 2016 pentru asiguraţii care au realizat stagii de cotizare, atât în ţară cât şi în străinătate; informare privind stadiul realizării programului de ocupare al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba.

Primul punct al ordinei de zi a fost expus de către directorul Casei judeţene de Pensii Alba, domnul Alexandru Retegan.

În primele 9 luni ale anului 2016 au intrat în evidenţa Casei Judeţene de Pensii – Alba, prin Compartimentul Pensii Internaţionale, în vederea soluţionării, 334 solicitări pentru acordarea drepturilor de pensie comunitară, astfel: 123 cereri de pensionare pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială, 55 cereri de pensionare de invaliditate, 26 cereri de pensionare de urmaş şi 130 solicitări de atestare a calităţii de asigurat în România pentru persoanele care domiciliază sau care au reşedinţa în ţările Uniunii Europene.

Pe parcursul a nouă luni din anul 2016 Compartimentul Pensii Internaţionale din cadrul Casei Judeţene de Pensii – Alba a întocmit şi transmis atât beneficiarilor de pensii comunitare cât şi instituţiilor de instrumentare, instituţiilor în cauză şi organismelor de legătură din ţările Uniunii Europene un număr de 1.059 formulare europene, astfel: 300 decizii de pensie comunitară pentru care s-a luat în considerare atât stagiul de cotizare realizat în România cât şi stagiul de cotizare recunoscut în alte ţări ale Uniunii Europene; 241 formulare E210 prin care s-a notificat decizia cu privire la cererea de pensionare pentru persoanele care au depus cererea în alte ţări ale Uniunii Europene pentru care Casa Judeţeană de Pensii – Alba este instituţie în cauză; 59 formulare E211 prin care s-a stabilit sumarul deciziilor pentru persoanele care au depus cererea de pensionare la Casa Judeţeană de Pensii – Alba, în acest caz fiind instituţie de instrumentare; 265 formulare E205 prin care se certifică perioadele de asigurare realizate de persoanele interesate în România precum şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene unde s-au depus cereri de pensionare care fac referire şi la perioade din România; 45 formulare E202 prin care se iniţiază instrumentarea unei cereri de pensie de bătrâneţe (limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială) pentru cetăţenii români care au desfăşurat activitate în alte ţări ale Uniunii Europene; 3 formulare E204 prin care se iniţiază instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate pentru cetăţenii români care au desfăşurat activitate în alte ţări ale Uniunii Europene; 2 formulare E203 prin care se iniţiază instrumentarea unei cereri de pensie de urmaş pentru cetăţenii români care au desfăşurat activitate în alte ţări ale Uniunii Europene; 50 formulare E207 prin care se oferă informaţii instituţiilor din celelalte ţări ale Uniunii Europene referitoare la perioadele de asigurare realizate pe teritoriul lor de către persoanele care depun cererea de pensionare în România, formulare completate pe baza informaţiilor oferite de către solicitanţi; 94 formulare E001 prin care s-a realizat schimbul de informaţii şi documente între Casa Judeţeană de Pensii – Alba şi celelalte instituţii similare din ţările Uniunii Europene care instrumentează cereri de pensionare care vizează perioade de asigurare realizate în mai multe ţări.

Al doilea punct de pe ordinea de zi a fost prezentat de către domnul Sorin Grigore Lazăr, director executiv adjunct, al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba.

Ca urmare a implementării Programului Judeţean de Ocupare a Forţei de Muncă, până la 31.10.2016, s-a realizat încadrarea unui număr de 5190 persoane.

Prin acordarea serviciilor de mediere s-a realizat ocuparea a 5190 persoane, din care: 2338 persoane prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă nedeterminată; 2852 persoane prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă determinată.

Acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională au avut ca rezultat încadrarea unui număr de 2276 persoane.

Ca urmare a participării la programe de formare profesională, au fost ocupate 486 persoane.

Prin completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea indemnizaţiei pentru şomaj s-au încadrat 331 şomeri, din care: 4 absolvenţi care beneficiază din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi încadrat; 327 şomeri care beneficiază de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj.

Prin acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale s-a realizat ocuparea a 672 persoane, din care:670 şomeri în vârstă de peste 45 de ani; 2 şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale.

Prin subvenţionarea angajatorilor care încadrează şomeri care mai au 5 ani până la pensie, s-a realizat ocuparea a 13 persoane.

Prin acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap, s-a realizat ocuparea a 3 persoane.

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă a contribuit la ocuparea a 47 persoane, astfel:  13 persoane prin încadrarea într-o localitate la o distanţă mai mare de 50 km faţă de domiciliu (persoanele au beneficiat de primă de încadrare);34 persoane prin încadrarea în altă localitate cu schimbarea domiciliului (persoanele au beneficiat de prima de instalare).

Prin subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, s-a realizat ocuparea a 90 persoane, astfel: 64 absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;  26 absolvenţi de învăţământ superior.

Au fost acordate prime de încadrare unui număr de 127 absolvenţi de învăţământ.

„ Apreciez activitatea susţinută, depusă de cele două instituţii publice, care ne au prezentat materiale în cadrul şedinţei de azi. Reamintesc totodată că primordial este cetăţeanul, iar noi cu toţii suntem în slujba acestuia. De aceea îmi doresc maximă transparenţă şi promptitudine în soluţionarea solicitărilor venite de la cetăţeni. Consider totodată ca binevenită o intensificare a măsurilor  privind  ocuparea forţei de muncă, care să se concretizeze într-un procent ridicat a celor care au reuşit să se angajeze, în urma promovării acestor demersuri.” a precizat prefectul Mihaela Maria Albu.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux