Programările pentru înmatricularea autovehiculelor se vor face și on-line

Începând cu luni, 13 februarie a.c., programarea pentru înmatricularea permanentă a autovehiculelor la  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor-Judeţul Alba Alba se poate face și on-line, accesând pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Alba, secțiunea: programări.

Întrucât, până in prezent s-au efectuat programări telefonice până în data de 14 martie inclusiv, programările ulterioare on-line vizează perioada de după data de 15 martie a.c.

Programările se  fac concomitent telefonic  și on-line pana la data de 28 februarie a.c. Începând cu data de 1 martie a.c. programările se vor face doar on-line.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Prefectul județului Alba, Mihaela Maria Albu prezent la bilanțul de activitate al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba

Marți, 01 februarie a.c., prefectul Mihaela Maria Albu a prezidat, în prezența președintelui Consiliului Județean  Alba, domnul Ion Dumitrel, și a subprefectului Marius Zinca, ședința de analiză a activității desfășurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba în anul 2016. Evenimentul a avut loc la sediul Instituției Prefectului al județului Alba, în prezența membrilor și consultanților Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și a altor invitați.

 

Activitatea a fost prezentată de colonel Cornel Oprișa, împuternicit inspector șef al I.S.U. Alba, care a expus măsurile, acțiunile și activitățile preventive întreprinse;  managementul și gestionarea situațiilor de urgență care au avut loc în județul nostru, în anul 2016; descrierea exercițiilor  și altor activități de pregătire; disfuncționalitățile și greutățile întâmpinate; direcțiile viitoare de acțiune și propunerile pentru eficientizarea activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba .

Prefectul Mihaela Maria Albu a evidențiat colaborarea interinstituțională foarte bună și a apreciat ca pozitivă și bogată activitatea desfășurată de  membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, care au răspuns întotdeauna cu promptitudine și competență în soluționarea diverselor probleme ivite pe parcursul anului trecut.

Instituția Prefectului –Județul Alba

Ședința Colegiului Prefectural al județului Alba

Vineri 27 ianuarie a.c. s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Alba, prezidată de prefectul Mihaela Maria Albu. Ședința a avut ca temă de dezbateri  prezentarea  acțiunilor de control premergătoare sărbătorilor de iarnă și măsurile dispuse cu această ocazie de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba și  Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba.

În perioada 01.11.2016 – 31.12. 2016, CJPC Alba a desfăşurat acţiuni de control privind modul de respectare a prevederilor legale privind siguranţa jucăriilor;  acţiuni tematice de control privind conformitatea, modul de etichetare, prezentare şi publicitate a alimentelor specifice sărbătorilor de iarnă; acţiuni tematice de control privind modul de respectare a prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea produselor din carne; acţiuni de verificare a respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea  ghirlandelor si ornamentelor luminoase; acţiuni de de verificare a respectării prevederilor legale la comercializarea lumânărilor de decor;  acțiuni de control pentru depistarea practicilor comerciale incorecte în marile lanțuri de supermarketuri, la un număr de 20 de puncte de lucru a operatorilor economici aplicându-se în total 13 amenzi contravenționale în valoare totală de 35.500 lei și 7 avertismente; acțiuni din tematica permenentă ANPC în baza Protocolului de colaborare pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în domeniul depozitării şi comercializării produselor cerealiere şi a produselor de panificaţie precum și la comercializare fructelor și legumelor.

Sintetizînd, în perioada de referință (11.11-22.12.2016), CJPC ALBA a efectuat acțiuni de verificare a respectării legislației din domeniul protecției consumatorilor pe temeticile menționate mai sus, la 174 operatori economici din județ, din care la 105 s-au constatat deficiențe, s-au aplicat 131 sancțiuni (54 amenzi contravenționale în valoare de 454.000 lei și 77 avertismente).

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba a acționat  în vederea verificării respectării condițiilor sanitar veterinare în târgurile de animale, piețele agroalimentare, unitățile de comercializare a produselor alimentare de origine animală ( carmangerii, măcelării, magazine alimentare, supermarketuri, etc), precum și din unitățile de alimentație publică, de tipul restaurantelor, cantinelor, bufetelor, etc.

Prefectul Mihaela Maria Albu a apreciat demersurile celor două instituții menționate care și au intensificat în perioada sărbătorilor de iarnă acțiunile de supraveghere și control, în scopul asigurării sănătății și siguranței cetățenilor.

În cadrul ședinței a mai avut loc o expunere realizată de către reprezentanții ADR CENTRU, privind oportunitățile de finanțări dedicate firmelor prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

În cadrul şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice au fost expuse temele prevăzute a fi dezbătute în cadrul ședințelor din acest an

Miercuri 25 ianuarie, a.c. începând cu orele 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, la care au participat prefectul Mihaela Maria Albu, subprefectul Marius Zinca, manageri ai serviciilor publice deconcentrate, reprezentanţi ai asociaţiilor de pensionari din judeţ.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: informare privind îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice; informare cu privire la starea de sănătate a populației și factorii determinanți ai acesteia; prezentarea tematicii şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba pe anul 2017.

 

În baza  acordurilor cadru și a contractelor subsecvente de furnizare servicii sociale  încheiate cu furnizori privaţi, persoanele vârstnice din judeţul Alba, au beneficiat de servicii de îngrijire la domiciliu în cadrul a 8 servicii dezvoltate de către: Asociaţia „ Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Asociaţia „ Filantropia Ortodoxă” Cîmpeni,  Asociația Caritas Metropolitan Greco Catolic Blaj , Asociaţia „ Filantropia Ortodoxă” Izvoarele, Asociația Sfântul Proroc Ilie Tesviteanu Aiud, Filiala Filantropia Ortodoxă  Războieni Cetate , Filiala Filantropia Ortodoxă  Ocna Mureș,    Asociaţia „ Mentor  pentru îngrijiri comunitare ” Întregalde.

 

 

Prefectul Mihaela Maria Albu a precizat faptul că Instituția Prefectului – județul Alba va sprijini reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Alba în demersurile lor de a atrage atenția autorităților administrative asupra  importanței angajării la nivel local a asistenților comunitari.

 

Prefectul județului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a expus tematica şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba pe anul 2017, precizând faptul că a fost întocmită din centralizarea temelor  propuse de instituțiile publice și asociațiile de pensionari membre în cadrul comisiei.

 
Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Înmatricularea autovehiculelor se va efectua în baza unor programări

Începând cu data de 01.02.2017 intră în vigoare Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin care taxa de timbru pentru înmatricularea autovehiculelor a fost eliminată.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, prin reducerea timpului de așteptare, evitându-se astfel riscul producerii unor aglomerări la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Alba, începând cu data de 01.02.2017, înmatricularea autovehiculelor se va face în baza unor programări efectuate de luni până joi în intervalul orar: 08.30 – 16.00, respectiv vineri, între orele 08.30 – 13.30, la numerele de telefon: 0800800557, la care se poate apela gratuit, doar de pe linie de telefonie fixă și numărul de telefon  0258.815586, care poate fi apelat din orice rețea de telefonie.

Pentru realizarea programării, cetățenii trebuie să comunice următoarele informații: nume și prenume; seria actului de identitate; serie șasiu autovehicul; data și ora programării dorite.

Informații suplimentare privind actele necesare înmatriculării autovehiculelor sunt prevăzute în Ordinul M.A.I. nr.1501/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste informații pot fi obținute și prin consultarea site-ului Instituției Prefectului –Județul Alba: www.prefecturaalba.ro, secțiunea – informații de interes public/înmatriculări.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Prefectul județului Alba, Mihaela Maria Albu prezent la bilanțul de activitate al Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba „Avram Iancu „

Miercuri, 25 ianuarie a.c., în prezența prefectului Județului Alba, doamna Mihaela Albu și a președintelui Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, s-a desfășurat evaluarea activității desfășurate de Inspectoratul de Jandarmi Județean ‘ Avram Iancu ‘ Alba în anul 2016.

Activitatea a fost condusă de domnul colonel Marius-Claudiu Giurea, desemnat Inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean ‘Avram Iancu’ Alba și a evidențiat rezultatele obținute, greutățile întâmpinate și modul de rezolvare a acestora, conturând totodată și principalele direcții de acțiune pentru anul 2017. Evenimentul a avut loc la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba, în prezența cadrelor inspectoratului precum și a invitaților din partea altor componente a Sistemului Național de Ordine și Siguranță Publică.

Potrivit documentelor de bilanț, anul 2016 a reprezentat pentru Jandarmeria Alba o perioadă de perfecționare determinată de dinamica accentuată a fenomenelor sociale ce au avut loc în zona de responsabilitate, desfășurarea celor două tururi de alegeri concomitent cu eficientizarea activităților și misiunilor destinate creșterii gradului de siguranță al cetățenilor și creșterii încrederii acestora în acțiunile efectivelor inspectoratului. Totodată, 2016 a însemnat pentru Jandarmeria Alba și un an al perfecționării organizatorice, în cursul acestui an instituția fiind reorganizată și căpătând o structură mai fiabilă și care realizează o mai bună acoperire a zonei de responsabilitate.

Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine și siguranță publică a reprezentat permanent o prioritate pentru Jandarmeria Alba care, prin structurile sale specializate, a căutat să identifice cele mai eficiente forme și modalități de realizare a acestui obiectiv. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost documentate, organizate și executate aproximativ 11000 misiuni în domeniul asigurării, menținerii și restabilirii ordinii publice, independent sau în cooperare/colaborare cu alte instituții, cu 36 % mai multe față de anul 2015.

Pe linia asigurării ordinii publice, obiectivul principal l-a constituit realizarea climatului de ordine și siguranță pe timpul desfășurării manifestărilor și adunărilor publice organizate în zona de competență precum și prevenirea escaladării unor stări de tensiune și transformarea acestora în acte de violență cu impact în spațiul public.

Pe parcursul anului au fost organizate peste 620 misiuni de asigurare a ordinii publice, cu 30% mai multe față de anul precedent. Din totalul acestor misiuni, 47 % au fost organizate și executate la manifestări culturale, 17 % la manifestări sportive, 37% acțiuni de protecție antiteroristă, 1% la manifestări de protest și 1% la alte manifestări.

Un alt obiectiv important l-a constituit pregătirea structurilor specializate și asigurarea operativității pentru restabilirea ordinii publice în zona de responsabilitate a inspectoratului. Atât la nivelul unității cât și la subunitățile dislocate au funcționat permanent echipe de intervenție care au răspuns operativ solicitărilor cetățenilor, pentru rezolvarea diferitelor probleme pe linia ordinii publice, marea majoritate fiind pentru aplanarea unor scandaluri sau conflicte de mică amploare. Astfel, pe parcursul anului, au fost executate un număr de 1232 acțiuni de intervenție la solicitări ,,112’înregistrându-se o creștere cu 43 % față de anul precedent. Menționăm că în acest an efectivele inspectoratului nu au intervenit pentru restabilirea ordinii publice de mare amploare.

Situația infracțiunilor constatate de către jandarmi pe timpul executării misiunilor proprii, a crescut cu 1% față de anul 2015, mulți dintre autorii acestor fapte de natură penală fiind cunoscuți cu antecedente penale, sens în care procentajul trimiterilor în judecată a fost mai mare cu 2 % față de anul precedent. De asemenea, a crescut cu 15% numărul faptelor contravenționale constatate de echipajele de jandarmerie, fiind aplicate peste 1409 de amenzi sau avertismente.

Invitații prezenți la activitatea de evaluare au evidențiat colaborarea foarte bună cu Jandarmeria Alba pe parcursul anului precedent și au remarcat buna pregătire și disponibilitatea dovedite de jandarmi pe timpul executării misiunilor în comun. În unanimitate au admis că rezultatele notabile obținute anul trecut și faptul că instituția nu s-a confruntat cu evenimente deosebite se datorează profesionalismului personalului. Alături de polițiști și de celelalte instituții cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice, jandarmii au contribuit la situarea județului Alba printre primele județe la nivel național în ceea ce privește siguranța climatului de ordine și securitate publică.

 

Instituția Prefectului –Județul Alba

Program de functionare

Pentru zilele de 25.01.2017, 26.01.2017, 30.01.2017 si 31.01.2017 Institutia Prefectului Judetul Alba comunica urmatorul program de functionare:

8:00-18:30 ( inclusiv Serviciul Pasapoarte si Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor).

27.01.2016- 8:00-14:00

23 ianuarie declarata zi libera pentru salariatii din sectorul public

Executivul a stabilit astăzi, printr-o Hotărâre, ca ziua de luni, 23 ianuarie 2017, să fie zi liberă pentru salariații din sectorul public, făcând legătura între zilele nelucrătoare de weekend, 21-22 ianuarie, și ziua liberă de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române.

Astfel, potrivit prevederilor hotărârii, ziua de 23 ianuarie va fi recuperată, în regim de program normal, sâmbătă, 28 ianuarie 2017, sau prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru până pe 31 ianuarie 2017.

Facilitatea nu se acordă locurilor de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activității.

De asemenea, pentru funcționarea justiției ca serviciu public, dispozițiile prezentei hotărâri nu se aplică magistraților şi altor categorii din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 23 ianuarie 2017 şi nici participanților în aceste procese.

În ceea ce privește activitatea derulată prin Trezoreria statului s-au stabilit datele în care unitățile trezoreriei statului înregistrează în contabilitate operațiunile de încasări aferente zilelor de 20 ianuarie și respectiv 23 ianuarie 2017, datele la care vor fi întocmite retururile la încasare, precum și categoriile de operațiuni de plăți prin virament care vor fi efectuate în ziua de 23 ianuarie 2017 de către Ministerul Finanțelor Publice.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba a desfăşurat în ultimele 24 ore, acţiunile stabilite în şedinţa extraordinară convocată de prefectul judeţului Alba

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba a desfăşurat în ultimele 24 ore,  acţiunile stabilite în şedinţa extraordinară convocată de prefectul judeţului Alba, doamna Albu Mihaela, în data de 07.01.2017, pentru gestionarea situaţiei în perioada valabilităţii Atenţionării meteorologice Cod Galben pentru temperaturi foarte scăzute (perioade în care vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…60 km/h şi, pe arii restrânse, 70…75 km/h, spulberând şi troienind zăpada, determinând scăderea vizibilității local sub 200 m si izolat sub 50 m).

Pe acest fond, patrulele Ministerului Afacerilor Interne împreună cu personalul al Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi al reprezentanţilor Poliţiei Locale, au patrulat în ultimele 24 de ore pe teritoriul unităţiilor administrativ teritoriale, în căutarea persoanelor cu nevoi, care puteau fi puse în pericol de temperaturile foarte scăzute.

În perioada 07 – 08.01.2017 s-a înregistrat la nivelul judeţului Alba 1 caz social căruia i s-a asigurat asistenţă medicală specializată și a fost transportat la UPU.

Până la această oră, nu sunt raportate situaţii de avarie în ceea ce priveşte alimentarea cu utilităţi publice a consumatorilor din judeţul Alba.

În continuare, instituţiile judeţene cu atribuţii în acest sens monitorizează acest fenomen, pentru a se lua din timp măsurile necesare salvării persoanelor cu nevoi.

 

 

Cu deosebit respect,

P/Purtător de cuvânt al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba

Plt.maj.

Marescu Dumitrescu Alina

COD PORTOCALIU

COMUNICAT DE PRESĂ

 

În data de 09 ianuarie 2017, a fost emisă de către Administaţia Naţională de Meteorologie o atenţionate meteorologică COD PORTOCALIU cu următorul conţinut:

În intervalul 09 – 10 ianuarie 2017, în Transilvania, vremea va fi geroasă, mai ales în cursul nopţilor şi al dimineţilor, astfel încât temperaturile minime se vor încadra între -29  şi – 15 grade, iar cele maxime între – 15 și – 10 grade.”

Prefectul judeţului Alba, doamna Albu Mihaela, a convocat într-o şedinţă extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, pentru a stabili măsurile imediate ce se vor lua pentru sprijinirea populaţiei. La această ședință, a fost invitată și doamna Dărămuș Marcela, inspectorul școlar general.

În cadrul şedinţei s-au luat următoarele măsuri:

 • analiza în cadrul sedințelor Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, dacă la nivelul unităților administrativ teritoriale este necesară suspendarea temporară a activităților din unitățile de învățământ școlare și preșcolare;
 • continuarea patrulelor comune ale Ministerului Afacerilor Interne, care să depisteze la nivelul unităţilor administrativ teritoriale eventualele situaţii de persoane fără adăpost persoanelor izolate, vârstnice sau bolnave care pot fi puse în pericol de temperaturile foarte scăzute;
 • transportarea cu mijloacele din dotarea structurilor M.A.I., Serviciului de Ambulanţă a persoanelor cu nevoi la un adăpost temporar, pe toată perioada geroasă;
 • monitorizarea cursurilor de apă din județ;
 • asigurarea în permanenţă a unui flux informaţional coerent între toate instituţiile cu atribuţii în acest domeniu.

Pentru depistarea la timp şi luarea măsurilor imediate de ajutor a persoanelor fără adăpost, persoanelor izolate, vârstnice sau bolnave care pot fi puse în pericol de temperaturile foarte scăzute, facem apel celor care au cunoştinţă de astfel de cazuri, să anunţe imediat prin numărul unic de apel 112, serviciile profesioniste de urgenţă.

 

Cu deosebit respect,

P/Purtător de cuvânt al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba

Plt.maj.

Marescu Dumitrescu Alina

Guvernul României a alocat fonduri pentru refacerea unor drumuri județene și comunale afectate de calamități naturale

Guvernul României a adoptat recent H.G. nr.975/21.12.2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale  afectate de calamități naturale produse de inundații. Județului Alba i-au fost alocate fonduri în valoare de 1.023 mii lei pentru refacerea unor drumuri județene, drumuri comunale, drumuri de exploatație agricolă și forestieră, podețe, etc.

Instituția Prefectului – județul Alba

 

HOTĂRÂRE  Nr. 975/2016 din 21 decembrie 2016

privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1044 din 23 decembrie 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă alocarea sumei de 273.921 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii.

ART. 2

Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 273.921 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016.

ART. 3

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

ART. 4

Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 975.

 

ANEXĂ

 

Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii

|Nr. |                   Obiectiv                    | Unitatea       | Suma   |

|crt.|                                               | administrativ- | alocată|

|    |                                               | teritorială    | – mii  |

|    |                                               |                | lei –  |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  0 |                       1                       |        2       |    3   |

|____|_______________________________________________|________________|________|

| 1) | Judeţul Alba    Total, din care:              |                |  1.023 |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  1 | Refacerea drumurilor judeţene DJ 106E, DJ 1071| Consiliul      |    354 |

|    | şi DJ107K, precum şi a 3 podeţe pe DJ 106E    | Judeţean Alba  |        |

|    | afectate                                      |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere DJ 750C                              |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere 5 podeţe                             |                |        |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  2 | Refacerea drumului sătesc afectat şi a 2      | Oraşul Zlatna  |     30 |

|    | podeţe                                        |                |        |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  3 | Refacerea drumului comunal DC 8, a 3 străzi şi| Comuna Fărău   |     17 |

|    | 6 podeţe                                      |                |        |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  4 | Refacerea unei străzi afectate                | Comuna Valea   |     12 |

|    |                                               | Lungă          |        |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  5 | Refacerea unei străzi afectate                | Comuna Şona    |     11 |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  6 | Refacerea drumurilor comunale DC 103, DC 104, | Comuna Râmeţ   |    184 |

|    | DC 128, DC 232, precum şi a drumului forestier|                |        |

|    | Valea Mănăstirii                              |                |        |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  7 | Refacere DC 119                               | Comuna Horea   |    261 |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere DC 122                               |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere drum vicinal Mătişeşti               |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere drum forestier Valea Bulzului        |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere podeţ                                |                |        |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  8 | Refacere DC 106                               | Comuna Ponor   |     11 |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere podeţ                                |                |        |

|____|_______________________________________________|________________|________|

|  9 | Refacere DC 130                               | Comuna Sălciua |    143 |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere DC 104                               |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere 3 drumuri săteşti                    |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere 2 drumuri de exploataţie agricolă    |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere podeţ                                |                |        |

|    |_______________________________________________|                |        |

|    | Refacere 25 podeţe                            |                |        |

 

Programul activităţilor organizate pentru comemorarea a 27 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989

CADRUL GENERAL:

 Locul: Troița din Piața I.I.C.Brătianu Alba Iulia

 1. Data: 21.12.2016
 2. Programul activităţii:

09.45  –  10.00   Primirea invitaţilor

10.00 – 10.20  Oficierea serviciului religios

10.20 – 10.40  Ceremonial de depunere de coroane

10.40  –  11.00  Deplasarea la Monumentul Revoluției, Bd. Transilvaniei Alba Iulia

11.00 – 11.45  Ceremonial de depunere de coroane, rostirea de alocuţiuni

 1. Participanţi:

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Consiliul Judeţean Alba

Consiliul Local și Primăria Municipiului Alba Iulia

Arhiepiscopia Ortodoxă Română

Asociația Luptătorilor din Decembrie 1989 Alba Iulia

Servicii și instituții publice din județul Alba

Partide politice

 1. Diverse:

Realizarea radioamplificării : Consiliul Județean Alba (Troiță) și Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia (Monumentul Revoluției).

 

În cadrul şedinţei Colegiului Prefectural Alba Instituţiile de cultură judeţene şi au prezentat activitatea pe anul în curs

Luni 19 decembrie, a.c. începând cu orele 9.00, s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural al județului Alba, prezidată de prefectul Mihaela Maria Albu.

În cadrul ședinței, reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba şi ai Casei de Cultură a Studenţilor Alba au expus rapoarte privind activitatea desfăşurată de către instituţii în perioada 01.01. 2016- 30.11. 2016.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba a organizat 16 acţiuni constând în expoziţii, lansări de carte, sesiuni de comunicări şi au avut loc recepţii ale lucrărilor de restaurare la monumente istorice, realizându-se totodată protocoale de colaborare privind o serie de cercetări arheologice. Totodată  s-a realizat şi o amplă şi importantă activitate de emitere a avizelor de specialitate. Astfel au fost emise un număr de 220 avize cu descărcare de sarcină arheologică, pentru obiectivele situate în siturile arheologice de pe teritoriul municipiilor: Alba Iulia, Aiud, oraşele Cîmpeni, Teiuş; comunele:  Bistra, Cîlnic, Stremţ, Rădeşti, Şibot, Vinţu de Jos, comuna Blandiana, traseul Autostrăzii Sebeş-Turda.

Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia a organizat acţiuni proprii cu un buget total de 116.896 lei provenit din subvenţii şi venituri proprii, la care au participat aproximativ 400 de persoane şi care au avut un număr de aproximativ 5000 de beneficiari direcţi.

Pe lângă aceste acţiuni, Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia a avut acţiuni în parteneriat cu Instituţia Prefectului –Judeţul Alba, Primăria Alba Iulia, Consiliul Judeţean Alba, Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Liga Studenţilor din Universitatea „ 1 Decembrie 1918”, Centrul de Cultură „ Augustin Bena”, şcoli şi licee din Alba Iulia în special cu Liceul de Arte Alba Iulia, Fundaţia Comunitară Alba, Federaţia Română de Powerlifting , I.S.U. Alba, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba, Centrul Militar Judeţean, Asociaţia Filantropia Ortodoxă, Interact Alba Iulia, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul Mihaela Maria Albu a prezidat şedinţa de bilanţ a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba

Joi 15 decembrie a.c. începând cu orele 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, prezidată de prefectul Mihaela Maria Albu.

Tema principală a şedinţei a vizat  analiza activităţii Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba pe anul 2016.

 

Membrii comitetului s-au reunit lunar în cadrul şedinţelor ordinare, în prima şedinţă a acestui an fiind aprobată tematica fiecărei întruniri. Aceasta a putut fi completată ori de câte ori au existat propuneri din partea reprezentanţilor asociaţiilor de pensionari şi/sau a reprezentanţilor serviciilor publice deconcentrate membre ale comitetului.

Principalele tematici care au făcut obiectul ordinii de zi a acestor şedinţe au fost următoarele:

 • Situaţia persoanelor cu dizabilităţi, din punct de vedere numeric, la nivelul judeţului Alba, la 31.12.2015.
 • Analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistenţă socială în anul 2015.
 • Drepturile pensionarilor şi accesul la acestea (legi ce îngrădesc drepturile) – punctul de vedere al Asociaţiei „Speranţa de Alba”.
 • Informare privind modul de atribuire a biletelor de tratament pentru pensionari şi asiguraţii sistemului public de pensii în anul 2015. Măsurile stabilite în vederea soluţionării cererilor în anul 2016.
 • Prezentarea serviciilor sociale furnizate şi susţinute de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pentru persoanele adulte cu/fără dizabilităţi.
 • Analiza modului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016.
 • Activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii, Biroul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă privind soluţionarea dosarelor de invaliditate în anul 2015. Măsuri stabilite pentru îmbunătăţirea activităţii.
 • Informare privind tratamentul cu medicamente cu aprobare de la comisiile terapeutice constituite la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Alba.
 • Programele naţionale de sănătate, derulate de către Direcţia de Sănătate Publică Alba.
 • Prezentarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos, județul Alba.
 • Verificarea modului de stabilire a contribuţiei de întreţinere a persoanelor vârstnice în centrele de îngrijire şi asistenţă socială.
 • Situaţie referitoare la modul de desfăşurare a procesului de încheiere a contractelor cu furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale din judeţul Alba.
 • Informare privind activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba pentru asigurarea unui cadru de comunicare transparent, deschis, corect, credibil şi eficient.
 • Comunicarea cu persoanele adulte cu dizabilităţi.
 • Situaţia şi modul de acordare a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice şi funcţionale în ambulatoriu pentru persoanele din judeţul Alba.
 • Profesiile implicate în furnizarea serviciilor sociale.
 • Comunicarea interinstituţională în promovarea serviciilor medicale pentru persoanele vârstnice.
 • Informare privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba pentru soluţionarea cererilor privind pensiile internaţionale pentru asiguraţii care au realizat stagii de cotizare, atât în ţară cât şi în străinătate.
 • Informare privind modul de respectare a standardelor minime obligatorii în căminele pentru persoane vârstnice în vederea licenţierii serviciilor.

Tematica propusă în cadrul şedinţelor Comitetului și acţiunile întreprinse de autorităţile locale și instituțiile publice au avut ca scop îmbunătăţirea vieţii pensionarilor atât din punct de vedere economic, social, dar şi medical sau cultural.

În urma dezbaterilor tematicilor cuprinse pe ordinea de zi a fiecărei şedinţe s-au desprins o serie de aspecte pentru a căror rezolvare a fost nevoie de intervenţia instituţiilor şi autorităţilor publice de la nivel central, formulându-se propuneri în acest sens:

 • Modificarea OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pe perioada sezonului rece, în sensul acordării de material lemnos, de către primăriile care au în proprietate păduri. Astfel, familiile şi persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, vor beneficia în mod concret de un ajutor pentru încălzirea locuinței, fiindu-se evitat riscul de excluziune socială.
 • Prețul biletelor de tratament să fie unul fix pentru toate categoriile de pensionari, eliminându-se astfel discriminarea existentă pentru plata biletelor. Motivarea este că în prețul biletelor sunt incluse aceleași servicii și facilități și este nedrept ca unii să plătească mai mult și alții mai puțin.
 • Creșterea veniturilor medicilor de expertiză medicală, pentru a putea atrage mai mulți specialiști în sistem.
 • Mediatizarea în rândul cetăţenilor a serviciilor sociale furnizate şi susţinute de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pentru persoanele adulte cu/fără dizabilităţi.
 • Suplimentarea fondurilor necesare pentru serviciile medicale paraclinice (analize de laborator, investigații imagistice).
 • Suplimentarea posturilor pentru medicii specialiști din cadrul direcțiilor de sănătate publică, precum și remunerarea adecvată a medicilor școlari.
 • Introducerea ca indicator în Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, cu modificările și completările ulterioare, a costului total/pacient critic care să cuprindă toate cheltuielile din cadrul secției ATI, inclusiv costurile cu manopera și cheltuielile indirecte, pentru a se cunoaște costul real al pacientului critic în secțiile ATI.
 • Înființarea unor centre de permanență pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă a colectivităților locale arondate, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicina de familie, pentru pacienții care nu pun probleme medicale de urgență.
 • Creșterea numărului medicilor de familie din zona Munților Apuseni.
 • Mediatizarea în rândul cetăţenilor a demersurilor pe care trebuie să le întreprindă pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Necesitatea iniţierii unui număr sporit de campanii care să promoveze un stil de viaţă sănătos în rândul persoanelor vârstnice.

 

Toate aceste propuneri au fost înaintate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu radiografia şedinţei fiecărei luni.

Pe parcursul anului s-a urmărit creşterea capacităţii acestui organism în vederea soluţionării problemelor persoanelor vârstnice prin organizarea şedinţelor lunare la sediul unor asociaţii de pensionari din judeţ, primării, precum şi la diverse centre de îngrijire.

În acest sens exemplificăm: vizită la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir, Primăria municipiului Aiud, Primăria orașului Cugir, etc.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Comisia de Dialog Social Alba, la ora bilanţului

Joi 15 decembrie a.c. începând cu orele 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de prefectul Mihaela Maria Albu.

Tema principală a şedinţei a vizat analiza activităţii Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba pe anul 2016.

Comisia de Dialog Social a judeţului Alba s-a reunit în acest an lunar în cadrul şedinţelor ordinare, tematica întrunirilor fiind stabilită în luna ianuarie a.c. Aceasta a putut fi completată ori de câte ori au existat propuneri din partea partenerilor sociali şi/sau a reprezentanţilor serviciilor publice deconcentrate membre ale comisiei.

În cadrul şedinţelor ordinare au fost semnalate de către membrii comisiei  aspecte, asupra cărora au fost informate ministerele de resort, Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Dintre cele mai importante propuneri amintim:

– modificarea Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social

– modificarea Codul Muncii

– modificarea Codului de Procedură Fiscală

– crearea unei baze comune la care să aibă acces mai multe instituții precum Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Județeană de Pensii, etc. pentru facilitarea și eficientizarea activității. Prin încrucișarea bazelor de date se pot evita apariția debitelor în plata diferitelor tipuri de prestații sociale

– creșterea cuantumului indicatorului social de referință(ISR). Valoarea indicatorului social de referinţă este în prezent 500 lei.  Valoarea a fost stabilită în 2008, prin art. 33^1 din Legea 76/2002, astfel cum a fost completată prin Ordonanţă de urgentă nr. 126/2008. Indicatorul social de referinţă (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului de asistenţă socială, cât şi în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenţă socială, pentru a se încadra în muncă.

– înființarea unui “cazier” în domeniul muncii pentru firme, în care să apară un istoric cu toate neregulile din domeniul relațiilor de muncă.

– revitalizarea școlii profesionale românești

– adoptarea unei legislaţii în domeniul industriei naţionale de apărare şi securitate, care ar trebui să contribuie decisiv la definirea, protejarea, dezvoltarea şi relansarea acesteia.

Toate solicitările primite de către Instituția Prefectului – județul Alba din partea organizațiilor sindicale au fost dezbătute în cadrul şedinţelor Comisiei de Dialog Social şi înaintate cu celeritate ministerelor de resort, instituția noastră implicându-se activ în soluționarea problemelor diferitelor categorii sociale (de exemplu: memoriul Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România – filiala Alba, sau memoriul Federației Sanitas din România – filiala Alba).

Totodată, lunar s-a comunicat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice minuta şedinţelor precum şi raportarea activităţii Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, iar semestrial aceste informații au fost înaintate Ministerului Afacerilor Interne.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

La mulți ani România

La mulți ani România! Cu siguranță Ziua Națională a României este una de însemnătate istorică pentru fiecare Român, indiferent unde s-ar afla. De aceea vă doresc dragi români, să aveți sănătate și bucurii, rămânând uniți cu toții, așa cum au hotărât cei veniți la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918.

Prefect Albu Mihaela Maria

Serviciile publice la ora bilanțurilor, în cadrul Colegiului Prefectural al județului Alba

Joi 24 noiembrie, a.c. începând cu orele 09.00, s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural al județului Alba, prezidată de prefectul Mihaela Maria Albu.

În cadrul ședinței, Serviciul Județean de Metrologie Alba, Casa Corpului Didactic Alba și Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor Alba și –au expus rapoartele de activitate pe primele 10 luni ale anului în curs, prezentându-și realizările dar si minusurile înregistrate, ca urmare a acțiunilor pe care le au desfășurat până în prezent.

Au fost discutate totodată o serie de probleme cu care se confruntă instituțiile publice județene în activitatea cotidiană, prefectul Mihaela Maria Albu insistând asupra necesității și oportunității colaborării interinstituționale în soluționarea acestora cu promptitudine.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Pregatirile pentru organizarea Zilei Naţionale a României avansează

Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a participat luni, 21 noiembrie a.c.,  la şedinţa de comandament, întrunită cu prilejul pregătirii şi organizării Zilei Naţionale a României.

Cu acest prilej s-au discutat detalii organizatorice şi tehnice, tema principală a întâlnirii constând în organizarea  paradei militare, respectiv  defilarea trupelor și tehnicii militare, pe care autorităţile locale intenţionează să o cuprindă pe lista manifestărilor din acest an.

Programul oficial al Zilei Naţionale a României, întocmit de Primăria municipiului Alba Iulia include manifestări diverse şi variate, cum ar fi: parada militară, ceremonii militare de depunere de coroane și jerbe de flori, primirea Soliilor din Cetățile de Scaun, oficierea unui Te Deum, concerte, foc de artificii, etc.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Comisia de Dialog Social a judeţului Alba a dezbătut probleme privind pensiile internaţionale şi gradul de ocupare al forţei de muncă în judeţul nostru

Miercuri 23 noiembrie, a.c. începând cu orele 10.00, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de prefectul Mihaela Maria Albu.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba pentru soluţionarea cererilor privind pensiile internaţionale în anul 2016 pentru asiguraţii care au realizat stagii de cotizare, atât în ţară cât şi în străinătate; informare privind stadiul realizării programului de ocupare al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba.

Primul punct al ordinei de zi a fost expus de către directorul Casei judeţene de Pensii Alba, domnul Alexandru Retegan.

În primele 9 luni ale anului 2016 au intrat în evidenţa Casei Judeţene de Pensii – Alba, prin Compartimentul Pensii Internaţionale, în vederea soluţionării, 334 solicitări pentru acordarea drepturilor de pensie comunitară, astfel: 123 cereri de pensionare pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială, 55 cereri de pensionare de invaliditate, 26 cereri de pensionare de urmaş şi 130 solicitări de atestare a calităţii de asigurat în România pentru persoanele care domiciliază sau care au reşedinţa în ţările Uniunii Europene.

Pe parcursul a nouă luni din anul 2016 Compartimentul Pensii Internaţionale din cadrul Casei Judeţene de Pensii – Alba a întocmit şi transmis atât beneficiarilor de pensii comunitare cât şi instituţiilor de instrumentare, instituţiilor în cauză şi organismelor de legătură din ţările Uniunii Europene un număr de 1.059 formulare europene, astfel: 300 decizii de pensie comunitară pentru care s-a luat în considerare atât stagiul de cotizare realizat în România cât şi stagiul de cotizare recunoscut în alte ţări ale Uniunii Europene; 241 formulare E210 prin care s-a notificat decizia cu privire la cererea de pensionare pentru persoanele care au depus cererea în alte ţări ale Uniunii Europene pentru care Casa Judeţeană de Pensii – Alba este instituţie în cauză; 59 formulare E211 prin care s-a stabilit sumarul deciziilor pentru persoanele care au depus cererea de pensionare la Casa Judeţeană de Pensii – Alba, în acest caz fiind instituţie de instrumentare; 265 formulare E205 prin care se certifică perioadele de asigurare realizate de persoanele interesate în România precum şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene unde s-au depus cereri de pensionare care fac referire şi la perioade din România; 45 formulare E202 prin care se iniţiază instrumentarea unei cereri de pensie de bătrâneţe (limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială) pentru cetăţenii români care au desfăşurat activitate în alte ţări ale Uniunii Europene; 3 formulare E204 prin care se iniţiază instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate pentru cetăţenii români care au desfăşurat activitate în alte ţări ale Uniunii Europene; 2 formulare E203 prin care se iniţiază instrumentarea unei cereri de pensie de urmaş pentru cetăţenii români care au desfăşurat activitate în alte ţări ale Uniunii Europene; 50 formulare E207 prin care se oferă informaţii instituţiilor din celelalte ţări ale Uniunii Europene referitoare la perioadele de asigurare realizate pe teritoriul lor de către persoanele care depun cererea de pensionare în România, formulare completate pe baza informaţiilor oferite de către solicitanţi; 94 formulare E001 prin care s-a realizat schimbul de informaţii şi documente între Casa Judeţeană de Pensii – Alba şi celelalte instituţii similare din ţările Uniunii Europene care instrumentează cereri de pensionare care vizează perioade de asigurare realizate în mai multe ţări.

Al doilea punct de pe ordinea de zi a fost prezentat de către domnul Sorin Grigore Lazăr, director executiv adjunct, al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba.

Ca urmare a implementării Programului Judeţean de Ocupare a Forţei de Muncă, până la 31.10.2016, s-a realizat încadrarea unui număr de 5190 persoane.

Prin acordarea serviciilor de mediere s-a realizat ocuparea a 5190 persoane, din care: 2338 persoane prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă nedeterminată; 2852 persoane prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă determinată.

Acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională au avut ca rezultat încadrarea unui număr de 2276 persoane.

Ca urmare a participării la programe de formare profesională, au fost ocupate 486 persoane.

Prin completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea indemnizaţiei pentru şomaj s-au încadrat 331 şomeri, din care: 4 absolvenţi care beneficiază din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi încadrat; 327 şomeri care beneficiază de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj.

Prin acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale s-a realizat ocuparea a 672 persoane, din care:670 şomeri în vârstă de peste 45 de ani; 2 şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale.

Prin subvenţionarea angajatorilor care încadrează şomeri care mai au 5 ani până la pensie, s-a realizat ocuparea a 13 persoane.

Prin acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap, s-a realizat ocuparea a 3 persoane.

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă a contribuit la ocuparea a 47 persoane, astfel:  13 persoane prin încadrarea într-o localitate la o distanţă mai mare de 50 km faţă de domiciliu (persoanele au beneficiat de primă de încadrare);34 persoane prin încadrarea în altă localitate cu schimbarea domiciliului (persoanele au beneficiat de prima de instalare).

Prin subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, s-a realizat ocuparea a 90 persoane, astfel: 64 absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;  26 absolvenţi de învăţământ superior.

Au fost acordate prime de încadrare unui număr de 127 absolvenţi de învăţământ.

„ Apreciez activitatea susţinută, depusă de cele două instituţii publice, care ne au prezentat materiale în cadrul şedinţei de azi. Reamintesc totodată că primordial este cetăţeanul, iar noi cu toţii suntem în slujba acestuia. De aceea îmi doresc maximă transparenţă şi promptitudine în soluţionarea solicitărilor venite de la cetăţeni. Consider totodată ca binevenită o intensificare a măsurilor  privind  ocuparea forţei de muncă, care să se concretizeze într-un procent ridicat a celor care au reuşit să se angajeze, în urma promovării acestor demersuri.” a precizat prefectul Mihaela Maria Albu.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

25 de ani de învăţământ universitar la Alba Iulia

Împlinirea unui sfert de secol a Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a fost marcată vineri, 25 noimebrie a.c., la Casa de Cultură a Sindicatelor din localitate, printr-o festivitate la care au fost prezenţi rectori şi prorectori din întreaga ţară, reprezentanţi ai Academiei Române, înalţi ierarhi, foşti miniştri ai învăţământului, autorităţi judeţene şi şeful Guvernului din 1991, anul înfiinţării instituţiei, profesori şi studenţi.

Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu, prezentă la festivitate a apreciat că: „drumul parcurs de Universitatea “1 Decembrie 1918”  în aceşti 25 de ani s-a dovedit a fi unul  remarcabil, presărat cu greutăţi, dar instituţia noastră de învăţământ superior a făcut faţă cu brio, îndeplinându-şi nobila misiune de a introduce şi de a instrui tineretul în tainele ştiinţei şi ale cunoaşterii”. Prefectul Mihaela Maria Albu si-a exprimat totodată satisfacţia şi recunoştiinţa pentru diploma înmânata în semn de apreciere pentru buna colaborare, Instituţiei Prefectului- judeţul Alba : „Mulţumesc tuturor celor care au făcut posibilă înfiinţarea universităţii, precum şi celor care au vegheat la buna funcţionare şi continuitate a activităţii, transformând-o de-a lungul vremii într–o instituţie de învăţământ superior de prestigiu”.

Menţionăm că Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia a început să funcţioneze în anul universitar 1991/1992, cu 140 de studenţi, cu Facultatea de Ştiinţe Umaniste (cu două specializări: Istorie şi Teologie Ortodoxă – Asistenţă Socială) şi cu un Colegiu Tehnic şi Economic. În prezent structura academică a Universităţii include cinci facultăţi: Facultatea de Istorie şi Filologie, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale şi Facultatea de Teologie Ortodoxă, la care învaţă peste 4.000 de studenţi.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a convocat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice Alba

Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu:

,,Condiţiile şi serviciile pe care le oferă un cămin pentru persoane vârstnice  sunt importante pentru noi. Aceşti oameni care trăiesc acolo trebuie să beneficieze de tot confortul, atenţia şi respectul personalului care deserveşte aceste centre. Noi ca reprezentanţi ai Guvernului în teritoriu ne vom asigura că vor găsi acolo condiţii bune, personal experimentat şi calificat, cu alte cuvinte, se vor simţi ca acasă”.      

Miercuri, 16 noiembrie 2016 a avut loc şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, prezidată de prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu. Pe ordinea de zi s-au aflat informarea privind modul de respectare a standardelor minime obligatorii în căminele pentru persoane vârstnice în vederea licenţierii serviciilor şi activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba pentru soluţionarea cererilor privind pensiile internaţionale în anul 2016 pentru asiguraţii care au realizat stagii de cotizare, atât în ţară cât şi în străinătate.

Primul punct a fost prezentat de domnul Flaviu Cozuc, director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba. Pentru licenţierea serviciilor, a căminelor pentru persoane vârstnice, se impune respectarea Ordinului 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, Anexa nr. 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice.

Centrul este amplasat în comunitate sau în imediata apropiere a acesteia, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile ei: sănătate, educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale. Centrul  asigură  o comunicare permanentă cu serviciul public de asistenţă socială. Îngrijirea şi asistarea beneficiarilor în centrul rezidenţial se realizează în baza evaluării nevoilor individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiar. De asemenea, centrul oferă condiţii adecvate pentru realizare  igienei personale, încurajează şi promovează un stil de viaţă independent şi activ asigurând beneficiarilor posibilitatea de a folosi îmbrăcăminte şi încălţăminte proprie, în acord cu preferinţele acestora, încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu familia şi prietenii, pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare cu membrii de familie şi prietenii, realizează pentru beneficiari sesiuni de informare în vederea menţinerii unui stil de viaţă. Centrul asigură activităţi de facilitare a integrării/reintegrării în familie, în comunitate, pe piaţa muncii şi în societate în general, în baza unui program de integrare/reintegrare socială. Centrul rezidenţial ia şi măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor, utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari. În judeţul Alba există  acum 16 cămine pentru persoane vârstnice.

Directorul  executiv al Casei Judeţeane de Pensii Alba, domnul Alexandru Retegan a prezentat detalii despre soluționarea cererilor privind pensiile internaționale pe anul 2016, până în prezent, pentru asiguraţii care au realizat stagii de cotizare atât în țară, cât şi în străinătate. Soluţionarea dosarelor de pensii comunitare pentru asiguraţii care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public din România, cât şi în alte ţări ale Uniunii Europene este reglementată de Regulamentul Consiliului European nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 14 iunie 1971, Regulamentul Consiliuliu nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE, Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, a prevederilor acordurilor şi convenţiilor bilaterale de securitate/asigurări sociale la care România este parte şi a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În primele 9 luni ale anului 2016 au intrat în evidenţa Casei Judeţene de Pensii – Alba, prin Compartimentul Pensii Internaţionale, în vederea soluţionării, 334 solicitări pentru acordarea drepturilor de pensie comunitară. Tot în aceeaşi perioadă, Compartimentul Pensii Internaţionale din cadrul Casei Judeţene de Pensii – Alba a întocmit şi transmis atât beneficiarilor de pensii comunitare cât şi instituţiilor de instrumentare, instituţiilor în cauză şi organismelor de legătură din ţările Uniunii Europene un număr de 1.059 formulare europene.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

 

Mesajul Prefectului judeţului Alba cu ocazia aniversării Zilei Veteranilor

Sunt deosebit de onorată să fiu alături de dumneavoastră, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, în această zi de aducere aminte şi de cinstire a militarilor români, care au luptat pentru  apărarea patriei noastre.

În semn de recunoaștere a meritelor veteranilor pentru apărarea intereselor României, Guvernul a instituit Ziua Veteranilor, care se organizează anual pe 11 noiembrie, prilej cu care îmi exprim  admiraţia şi preţuirea, faţă de toţi veteranii noştri.

Ziua veteranilor  reprezintă un moment de cinstire, onorant şi legitim, a celor pentru care conceptul de apărare a ţării a fost transformat într-un crez. Generaţiile prezente şi viitoare au obligaţia de a-şi onora veteranii şi de a păstra mereu vie amintirea celor care şi-au sacrificat viaţa pentru ca noi, astăzi, să putem trăi liberi.

Aveți un trecut mândru, în fața căruia trebuie să ne plecăm cu respect, pentru că sunteți ostașii de ieri și eroii de astăzi, cei care n-au șovăit atunci când țara i-a chemat, și și-au pus în slujba Patriei tinerețea, idealurile, sănătatea, sângele și, mai presus de toate, viața, pentru a-și îndeplini sfânta datorie ostăşească.

Îmi exprim convingerea că devotamentul şi curajul dumneavoastră, vor constitui exemple şi pentru generaţiile viitoare. Vă asigurăm de toată preţuirea noastră pe care o vom materializa prin continuarea idealurilor pe care le-aţi apărat cu atâtea sacrificii.

PREFECT

Mihaela Maria ALBU

Mesajul Prefectului judeţului Alba cu ocazia Zilei Armatei României

Prefectul de Alba, doamna Mihaela Maria Albu şi subprefectul Marius Zinca au participat astăzi la activităţile care au avut loc cu ocazia Zilei Armatei României, la  Cimitirul Eroilor din  Alba Iulia. Cei doi oficiali au depus şi o coroană de flori în memoria celor căzuţi pe câmpurile de luptă.

,, Devenită simbol naţional, ziua de 25 Octombrie este Ziua Armatei României. Este ziua în care îi cinstim atât pe cei care s-au jertfit pentru ţara lor, cât şi pe cei care veghează ca noi toţi să trăim astăzi în libertate şi în siguranţă.

Noi, întreg poporul român ne  omagiem armata, faptele ei de arme, pe cei care poartă cu mândrie şi responsabilitate haina militară şi se află permanent la datorie.

Recunoştinţă veşnică celor care au căzut la datorie şi care vor fi mereu în inimile şi aminitirea noastră!

Tot respectul meu celor care au nobila misiune de a apăra unitatea naţională şi integritatea teritorială a statului român.

La mulţi ani, Armatei Române!”

PREFECT

Mihaela Maria ALBU

Prefectul judeţului Alba a participat la acţiunile prilejuite de împlinirea a 417 ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia

Luni, 1 noiembrie, prefectul judeţului, doamna Mihaela Maria Albu şi subprefectul Marius Zinca au participat alături de alţi oficiali la manifestările organizate la statuia ecvestră a marelui voievod Mihai Viteazul, care au marcat sărbătorirea a 417 ani de la intrarea eroului în Alba Iulia.

În deschidere, a fost  intonat Imnul Național, după care s-a oficiat o slujbă religioasă, s-au rostit alocuțiuni despre însemnătatea acestei zile şi s-au depus coroane de flori la statuia domnitorului.

,, Am marcat un moment istoric important în primul rând pentru Alba Iulia dar şi pentru toţi românii. Alba Iulia a fost pentru prima dată capitala ţărilor române, unite sub sceptrul marelui voievod Mihai Viteazul.  După Victoria de la Şelimbăr, el a intrat triumfal în data de 1 noiembrie 1599 în Alba Iulia, primind cheile oraşului din partea episcopului Demetrius Napragy. Deşi nu a fost recunoscut de Dieta Transilvaniei decât ca un guvernator imperial, marele erou a fost conducătorul de facto al Transilvaniei. Cert este că în istoria românilor, strălucesc două nume: Mihai Viteazul şi Alba Iulia, iar noi trebuie să fim mândri de acest lucru, să transmitem generaţiilor viitoare, moştenirea noastră”, a afirmat prefectul de Alba, doamna Mihaela Maria Albu.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

Manifestări dedicate împlinirii a 417 ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia

Oficialităţile locale din judeţul nostru marchează marţi, 1 noiembrie a.c., 417 ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, printr-o serie de manifestări.  Programul include oficierea unei slujbe religioase, urmată de depuneri de coroane de flori şi susţineri de alocuţiuni cu privire la semnificaţia evenimentului. Acţiunile se vor desfăşura la statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul din Municipiul Alba Iulia, eveniment la care sunt invitaţi să participe şi cetăţenii, începând cu ora 10.00.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a convocat şedinţa Comisiei de Dialog Social

Miercuri, 26 octombrie 2016, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social Alba. La întâlnire au participat prefectul judeţului, doamna Mihaela Maria Albu,  subprefectul de Alba, Marius Zinca şi membrii Comisiei de Dialog Social.

Pe ordinea de zi s-au aflat: Informarea privind ,,Campania naţională de combatere a riscurilor de căderi de la înălţime şi surpări de maluri pe şantierele temporare şi mobile”, prezentată de inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, domnul Dorel Fiţ; Rolul profesorului de sprijin în învăţământul special integrat în şcolile de masă, prezentat de doamna Mirela Ţimonea – consilier superior, Consiliul Judeţean Alba şi Principalele probleme cu care se confruntă lucrătorii poştali, prezentate de domnul Costel Tomuş – vicepreşedintele Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România, Filiala Alba.

Activităţile din domeniul construcţiilor, datorită complexităţii şi tehnologiilor specifice, sunt la nivel european, activităţi în care riscul de accidentare pentru lucrători este de două ori mai mare, iar riscul de deces este chiar de trei ori mai ridicat, raportat la  alte sectoare de activitate.

În perioada 2002 – 2015,  Inspecţia Muncii a organizat şi coordonat campanii naţionale şi acţiuni sectoriale care au avut ca ţintă: mărirea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din domeniul construcţiilor cu privire la obligativitatea luării de măsuri care să vizeze securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi asupra faptului  că respectarea acestor măsuri conduce la beneficii socio – economice; verificarea respectării îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la securitate şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată de angajatori; realizarea dialogului social – care să stabilească, cu partenerii sociali, care sunt problemele majore legate de prevenire şi protecţie;  activitatea de informare a principalilor actori din domeniul construcţiilor asupra modului cel mai eficient de aplicare a reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în această perioadă au fost: organizatorice (ex. folosirea schelelor şi scărilor necorespunzătoare, nerealizarea de către angajatori a evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor etc.) şi deficienţe tehnice (ex. lipsa amenajărilor şi dotărilor locului de muncă pentru prevenirea căderilor în gol şi a altor pericole, executarea lucrărilor de demolare fără a avea proceduri corespunzătoare şi fără asigurarea supravegherii acestora de către persoane competente etc).

O  analiză a evenimentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau decesul victimelor efectuată la nivelul domeniilor de activitate din economia naţională, plasează sectorul construcții după cum urmează: printre primele locuri din punct de vedere al numărului de lucrători angajați-7,81 % din totalul lucrătorilor din economia naţională; pe primul loc pentru totalul numărului de accidentaţi în muncă –  care reprezintă  10,5%  din totalul numărului de accidentaţi pe economia naţională; pe locul doi pentru numărul total de accidente de muncă mortale – aprox.  18,24 % din totalul persoanelor accidentate mortal.

Printre obiectivele campaniei din anul 2016 se regăsesc: creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, pentru promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional; încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaților și angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcţiilor dar şi promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică. În primele 6 luni ale acestui an, au fost controlaţi de către ITM Alba,  61 de angajatori. 

În ceea ce priveşte a doua temă de pe ordinea de zi, la nivel mondial au fost adoptate  o serie de documente (convenţii cu privire la Drepturile Copilului 1989, Recomandările Consiliului Europei pentru integrarea copiilor cu CES 1992) prin care se promovează conceptul de educaţie integrată, ce se referă la „integrarea în structurile învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie (copii cu deficienţe senzoriale, fizice, intelectuale sau de limbaj) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora. La nivel naţional, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a adoptat prin programul de guvernare, câteva principii majore în ceea ce priveşte educaţia copiilor cu dizabilităţi: şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toţi copiii, indiferent de condiţiile lor fizice, intelectuale, lingvistice, etnice sau de altă natură; învăţământul trebuie adaptat la cerinţele copilului şi nu copilul trebuie să se adapteze la cerinţele şcolii, atunci când acestea nu sunt conforme cu nevoile sale de dezvoltare; sistemul de învăţământ trebuie să integreze, într-o formă de şcolarizare, toţi copiii cu dizabilităţi, ţinând cont de nevoile lor educaţionale etc.

Conform legii, programele şcolare sunt elaborate pe niveluri de învăţământ special-preşcolar, primar, gimnazial, profesional, pe tipuri de deficienţă/dizabilitate, la toate disciplinele de învăţământ, precum şi la terapiile specifice. În instituţiile şi structurile de învăţământ special şi special integrat care utilizează planul de învăţământ de la şcoala de masă se aplică programele şcolare şi manualele corespunzătoare acestui plan de învăţământ, adaptate tipului de deficienţă/dizabilitate.

Serviciile specializate necesare pentru realizarea integrării copiilor cu  cerinţe educaţionale special, sunt asigurate de profesorii itineranţi şi de sprijin, în colaborare cu toţi factorii implicaţi.

La nivelul judeţului Alba există 224 de posturi de profesori de sprijin aprobate de către Ministerul Educaţiei, însă doar în 6 şcoli profesează profesori de sprijin.

Numărul copiilor cu nevoi speciale din judeţul Alba, evaluaţi până acum este de peste 2500. A fost discutată de asemenea şi situaţia prof. psihologi de la şcolile din judeţ.

,, Consider că trebuie suplimentat numărul psihologilor din şcoli pentru ca toţi elevii să fie evaluaţi. Fiecare şcoală ar trebui să aibă un psiholog, un profesor de sprijin şi un psihopedagog. Ar trebui de asemenea să existe o colaborare şi cu medicul de familie care monitorizează copilul de la naştere şi cunoaşte dacă are probleme şi nevoi speciale. Evaluarea acestor copii este o prioritate, trebuie să ştim câţi au cerinţe educaţionale speciale. Aceşti copii trebuie integraţi într-o formă de şcolarizare ţinând cont de nevoile lor”, a precizat prefectul de Alba, doamna Mihaela Maria Albu.

Ultima temă pe ordinea de zi au fost problemele cu care se confruntă lucrătorii poştali. A fost prezentată o situaţie a discuţiilor dintre SLPR, CN Poşta Română şi Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională. Printre obiectivele stabilite de sindicat se numără: obţinerea unei modificări legislative care să facă posibilă acordarea efectivă a concediilor de odihnă, în cazul posturilor unice din mediul rural; obţinerea unei creşteri salariale pentru salariaţii Poştei Române etc.  Primul obiectiv a fost deja realizat. Reprezentanţii Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România, Filiala Alba au cerut sprijinul prefectului în vederea obţinerii revendicărilor prezentate.

,,Întotdeauna, instituţia noastră a fost alături de dumneavoastră în demersurile pe care le-aţi făcut către minister şi către CN Poşta Română. Solicitările dumneavoastră vor fi trimise şi către Ministrul Comunicaţiilor, doamna Delia Popescu, care ştim că se preocupă să găsească soluţii pe termen lung atât pentru redresarea companiei cât şi pentru rezolvarea problemelor lucrătorilor poştali. Această problemă este la nivelul întregii ţări şi ştiu că şi alţi colegi prefecţi sunt alături de angajaţii Poştei Române în demersurile şi acţiunile lor”, a afirmat prefectul Mihaela Maria Albu.

Membrii Comisiei de Dialog Social Alba au solicitat în şedinţă, prefectului, să transmită ministrului şi punctul lor de vedere şi anume că sunt solidari cu poştaşii, drept pentru care, în opinia lor, se impune schimbarea managementului CN Poşta Română, considerat de către ei, principalul vinovat pentru situaţia actuală.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesajul Prefectului judeţului Alba cu ocazia Zilei Armatei României

Prefectul de Alba, doamna Mihaela Maria Albu şi subprefectul Marius Zinca au participat astăzi la activităţile care au avut loc cu ocazia Zilei Armatei României, la  Cimitirul Eroilor din  Alba Iulia. Cei doi oficiali au depus şi o coroană de flori în memoria celor căzuţi pe câmpurile de luptă.

,, Devenită simbol naţional, ziua de 25 Octombrie este Ziua Armatei României. Este ziua în care îi cinstim atât pe cei care s-au jertfit pentru ţara lor, cât şi pe cei care veghează ca noi toţi să trăim astăzi în libertate şi în siguranţă.

Noi, întreg poporul român ne  omagiem armata, faptele ei de arme, pe cei care poartă cu mândrie şi responsabilitate haina militară şi se află permanent la datorie.

Recunoştinţă veşnică celor care au căzut la datorie şi care vor fi mereu în inimile şi aminitirea noastră!

Tot respectul meu celor care au nobila misiune de a apăra unitatea naţională şi integritatea teritorială a statului român.

La mulţi ani, Armatei Române!”

 

PREFECT

Mihaela Maria ALBU

Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu le transmite funcţionarilor publici şi personalului contractual din instituţiile publice: ,,Suntem obligaţi să respectăm codul de conduită profesională. În activitatea pe care o desfăşurăm suntem în slujba cetăţeanului, nu facem politică”.

În şedinţa Colegiului Prefectural din luna octombrie 2016, prefectul de Alba, doamna Mihaela Maria Albu  i-a informat pe  directorii de instituţii despre legislaţia privind conduita funcţionarilor publici şi a personalului contractual din instituţiile publice, respectiv îndatoririle acestora în excitarea atribuţiilor de serviciu raportat la activitatea politică.

Legislaţia în acest sens prevede:

Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Activitatea politică 

ART. 10

În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis

 1. a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

d) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 

SECŢIUNEA a 2-a 

Îndatoririle funcţionarilor publici

ART. 44

(1) Funcţionarilor publici le este interzis să ocupe funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice.

(2) Înalţilor funcţionari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice.

(3)Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.

ART. 77

(1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

CAP. II 

Norme generale de conduită profesională a personalului contractual

ART. 10

Activitatea politică

În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

d) să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

,, Le-am solicitat directorilor de instituţii să le aducă la cunoştinţă tuturor angajaţilor din subordine prevederile acestor legi. Sunt convinsă că nu întotdeauna cu bunăştiinţă ci din necunoaşterea legislaţiei sau din anumite omisiuni se mai întâmplă ca funcţionarii publici sau contractuali să încalce codul de conduită. Toţi trebuie să ştim că în activitatea pe care o desfăşurăm suntem în slujba cetăţeanului şi nu facem politică”, a precizat prefectul judeţului, doamna Mihaela Maria Albu.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Strategia Naţională Anticorupţie, activitatea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Alba şi a Direcției Regionale de Statistică Alba pe semestrul I din 2016, discutate în Colegiul Prefectural din luna octombrie

Luni, 24 octombrie 2016, a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural, condusă de prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu. Pe ordinea de zi s-au aflat: Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, prezentată de comisarul de poliție, domnul Motoc Valentin, Serviciul Județean Anticorupție Alba; Informarea privind cercetările statistice realizate de Direcția Regională de Statistică Alba în semestrul I 2016, prezentată de domnul David Ciprian Alin, director executiv al Direcţiei Regionale de Statistică Alba şi Informarea privind activitatea desfășurată în anul 2016 de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Alba, prezentată de doamna Felicia Hondola, director executiv al Centrului Judeţean de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Alba.

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 (SNA) a fost adoptată în ședința Guvernului din data de 10 august 2016, iar coordonator al strategiei este Ministerul Justiţiei. În termen de trei luni de la aprobarea acesteia, toate instituțiile şi autorităţile publice centrale și locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și întreprinderile publice, trebuie să îndeplinescă procedurile de aderare la strategie, iar în termen de șase luni elaborează şi transmit Ministerului Justiției planurile de integritate aferente. De asemenea, trebuie desemnat coordonatorul implementării planului de integritate la nivelul conducerii instituţiei respective. Direcţiile strategiei  trebuie urmărite cu atenţie de fiecare instituţie în parte. Printre principiile şi valorile de bază ale SNA se regăseşte prevenirea săvârşirii faptelor de corupţie şi a incidentelor de integritate la nivelul instituţiilor din România, transparenţa, prioritatea interesului public, integritatea, răspunderea la cel mai înalt nivel de angajament etc. Instituţiile trebuie să facă publică lista accidentelor de integritate. Domeniile prioritare ale noii strategii sunt: sistemul judiciar, sănătatea, educaţia, Parlamentul, partidele politice, achiziţii publice, mediul de afaceri şi administraţia publică locală. Şefii de instituţii prezenţi la şedinţă au fost instruiţi să prezinte SNA angajaţilor din subordine pentru ca aceştia să şi-o însuşească la rândul lor. Un aspect sesizat de directorii instituţiilor din judeţul Alba în ceea ce priveşte implementarea strategiei este  faptul că personalul este insuficient.

Din prezentarea informării Direcţiei Regionale de Statistică Alba a reieşit faptul că în primul semestru al anului în curs au fost realizate 76 de cercetări statistice,  însumând 2068 de unităţi cercetate. Cea mai mare parte a unităţilor cercetate a fost în domeniul social. Spre exemplu, producţia industrială la nivelul judeţului Alba, în primul semestru al anului 2016 a crescut cu 4,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.  Tot în această perioadă, cele mai mari investiţii realizate au fost în industria prelucrătoare (60,76%), urmate de cele din administraţia publică (21,62%). În ceea ce priveşte turismul, la numărul de înnoptări, judeţul Alba ocupă locul 23 pe ţară, iar la numărul de sosiri locul 19. La realizarea cercetărilor a participat întreg personalul Direcţiei Regionale de Statistică Alba (27 de persoane).

În ceea ce priveşte Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Alba, organizată  pe centrul judeţean Alba şi  6 centre locale, din informare reiese faptul că aceasta şi-a îndeplinit cu succes activitatea de la începutul anului 2016 şi până în prezent. Conducerea agenţiei a atras însă atenţia asupra faptului că, personalul este insuficient față de volumul de activitate al centrului județean și că s-a solicitat în mod constant aparatului central al APIA suplimentarea personalului. Problema personalului insuficient  devine un factor de risc din cauza suprasolicitării fizice și intelectuale a funcționarilor  publici care lucrează în aceste condiții, unii chiar și de 10 ani. Alba are în medie 800 de cereri/angajat.

Judeţul Alba este unul dintre cele mai bogate judeţe din punct de vedere al agriculturii. Neconcordanţele care îngreunează activitatea agenţiei sunt pe suprafeţele de teren declarate la APIA  şi pe ce se găseşte la faţa locului, precum şi pe numărul animalelor din gospodării care diferă  faţă de registrul de evidenţă al animalelor. Directorul APIA a cerut sprijinul prefectului în acest sens.

,,Instituţia Prefectului  doreste să vină atât în sprijinul fermierilor cât şi a instituţiilor angrenate în procesul de obţinere a subvenţiilor în agricultură şi creşterea animalelor. Urmează să organizăm întâlniri de lucru între APIA, administraţiile publice locale, DSV şi alte instituţii implicate. Am înţeles că printre problemele principale cu care se confruntă APIA este faptul că în multe Unităţi Administrativ Teritoriale,  registrele agricole şi cele de evidenţa animalelor nu sunt actualizate la zi. Împreună vom încerca să găsim cea mai bună soluţie pentru ca aceste probleme să fie remediate”, a afirmat prefectul judeţului, doamna Mihaela Maria Albu.

La finalul şedinţei, prefectul judeţului Alba a considerat important readucerea la cunoştinţa directorilor de instituţii a legislaţiei privind conduita funcţionarilor publici şi a personalului contractual din instituţiile publice, respectiv îndatoririle acestora în excitarea atribuţiilor de serviciu raportat la activitatea politică.

Prefectul a prezentat şi ordinea de zi a şedinţei Colegiului Prefectural din luna noiembrie care a fost aprobată în unanimitate.

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu: ,,Copiii de etnie rromă au dreptul la o educaţie de calitate. Toţi factorii implicaţi trebuie să găsească soluţiile cele mai bune pentru ca aceşti copiii să participe la actul de învăţământ, să nu abandoneze şcoala, să fie integraţi în societate”.

Joi, 20 octombrie 2016, a avut loc şedinţa Grupului de Lucru Mixt din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, prezidată de prefectul Mihaela Maria Albu.

La întâlnire au participat subprefectul judeţului, domnul Marius Zinca, membrii Grupului de Lucru Mixt, experţi locali pentru romi, mediatori şcolari, mediatori sanitari, reprezentanţi ai FRDS Alba, ai ONG şi ai Agenţiei Naţionale pentru Romi.

Tema şedinţei, prezentată de inspectorul şcolar prof. Petaca Daniela a fost învăţământul şi educaţia pentru minorităţile naţionale.

Învăţământul pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale din judeţul Alba, organizat în baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, şi-a desfăşurat activitatea, în anul şcolar 2015-2016, prin raportare la obiectivele strategice vizând asigurarea dreptului constituţional la educaţie în limba maternă, a accesului liber, egal şi deplin al tuturor copiilor şi tinerilor la educaţia şcolară şi calitatea în educaţie, în contextul descentralizării învăţământului preuniversitar şi al aplicării L.E.N., a ordinelor MEN şi a normelor legale în vigoare.

Analiza SWOT în acest domeniu a scos în evidenţă punctele tari dar şi punctele slabe. Printre punctele tari se numără: dorința elevilor de a-și depăși condiția și situația financiară precară; numărul elevilor rromi care este în creștere; cadre didactice vorbitoare de limba rromani, care favorizează întreg procesul de învățământ; creșterea numărului de cadre didactice din rândul rromilor; implicarea părinților la activitățile școlare; implicarea ONG-urilor rrome în activitățile școlare.

Punctele slabe scoase în evidenţă au fost: copiii rromi sunt vorbitori de rromani, iar când ajung la ciclul primar aceștia întâmpină greutăți, deoarece nu înțeleg sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească, dar totodată şi din cauza nefrecventării învățământului preșcolar; absenteismul ridicat în rândul elevilor rromi datorită reținerii acestora de către familie și condițiile precare în care aceștia locuiesc; situaţia financiară precară etc.

În anul şcolar 2015-2016, numărul elevilor de etnie rromă cuprinşi în sistemul de învăţământ a fost de 4272. Unităţi de învăţământ în care se predă în limba maternă rromani se află în localităţile Roşia Montană, Abrud, Sebeş, Jidvei, Blaj, Aiud, Cugir, Cetatea de Baltă şi Veseuş.

Au fost organizate pentru elevii de etnie rromă: Olimpiada județeană și națională de limba și literatura rromani; Concursul de creație literară ,,Ștefan Fuli” şi Concursul Național Diversitatea.

La capitolul oportunităţi şi perspective pentru anul şcolar 2016-2017, au fost identificate: introducerea limbii rromani ca disciplină de studiu în unitățile de învățământ unde există procent ridicat de elevii rromi și resurse umane; reducerea absenteismului și a abandonului școlar prin angajarea unor mediatori școlari; accesarea de programe/proiecte de dezvoltare și cooperare regională/națională la care pot adera școlile cu populație de elevi aparținând minorităților naționale; mediatizarea inițiativelor și a experințelor pozitive în mass-media; extinderea acțiunilor metodico-științifice pentru generalizarea metodelor active participative în educație; extinderea schimburilor de experiență între unități similar din județ și cu unități din alte județe; promovarea educației incluzive în cadrul sistemului educațional, inclusiv prin prevenirea și eliminarea segregării și combaterea discriminării etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii; colaborarea cu partenerii educaționali din comunitate și asigurarea transparenței gestionării fondurilor și a procesului de decizie.

Alte probleme discutate au fost participarea mare a elevilor rromi la Programul ,,Şcoală după şcoală” şi la Programul ,,A doua şansă”. Mediatorii şcolari au scos în evidenţă şi faptul că lucrează şi comunică din ce în ce mai bine cu părinţii care sunt tot mai interesaţi să îşi trimită copiii la şcoală. Reprezentanţii etniei rrome au cerut sprijinul prefectului de Alba pentru angajarea mai multor mediatori şcolari în judeţ şi pentru organizarea de clase pentru rromi pentru învăţământul gimnazial, în special în zona Apusenilor.

Atât prefectul cât şi subprefectul judeţului Alba i-au asigurat de sprijinul lor.

,,Îi vom susţine în demersurile lor. Dacă este nevoie vom organiza întâlniri cu factorii implicaţi: inspectorat şcolar, directori de şcoli, autorităţi locale sau centrale etc. Dorim doar ca dânşii să vină cu probleme concrete puse pe hârtie, cu un plan, o strategie de dezvoltare a comunităţilor de etnie rromă din judeţ, ca să ştim exact ce solicitări au şi să îi putem îndruma sau sprijini pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi educaţiei lor şi a copiilor lor”, afirmă prefectul de Alba, doamna Mihaela Maria Albu.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba     

 

Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu: ,,În judeţul nostru, implementarea măsurilor antisărăcie, o prioritate pentru Guvernul României, se realizează prin implicarea directă şi colaborarea eficientă dintre administraţia locală, organizaţiile non-profit şi alţi parteneri”

În plan judeţean, la nivelul Instituţiei Prefectului s-a organizat Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială, alcătuită din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi organelor administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale, reprezentanţi ai ONG din judeţ, ai consiliilor locale și consiliului județean. Această comisie are atribuţii în elaborarea şi aprobarea Planului Judeţean de Incluziune Socială, monitorizarea realizării obiectivelor prevăzute în plan şi prezentarea periodică a stadiului de realizare a priorităţilor asumate prin planul respectiv dar şi promovarea Planului de Implementare a Raportului Naţional Strategic privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială.

Planul Judeţean de Incluziune Socială este împărţit în 5 direcţii de acţiune: asistenţă socială, incluziune activă, infrastructură socială, sistemul de sănătate şi sistemul de educaţie.

,,Printre realizările mai importante putem menţiona: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asigură zilnic servicii pentru 17 de copii și 20 de adulţi, beneficiari ai Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Sfânta Maria; Structura Regională Centru, Agenţia Naţională pentru Romi, a acordat unui număr de 20 de persoane de etnie romă consultanţă şi sprijin în rezolvarea unor probleme personale sau ale comunităţii de romi; încadrarea în muncă a unui număr de 1222 de persoane ca urmare a acţiunilor de mediere realizate de către Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, consilierea şi informarea profesională de către aceeasi structură a unui număr de 632 de persoane, dintre care 92 au participat la cursuri de formare profesională; Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Alba Iulia a  furnizat  servicii sociale pentru 300 de beneficiari; toţi copiii/tinerii instituţionalizaţi sunt înscrişi la medici de familie şi beneficiază de consultaţii medicale gratuite; derularea de programe de susţinere financiară în vederea reducerii abandonului şcolar şi prevenirii instituţionalizării copiilor aflaţi în dificultate; sprijin în derularea de campanii de informare în educaţie; 26 de persoane din rândul tinerilor au fost plasate  pe piaţa muncii, acordându-li-se  subvenţii angajatorilor care încadrează persoane din grupurile vulnerabile etc. Sunt doar câteva lucruri notabile care trebuie menţionate, dar nu singurele care au fost realizate în judeţul Alba de către instituţiile implicate”, menţionează prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu.

Printre acţiunile care mai trebuie realizate în acest domeniu în judeţul Alba se numără: extinderea reţelei de mediatori sanitari în comunităţile mari de romi, reabilitarea Centrului Scolar pentru Educaţie Incluzivă Alba, dezvoltarea serviciilor oferite copiilor provenind din zonele rurale/montane dar şi formarea şi angajarea unui mediator sanitar care va facilita accesul romilor la serviciile de asistenţă medicală, în Municipiul Aiud.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu: ,,Problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice sunt importante pentru noi. Instituţiile din judeţul Alba se vor implica în continuare în asigurarea creşterii calităţii vieţii şi respectarea drepturilor acestor persoane valoroase pentru societatea în care trăim”

Miercuri, 19 octombrie 2016,  a avut loc Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, convocată de prefectul judeţului, doamna Mihaela Maria Albu.

Temele de pe ordinea de zi au fost: comunicarea interinstituţională în promovarea serviciilor medicale pentru persoanele vârstnice dar şi profesiile sociale implicate în furnizarea de servicii sociale: asistentul social, psihologul, consilierul juridic, polițistul etc.

Primul punct de pe ordinea de zi a fost prezentat de domnul Alexandru Sinea, director executiv, Direcția de Sănătate  Publică Alba.

Direcția de Sănătate Publică Alba recunoaște comunicarea interinstituțională în promovarea serviciilor de sănătate pentru persoanele vârstnice ca fiind de o importanță deosebită. Mai mult, în Strategia Județeană de Sănătate, document ce va fi adaptat cerințelor și necesităților Județului Alba, se va regăsi și promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice, înțelegând că îmbătrânirea populației este una din provocarile esențiale cu care ne confruntăm. Îmbătrânirea populației necesită, astfel, un răspuns de sănătate publică pliat acestei tendinte și nevoilor rezultate, și în acest context Directia de Sănătate Publică Alba prin Compartimentul de Promovare a Sănătătii, în colaborare cu Autorităti publice locale prin asistentă medicală comunitară, facilitează comunicarea cu asociatiile de vârstnici către îmbunătătirea calitătii serviciilor care au ca scop cresterea calitătii vietii persoanelor vârstnice.

Analiza SWOT arată că punctele tari sunt: existența furnizorilor de diferite tipuri de servicii pe termen lung: 9 unități desfăsoară „Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitatea de a se îngriji singure, 24 de unități desfăşoară ,,Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure” , existenţa asociaţiilor de vârstnici dar şi resursele umane disponibile. Printre punctele unde mai trebuie lucrat se numără serviciile din zonele rurale, prevenirea abuzurilor asupra vârstnicilor şi a excluziunii acestora etc.

În urma analizei, Direcția de Sănătate Publică Alba a sugerat eficientizarea comunicării între instituțiile implicate în rezolvarea problemelor vârstnicilor (Instituția Prefectului, Consiliul Județean prin DGASPC, autoritățile publice locale și asociațiile vârstnicilor) pentru a se putea atinge o îmbătrânire activă.

În ceea ce priveşte a doua temă de pe ordinea de zi care a fost prezentată de domnul Valentin Frăcea – director general adjunct, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în prezent, câteva profesii sunt întâlnite cel mai adesea în procesul de furnizare a  serviciilor sociale, profesii fără de care organizaţiile nu pot atinge condiţiile impuse pentru a deveni furnizori acreditaţi de servicii: asistentul social, psihologul, medicul, preotul, profesorul, educatorul, juristul, psihopedagogul, animatorul socio-educativ etc. Fiecare dintre aceştia sunt implicaţi la un anumit nivel şi pe componente complementare în furnizarea de servicii sociale sau în cadrul intervenţiei de asistenţă socială.

În domeniul furnizării serviciilor sociale, lucrul în echipă poate ajuta în ceea ce priveşte: informarea, stabilirea de contacte, promovarea, susţinerea, acţiunea, sprijinul reciproc în orice problemă legată de servicii sociale, dobândirea de cunoştinţe formale sau nonformale despre servicii sociale.

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

 

 

 

 

 

Prefectul judeţului Alba a participat la Conferinţa ,,Incluziune Socială şi Pachetul Anti-Sărăcie” de la Bucureşti

Marţi, 18 octombrie 2016, prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a participat la Bucureşti la Conferinţa privind privind Incluziunea Socială şi Pachetul Anti-Sărăcie care a avut loc la Palatul Victoria.

Conferinţa  a fost organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Fondurilor Europene sub egida Cancelariei Prim-Ministrului, Guvernul României.

La eveniment au participat Prim-Ministrul Dacian Cioloș; Ministrul Muncii, Dragoș Nicolae Pîslaru; Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea; Ministrul Educației, Mircea Dumitru; Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu; Ministrul Finanțelor, Anca Dragu; doamna Angela Cristea, şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România, secretari de stat, prefecții judeţelor, directori ai agențiilor județene pentru ocupare forței de muncă din mai multe județe şi reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale.

Combaterea sărăciei impune o dimensiune socială, medicală, educațională, politică și economică. De aceea, pentru a oferi o plasă de siguranță pentru persoanele expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, Guvernul a lansat anul acesta un pachet anti-sărăcie transpus într-o schemă integrată de măsuri și oportunități corelată cu nevoi specifice fiecărei etape de viață.  Discuțiile s-au axat pe raportul de etapă  privind măsurile adoptate în cadrul pachetului anti-sărăcie și impactul acestora, precum și pe măsurile care ar trebui să fie asumate în perioada următoare.

Prim-Ministrul Dacian Cioloș a afirmat în cadrul întâlnirii: ,, În urmă cu câteva luni de zile, când am lansat pachetul anti-sărăcie, v-am spus atunci că ne fixăm câteva obiective şi este important să începem să lucrăm, chiar dacă nu o să fim în măsură să ducem toate obiectivele la bun sfârşit, dar este important să începem în mod coordonat… Când spunem că vrem să eradicăm sărăcia, trebuie să ne gândim în primul rând şi la comportamentul nostru, la faptul că, atâta vreme cât nu o să fim în măsură să trecem peste un comportament care favorizează corupţia, nu putem eradica nici sărăcia într-un mod structurat. Că, atâta vreme cât nu ne gândim atunci când vorbim de dezvoltare economică, nu doar la creşterea PIB, dar şi la crearea de locuri de muncă, la crearea de locuri de muncă durabile, consistente, la fel, nu putem eradica sărăcia. Că, atâta vreme cât ne gândim doar la politici sociale care să le permită celor care trăiesc în sărăcie cronică să-şi ducă traiul de pe o zi pe alta, cu ajutoare sociale acordate aproape la licitaţie în perioada campaniei electorale, cine dă mai mult, atâta vreme cât trăim cu impresia că doar prin politici sociale de asistanat, să spun, putem rezolva problema, deci, atâta vreme cât trăim în această viziune, nu putem vorbi de soluţii viabile. Pentru că, din punctul meu de vedere, sărăcia nu este doar o problemă a categoriilor marginalizate din societate, este o problemă a societăţii şi de asta ea trebuie tratată ca un întreg… Din punctul meu de vedere, sărăcia endemică este, în primul rând, rezultatul corupţiei, a modului în care folosim şi dirijăm resursele publice sau private, atunci când ele sunt dirijate de autorităţi publice, pentru a crea dezvoltare şi pentru a crea dezvoltare durabilă şi când vorbesc de durabilă nu mă gândesc neapărat la partea de mediu, ci la consistenţa măsurilor pe care le luăm. În acest context sau pornind de la aceste premise, am propus acest program anti-sărăcie, care nu şi-a dorit să vină, neapărat, cu măsuri noi, ci şi-a dorit să pună în coerenţă măsuri care existau deja, dar care acţionau sau care erau aplicate în mod disparat şi fără coordonare…Avem zone din România în care avem locuri de muncă disponibile şi avem alte zone din România cu sărăcie cronică, unde şomajul este mai ridicat. Şi am venit, în prima fază, cu câteva măsuri prin care să facilităm mobilitatea forţei de muncă, sigur, cu câteva măsuri care facilitează mobilitatea temporară. Dar, ne gândim deja şi la măsuri care să faciliteze reinstalarea unor oameni în alte zone unde sunt locuri de muncă. Sigur, pe termen mediu va trebui să ne gândim şi la orientarea capitalului investit nu doar în zone favorabile, care atrag mai mult, ci şi în zone unde trebuie să ne concentrăm pe infrastructură mai multă, să ne concentrăm pe anumite servicii care să încurajeze capitalul să investească în acele zone unde avem disponibilitate de forţă de muncă”.

Dragoș Nicolae Pîslaru, Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a declarat la rândul său: ,,Nicio țară nu poate progresa dacă nu înțelege că incluziunea nu este doar o chestiune de acțiune socială și că orice cost pe care îl presupun serviciile sociale integrate, menite să sprijine și să asigure incluziunea, este de fapt o investiție. Faptul că acest Guvern a fost primul care a recunoscut că România are o problemă uriașă din cauză că statul nu știe de fapt care sunt problemele reale ale cetățenilor lui aflați în situații vulnerabile, și că din acest motiv nici nu are cum să intervină corect, este doar un prim pas făcut în direcția schimbării. Dacă toate măsurile pe care le-am gândit prin Pachetul Anti-Sărăcie nu vor fi continuate, respectiv dacă nu vom migra de la o politică axată pe beneficii, la una axată pe servicii, nu vom putea vorbi de dezvoltarea României”.

Ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu, a precizat: ,,Combaterea sărăciei este un deziderat al politicilor publice. Creșterea economică trebuie să fie pentru toți. Faptul că ne aflăm azi în fața un pachet integrat, cu 47 de pași, este un pas important în combaterea sărăciei. Avem grupuri inter-ministeriale care lucrează armonios. Urmează să măsurăm aceste rezultate. Am reușit să asigurăm finanțare pentru programe noi, cum ar fi Fiecare copil în grădiniță, apoi pentru Mere în grădiniță. Un program de suflet pentru mine este O masă caldă în școli, în care m-am implicat. Pentru aceste program avem o alocare de 2,5 miliarde de lei. Nu este un program ieftin, dar este absolut important în lupta împotriva sărăciei și în asigurarea unei educații tinerilor și asigurarea unui viitor pentru România”.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Mesajul Prefectului de Alba cu ocazia Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane

Uniunea Europeană marchează în 18 octombrie, „Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane”. Acest lucru constituie un pas important pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane, urmărindu-se totodată creşterea gradului de conştientizare a populaţiei asupra acestui fenomen. Conform statisticilor, traficul de persoane este un fenomen care din păcate,  este încă de amploare atât la nivel european cât şi mondial. Femeile şi copiii sunt principalele victime ale traficului de persoane.

Pentru implicarea şi pentru lupta lor împotriva acestui fenomen, doresc cu această ocazie tuturor organizaţiilor neguvernamentale, instituţiilor implicate în prevenirea, combaterea şi asistenţa victimelor traficului de persoane din judeţul Alba şi nu numai, succes în activitatea pe care o desfăşoară şi multă putere de muncă.

 

PREFECT

Mihaela Maria ALBU 

Informație de presă

În perioada 18-20 octombrie 2016, în județul Alba, se desfășoară un exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare, condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne.

Pe timpul exercițiului, rezerviștii aflați în planurile de mobilizare sunt chemați la unitățile militare, pe durata a două-trei ore, în vederea desfășurării unor activități specifice de pregătire și actualizare a datelor de evidență militară, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Exercițiile de acest tip se planifică și organizează periodic în toate județele țării, în baza aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării, dată cu cel puțin un an înainte de desfășurarea propriu-zisă a acestora.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba s-a întrunit în şedinţă ordinară, prezidată de prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu

Luni, 17 octombrie 2016 a avut loc şedinţa ordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba.

Pe ordinea de zi s-au aflat: Raportul  privind „Analiza măsurilor  şi acţiunilor desfăşurate de instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de vară 2016”; Planul de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului de iarnă 2016 – 2017; Proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Planului de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului de iarnă 2016 – 2017”; Planul de activități al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba pe anul 2017; Proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Planului de activități al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba pe anul 2017”; Raportul de sinteză privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în județul Alba în perioada 18-22 septembrie 2016; Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului de sinteză privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în județul Alba în perioada 18-22 septembrie 2016 şi Prezentarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, conform prevederilor noilor acte normative.

În ceea ce priveşte apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice din judeţul Alba  între 18 – 22 septembrie 2016, concluzia a fost că în perioada menţionată, vremea în judeţul Alba a manifestat un grad de instabilitate atmosferică relativ accentuată. Au căzut ploi sub formă de averse, importante cantitativ, până la 20-25 l/mp./24 ore, local având și caracter torențial, ploi însoțite și de descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului care izolat au luat și aspect de vijelie. Ca și consecințe ale acestor fenomene au fost afectate locuinţe şi anexe gospodăreşti ale populației, străzi și rețeaua de telefonie fixă în comuna Stremţ, sat Geomal. Valoarea totală a pagubelor se ridică la suma de 25,802 mii lei. Nu s-au înregistrat victime umane ca efect al fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Propunerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a cărui preşedinte este prefectul Mihaela Maria Albu a fost alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 18,55 mii lei, în bugetul Consiliului Local al comunei Stremț, pentru acoperirea cheltuielilor aferente lucrărilor de refacere întreprinse la străzile afectate.

La tema privind „Analiza măsurilor  şi acţiunilor desfăşurate de instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de vară 2016”, concluzia a fost că au alternat perioadele de vreme caniculară, cu perioade de instabilitate atmosferică, când s-au înregistrat precipitații sub formă de averse însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat de grindină. În această perioadă nu s-au înregistrat situații de urgență deosebite, autoritățile publice județene, locale și instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență generate de caniculă și secetă hidrologică au pus în aplicare Planul județean și Planurile proprii, întocmite în acest sens, îndeplinindu-și în bune condiții atribuțiile ce le revin.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba  a aprobat de asemenea Planul de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece 2016-2017” şi Planul de  activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba pe anul 2017”  care vor fi înaintate instituţiilor din cadrul C.J.S.U. Alba şi Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă. Printre acţiunile şi măsurile din acest plan se regăsesc: luarea în evidență a persoanelor dializate și a gravidelor aflate în zone cu risc de a rămâne izolate în cazul înregistrării unor căderi masive de zăpadă, în vederea asigurării transportului și internării lor preventive în caz de nevoie, la unități spitalicești; asigurarea aprovizionării unităţilor din reţeaua medicală, cu rezervele de produse farmaceutice necesare continuităţii profilaxiei, prevenirii îmbolnăvirilor şi acordarea asistenţei medicale; identificarea, luarea în evidenţă şi sprijinirea în funcţie de necesităţi şi posibilităţi a persoanelor nevoiaşe pentru asigurarea condiţiilor minime de conform termic în scopul prevenirii deceselor datorate frigului; verificarea viabilităţii planurilor de intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă de la obiectivele unde va fi organizată sărbătorirea Crăciunului şi a Revelionului, precum şi în locurile unde se vor desfăşura manifestări culturale şi religioase cu public numeros şi zonele unde se înregistrează constant o mare afluenţă de turişti; analizarea în cadrul şedinţelor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă a zonelor preponderent dispuse înzăpezirilor, necesarul de materiale pentru intervenţie, stocurilor de combustibili pentru încălzire, avându-se în vedere inclusiv identificarea unor resurse tehnice, materiale şi umane disponibile la nivelul persoanelor fizice, operatorilor economici şi altor instituţii de pe raza teritoriilor administrative, pentru asigurarea intervenţiei operative la deszăpeziri şi alte situaţii de urgenţă specifice sezonului rece etc.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesajul Prefectului de Alba cu ocazia Zilei Internaţionale a Nevăzătorilor

,,15 octombrie a fost proclamată Ziua Internaţională a Nevăzătorilor, denumită şi Ziua Bastonului Alb.

De-a lungul timpului, persoanele nevăzătoare au reuşit să demonstreze că acest handicap nu reprezintă o barieră pentru integrarea lor în societate, pentru  realizarea lor atât pe plan individual, social dar şi profesional.

În semn de respect, le adresez acum acestor oameni speciali un gând bun şi îi asigur de susţinerea noastră”.

 

PREFECT

Mihaela Maria Albu

Mesajul Prefectului judeţului Alba cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

,,Ziua de 13 octombrie a fost desemnată Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, ca mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor acestor fenomene, inclusiv prevenirea, atenuarea efectelor şi pregătirea împotriva dezastrelor.

Riscurile naturale la nivelul judeţului Alba sunt reprezentate de fenomene meteorologice periculoase (ploi abundente, descărcări electrice, grindină, furtuni, căderi masive de zăpadă,  temperaturi extreme etc. ), care au ca efecte inundaţii, alunecări de teren, incendii, ce produc la rândul lor pagube materiale (drumuri săteşti, comunale, judeţene, naţionale, forestiere, poduri, podeţe, terenuri agricole, locuinţe, anexe gospodăreşti, obiective sociale şi economice, lucrări hidrotehnice etc.  afectate).

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba a monitorizat evoluţia fenomenelor și a coordonat acțiunile de intervenție, a evaluat situaţiile de urgenţă produse, a stabilit măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi a urmărit îndeplinirea lor.

În sprijinul comitetului judeţean sunt organizate Grupuri de Suport Tehnic constituite pe principalele tipuri sau categorii de riscuri, formate din experţi şi specialişti pe domenii.

Cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, doresc să le mulţumesc tuturor instituţiilor din judeţul Alba cu rol în activitatea de prevenire dar şi de gestionare a situaţiilor de urgenţă pentru implicarea lor, pentru promptitudine şi pentru profesionalismul de care dau dovadă de fiecare dată”.

 

PREFECT

Mihaela Maria Albu

 

 

Mesajul Prefectului Judeţului Alba cu ocazia deschiderii Congresului Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Ortodoxă Română, care are loc la Alba Iulia

,,2016 a fost declarat anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox.  Valorile pe care le oferă educaţia religioasă sunt un reper spiritual esenţial, un liant  între cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline școlare.

Religia este o componentă semnificativă a culturii. Prin educaţia religioasă ne dezvoltăm o componentă esenţială a fiinţei noastre, simţul religios care este indispensabil vieţii umane. Religia ne influenţează gândurile şi sentimentele nobile. Poporul român a fost şi este un popor credincios. Religia ne ajută  să înţelegem universul, viaţa, să promovăm valorile familiei,  dreptății, păcii, solidarităţii şi înţelegerii între oameni.

Rolul facultăţilor de teologie ortodoxă este foarte important în viaţa noastră, atât ca individ cât şi ca societate per ansamblu.

Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră şi vă asigur de tot respectul meu”.

 

PREFECT,

Mihaela Maria ALBU

Mesajul Prefectului judeţului Alba, cu ocazia Zilei Mondiale a Poştei

,, În fiecare an, la 9 octombrie se sărbătoreşte Ziua Mondială a Poştei. Importanţa serviciilor poştale este recunoscută în întreaga lume. Această activitate este o garanţie a drepturilor fiecărui cetăţean la informaţie şi la a putea să comunice liber, este un instrument de comunicare esenţial.

Activitatea  lucrătorilor poştali nu trebuie doar marcată ci şi respectată de fiecare dintre noi.

Le doresc tuturor angajaţilor Poştei Române din judeţul Alba şi nu numai, multă putere de muncă şi îi felicit cu această ocazie pentru întreaga lor activitate în slujba comunităţii”.

 

PREFECT,

Mihaela Maria ALBU

Mesajul Prefectului judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu, cu prilejul Zilei Mondiale a Educaţiei

Cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, marcată în fiecare an la 5 octombrie, doresc tuturor cadrelor didactice şi elevilor cele mai calde şi sincere felicitări.

Profesia de dascăl este deosebit de importantă, aceasta asigură formarea și pregătirea personalității tinerelor generații, pregătirea lor profesională în cadrul instituțiilor de învățământ. Dascălul este un model pentru elevi prin personalitatea sa, prin comportament şi prin acţiunile sale. Educaţia nu îşi pune amprenta doar asupra noastră ca oameni ci şi asupra întregii societăţi şi urmăreşte dezvoltarea calităţii umane. Trebuie să le oferim copiilor ceea ce au nevoie pentru a pune bazele solide ale unei vieţi sănătoase. Educaţia joacă un rol foarte important în viaţa fiecăruia dintre noi.

Dragi dascăli, vă doresc multă putere de muncă şi vă asigur de respectul, preţuirea şi sprijinul meu.

 

PREFECT,

Mihaela Maria ALBU

 

 

Prefectul de Alba a discutat cu reprezentanţii societăţii civile despre realizarea unui Monument al Marii Uniri la Alba Iulia

Marţi, 4 octombrie 2016, prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai asociaţiilor şi organizaţiilor civile din Alba Iulia.

Tema întâlnirii a fost realizarea unui Monument al Unităţii Naţionale, având ca termen de finalizare data de 1 Decembrie 2018. Cei 10 participanţi la discuţii au dorit să o informeze pe doamna prefect despre stadiul demersurilor lor de până acum în ceea ce priveşte acest subiect.

Ei doresc ca acest monument să fie cu adevărat un simbol naţional, să fie reprezentativ şi să devină un loc de pelerinaj nu doar al românilor din ţară ci şi de pretutindeni. Reprezentanţii asociaţiilor cultural-patriotice doresc ca prin acest gest, generaţia lor să le arate generaţiilor viitoare recunoştinţa faţă de moştenirea primită.

În semn de respect,  reprezentanţii societăţii civile i-au înmânat doamnei Mihaela Maria Albu şi o diplomă cu ocazia aniversării a 150 de ani de la debutul poetului naţional Mihai Eminescu în revista ,,Familia” cu poezia ,,De-aş avea” şi de când marele poet a vizitat Blajul şi Alba Iulia.

Totodată, participanţii la discuţii şi-au exprimat dorinţa ca Instituţia Prefectului împreună cu Consiliul Judeţean Alba şi Primăria Alba Iulia să le fie parteneri în activitatea lor.

Prefectul de Alba, i-a asigurat de tot sprijinul său şi ca prim pas a stabilit o nouă întâlnire în care să fie discutate într-un cadru mai larg  realizarea Monumentului Marii Uniri dar şi propunerile pe care reprezentanţii societăţii civile doresc să le înainteze Guvernului României cu ocazia Centenarului Marii Uniri.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul judeţului Alba a participat la deschiderea anului universitar la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Luni, 3 octombrie 2016, prefectul de Alba, doamna Mihaela Maria Albu a fost prezentă la ceremonia de deschidere a anului universitar 2016 – 2017, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Festivitatea a avut loc la Casa de Cultură a Studenţilor.

,, Studenților și cadrelor didactice din Universitatea „1 Decembrie 1918” le revine  o misiune grea, aceea de a menține valorile și de a duce învățământul universitar pe o treaptă valorică cât mai ridicată. Educaţia are un rol important în dezvoltarea personalităţii. Destinul fiecăruia depinde de calitatea educaţiei. Eu le doresc succes în acest an universitar atât studenţilor cât şi profesorilor˝, a declarat prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Şedinţa Colegiului Prefectural din luna septembrie 2016 a avut ca teme situaţia unităţilor de învăţământ din judeţ şi contractarea serviciilor medicale pe anul în curs

Vineri, 30 septembrie 2016 a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural, prezidată de prefectul de Alba, doamna Mihaela Maria Albu.

Pe ordinea de zi s-a aflat Raportul activităţii de contractare a serviciilor medicale pentru anul 2016, prezentat de conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Alba şi analiza rezultatelor controlului efectuat în perioada 23 august-9 septembrie a.c. de către Comisia de verificare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba privind respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, prezentat de conducerea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Alba.

La punctul 1 de pe ordinea de zi, în ceea ce priveşte situaţia contractelor pe fiecare domeniu de asistenţă medicală (asistenţă medicală primară, asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi acupunctură, asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice, asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală, asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară, asistenţă medicală spitalicească, îngrijiri medicale la domiciliu, acordarea de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, acordarea de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar), după verificarea documentelor depuse la contractare şi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate au fost încheiate contracte  cu 502 de furnizori. Doi furnizori au fost respinşi la contractare (unul nu avea toate documentele la dosar iar celălalt nu a depus documentele în termenul stabilit). A fost declarată însă o nouă acţiune de contractare pe activităţi paraclinice.

La începutul acestui an, s-au întocmit şi 26 de acte adiţionale de prelungire până la 31 decembrie 2016,  la contractele deja existente, încheiate cu medicii de familie care îşi  desfăşoară activitatea în  cele 4 Centre de permanenţă din judeţul Alba: Baia de Arieş, Ocna Mureş,  Zlatna şi  Valea Arieşului din comuna Gârda.

În ceea ce priveşte necesarul de medici de familie, situatia se prezintă astfel: în mediul rural, cabinetele medicale din: Roşia de Secaş, Almaşu Mare, Ceru Băcăinţi, Mogoş, Întregalde, Noşlac şi Ponor, nu au medic de familie iar în mediul urban, la Aiud ar mai fi necesar un medic, la Blaj – 4 medici şi la Cugir –  4 medici. Acolo unde nu există medici de familie, asiguraţii au fost trecuţi pe listele medicilor de familie din localităţile învecinate.

La şedinţa de Colegiu s-a discutat şi despre înfiinţarea altor centre de permanenţă atât în Municipiul Alba Iulia cât şi în alte localităţi din judeţul Alba, dar şi despre contractele medicilor stomatologi încheiate cu CAS Alba.

,,Cred că este necesară o popularizare mai mare a cabinetelor medicale stomatologice care oferă servicii în baza unor contracte cadru încheiate cu CAS. Astfel, asiguraţii vor fi informaţi cu privire la  gratuităţile, reducerile etc.  de care pot beneficia pe partea de medicină dentară. Aceste cabinete sunt utile părinţilor care îşi pot duce copiii la medicii respectivi,  de asemenea şi pensionarilor care nu  îşi pot permite servicii private datorită veniturilor mici. ˝,  a afirmat prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu.

În ceea ce priveşte şcolile, au fost monitorizate 134 de unităţi de învăţământ din judeţ, împreună cu cele arondate. Printre aspectele pozitive s-a constatat faptul că în majoritatea şcolilor s-au efectuat lucrări de igienizare şi reparaţii curente ; unităţile de învăţământ au încheiat protocoale sau contracte de colaborare cu cabinete specializate de medicina muncii pentru profesori, iar pentru elevi cu cabinete ale medicilor de familie; toate şcolile care deţin clădiri ce necesită autorizări PSI, au efectuat demersuri către primăriile dintre localităţile în care funcţionează ca să le aloce fondurile financiare necesare obţinerii autorizaţiei  PSI etc. Însă din păcate, există şi şcoli cu probleme.

,,Este foarte important ca elevii si cadrele didactice să beneficieze de toate condiţiile necesare. Am solicitat inspectorului şcolar general al ISJ Alba o mai mare implicare din partea instituţiei pe care o conduce şi a directorilor de şcoli, în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor necesare procesului de învăţământ, mai ales atunci când acestea nu depind strict de alocarea fondurilor de la autorităţile publice locale. La întâlnirile avute cu primarii în diferite zone ale judeţului am solicitat şi sprijinul acestora.

Sunt încă şcoli sau grădiniţe care nu deţin grup sanitar propriu, care nu sunt racordate la reţeaua de apă curentă sau canalizare, care nu deţin autorizaţii PSI etc. Toate aceste probleme trebuie rezolvate cu prioritate pentru ca actul de învăţământ să se desfăşoare în condiţii normale în toate unităţile de învăţământ din judeţ˝, este de părere prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Domnul Marius Zinca a fost învestit în funcţia de subprefect al judeţului Alba

Vineri, 30 septembrie 2016, domnul Marius Zinca a fost învestit oficial în funcţia de subprefect al judeţului Alba, fiind desemnat prin Hotărâre de Guvern să exercite această funcţie. Subprefectul a depus jurământul în cadrul unei ceremonii care a avut loc cu începere de la ora 11.00. Ceremonia de învestire a fost oficiată de doamna Irina Alexe, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, în prezenţa prefectului judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu şi a angajaţilor din Prefectură.

Subprefectul Marius Zinca a asigurat-o pe doamna prefect Mihaela Maria Albu de toată susţinerea sa. La rândul ei, dânsa şi-a exprimat convingerea că vor forma cu adevărat o echipă împreună cu colegii din prefectură şi vor realiza multe lucruri bune pentru judeţul Alba.

Secretarul de stat, Irina Alexe şi-a arătat deschiderea pentru  o conlucrare cât mai bună cu cei doi reprezentanţi ai Guvernului în teritoriu.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a convocat Şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Joi, 29 septembrie 2016, la Aiud a avut loc Şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, prezidată de prefectul Mihaela Maria Albu. S-a discutat modul de desfăşurare a procesului de încheiere a contractelor cu furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale din judeţul Alba, precum şi comunicarea cu persoanele adulte cu dizabilităţi.

Au fost încheiate contracte de furnizare servicii medicale, dispozitive medicale şi farmaceutice pe anul 2016 cu aproape toţi furnizorii care şi-au depus cereri. După verificarea documentelor depuse la contractare şi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate  au fost respinşi doar 2 furnizori, pentru că nu au îndeplinit condiţiile legale.

La începutul acestui an, s-au întocmit 26 de acte adiţionale de prelungire până la 31 decembrie 2016,  la contractele deja existente, încheiate cu medicii de familie care îşi  desfăşoară activitatea în  cele 4 Centre de permanenţă din judeţul Alba: Baia de Arieş, Ocna Mureş,  Zlatna si Centrul de permanenţă Valea Arieşului de la Gârda.

În ceea ce priveşte comunicarea cu persoanele vârstnice  trebuie ţinut cont de mai multe componente. Dar, atitudinea, respectul, politeţea, tactul, diplomaţia şi autocontrolul sunt reguli de bază în activitatea de asistare.

Prefectul judeţului Alba le-a înmânat vârstnicilor prezenţi la şedinţă, felicitări cu ocazia Zilei  Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, care se sărbătoreşte în fiecare an la 1 octombrie. Doamna Mihaela Maria Albu le-a transmis şi un mesaj cu ocazia acestui eveniment: ,,Cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice vă transmit cele mai frumoase gânduri. Dumneavoastră sunteţi cei care ne-aţi oferit un  model în viaţă, ne-aţi educat, aţi avut pentru noi o vorbă bună şi un sfat, ne-aţi fost un real sprijin în momente  de cumpănă. Este rândul nostru să vă sprijinim şi să vă răsplătim pentru contribuţia adusă de dumneavoastră  de-a lungul timpului la dezvoltarea societăţii româneşti. Vă asigurăm de tot respectul şi preţuirea noastră”.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul judeţului Alba a participat la un exerciţiu de simulare a unui accident major la SC Kronospan Sebeş

Joi, 29 septembrie 2016, prefectul de Alba, doamna Mihaela Maria Albu a participat în baza Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2016, în Municipiul Sebeș,  la un exercițiu de cooperare cu forţe şi mijloace în teren pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de accident major cu efecte pe amplasamentul SC Kronospan SA.

Scopul exercițiului a fost de a verifica viabilitatea planurilor de intervenție, de urgență internă și externă, cooperarea interinstituțională, asigurarea fluxului informațional și deprinderea procedurilor de intervenție.

În scenariul exerciţiului, pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, s-a prevăzut gestionarea mai multor situaţii de urgenţă: explozia unui rezervor de metanol, scurgerea de formaldehidă și intoxicarea personalului de serviciu.

La exerciţiu au participat: reprezentanți ai Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba; Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba; Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu; Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeș; Inspectoratului de Poliție al Județului Alba; Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba; Serviciului de Ambulanță Județean Alba; Unităţii de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba; Agenției de Protecția Mediului Alba; Gărzii de Mediu Alba; reprezentanți ai furnizorilor de utilități publice şi voluntari.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a convocat Comisia privind Incluziunea Socială Alba pentru a discuta stadiul obiectivelor propuse în planul judeţean pentru trimestrul al doilea din acest an

Miercuri, 28 septembrie 2016, a avut loc Comisia privind Incluziunea Socială Alba, prezidată de doamna prefect, Mihaela Maria Albu.

La şedinţă a fost prezentat şi discutat Raportul pe trimestrul II 2016 al Planului Judeţean privind Incluziunea Socială, de către domnul Sura Constantin, consilier superior la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba. Dintre cele 63 de acţiuni prevăzute pentru acest trimestru au fost realizate sau sunt în curs de finalizare 58 de acţiuni.

Direcţiile de acţiune au fost axate pe: asistenţă socială, incluziune activă, infrastructură socială, sistemul de sănătate şi sistemul de educaţie. Acţiunile s-au concretizat prin parteneriat public-privat, prin sprijin acordat unor instituţii, ONG, UAT etc.

Printre propunerile membrilor comisiei s-a aflat cuprinderea în organigrama primăriilor a unor posturi de mediatori sanitari comunitari care deservesc comunitatea de romi, precum şi identificarea  potenţialilor candidaţi care să fie  trimişi la cursuri pentru acest post. În localităţile Roşia Montană, Cîmpeni, Alba Iulia şi Blaj din judeţul Alba, există deja mediatori sanitari.

,,Incluziunea socială este un proces complex, un ansamblu de măsuri şi acţiuni din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, educaţiei, sănătăţii etc. În plan județean, s-au organizat la nivelul Instituţiilor Prefectului, comisii judeţene privind incluziunea socială, alcătuite din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi organelor administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale, reprezentanţi ai ONG reprezentative din judeţ, ai consiliilor locale și județene. Aceste comisii au atribuţii în elaborarea şi aprobarea planului judeţean de incluziune socială, monitorizarea realizării obiectivelor prevăzute în plan şi prezentarea periodică a stadiului de realizare a priorităţilor asumate prin planul respective dar şi promovarea Planului de Implementare a Raportului Naţional Strategic privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială. Acţiunile din acest trimestru au constat în organizarea de campanii de informare pe diferite teme (în special informaţii privind găsirea unui loc de muncă) dar şi sprijin şi consiliere în comunităţile de romi din judeţ, derularea de programe de susţinere financiară în vederea reducerii abandonului şcolar şi prevenirii instituţionalizării copiilor aflaţi în dificultate, accesul copiilor cu dizabilităţi la servicii educaţionale adaptate nevoilor individuale, campanii de informare în educaţie, acordarea de 60 de burse sociale, de merit şi de studiu conform legii s.a.m.d.”, a precizat prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul de Alba s-a întâlnit cu producătorii de mobilă din Cîmpeni

mobila2Luni, 26 septembrie 2016, Prefectul Judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu aflată la Cîmpeni, a vizitat  fabricile de mobilă din Capitala Ţării Moţilor.

Prefectul s-a deplasat la SC Montana SRL, SC Transilvania Production SRL şi Maria Production SRL care produc mobilă din lemn masiv. De curând cele 3 firme au participat la Târgul  internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii BIFE-SIM 2016 de la Bucureşti.

 

Prefectul a vizitat atât expoziţiile de mobilă de la cele 3 firme cât şi liniile de producţie. Producătorii de mobilă i-au spus prefectului că şi-ar dori ca legislaţia să fie întocmită în aşa fel încât să protejeze cu prioritate producătorii de mobilă din România în condiţiile în care, la acest moment, ei ajung cu greu să achiziţioneze masa lemnoasă necesară din ţară, fapt care i-a determinat să cumpere cherestea din Ucraina. SC Montana SRL exportă mobila în principal în Olanda, iar SC Transilvania Production SRL şi Maria Production SRL în ţări ca Germania, Franţa, Italia, Elveţia, Olanda şi Anglia.

Directorul SC Montana SRL i-a spus doamnei Mihaela Maria Albu că este pentru prima dată de când a pornit această afacere, când un prefect îi calcă pragul pentru a sta de vorbă cu el, în calitate de agent economic,  despre cum poate să îl sprijine legal în activitatea pe care o desfăşoară.

,,Am fost plăcut impresionată de ceea ce am văzut. Fabricile sunt axate pe producţia de mobilier din lemn masiv cu design atât rustic cât şi modern. Cei care au pus pe picioare aceste afaceri sunt de admirat. Este important şi faptul că s-au creat locuri de muncă atât de necesare în zonă. Am înţeles de la dânşii că îşi doresc o promovare cât mai bună şi o piaţă de desfacere în ţară. Totodată, antreprenorii şi-au arătat interesul de a crea burse pentru tinerii din  zonă şi nu numai, care doresc să lucreze şi să se specializeze în producţia de mobilă, mai ales că la ora actuală, mulţi dintre tineri pleacă să munceasă în străinătate.  Eu îi asigur că Instituţia Prefectului este deschisă susţinerii, dialogului şi proiectelor de dezvoltare în acest domeniu”, a menţionat doamna Mihaela Maria Albu, prefectul judeţului Alba.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a vizitat Târgul ,,Apulum Agraria” de la Alba Iulia

Vineri, 23 septembrie 2016, Prefectul de Alba, doamna Mihaela Maria Albu a fost prezentă la Târgul ,,Apulum Agraria”, un eveniment important de promovare a producătorilor agricoli din judeţ. La târg au fost expuse produse tradiţionale, animale, alimente, flori etc. de către peste 100 de producători din zone ale judeţului  Alba dar şi din Ungaria.

Prefectul a stat de vorbă cu producătorii agricoli şi a degustat produsele româneşti.

,, Îi felicit pe organizatori şi pe producătorii care au venit să expună. Produsele noastre româneşti trebuie promovate cu prioritate. Trebuie să înţelegem că este important să consumăm produse ecologice. Cei care şi-au prezentat roadele muncii lor la acest târg sunt de apreciat”, a spus Prefectul Judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul judeţului Alba a participat la şedinţele de instruire pe tema alegerilor parlamentare din 2016 cu primarii şi secretarii de UAT (unităţi administrativ-teritoriale) din judeţ

Vineri 23 septembrie, luni 26 septembrie  şi marţi 27 septembrie 2016, Prefectul Judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a fost prezentă împreună cu Şeful Serviciului Juridic, dl Ovidiu Cazacu şi reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente în judeţ, doamna Elena Burba la şedinţele de instruire cu primarii şi secretarii de municipii, oraşe şi comune din judeţ, pe tema alegerilor parlamentare din 2016. Instruirea cu reprezentanţii administraţiei publice locale a avut loc pe zone ale judeţului Alba (zona Alba Iulia, zona Munţilor Apuseni şi zona Aiud şi Blaj), pentru ca toţi cei prezenţi să înţeleagă cât mai bine legislaţia electorală, să poată pune întrebări dar şi să primească clarificări în acest sens.

Le-au fost aduse la cunoştinţă prevederile HG 634, 635, 636 şi 637  privind alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. Cei prezenţi au fost informaţi despre obligaţiile pe care le au în desfăşurarea şi buna organizare a acestora. Au avut loc discuţii atât despre cadrul normativ dar şi despre măsurile organizatorice şi principalele atribuţii ce le revin primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale. Printre acestea se numără delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare precum şi sediile acestora, întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente, pregătirea locurilor speciale pentru afişaj electoral etc.

Printre atribuţiiile prefecţului se regăsesc stabilirea graficului de distribuire a buletinelor de vot, precum şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral.  

,, Am început pregătirea pentru organizarea alegerilor parlamentare. Mă voi asigura că întreg procesul electoral va decurge în litera şi spiritul legii. Vom respecta întocmai prevederile legale referitoare la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 2016”, a afirmat Prefectul, Mihaela Maria Albu.

Cu ocazia întâlnirilor cu primarii, prefectul a ţinut să discute cu aceştia despre situaţia şcolilor din judeţ. Prefectul le-a recomandat acestora să rezolve problema şcolilor neautorizate, să se ocupe cu prioritate de siguranţa elevilor în şcoli. De asemenea, le-a amintit reprezentanţilor autorităţii publice locale despre necesitatea de a monitoriza starea de sănătate a elevilor şi de a asigura asistenţă medicală fiecărui elev.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba    

Prefectul judeţului Alba a vizitat Expoziţia ,, Alegeri parlamentare în perioada interbelică

Vineri, 23 septembrie, prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a vizitat Expoziţia ,, Alegeri parlamentare în perioada interbelică”, organizată la sediul Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale.

Au fost expuse documente reprezentative pentru această perioadă (buletine de vot, cărţi de alegător, ziare cu publicitate electorală, procese verbale referitoare la amenajarea secţiilor de votare, telegrame vizând întruniri de propagandă electorală, adrese cu informaţii privind cheltuielile electorale, convocări la congresele unor partide, solicitări pentru aprobări de adunări politice, extrase din Constituţie şi Regulamentul Senatului, liste electorale).

,, Este o expoziţie care conţine documente interesante şi cu valoare istorică. Îi felicit pe organizatori şi cred că fiecare cetăţean care vizitează expoziţia, va pleca cu  impresia că a fost martor peste atâţia ani, a procesului electoral din perioada interbelică”, a declarat Prefectul Judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu.

Expoziţia este deschisă vizitatorilor până în 23 octombrie 2016, între orele 8.30 – 16.00.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

 

Prefectul de Alba, doamna Mihaela Maria Albu a fost prezentă la Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Veterinari din judeţul Alba

Vineri, 23 septembrie 2016, Prefectul  Judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a fost invitată să participe la Adunarea Generală a Colegiului  Medicilor Veterinari din judeţul Alba. Întâlnirea a avut loc la Hotelul Cetate din Alba Iulia. La şedinţă au fost prezenţi peste 100 de membrii ai Colegiului.

Prefectul le-a mulţumit medicilor veterinari pentru invitaţie.

,,Sunt onorată că dânşii m-au invitat să particip la această întâlnire. Îi asigur de tot sprijinul meu ca reprezentant al Guvernului în teritoriu. Vreau să le spun  că le apreciez munca pe care o depun şi care este pusă în slujba apărării sănătăţii animalelor şi implicit a oamenilor, a protectiei si bunăstării animalelor, protecţiei mediului şi siguranţei alimentelor etc. Serviciile sanitar-veterinare au un rol important şi în implementarea legislaţiei în domeniu”, a afirmat  Prefectul Mihaela Maria Albu.

Cu această ocazie, a fost ales şi noul preşedinte al Colegiului  Medicilor Veterinari din judeţul Alba.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul de Alba, doamna Mihaela Maria Albu prezentă la manifestările prilejuite de Ziua Contabilului Român

Filiala Alba a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a sărbătorit miercuri,21 septembrie 2016, Ziua Națională a Contabilului Român.

La manifestările prilejuite de acest eveniment a participat şi Prefectul Judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu care a adresat felicitări contabililor şi succes în activitatea pe care aceştia o desfăşoară.

,,Contabilitatea este o artă a stăpânirii afacerilor. Profesia de contabil are importanţa ei deosebită într-o economie în permanentă schimbare. Mă bucur că am fost alături de aceşti oameni într-o zi deosebită pentru ei şi îi asigur de toată deschiderea şi de respectul meu”, a declarat Prefectul Judeţului Alba, Mihaela Maria Albu.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Întâlnirea Prefectului de Alba, Mihaela Maria Albu şi a reprezentanţilor structurilor militare subordonate Statului Major General cu primarii şi secretarii de UAT, operatori economici şi instituţii din judeţ, având ca temă atribuţiile ce le revin acestora pe linia apărării naţionale şi a pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare

Marţi 20 septembrie şi miercuri 21 septembrie 2016, prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a participat la o şedinţă de lucru cu primarii, secretarii municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, precum şi cu agenţii economici şi instituţiile publice cu atribuţii la mobilizare şi pe timp de război.

În baza Legii nr. 446/30 noiembrie 2006  privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi a Legii nr. 45/ 1 iulie 1994 a apărării naţionale a României, toţi factorii amintiţi mai sus au obligaţia să participe la activităţi de pregătire specifică, organizate prin grija Statului Major General şi a structurilor militare subordonate.

Şedinţa a fost condusă de comandantul Centrului Militar Judeţean Alba, dl col. Adrian Agârbiceanu şi de către şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Alba, dl. lt.col. Darius Necşoiu, iar din partea Centrului Militar Zonal Cluj a fost prezent dl col. Grigore Păscuţă.

Cei prezenţi au fost instruiţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin pe linia apărării naţionale şi a pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare.

Printre atribuţiile prefectului stipulate de legea în vigoare se numără: asigurarea organizarea, coordonarea şi conducerea activităţilor de pregătire a economiei şi a teritoriului pentru apărare din judeţ, ca măsuri de apărare care nu au caracter militar, solicitările de ajutoare umanitare pentru populaţia sinistrată care se transmit la Departamentul pentru Administraţie Publică Locală etc.

Instituţia Prefectului – judeţul Alba

Concluziile Comisiei de Dialog Social, prezidată de prefectul de Alba, doamna Mihaela Maria Albu au fost: diminuarea semnificativă a abandonului şcolar în judeţ şi scăderea numărului de cazuri de boli profesionale

Luni, 19 septembrie 2016 a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social Alba, condusă de Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu. Pe ordinea de zi s-au aflat activitatea desfăşurată de către Casa Judeţeană de Pensii Alba privind accidentele de muncă şi bolile profesionale în primele 8 luni ale acestui an dar şi consecinţele abandonului şcolar şi măsurile de prevenţie a acestuia.

La primul punct de pe agenda de lucru a fost prezentat de către dl Alexandru Retegan, director executiv al Casei Judeţene de Pensii Alba şi dl Ovidiu Duriga, inspector superior la aceeaşi instituţie, un raport privind accidentele de muncă înregistrate de angajatorii cu sediul social în judeţul Alba şi bolile profesionale. Au fost înregistrate până acum de la începutul acestui an un număr de 49 de accidente. În ceea ce priveşte angajatorii cu sediul social în alt judeţ, numărul accidentelor de muncă s-a cifrat la 10, dintre care 9 accidente cu incapacitate temporară de muncă şi unul soldat cu un deces.

În ceea ce priveşte cazurile de boli profesionale, dacă în anii 2014 şi 2015,  numărul acestora atingea cifra 4, în acest an nu a fost înregistrat niciun caz de boală profesională.

Cea mai sensibilă ramură cu riscuri de accidente de muncă este cea a prelucrării lemnului.

Pentru anul 2017, compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale din cadrul CJP Alba îşi propune să desfăşoare o mai bună comunicare cu angajatorii în vederea promovării prevederilor Legii 346/2002 actualizată, după ce au fost constate din practica anilor anteriori, deficienţe de cunoaştere sau chiar necunoaşterea acestei legi.

De asemenea, se va explica angajatorilor importanţa consilierii în domeniul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, pentru a cunoaşte mai bine riscurile din activitatea societăţii lor şi pentru a putea lua măsurile care se impun pentru diminuarea şi înlăturarea riscurilor de accidente de muncă şi boli profesionale.

Situaţia abandonului şcolar dar şi măsurile de prevenţie a acestuia au fost expuse de către  dl Dan Cherecheş, inspector şcolar general adjunct al Inspectoratului Şcolar al judeţului Alba. La nivelul ISJ Alba  a fost constituită Comisia pentru Prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar. De asemenea, s-a emis şi aprobat o procedură de monitorizare a absenţelor elevilor în vederea prevenirii absenteismului şia abandonului şcolar în unităţile de învăţământ în anul şcolar 2015-2016. Ca urmare a acestor măsuri, de la un număr total de 115215 de absenţe înregistrate în luna februarie la nivelul tuturor instituţiilor cu personalitate juridică s-a ajuns la o diminuare semnificativă a acestora, la finalul lunii iunie s-au mai înregsitrat doar 51662 absenţe. Procentul de reducere a absenţelor a fost de 44,83%  după implementarea de către inspectorat a acestei proceduri.

,,Abandonul şcolar poate fi considerat una dintre formele eşecului şcolar. Cei care abandonează şcoala sunt mai predispuşi să devină dependenţi de programele şi alocaţiile sociale oferite de stat, o problemă care afectează întregul sistem economic, social, politic şi cultural. De obicei, copiii care abandonează şcoala provin din familii cu o situaţie materială precară, din familii dezbinate etc. Familia are şi ea un rol important în educaţia copilului”, a precizat prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu.

La finalul întâlnirii, Prefectul de Alba i-a asigurat pe membrii Comisiei de Dialog Social de tot sprijinul său ca reprezentant al Guvernului în teritoriu.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul de Alba, doamna Mihaela Maria Albu a avut o întâlnire de lucru cu secretarii municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ

Joi, 15 septembrie 2016, prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu, împreună cu şeful Serviciului Juridic şi specialiştii din Cancelaria Prefectului s-au întâlnit cu secretarii unităţilor administrativ teritoriale din judeţ. Pe ordinea de zi a şedinţei s-a aflat redactarea şi adoptarea actelor administrative, comunicarea acestora către prefect precum şi cele rezultate în urma verificării legalității acestora dar şi aplicarea actelor normative din domeniul restituirii proprietăţilor funciare.

Prefectul le-a reamintit secretarilor de UAT importanţa respectării termenelor legale de comunicare a dispoziţiilor de convocare a şedinţelor de consiliu local cuprinse în Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,, respectiv 5 zile înainte de data şedinţelor ordinare şi 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Doamna Mihaela Maria Albu le-a comunicat secretarilor şi intenţia ca la şedinţele de consiliu local să fie prezent de acum înainte câte un reprezentant al Instituţiei Prefectului, respectiv un consilier juridic. Pentru a comunica cât mai rapid Prefecturii dispoziţia emisă de primarul municipiului, oraşului sau comunei respective împreună cu materialele aferente (proiecte de hotărâri, expuneri de motive, rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului, avize prealabile, informări etc.), prefectul le-a cerut secretarilor de primării să scaneze în format pdf  documentele şi să le trimită pe e-mail.

Cu privire la convocarea consilierilor locali, în special în şedinţe extraordinare şi de îndată, care se face adeseori de către primari fără a avea în vedere imperativitatea luării unei astfel de măsuri, prefectul le-a citat secretarilor din lege: ,,în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată”. Prefectul a constatat însă că prin dispoziţii nu se ţine seama în totalitate de prevederile legii cu privire la forţa majoră şi maxima urgenţă.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu le-a mai cerut secretarilor celor 78 de unităţi administrativ teritoriale din judeţul Alba să respecte termenele legale de comunicare a actelor administrative.

O altă problemă discutată a fost cea a aplicării actelor normative din domeniul restituirii proprietăţilor funciare, în special situația cererilor nesoluționate și a necesarului de teren pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar şi stadiul punerilor în posesie și a întocmirii documentațiilor necesare emiterii titlurilor de proprietate pentru cererile nesoluționate care au ca termen final data de 31 decembrie 2016.

,,I-am rugat pe secretarii de UAT să înţeleagă că dânşii sunt responsabili de redactarea, avizarea actelor administrative, precum şi de respectarea termenelor de trimitere a acestora către prefectură. Din documentele primite de la dânşii am constat că există încă multe lucruri care trebuie readuse în atenţia secretarilor. Sunt convinsă însă că vom îmbunăţăţi  comunicarea între ei şi Instituţia Prefectului”, a precizat prefectul Mihaela Maria Albu.

La finalul întâlnirii au fost amintite şi actele normative adoptate în materia alegerilor ce se vor desfășura în data de 11 decembrie 2016. Prefectul a menţionat faptul că în curând vor urma instruiri cu primarii şi secretarii de UAT pe tema alegerilor parlamentare, cel mai sigur pe zone ale judeţului Alba, pentru ca toţi să înţeleagă cât mai bine legislaţia adoptată şi să poată pune întrebări dar şi să primească lămuriri cât mai detaliate în acest sens.

Instituția Prefectului – județul Alba

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba a aprobat Raportul privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate pe raza județului Alba în perioada 1-31 august 2016

Joi, 15 septembrie 2016, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba s-a întrunit în şedinţă extraordinară sub conducerea prefectului judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu. Pe ordinea de zi s-au aflat prezentarea Raportului privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate pe raza județului Alba în perioada 1-31 august 2016, aprobarea Proiectului de hotărâre a acestui raport dar şi diverse.

În perioada respectivă, vremea pe teritoriul județului Alba s-a caracterizat prin manifestări de instabilitate accentuată. Aversele de ploaie căzute au avut  caracter torențial în unele zone, iar cantitățile de precipitații au măsurat în medie până la 20-25 l./mp./24 ore, dar pe arii restrânse, acestea au atins și 40-60 l./mp./24 ore. Ca urmare  a precipitațiilor abundente, nivelurile pe cursurile de apă au fost în creștere, fapt ce a dus la formarea de  viituri  în  special  în  zonele cu torenţi, pâraie sau râuri mici necodificate și nesupravegheate hidrometric. La posturile hidrometrice de pe raza județului Alba nu au fost atinse s-au depășite Cotele de Apărare pe niciun curs de apă monitorizat.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba a monitorizat evoluţia fenomenelor și a coordonat acțiunile de intervenție. Serviciile profesioniste şi cele voluntare pentru situaţii de urgenţă au participat la  19 intervenții în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cîmpeni şi Sebeş. Specialiștii desemnați prin ordin al prefectului s-au deplasat în teren pentru evaluarea pagubelor. Valoarea totală a pagubelor se ridică la 659,22 mii lei. Au fost afectate locuinţe şi anexe gospodăreşti ale populaţiei, podeţe, poduri, terenuri agricole, fâneţe, drumuri judeţene, comunale, vicinale, de exploataţie agricolă, săteşti, forestiere. Nu s-au înregistrat victime umane.

Instituția Prefectului – județul Alba va transmite către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice şi Ministerul Afacerilor Interne, Raportul  privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate pe raza județului Alba în perioada 1-31 august 2016 şi Hotărîrea CJSU prin care acesta a fost aprobat.

Propunerile înaintate ministerelor sunt:

 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 191,66 mii lei, în bugetul Consiliului Județean Alba, pentru refacerea drumului județean DJ 750C și a 5 podețe.
 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 261 mii lei, în bugetul Consiliului Local al comunei Horea, pentru refacerea DC 119 , DC 122, drum vicinal Mătișești, drum forestier Valea Bulzului și a unui podeț.
 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 11,62 mii lei, în bugetul Consiliului Local al comunei Ponor pentru refacerea DC 106 și a unui podeț.
 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 143,02 mii lei, în bugetul Consiliului Local al comunei Sălciua, pentru refacerea DC 130, DC 104, 3 drumuri sătești, 2 drumuri de exploatație agricolă, 1 pod și 25 podețe.

,,Raportul de sinteză a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Instituţia Prefectului va face toate demersurile necesare pentru ca ministerele de resort să aloce fonduri pentru ca efectele provocate de ploile torenţiale să fie înlăturate iar infrastructura distrusă să fie refăcută”, afirmă prefectul Mihaela Maria Albu.

Instituția Prefectului – județul Alba

Mesajul prefectului judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu, cu prilejul Zilei Pompierilor

Vă rog să–mi permiteţi să adresez cele mai calde felicitări cu ocazia Zilei dumneavoastră, tuturor lucrătorilor Protecţiei Civile, aceşti luptători angajaţi în slujba oamenilor, care nu precupeţesc niciun efort pentru a-şi îndeplini misiunea umanitară de apărare şi salvare a vieţii.

Aţi ales o carieră dificilă căreia, v-aţi dedicat cu abnegaţie. Performanţa pentru dumneavoastră înseamnă să ajutaţi întotdeauna cetăţeanul, iar acest lucru l-aţi dovedit cu prisosinţă de-a lungul timpului.

Meritaţi aprecierea noastră a tuturor, reprezentanţi ai administraţiei sau simpli cetăţeni, care ştiindu-vă alături de noi, ne faceţi să ne simţim în deplină siguranţă.

Permiteţi –mi să vă doresc mult succes în meseria dumneavoastră şi să vă urez un călduros „ La mulţi ani”!

 

Prefect,

Mihaela Maria Albu

În prezenţa Prefectului de Alba, doamna Mihaela Maria Albu a fost constituită Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba

În 13 septembrie 2016, a avut loc şedinţa Comitetului de Organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba(ATOPA), prezidată de Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu. Pe ordinea de zi s-au aflat proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui ATOPA, constituirea autorităţii teritoriale de ordine publică şi stabilirea componenţei nominale a comisiilor de lucru.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba are următoarea componenţă: dna Mihaela Maria Albu – Prefectul judeţului Alba; dl Mihai Rus, comisar şef de poliţie – şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba; dl Ilea Ioan Ilie, comisar şef de poliţie în rezervă – reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor; dl Tudor Ponoran – consilier judeţean; dl Dumitru Fulea– consilier judeţean; dl Dorin Gheorghe Sandea – consilier judeţean; dl Claudiu Vasile Răcuci – consilier judeţean; dl Ioan Florea– consilier judeţean; dl Gheorghe Feneşer – consilier judeţean; dl Dorel Sofica – inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Unirea” al judeţului Alba; dl Felician Itu – inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba; dl Ioan Vodă – şef serviciu Poliţia Locală Alba; dl Mihai Horea Bărdaş – reprezentant al comunităţii; dl Gheorghe Ioan Iviniş – reprezentant al comunităţii şi dl Traian Nicolae Ursaleş – reprezentant al comunităţii.

 

Preşedinte al ATOPA fost ales consilierul judeţean Dumitru Fulea. Mandatul acestuia dar şi a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la următoarele alegeri locale pentru Consiliul Judeţean Alba.

 

ATOPA are 3 comisii de lucru:

 1. Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii cu componenţa: Dumitru Fulea – preşedinte; dl Mihai Rus, comisar şef de poliţie împuternicit să îndeplinească atribuţiile funcţiei de şef al  Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba; dl. Ioan Vodă – şef serviciu Poliţia Locală Alba; dl Claudiu Vasile Răcuci – consilier judeţean; dl Mihai Horea Bărdaş – reprezentant al comunităţii.
 2. Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali: dna Mihaela Maria Albu – Prefectul judeţului Alba; dl Felician Itu – inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba; dl Ioan Florea– consilier judeţean; dl Gheorghe Feneşer – consilier judeţean; dl Gheorghe Ioan Iviniş – reprezentant al comunităţii.
 3. Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului: dl Ilea Ioan Ilie, comisar şef de poliţie în rezervă – reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor; dl Dorel Sofica – inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Unirea” al judeţului Alba; dl Dorin Gheorghe Sandea – consilier judeţean; ; dl Tudor Ponoran – consilier judeţean; dl Traian Nicolae Ursaleş – reprezentant al comunităţii.

 

Noii membrii ai ATOP vor fi validaţi de către Consiliul Judeţean Alba în şedinţa din 29 septembrie 2016.

Instituţia Prefectului – judeţul Alba

                                

Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu prezentă la festivitatea de deschidere a anului şcolar 2016 -2017, desfăşurată la Colegiul Naţional Militar „ Mihai Viteazul”

Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu, a participat luni, 12 septembrie a.c., la festivitatea de deschidere a anului şcolar 2016 -2017, desfăşurată  la Colegiul Naţional Militar „ Mihai Viteazul” din municipiul Alba Iulia.

“Debutul anului şcolar reprezintă un prilej de bucurie, speranţă, dar şi de asumare a responsabilităţilor. Societatea românească înţelege tot mai bine faptul că are obligaţia să acorde respectul cuvenit profesorilor, elevilor, sistemului educaţiei în general. Consider că învăţământul, prin menirea lui de formare a tinerilor, nu numai prin predare de cunoştiinţe, dar şi prin schimbare de mentalităţi reprezintă un element determinant al progresului întregii societăţi. De aceea, doresc să vă asigur că învăţământul se va bucura întotdeauna de toată atenţia Guvernului, fiind de datoria noastră să promovăm proiecte care să aibă ca obiectiv asigurarea şanselor egale de acces la educaţie, la cunoaştere în general. Vreau să vă informez că Instituţia Prefectului va veghea în permanenţă la bunul mers al procesului de învăţământ din judeţul Alba, astfel încât profesorii să se bucure de respectul şi meritele cuvenite, iar elevii să beneficieze de siguranţa în şcoli şi o educaţie adecvată.” a precizat în discursul său, prefectul Mihaela Maria Albu.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Guvernul României va iniţia proiecte dedicate relansării zonelor Valea Jiului şi a Munţilor Apusen

Fostele zone miniere din Munții Apuseni și Valea Jiului și comunitățile marginalizate din Moldova se vor dezvolta după un program integrat, elaborat la propunerea Guvernului României. Anunțul a fost făcut vineri, 9 septembrie a.c., de viceprim-ministrul Vasile Dîncu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și Ionel Dancă, consilier de stat pentru proiecte economice speciale, în cadrul vizitei în județul Alba. La reuniune au mai fost prezenţi prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, vice-preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Florin Roman, parlamentari din judeţul Alba şi primari din zona Munţilor Apuseni.

Discuțiile au vizat inventarierea proiectelor ce ar putea fi incluse în pachetul destinat dezvoltării integrate a acestor zone pilot, cu scopul de a sprijini relansarea lor economică. După definitivare, programul va fi supus aprobării Guvernului și implementat în perioada imediat următoare.

Programul are la bază modelul european al investițiilor teritoriale integrate (ITI) – identificarea problemelor din toate domeniile relevante pentru comunitatea locală și finanțarea simultană, pe o perioadă dată de timp, a acelor proiecte care duc la soluționarea acestor probleme. Astfel, în paralel cu finanțarea proiectelor de infrastructură, vor fi derulate și proiecte legate de sistemul de sănătate, educațional, proiecte dedicate perfecționării funcționarilor publici sau dotării instituțiilor publice, sprijinirii mediului privat etc. În acest fel, prin acțiunea concentrată pe mai multe planuri, impactul este unul sporit față de situația implementării de proiecte distincte și necoordonate.

Până la acestă dată, la nivelul Guvernului au fost identificate principalele amenințări pentru fiecare dintre cele trei zone, principiile de abordare integrată a regenerării acestor zone, mecanismul instituțional, care presupune colaborarea mai multor instituții centrale și locale, și măsurile operaționale de implementare.

Pentru zona Munților Apuseni din județul Alba, principalele amenințări sunt declinul demografic, procesul accentuat de îmbătrânire a populației, în special localitățile din mediul rural al Munților Apuseni, migrația forței de muncă, veniturile locale scăzute, caracterul monoindustrial al unor localități, afectate de restructurare economică și cu un nivel ridicat al șomajului de lungă durată, practicarea unei agriculturi de subzistență, acces dificil spre zonele rurale, starea necorespunzătoare a multor drumuri județene sau comunale, valorificarea relativ redusă a potențialului turistic, pregătirea profesională insuficientă a forței de muncă, corelarea redusă între calificările cerute de piața muncii și oferta de formare profesională, nivelul scăzut al abilităților antreprenoriale.

Proiectele dedicate problemelor identificate în fiecare zonă-pilot vor putea primi finanțare fie din programele europene din generația 2014-2020, fie prin programele guvernamentale.

 

Instituţia Prefectului – judeţul Alba

Stimate cadre didactice, dragi părinti şi elevi

Începutul anului scolar vine de fiecare dată cu fiorii emotiei, încrederii si optimismului. Păşim cu toţii pe poarta şcolii cu dorinţa reînoită de succese si împliniri profesionale. Este o bucurie autentică, resimţită la fel, an de an, indiferent de generaţie sau de contextul social în care ne aflăm.

Debutul anului şcolar reprezintă un prilej de bucurie, speranţă, dar şi de asumare a responsabilităţilor. Societatea românească înţelege tot mai bine faptul că are obligaţia să acorde respectul cuvenit profesorilor, elevilor, sistemului educaţiei în general. Consider că învăţământul, prin menirea lui de formare a tinerilor, nu numai prin predare de cunoştiinţe, dar şi prin schimbare de mentalităţi reprezintă un element determinant al progresului întregii societăţi. De aceea, doresc să vă asigur că învăţământul se va bucura întotdeauna de toată atenţia Guvernului, fiind de datoria noastră să promovăm proiecte care să aibă ca obiectiv asigurarea şanselor egale de acces la educaţie, la cunoaştere în general.

Vreau să vă informez că Instituţia Prefectului va veghea în permanenţă la bunul mers al procesului de învăţământ din judeţul Alba, astfel încât profesorii să se bucure de respectul şi meritele cuvenite, iar elevii să beneficieze de siguranţa în şcoli şi o educaţie adecvată.

Permiteţi-mi, să vă urez tuturor multă sănătate, fericire şi putere de muncă. Mult succes în noul an şcolar!

 

Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria Albu

Mihaela Maria Albu a fost învestită în funcția de prefect al județului Alba

Doamna Maria Mihaela Albu a fost învestită, vineri, 02.09.2016, în funcția de prefect al județului Alba, fiind desemnată prin Hotărâre de Guvern să exercite această funcție. Prefectul judeţului Alba, a depus jurământul în cadrul unei ceremonii, care a avut loc cu începere de la ora 13.00, în Palatul administrativ al municipiului Alba Iulia. La învestire a fost prezent Directorul general al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituţiile Prefectului din MAI, domnul Teodor Iulian Gheorghe.

Numirea mea în funcția de prefect al județului Alba mă onorează și, totodată, mă obligă să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru a confirma încrederea acordată de premier și de Guvern. Îmi doresc ca împreună cu dumneavoastră, serviciile publice deconcentrate, să depunem toate eforturile care ne stau în putință pentru a realiza ceva pentru județul acesta. Ceea ce îmi doresc de azi înainte, este să am o deschidere cât mai bună din partea dumneavoastră, și acolo unde sunt probleme să nu ezitați să vă adresați Instituției Prefectului, pentru că, să știți, că noi cu Ministerele avem o relație în care putem pune pe tapet problemele, să le găsim soluții, rezolvări, ori dacă dumneavoastră nu veniți înspre noi este evident că eforturile noastre de a face ceva pentru cetăţenii acestui judeţ se opresc aici”, a spus doamna Mihaela Maria Albu în discursul său după depunerea jurământului.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Descurajarea practicării muncii la negru – unul din obiectivele noastre principale” A precizat subprefectul Mihaela Maria Albu, în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba

Miercuri 31 august a.c. s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social, prezidată de subprefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu. Ordinea de zi a reuniunii a cuprins următoarele puncte: informare privind rezultatele acțiunilor de control desfășurate de către ITM Alba, în anul 2016, în campania privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor; informare cu privire la contribuabilii care înregistrează mari datorii restante la bugetul asigurărilor sociale şi măsurile de executare silită întreprinse în vederea recuperării acestora, pe trimestrul II. 2016, în judeţul Alba.

In semestrul I al anului au fost efectuate un număr de 862 controale la agenţi economici de pe raza judeţului Alba din care un număr de 459 controale au fost realizate cu ocazia campaniilor organizate la nivel naţional de către Inspecţia muncii. Au fost aplicate un număr de  229  sancţiuni contravenţionale din care 39 pentru muncă nedeclarată. Au fost stabilite  amenzi în cuantum de  738.600 lei din care 620.000 lei, au fost aplicate pentru muncă la negru.

Menţionăm că în perioada de referinţă, s-a derulat săptămânal Campania Naţională „ O zi pe săptămână” dispusă şi monitorizată  de Inspecţia Muncii, pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate. Astfel, au fost depistate in lucru  un număr de 63 de persoane fără forme legale de angajare, din care 16 femei si 3 tineri, fiind dispuse măsurile de rigoare în vederea intrării în legalitate şi remedierii neconformităţilor constatate în controale.

„Depistarea cazurilor de muncă nedeclarată reprezintă unul dintre obiectivele noastre principale, tradus prin descurajarea practicării muncii la negru, încadrarea unui număr cât mai mare de salariaţi cu contracte individuale de muncă, în vederea reducerii riscurilor generate de practicarea muncii nedeclarate în toate domeniile economico-sociale.” a precizat subprefectul Mihaela Maria Albu, care a remarcat faptul că domeniile cu cea mai mare incidenţă a cazurilor de muncă fără forme legale de angajare sunt: constructiile, zootehnia, exploatările forestiere,comerţul, alimentaţia publică, panificaţia şi prestările de servicii.

Referitor la tema a doua a şedinţei, precizăm faptul că totalul veniturilor bugetare la bugetul asigurărilor sociale realizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba în trimestrul II 2016 au însumat 127.429.634 lei, respectiv 18,04% mai puţin faţă de veniturile la bugetul asigurărilor sociale colectate în trimestrul II 2015, cu 28.045.442 lei. Din analiza veniturilor bugetare încasate la bugetul asigurărilor sociale în trimestrul II 2016 comparativ cu trimestrul II 2015 se constată scăderea realizărilor la bugetul asigurărilor sociale de stat cu 20,43% (cu 20.905.335 lei), bugetul asigurărilor pentru sănătate cu 12,96% (cu 6.339.243 lei) şi bugetul asigurărilor pentru şomaj cu 19,26% (cu 800.834 lei). Planul repartizat de ANAF la bugetul asigurărilor sociale  pentru trimestrul II 2016 fost realizat în proporţie de 102,30%. Scăderea încasărilor la bugetele de asigurări se datorează plecării de la 01.02.2016 a unui număr de 160 contribuabili mijlocii la Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii Braşov.

 

Dezvoltarea economiei sociale și competitivitatea în cardiologia pediatrică – domenii majore de intervenție finanțate prin POSDRU 2007-2013

Marţi 30 august a.c. s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural, prezidată de subprefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu. Ordinea de zi a reuniunii a cuprins următoarele puncte: raport privind activitatea desfăşurată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba în semestrul I al anului 2016; dezvoltarea economiei sociale și competitivitatea în cardiologia pediatrică – domenii majore de intervenție finanțate prin POSDRU 2007-2013 ; diverse, etc.

Implementarea POSDRU în cadrul exercițiului financiar 2007-2013 s-a concretizat în derularea de proiecte care au avut ca obiective dezvoltarea infrastructurii sociale, formarea și reconversia profesională sau asigurarea egalității de șanse.

Dat fiind faptul că una dintre propunerile Comisiei Europene pentru recomandări specifice de ţară formulate în 2014 pentru România viza „accelerarea reformelor în sistemul sănătăţii pentru a spori eficienţa, calitatea și accesibilitatea acestuia”, dar și pentru că domeniul cardiologiei pediatrice reprezintă un domeniu sensibil la constrângerile bugetare și care se confruntă cu nevoia creșterii numărului de personal specializat (așa cum se subliniază în Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020), asigurarea unui număr suficient de medici și asistente formaţi/specializaţi în acest domeniu este o necesitate evidentă. DMI 3.2 a vizat, în acest context, și îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu afecţiuni cardiovasculare, precum și reducerea incidenţei complicaţiilor și a mortalităţii specifice prin asigurarea accesului la proceduri de diagnostic și tratament în domeniul chirurgiei cardiovasculare.

Grupul ţintă eligibil a cuprins personalul medical din domeniul cardiologie pediatrică, din unităţi sanitare publice cu paturi precum şi medici cu alte specializari din domenii conexe (Anestezie și Terapie Intensivă cardiacă, Chirurgie cardiovasculară, Pediatrie, Neonatologie, Imagistică medicală din secțiile Cardiologie Pediatrică, ATI-Chirurgie Cardiovasculară, Chirurgie Cardiovasculară, Cateterism Intervențional, Terapie Intensivă Neonatală etc.) alături de care personalul medical din domeniul cardiologiei pediatrice formează echipe complexe. Au putut depune cereri de finanțare, pentru implementarea de proiecte, universităţile publice de medicină și Ministerul Sănătăţii, precum şi agenţiile/structurile subordonate/coordonate.

La nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru, au fost contractate și monitorizate, în cadrul acestui DMI, 5 proiecte, în valoare totală de 74.316.998,41 lei, din care 72.830.658,44 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă (AFN). Beneficiarii proiectelor au fost următorii:

 1. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș – 22.060.300, 90 lei din care AFN 21.619.094, 88 lei
 2. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi – 20.940.746, 10 lei din care AFN 20.940.746, 10 lei
 3. Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon – 2.411.252, 80 lei din care AFN 2.411.252, 80 lei
 4. Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti – 10.600.783, 20 lei din care AFN 10.600.783, 20 lei
 5. Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca – 18.303.915,41 lei din care AFN 18.303.915,41 lei

În cadrul celor 5 proiecte, au fost formate, pentru actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor, 1170 persoane, din care 370 medici și 800 asistente.

În cadrul şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice s-a prezentat propunerea înfiinţării unor Centre medicale locale în judeţului Alba

Marţi 23 august a.c. s-a desfăşurat în oraşul Cugir şedinţa Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, prezidată de subprefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu. În cadrul şedinţei au fost prezentate următoarele teme: acordarea, suspendarea şi încetarea venitului  minim garantat şi plata acestuia de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba; programul de sănătate „ acţiuni prioritare ATI”; diverse.

Primul punct al ordinei de zi a fost prezentat de către directorul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, domnul Flaviu Cozuc.

La nivelul judeţului  Alba, în semestrul I al anului 2016 situaţia beneficiarilor şi al păţilor venitului  minim garantat se prezintă astfel:

Nr. crt Tipul familiei Număr  mediu lunar familii beneficiare Sume plătite sem I

-lei-

1 persoane singure 2342 1.961.277
2 familii cu 2 persoane 1039 1.480.397
3 familii cu 3 persoane 713 1.419.464
4 familii cu 4 persoane 614 1.492.603
5 familii cu 5 persoane 255 762.550
6 familii cu peste 5  persoane 221 696.910
TOTAL 5.184 7.813.201

 

“Venitul minim garantat reprezintă o formă de asistență socială  ce se întemeiază pe principiul solidarităţii şi care se concretizează în acordarea de alocaţii diferenţiale, menite să ajute familiile, precum şi persoanele singure, cu venituri scăzute, sub un prag considerat ca minimum de bază. Este important ca această normă de protecţie socială să fie cunoscută de către cetăţenii judeţului Alba, şi de aceea vă recomand să mediatizaţi cât mai pe larg prevederile ei, astfel încât să poată beneficia de venit mimin garantat cât mai multe persoane, care se încadrează în criteriile stabilite de lege.” a precizat subprefectul Mihaela Maria Albu.

Punctul doi al ordinei de zi a fost expus de către directorului DSP Alba, domnul Sinea Dumitru Alexandru.

În cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia functionează ca structură, Secția ATI, cu 28 de paturi, secție reabilitată integral în cursul trimestrului I al anului 2012 din fondurile Ministerului Sănătății și ale Consiliului Judetean Alba.

Numărul cazurilor critice la nivelul Semestrului I 2016, au fost de 109 cazuri, din care 44 au decedat, rezultând o rată a   mortalității de 40%. Media cazurilor critice pe lună în  Semestrul I Anul 2016 este de 18 cazuri.

De menţionat, prezenţa în premieră la şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, a managerului Spitalului Judeţean Alba, doamna Nicoleta Coşarcă, care şi-a manifestat disponibilitatea de a participa în continuare la şedinţele Comitetului. Doamna Nicoleta Coşarcă a purtat un dialog activ cu reprezentanţii asociaţiilor de pensionari, răspunzând punctual la numeroasele întrebări privind sistemul de sănătate.

Subprefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a apreciat iniţiativa  reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Alba şi a Spitalului judeţean de a înfiinţa centre de permanenţă pentru asigurarea de servicii medicale la nivelul unităţilor administrative teritoriale din judeţ. “ Propunerea Direcţiei de Sănătate Publică este lăudabilă şi sper să se concretizeze cât mai repede, de aceea solicit şi eu la rândul meu suportul autorităţilor locale, care să-i sprijine în acest demers, prin asigurarea de spaţii în care să funcţioneze  unităţile sanitare şi recrutarea de personal din zonă. Este extrem de importantă colaborarea între Direcţia de Sănătate Publică, Spitalul judeţean şi autorităţile locale, pentru ca aceste centre medicale să prindă viaţă cât mai repede, în primă fază în muncipii şi oraşe, urmând ca în viitor să se înfiinţeze şi la nivelul celorlalte unităţi administrative teritoriale.” a precizat subprefectul Mihaela Maria Albu.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Exercițiu de simulare interbazinal privind intervențiile în caz de inundații organizat de Administrația Națională “Apele Române”

Subprefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a participat miercuri 17 august 2016, la Exercițiul  interbazinal de simulare intervenţii în caz de inundaţii, în localitatea Vinţu de Jos, judeţul Alba, organizat de Administraţia Naţională “Apele Române”. Exerciţul s-a realizat în prezenţa doamnei Secretar de Stat Olimpia Negru din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi a domnului Nicolae Bărbieru, Director General al Administraţiei Naţionale “Apele Române”.

La exerciţiu au participat activ formaţiile de intervenţie ale Administraţiilor Bazinale de Apă Mureş, Crişuri şi Argeş – Vedea, precum şi, în schimb de experienţă, reprezentanţii celorlalte opt administraţii bazinale de apă. Totodată, au fost implicate şi alte structuri din cadrul Instituției Prefectului şi ai autorităţilor publice locale, dar şi ai Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea” Alba.

“ Este pentru prima dată când se organizează un exerciţiu de simulare interbazinal pentru verificarea modului de colaborare la intervenţie. Exercițiul a avut în vedere modul în care formațiile de intervenție rapidă ale Administrațiilor Bazinale de Apă colaborează pentru supraînălțarea unui dig ce protejează localitatea Vurpăr, din comuna Vințu de Jos, județul Alba. Cu acest prilej, s-au evaluat timpii de mobilizare și intervenție, modul de punere în operă a echipamentelor, interoperabilitatea acestora, precum și funcționalitatea echipamentelor anexa (utilaje, vinciuri hidraulice, asigurarea organizării de șantier în situații de urgență).” a precizat subprefectul Mihaela Maria Albu.

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

CJSU Alba a aprobat Raportul privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate pe raza judeţului Alba în perioada 27 iunie – 30 iulie a.c.

Vineri 12 august a.c. s-a desfăşurat  şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prezidată de subprefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu. Ordinea de zi a reuniunii a cuprins următoarele puncte: prezentarea Raportului privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate pe raza judeţului Alba în perioada 27 iunie – 30 iulie a.c.; proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate pe raza judeţului Alba în perioada 27 iunie – 30 iulie a.c.

În perioada 27 iunie – 30 iulie 2016, vremea în judeţul Alba a manifestat un grad de instabilitate atmosferică relativ accentuată. Au căzut ploi sub formă de averse, importante cantitativ, până la 20-25 l/mp./24 ore, local având și caracter torențial, ploi însoțite și de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe arii restrânse, cantitățile de precipitații au depășit 40-50 l./mp./24 ore. Ca urmare a acestor fenomene, s-au produs revărsări ale unor cursuri mici de apă din județ , scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie și viituri rapide pe unele cursuri necodificate și nesupravegheate hidrometric. Temporar au fost atinse Cotele de Atenție la Stația hidrometrică Blaj – r. Târnava Mică și Stația hidrometrică Abrud – r. Abrud. La restul stațiilor hidrometrice de pe teritoriul județului Alba, nu au fost atinse cotele de apărare în perioada menţionată.    În urma deplasării în teren a comisiilor de specialitate numite prin ordinul prefectului a fost întocmită situaţia pagubelor materiale produse în judeţul Alba ca urmare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase în perioada 27 iunie – 30 iulie 2016. Ca și rezultat al acestor fenomene hidrometeorologice, au fost afectate gospodării ale populației, rețele rutiere, podețe, terenuri agricole, etc. Valoarea totală a pagubelor se ridică la suma de 1100,231 mii lei. Nu s-au înregistrat victime umane ca efect al fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

Propunerile desprinse în cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă vizează următoarele aspecte:

 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 243,10 mii lei, în bugetul Consiliului Județean Alba, pentru refacerea drumurilor județene DJ 106E, DJ 107I și DJ107K, precum și a 3 podețe pe DJ 106E afectate.
 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 4,0 mii lei, în bugetul Consiliului Local al orașului Abrud, pentru refacerea drumului sătesc afectat.
 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 44,5 mii lei, în bugetul Consiliului Local al orașului Zlatna, pentru refacerea drumului sătesc afectat și a 2 podețe.
 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 25,56 mii lei, în bugetul Consiliului Local al Comunei Fărău, pentru refacerea drumului comunal DC 8, a 3 străzi și 6 podețe.
 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 18,37 mii lei, în bugetul Consiliului Local al Comunei Valea Lungă, pentru refacerea unei străzi afectate.
 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 16,6 mii lei, în bugetul Consiliului Local al Comunei Șona, pentru refacerea unei străzi afectate.
 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 3,95 mii lei, în bugetul Consiliului Local al Comunei Cergău, pentru refacerea unei străzi afectate și a 3 podețe.
 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 274,5 mii lei, în bugetul Consiliului Local al Comunei Rîmeț, pentru refacerea drumurilor comunale DC 103, DC 104, DC 128, DC 232 precum și a drumului forestier Valea Mănăstirii.

 

„Membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au aprobat în unanimitate Raportul de sinteză prin hotărâre, urmând ca acesta să fie înaintat ministerelor de resort, în vederea alocării fondurilor necesare înlăturării efectelor şi refacerii infrastructurii afectate. „  precizează subprefectul Mihaela Maria Albu.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Subprefectul Mihaela Albu prezent la aniversarea Zilei Imnului Naţional

Subprefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a participat vineri 29 iulie a.c. în Piaţa Tricolorului la  ceremonialul militar şi religios organizat cu prilejul  Zilei Imnului Naţional. La evenimentul organizat de Instituţia Prefectului Alba şi Garnizoana Alba Iulia au mai fost prezenţi  reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Alba, Primăriei municipiului Alba Iulia, Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, unităţilor militare din garnizoana Alba Iulia, Direcţiei Judeţene de Informaţii Alba, Oficiului Judeţean de Telecomunicaţii Speciale, Asociaţiei Veteranilor de Război, Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere. Programul manifestărilor a inclus : prezentarea onorului; rugă şi închinare pentru poporul român; alocuţiune privind simbolistica versurilor Imnului Naţional al României, scurt istoric şi semnificaţii; intonarea Imnului Naţional  al României.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

În cadrul şedinţei Colegiului Prefectural al judeţului Alba S-a analizat oportunitatea orientării elevilor mediocri spre învăţământul profesional

În cadrul şedinţei din 28 iulie a.c., a Colegiului Prefectural prezidată de subprefectul Mihaela Albu, a fost prezentat de către reprezentanţii Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba un raport privind organizarea şi desfăşurarea sesiunii iunie-iulie a examenului de bacalaureat. Potrivit datelor prezentate, procentul de promovabilitate a fost de 72,73% dar a crescut la 73,51% după ce alţi 19 elevi au promovat BAC –ul după soluţionarea contestaţiilor. Din promoţia curentă au trecut probele examenului de maturitate 79,6% dintre candidaţi, însă dintre candidaţii care au absolvit liceul doar 26,55 au obţinut cel puţin media generală 6.00 pentru a promova bacalaureatul. Pentru îmbunătăţirea gradului de promovabilitate, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba propune redimensionarea liceului tehnologic cu orientarea elevilor spre învăţământul profesional, adică reducerea numărului claselor propuse prin planul de şcolarizare la liceele tehnologice şi suplimentarea celor de la şcolile profesionale, coroborate cu sfătuirea părinţilor elevilor cu rezultate slabe la învăţătură în anii de gimnaziu să-şi îndrume copiii spre învăţământul profesional.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Unităţile administrativ –teritoriale din judeţul Alba pot beneficia individual de 35.000 de euro pentru lucrări sistematice de cadastru imobiliar

În data de 25 iulie a.c., la Instituţia Prefectului – Judeţul Alba s-a desfăşurat o întâlnire de lucru cu primarii şi viceprimarii din judeţul Alba privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr.35/2016, şedinţă prezidată de subprefectul Mihaela Albu şi directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, domnul Dorin Retegan. Subprefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Albu a precizat că pentru anul 2016, fiecare municipiu, oraş sau comună din judeţul Alba va primi suma de 35.000 de euro pentru lucrări de cadastru sistematic, indiferent de mărimea UAT-ului respectiv, dar nu mai mult de 60 de lei/imobil. Astfel în funcţie de mărimea UAT –ului, de aceşti bani ar putea fi realizat cadastrul pentru 2000 -2.500 imobile în diferite sectoare cadastrale. Subprefectul le – a recomandat primarilor să stabilească în cel mai scurt timp sectoarele cadastrale pentru care doresc să realizeze cadastrul sistematic, astfel încât până cel târziu pe 1 octombrie 2016 să fie anunţată licitaţia pe SEAP, pentru ca lucrările să poată fi contractate de persoane fizice sau juridice autorizate de ANCPI.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

La Instituţia Prefectului – Judeţul Alba Pre-consultare publică privind Strategia minieră 2017 -2035

SM2Joi 21 iulie a.c. la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba s-a desfăşurat o reuniune având ca temă pre-consultarea public participativă privind strategia minieră 2017 -2035 “ România 2035 – ţară cu minerit durabil, transparent şi curat – factor de progres economic, pentru bunăstarea cetăţenilor”. Cu acest prilej a avut loc o prezentare generală privind exploatarea resurselor minerale în România anului 2016, în context european şi internaţional; necesitatea elaborării strategiei miniere 2017 -2035, fiind rostite cuvinte de deschidere de către doamna Sorana Baciu, secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi doamna Mihaela Maria Albu, subprefectul judeţului Alba.

În urma discuţiilor purtate a reieşit că obiectivele strategice generale propuse vizează: repoziţionarea domeniului minier în perspective asigurării resurselor minerale necesare dezvoltării durabile a ţării, cu prioritate din producţia internă; armonizarea interesului naţional cu necesitatea atragerii de capital pentru investiţii şi cu încadrarea în cerinţele de sustenabilitate ; utilizarea durabilă a resurselor minerale ale ţării în armonie cu mediul, protejarea obiectivelor naturale şi culturale în contextul european; îmbunătăţirea participării comunitare pe parcursul întregului ciclu de viaţă al proiectelor miniere în condiţii de transparenţă. Dintre obiectivele strategice propuse menţionăm : realizarea unei infrastructurii de bază pentru sistemul naţional integrat de monitorizare a impacturilor de mediu care se va dezvolta şi va funcţiona ca instrument eficient de prevenire, planificare şi răspuns în situaţiile de urgenţă; promovarea conceptului de cooperare între comunităţile locale, companiile miniere şi autorităţile de reglemenatre, pe parcursul întregului ciclu de viaţă al activităţii miniere; asigurarea resursei umane- personal competent, specializat în domeniul resurselor minerale.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Absenteismul şcolar în atenţia Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba

DS1În cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, desfăşurată în data de 20 iulie a.c., prezidată de subprefectul Mihaela Maria Albu au fost prezentate măsurile de reducere a violenţei în şcoli şi activităţile de prevenire a absenteismului şi abandonuluiu şcolar dispuse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba în ultimul semestru al anului şcolar precedent. Cel mai mare risc de abandon şcolar îl au absolvenţii clasei a VIII –a care nu se înscriu la liceu şi nu mai sunt astfel incluşi în statisticile Inspectoratului Şcolar Judeţean care ia în evidenţă doar elevii care renunţă la frecventarea cursurilor în timpul anului şcolar, la finele anului 2015 – 2016 fiind înregistrate în total de 75 de cazuri de abandon. În general, cazurile de violenţă în şcoli iau diferite forme: de la exprimare inadecvată sau jignitoare sau violenţe fizice la ofensa adusă autorităţii cadrului didactic sau comportament şcolar inadecvat. Subprefectul Mihaela Maria Albu a insistat asupra necesităţii colaborării între instituţiile cu atribuţii de profil, pentru ca violenţa în şcoli să re reducă în mod considerabil, asigurându-se elevilor un climat de siguranţă şi securitate.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Majoritatea petiţiilor depuse la Casa de Pensii au ca obiect nemulţumiri referitoare la cuantumul pensiilor

Joi, 14 iulie a.c. s-a desfăşurat şedinţa Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, prezidată de subprefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu. În cadrul şedinţei au fost prezentate următoarele teme: situaţia şi modul de acordare a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice şi funcţionale în ambulatoriu pentru persoanele din judeţul Alba; informare privind activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba pentru asigurarea unui cadru de comunicare transparent, deschis, corect, credibil şi eficient.

Situatia acordarii dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, in perioada 2014 – 2015 – Sem.I 2016 se prezintă astfel:

INDICATORUL ANUL 2014 ANUL 2015 SEMESTRUL I 2016
Numar dispozitive acordate 10.344 7.172 3.937
Numar pacienti care au beneficiat de dispozitive (CNP-uri unice) 2.689 2.598 1.460
Valoare dispozitive acordate 3.760.091,06 2.840.450,28 1.652.307,22
Numar contracte 65 70 68
Numar de asigurati aflati pe listele de asteptare la sfarsitul perioadei 0 73 455

 

În ceea ce priveşte activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba, în  perioada  ianuarie – iunie  2016  au  fost  inregistrate  un  numar  de  1089  petitii  si  contestatii,  din  care  au  fost  solutionate conform  OG. nr. 27/2002,  cu  modificarile  si  ulterioare,  un  numar de  991 cereri, in procent de  91%. Majoritatea   solicitarilor  au  avut  ca  obiect   nemultumiri  referitoare  la  cuantumul  pensiilor  si  grupe  de  munca,   precum  si  precizari  referitoare  la  conditiile  de  pensionare,  eliberarea  buletinelor  de  calcul,  contestatii. Subprefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu a recomandat ca pentru  asigurarea  unui  cadru  de  comunicare  transparent  si  deschis  să se  afişeze  in  spatiile  de  lucru  cu  publicul,   informatiile  utile,  de  larg  interes  pentru  cetăţeni, atenţionând în mod special asupra necesităţii  respectării  programului  de  lucru  cu  publicul.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Începând de astăzi, Sistemul informatic de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Alba este din nou funcţional

Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor informează că sistemul informatic este functional in toata tara, incepand de marti, 09 august a.c., dupa ce în ziua precedentă au fost mai multe probleme de ordin tehnic.

“În cursul zilei de ieri, o defecţiune la sistemul informatic a blocat operaţiunile de programare şi de susţinere a examenului pentru permisul de conducere, de preschimbare a acestuia sau de eliberare a autorizaţiilor provizorii de circulaţie. Doresc să informez opinia publică, că la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor  Alba, activitatea se desfăşoară în condiţii normale, şeful   acestui serviciu, domnul Mihai Zgârdea,  informandu-mă că întârzierile datorate defecţiunilor tehnice ale sistemului central, au fost recuperate în mare măsură.” a precizat subprefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

ANUNȚ IMPORTANT privind diversificarea modalităților de plată a taxelor pentru eliberarea pașapoartelor, permiselor de conducere , certificatelor de înmatriculare

MAI diversifică modalitățile de plată a taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcuțelor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau în numerar.

Plata în numerar a acestor servicii nu se mai face prin casieriilor CEC Bank.

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat poștal sau în numerar.

Plata se poate face on-line în sistem internet banking, dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul deschis de către Instituția Prefectului-Județul Alba, astfel:

– pentru contravaloarea tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere, în contul

IBAN: RO32TREZ002502601X007825

–  pentru pașapoarte, în contul

IBAN: RO49TREZ002502602X007826

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN (conturile indicate mai sus, în funcție de serviciul solicitat), codul fiscal al Instituției Prefectului-Județul Alba– CUI 4562664, suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.
Plata în numerar se poate face la casieriile unităților Trezoreriei Statului, casieriile Instituției Prefectului Judeul Alba (pentru pașapoarte), la ghișeele Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Alba (pentru documentele emise de acestea) cu sediul în Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu nr. 14 și prin mandat poștal.

Adresa Trezoreriei Statului din municipiul Alba Iulia:
Alba Iulia, Strada Primăverii nr. 10, județul Alba.

Conform Ordonanței, pentru reducerea birocratizării, în situația pașapoartelor se va face o singură plată într-un cuantum care va cumula contravaloarea pașaportului, taxa pentru serviciul public prestat și, după caz, tariful suplimentar, valoarea rămânând neschimbată față de cât este în prezent.

Atât în cazul pașapoartelor simple temporare, cât și a pașapoartelor simple electronice, în situația în care plata taxei de pașaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poștal este necesară prezentarea ca document doveditor al plății factura aferentă emisă de oficiul poștal. Actele necesare și termenele de eliberare ale documentelor emise de M.A.I., rămân neschimbate.

Cetățenii pot depune cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice precum și pentru pașapoartele simple temporare la orice serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliu.

Pașaportul simplu electronic poate fi ridicat de la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, nu doar acela de unde s-a depus cererea, cu condiția ca cetățeanul să fi optat pentru acest lucru la momentul depunerii cererii. De asemenea, la solicitare, pașapoartele simple electronice se pot livra, prin curier, la adresa de domiciliu sau la reședință, în schimbul unei taxe suplimentare care se plătește la momentul primirii documentului.

Şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din luna mai

La şedinţa din 18 mai a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, s-a discutat despre tratamentul cu medicamente cu aprobare de la Comisiile Terapeutice constituite la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Alba, despre Programele naţionale de sănătate derulate de către Direcţia de Sănătate Publică Alba şi a fost prezentat punctul de vedere al Asociaţiei Pacienţilor Alba privind listele de aşteptare pentru asiguraţii vârstnici din judeţ. Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa domnului prefect Cornel Murg.

În ceea ce priveşte Comisiile Terapeutice constituite la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Alba, acestea se întrunesc o dată la două săptămâni sau de câte ori este nevoie şi analizează din punct de vedere medical oportunitatea introducerii/ continuării medicamentului în tratamentul bolnavului. Toate informatiile referitoare la functionarea si actele necesare pentru Comisiile Teritoriale de Aprobari de Medicamente se gasesc afisate pe site-ul CAS Alba la rubrica „Informatii medicale” – ”Comisii teritoriale de aprobare medicamente” la adresa http://www.casan.ro/casalba.

În cursul anului 2015, Direcţia de Sănătate Publică Alba, a derulat următoarele programe naţionale de sănătate: Programul national de vaccinare; Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare; Programul naíonal de supraveghere şi control al infecţiei HIV; Programul naíonal de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei; Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale; Programul naţional de monitorizare a factorilor determinaní din mediul de

viaţă şi muncă; Programul naţional de depistare precoce a cancerului de col uterin; Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană; Programul naíonal de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate; Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului.

Asociaţia Pacienţilor Alba discriminarea promovata in repartizarea resurselor intre casele judetene si CASMB, lucru care explică faptul că una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă pacienţii, în special vârstnicii, este accesul la analize medicale de laborator şi investigaţii radiologice.

Şedinţa Colegiului Prefectural din luna mai

În 19 mai, a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural, în prezenţa domnului prefect Cornel Murg. Pe ordinea de zi s-au regăsit următoarele subiecte: raportul privind activitatea desfășurată de către Comisia de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari; raportul privind activitatea desfășurată în anul 2015 de Direcţia Judeţeană pentru  Tineret şi Sport Alba; Informarea asupra rezultatelor controlului  privind calitatea produselor alimentare comercializate cu ocazia Sărbătorilor Pascale, în pieţe, târguri, oboare, efectuat de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Alba.

În baza prevederilor Ordinului comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1422/192/2012 şi a Ordinului nr. 93/02.03.2016 al Prefectului judeţului Alba, s-a constituit comisia mixtă pentru verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari. Acţiunile de control s-au desfăşurat în perioada 2 martie – 15 aprilie 2016, în 69 de unităţi administrative teritoriale, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale cu responsabilităţi în aceste domenii.

În ceea ce priveşte activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, în cadrul compartimentului Sport în anul 2015 au fost organizate 65 de competiţii sportive şi acţiuni sportiv recreative, din care 49 au fost finanţate de catre institutia noastra.  Totalul cheltuielilor efectuate a fost de 100.000 lei, conform bugetului aprobat, iar în cadrul compartimentului tineret, calendarul de  proiecte  proprii/parteneriat   şi  concursul local de proiecte pentru  ong-uri au  cuprins un număr de 13 proiecte cu  o  valoare  totală de  60.000 lei. Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Alba are in administrare 7 Centre de agrement si sala de sport  “ 1 Mai”. Din cele 7 centre de agrement doar 3 sunt functionale: Arieseni, Roica si Poiana Vadului, functionand in regim permanent si sezonier cu un numar total de 210 locuri.

În perioada 14 – 29 aprilie, CJPC Alba a desfăşurat o acţiune tematică de control privind modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare, prezentare publicitate şi comercializarea produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale. Au fost constatate abateri în ceea ce priveşte calitatea produselor alimentare comercializate la carne preambalată şi produse din carne, ouă de consum, vopsea de ouă, produse de patiserie, ciocolată, produse din ciocolată, produse pe bază de cacao şi grăsimi vegetale şi în ceea ce priveşte modul de indicare a preţurilor

 

Instruire referitoare la organizarea alegerilor

Miercuri, 6 aprilie 2016, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, cu sprijinul Biroului Judeţean Alba al Autorităţii Electorale Permanente, organizează întâlniri de lucru având ca temă principală organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2016.

La întâlnire participă primarii şi secretarii unităţilor administrativ teritoriale în persoana primarului sau a secretarului unităţii administrativ teritoriale sau persoana împuternicită să efectueze operaţiuni în registrul electoral.

Şedinţa de lucru va avea loc, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba,  în sala Mihai Viteazu, cu unităţile administrativ teritoriale din zona Aiud şi Blaj începând cu ora 10:00, cu localităţile din zona Cîmpeni începând cu ora 12:00 şi cu localităţile din Alba Iulia şi Sebeş începând cu ora 14:00.

Vor avea loc dezbateri cu privire la prezentarea cadrului normativ şi măsuri organizatorice şi principalele atribuţii ce le revin primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ teritoariale în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale.

Instruire pe tema achiziţiilor publice

Instituţia Prefectului Judeţul Alba în parteneriat 3M Consulting organizează conferinţa “Noul pachet legislativ în materia achiziţiilor publice – implicaţii şi proceduri. Fonduri europene 2016 – 2020” ediţia a şaptea. Conferinţa se va desfăşura în perioada 7-10 aprilie la Sovata urmând a fi discutate atât noul pachet legislative în materia achiziţiilor publice, care transpune directivele europene, cât şi programele şi măsurile de finanţare nerambursabilă care vor fi lansate în perioada 2016 – 2020, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii beneficiari. Din partea Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba participă la conferinţă domnul Cristian Ciutrilă, directorul cancelariei prefectului.

Activitatea AJPIS şi AJOFM Alba pe anul 2015

În cadrul şedinţei Colegiului Prefectural desfăşurată luni, 28 martie, în prezenţa domnului prefect Cornel Murg, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba a prezentat analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistenţă socială în anul 2015. Astfel, în judeţul Alba, s-au plătit în 2015 beneficii sociale pentru un număr mediu lunar de 128 457 de beneficiari, în sumă totală de 187 997 495 lei, sumă ce include şi taxele poştale şi CASS aferente acestor plăţi.

Defalcat pe fiecare prestaţie, alocaţia de stat pentru copii s-a acordat pentru un număr lunar de 61 454 beneficiari, în sumă totală de 58 684 078 lei, alocaţia pentru susţinerea familiei s-a acordat unui număr mediu lunar de 4 142 beneficiari, în sumă totală de 8 067 614 lei, alocaţia de întreţinere pentru copiii aflaţi în plasament familial s-a acordat unui număr mediu lunar de 855 beneficiari, în sumă totală de 6 959 343 lei, indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA s-a acordat unui număr de 22 persoane adulte, iar suma plătită cu acest titlu a fost de 105 612 lei, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului s-a plătit unui număr mediu de 2 988 beneficiari, suma totală fiind 30 337 842 lei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei s-a acordat unui număr mediu lunar de 7 174 beneficiari, plătindu-se în total suma de 2 458 154 lei, venitul minim garantat s-a acordat pentru un număr mediu lunar de 5 331 beneficiari pentru care s-a plătit suma de 14 131 990 lei. În baza OUG 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, pentru copiii cu dizabilitate gravă şi părinţii acestora, AJPIS Alba a plătit indemnizaţii şi sprijin financiar pentru un număr mediu de 314 beneficiari, plătind în total suma de 1 361 806 lei. În acelaşi timp, AJPIS Alba a deschis dreptul la alocaţie de stat în România păentru un număr de 476 solicitanţi.

În ceea ce priveşte activitatea AJOFM Alba pe anul 2015, directorul executiv adjunct Sorin Lazăr a precizat că la sfârşitul anului 2015, figurau în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba un număr total de 9394 şomeri, dintre care: 2871 indemnizaţi şi 6523 neindemnizaţi. Din numărul total al şomerilor înregistraţi sunt 4138 femei. Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii decembrie 2015 este de 5,46%. În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 un număr total de 21.264 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 477 absolvenţi, din care 147 prin subvenţionarea locurilor de muncă. În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii pentru un număr de 437 şomeri, din care 226 sunt femei. În perioada ianuarie-decembrie 2015 s-au organizat la solicitarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr total de 59 programe de formare la care au fost înscrise 1070 persoane, din care şomeri 1031, iar 39 de persoane au suportat contravaloarea cursurilor fiind persoane ocupate.

Următoarea şedinţă a Colegiului Prefectural va avea loc în 25 aprilie, începând cu ora 9.

Sedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

În cadrul şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, directorul Casei Judeţene de Pensii a prezentat situaţia seriilor de tratamente pentru anul în curs.

 

Pentru acest an, 2016, seriile biletelor  de tratament sunt urmatoarele :

 

SERIA    1         15.02.2015

SERIA    2         02.03.2015

SERIA    3         18.03.2015

SERIA    4         03.04.2015

SERIA    5         19.04.2015

SERIA    6         05.05.2015

SERIA    7         21.05.2015

SERIA    8         06.06.2015

SERIA    9         22.06.2015

SERIA  10         08.07.2015

SERIA  11         24.07.2015

SERIA  12         09.08.2015

SERIA  13         25.08.2015

SERIA  14         10.09.2015

SERIA  15         26.09.2015

SERIA  16         12.10.2015

SERIA  17         28.10.2015

SERIA  18        13.11.2015

SERIA  19         29.11.2015

 

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile , iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

Cererile depuse pina in prezent pentru anul 2016 sunt in număr de 117.

In scopul evitării aglomeraţiei si a deplasării din teritoriu la Casa de Pensii solicitanţii indreptatiti sa beneficieze de bilete de tratament au posibilitatea de a transmite cererile prin posta, fax, e-mail sau le pot depune personal la Casa de Pensii,  cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet. Prin cerere solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni .

Pentru cunoaşterea Criteriilor de acordare a bilelor de tratament balnear prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii Familiei Protecţiei  Sociale si Persoanelor Vârstnice s-a   procedat la afişarea lor la avizierul Casei Judeţene de Pensii Alba, de asemenea acestea se vor transmite alături de repartiţia pe staţiuni si serii pe adresa de e-mail organizaţiilor de pensionari din cadrul judeţului si se vor afişa pe site-ul instituţiei.

Prin intermediul aplicaţiei SPA se va calcula punctajul acordat fiecărei cereri.    Daca, in urma calculării punctajului in aceasta aplicaţie SPA, mai multe cereri au acelaşi  punctaj, ele se ordonează  descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat in ultimii 2 ani. Daca, după aceasta etapa mai multe cereri au acelaşi punctaj pentru criteriul 1, atunci  ele se ordonează crescător după venit. In situatia in care  si după parcurgerea acestor etape se identifica cereri cu acelasi punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii având in vedere prioritate cererea cu numărul cel mai mic.

Aceste repartiţii au fost si sunt publicate in permanenta pe site-ul instituţiei: www.pensiialba.ro.  si la sediul Casei Judeţene de Pensii Alba.  De asemenea beneficiarii sunt anunţaţi prin scrisori transmise prin Posta Romana,  cu privire la planificarea datelor in care pot ridica biletele de la Casa Judeţeana de Pensii Alba .

Întâlniri de lucru în toate zonele din judeţ

La iniţiativa şi sub conducerea domnului Cornel Murg – prefectul judeţului Alba, Insitituţia Prefectului va organiza în perioada 10-16 martie întâlniri de lucru cu primarii şi secretarii unităţilor administrativ teritoriale. Astfel, în 10 martie, începând cu ora 11:00, în sala de şedinţe a Primăriei Câmpeni a avut loc întâlnirea cu reprezentanţii primăriilor Abrud, Baia de Arieş, Câmpeni, Albac, Arieşeni, Avram Iancu, Bistra, Bucium, Ciuruleasa, Gîrda de Sus, Horea, Lupşa, Mogoş, Ocoliş, Poiana Vadului, Poşaga, Roşia Montană, Sălciua, Scărişoara, Sohodol, Vadu Moţilor, Vidra.

Marţi, 15 martie, începând cu ora 10:00 întâlnirea va avea loc la sediul Primăriei Adiu şi vor participa reprezentanţi ai primăriilor Aiud, Ocna Mureş, Fărău, Hopîrta, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Mureşului, Miraslău, Noşlac, Ponor, Rădeşti, Rimetea, Rîmeţ, Stremţ şi Unirea, urmând ca începând cu ora 13:00 să se desfăşoare, în sala de şedinţe a Primăriei Blaj, întâlnirea de lucru cu reprezentanţii primăriilor Blaj, Bucerdea Grânoasă, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă, Crăciunelu de Jos, Jidvei, Mihalţ, Roşia de Secaş, Sîncel, Şona, Valea Lungă.

Ultima întâlnire de lucru zonală va avea loc miercuri, 16 martie, începând cu ora 10:00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, în sala de şedinţe “Mihai Viteazul”. La această întâlnire sunt aşteptaţi primarii şi secretarii din Alba Iulia, Sebeş, Cugir, Teiuş, Zlatna, Almaşu Mare, Berghin, Blandiana, Ceru Băcăinţi, Ciugud, Câlnic, Cricău, Cut, Daia Română, Doştat, Galda de Jos, Gîrbova, Ighiu, Întregalde, Meteş, Ohaba, Pianu, Săliştea, Săsciori, Sîntimbru, Şibot, Şpring, Şugag, Vinţu de Jos.

În cadrul întâlnirilor vor fi abordate diveste teme de interes ca redactarea şi adoptarea actelor administrative şi comunicarea acestora către prefect precum şi cele referitoare la verificarea legalităţii acestora; aplicarea actelor normative din domeniul restituirii proprietăţilor funciare în special situaţia cererilor nesoluţionate şi a necesarului de teren pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar şi stadiul punerilor în posesie şi a întocmirii documentaţiilor necesare emiterii titlurilor de proprietate pentru cererile nesoluţionate care au ca termen final data de 31 decembrie 2016; campania de preluare cerere unică 2016; modificările apărute pe Măsura 6.1, Măsura 6.2, Măsura 6.3, Măsura 6.4; prezentarea actelor normative adoptate în materia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale ce se vor desfăşura în data de 5 iunie 2016; asigurarea cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale din 5 iunie 2016; asigurarea necesarului de informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripţie precum şi a necesarului de operatori de calculator pentru fiecare secţie de votare.

Pe lângă reprezentanţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, domnul prefect Cornel Murg, domnul Ovidiu Cazacu – şef serviciu juridic, domnul Nelu Fleşer – şef serviciu coordonare, doamna Maria Pavel – şef serviciu contabilitate, la întâlnirile de lucru mai participă şi domnul Dorin Retegan – director OCPI Alba, doamna Felicia Hondola – director executiv APIA CJ Alba, doamna Luminiţa Gliga – director executiv adjunct APIA CJ Alba, domnul Vasile Bara – director OJFIR Alba, col. Călin Petraşcu de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Alba şi doamna Elena Burba – consultant la Autoritatea Electorală Permanentă, Biroul Judeţean Alba.

“Principalele categorii de mărfuri exportate în 2015 au fost cherestea din lemn de răşinoase şi de fag, panouri fibrolemnoase, componente pentru cablaje auto şi hârtie albită de diferite dimensiuni”

Joi, 25 februarie, în prezenţa domnului prefect Cornel Murg, Biroul Vamal de Interior Alba a prezentat activitatea pe anul precedent.

În anul 2015 au fost înregistrate un număr de 11749 declaraţii vamale, în creştere cu 509 declaraţii vamale faţă de anul anterior. Au fost emise 623 declaraţii vamale de tranzit vamal şi au fost primite 2415 declaraţii vamale de tranzit vamal. Încasările în vamă, constând din taxe vamale, accize, TVA, amenzi persoane fizice şi juridice, în anul 2015 au fost în cuantum total de 36.278.924 lei, remarcându-se o creştere cu 8,55% faţă de 2014.

Valoarea taxei pe valoarea adăugată amânată la plată a fost în cursul anului 2015 în cuantum de 50.214.501 lei. Prin Biroul Vamal de Interior Alba în anul 2015 au fost exportate mărfuri în valoare de 703.694.370 lei. Principalele categorii de mărfuri exportate în această perioadă au fost cherestea din lemn de răşinoase şi de fag, panouri fibrolemnoase, componente pentru cablaje auto şi hârtie albită de diferite dimensiuni.

În această perioadă au fost eliberate un număr de 12.710 colete poştale externe, fiind emise în acest sens 810 chitanţe vamale pentru persoane fizice, drepturile vamale încasate fiind în cuantum total de 60 265 lei.

Principalele tipuri de fraude identificate ca urmare a controalelor efectuate de Biroul Vamal de Interior Alba la agenţii economici au fost:

 • Încadrarea tarifară eronată a mărfurilor, caz în care au fost constatate diferenţe de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe inclusiv accesoriile datorate bugetului de stat, în sumă totală de 2578 lei;
 • Completarea eronată a declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie, caz în care s-au constatat diferenţe de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe, incluiv accesoriile aferente datorate bugetului de stat, în sumă totală de 32.474 lei;
 • Privind valoarea în vamă, caz în care s-au constatat diferenţe de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe, inclusiv accesoriile aferente datorate bugetului de stat, în sumă totală de 124.547 lei;
 • Privind originea mărfurilor, caz în care s-au constatat diferenţe de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe, inclusiv accesoriile aferente datorate bugetului de stat, în sumă totală de 32.750 lei.

 

În ceea ce priveşte partea de reglementare în domeniul vamal, începând cu data de 01.05.2016 va intra în vigoare Regulamentul (CEE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr 2015/2446 din 28 iulie 2015 şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr 2015/2447 al Comisiei.

Prevederile Codului Vamal al Uniunii sunt orientate către facilitarea activităţii comerciale în condiţiile asigurării unui nivel de control vamal adecvat al mărfurilor. Intrarea în vigoare a Codului Vamal al Uniunii la 1 mai 2016 va fi însoţită de modificări semnificative asupra reglementărilor naţionale.

Schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între operatorii economici şi autorităţile vamale se va efectua utilizând cu precădere tehnicile de prelucrare electronică, ceea ce va conduce la modificarea substanţială a sistemelor şi aplicaţiilor informatice existente şi la dezvoltarea altora noi, atât la nivelul Comisiei Europene, cât şi la nivel naţional – modificări ce se vor aplica etapizat până în anul 2020.

 

“În anul 2015 s-au efectuat un număr de 545 determinări ale concentraţiei de formaldehidă în Sebeş.”

În cadrul Colegiului Prefectural desfăşurat joi, 25 februarie 2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului şi-a prezentat activitatea pe anul 2015.

În ceea ce priveşte monitorizarea factorilor de mediu pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător din municipiul Sebeş cu privire la concentraţiile de formaldehidă, s-au efectuat, în 2015, un număr de 545 determinări ale acestui parametru în cele două puncte din zona cartierului Mihail Kogălniceanu – zonă învecinată cu platforma de producţie a SC Kronoşpan SA Sebeş.

Măsurătorile manuale au vizat determinarea pulberilor PM10 prin metoda gravimetrică de la staţiile AB1 şi AB3 şi metale din aceste pulberi (Pb, Cd, Ni, As) conform Ordinului Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 448/2007 – pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel, hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător.

În 2015, s-au efectuat un număr de 3812 determinări din care:

 • 3795 determinări pentru monitorizare;
 • 17 determinări pentru terţi.

Au fost determinaţi 153 indicatori din probe de precipitaţii.

Sinteza datelor automate şi manuale relevă următoarele:

 • Nu s-au înregistrat depăşiri ale pragului de informare/alertă pentru indicatorii monitorizaţi în cadrul R.N.M.C.A., conform Legii nr. 104/2011;
 • Nu a fost cazul să se iniţieze un program/program integrat de gestionare a calităţii aerului.

 

În perioada analizată s-au efectuat un număr de 27 măsurători de zgomot.

Laboratorul de radioactivitate a mediului  are un program de 11 ore zilnic,  efectuând analize beta global a probelor de aer, depuneri şi precipitaţii, apă de suprafaţă, sol şi vegetaţie.

Au fost gestionate conform procedurilor, un număr de 3 evenimente în cazul unor situaţii de urgenţă, transmiţându-se  informări la M.M.P.A. şi A.N.P.M., după cum urmează:

– în data de 15.01.2015, poluarea apelor pârâului Valea Muşcanilor – afluent de dreapta al râului Arieş, cu o substanţă necunoscută, de culoare roşiatică, care s-a propagat până la confluenţa cu râul Arieş.

– în ziua de 24.05.2015, poluarea apelor râului Mureş, în zona localităţii Stâna de Mureş, amonte de Ocna Mureş, cu o substanţă necunoscută, de culoare albicioasă, care s-a propagat în aval, producându-se mortalitate piscicolă;

– în ziua de 25.06.2015 , la SC Kronospan Sebeş SA  s-a rupt un disc de rupere la amestecătorul de metanol de  la instalaţia pentru producerea formaldehidei din cadrul secţiei chimice. Rezultatele analizelor de laborator efectuate de către APM Alba nu au confirmat poluarea aerului cu formaldehidă, în urma evenimentului tehnic produs.

“Pentru anul școlar 2016-2017 s-au solicitat, prin intermediul ISJ Alba calificări pentru un număr de 111 agenți economici pentru 1245 locuri/56 de calificări profesionale”

Relația Inspectoratului Școlar Județean Alba cu partenerii sociali

 

În contextul evoluţiei societăţii româneşti din ultimele două decenii, formarea profesională iniţială nu mai aparţine exclusiv învăţământului. Ea a devenit o problemă a întregii societăţi româneşti şi deci presupune implicarea, alături de unităţile de învăţământ profesional şi tehnic a unui număr cât mai mare de parteneri sociali.

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din judeţul Alba, denumit  CLDPS Alba a fost statutar constituit, prin reorganizare, prin decizia nr. 1892/14.10.2015 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, în conformitate cu  Cadrul general de organizare şi funcţionare a Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social, aprobat prin OMECS nr. 4456 din 8 iulie 2015.

Regulamentul  de organizare şi funcţionare a acestui comitet are ca scop monitorizarea inserției absolvenților învățământului profesional și tehnic, analiza și avizarea propunerilor IȘJ Alba privind proiectul planului de școlarizare 2016-2017 pentru învățământul profesional și tehnic, pe unități de învățământ, domenii de formare profesională și calificări profesionale și nu în ultimul rând participarea în cadrul comisiilor constituite pentru desfășurarea examenelor de certificare a calificării absolvenților ÎPT, conform reglementărilor în vigoare.

Conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin OMEN 3136/2014, învățământul profesional cu durata de 3 ani se poate organiza numai în unități de învățământ care anexează la propunerea privind proiectul planului de școlarizare, contracte-cadru încheiate cu agenții economici.

Cifra de școlarizare pentru învățământul profesional se stabilește anual pe baza nevoilor pieței muncii și a tendințelor de dezvoltare precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici.

În scopul popularizării ofertei locale a învățământului profesional, inspectoratul școlar împreună cu unitățile de învățământ și cu operatorii economici realizează activități specifice: săptămâna meseriilor, târgul meseriilor, comunicare în mass-media.

. În urma analizei ISJ privind numărul de absolvenți de clasa a VIII a pe zone, respectiv încadrarea în bugetul alocat și încadrarea în costul standard per elev s-a răspuns unui număr de 736 de solicitări corespunzătoare unui număr de 27 clase de  învățământ profesional.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al comisiilor locale constituite la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Alba.

În 24 februarie a avut loc la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba şedinţa Comisiei de Dialog Social la care a participat prefectului judeţul Alba, Cornel Murg. În cadrul şedinţei s-a discutat despre Regulamentul de Organizare si Functionare al comisiilor locale constituite la nivelul Casei de Asigurari de Sanatate Alba.

Comisia urmareste conform protocoalelor criteriile de includere/excludere in/din tratament.

Medicul curant de specialitate care are in evidenta bolnavul, va inainta comisiei de specialitate de la CAS Alba referatul pacientului pentru care se doreste initierea sau continuarea tratamentului.

Actele necesare pentru aprobarea tratamentului:

 1. a) referatul tip de initiere/continuare a tratamentului pentru pacient intocmit, completat integral, semnat, parafat, datat (Comisia Psihiatrie adulti, Comisia Neurologie, Comisia Psihiatrie infantila, Comisia Diabet, Comisia Oncologie, Comisia Lista B)
 2. b) scrisoare medicala / bilet de externare de la un centru universitar sau clinica privata de cardiologie in contract cu o casa judeteana de asigurari de sanatate completat integral, semnat, parafat, datat (Comisia Cardiologie)
 3. c) copie carte de identitate (Comisia Psihiatrie adulti, Comisia Neurologie, Comisia Diabet, Comisia Oncologie, Comisia Lista B, Comisia Cardiologie)
 4. d) copie certificat de nastere (Comisia Psihiatrie infantila, Comisia Lista B – afectiuni ginecologice)
 5. e) scrisoare medicala / bilet de externare de la o clinica universitara de pediatrie (Comisia Lista B – afectiuni endocrine)

Comisia se intruneste o data la 2 săptămâni sau de cate ori este nevoie, analizeaza din punct de vedere medical oportunitatea introducerii/continuarii medicamentului in tratamentul bolnavului.

Referatele medicale analizate se consemneaza in registrul de procese verbale al comisiei.

Referatele medicale incomplete sau incorect intocmite nu vor fi aprobate iar intreaga responsabilitate pentru intarzierea solutionarii acestor probleme revine in exclusivitate medicului curant.

Aprobarile se emit in 2 exemplare. Un exemplar al aprobarii se pastreaza la nivelul Cas Alba iar celalalt se ridica de catre pacient sau, dupa caz, de catre parintele copilului sau reprezentantul legal de la biroul de Serviciul Medical incepand cu ziua urmatoare intrunirii comisiei sau se transmite prin fax la un numar precizat de catre acesta.

Aprobarea se poate ridica si de catre alta persoana cu conditia ca acesta sa se prezinte la biroul de Serviciu Medical cu cartea de identitate a pacientului.

Medicul curant intocmeste prescriptia medicala pe care o inmaneaza pacientului. Pentru eliberarea medicamentului, bolnavul prezinta farmaciei cu circuit deschis prescriptia medicala împreuna cu o copie dupa aprobare. Pacientul sau, dupa caz, parintele copilului sau reprezentantul legal pastreaza copia referatului de aprobare pe toata perioada de valabilitate a acestuia. Farmacia va elibera reteta cu medicamentele care necesita aprobarea comisiei locale de specialitate doar daca pe reteta se mentioneaza numarul si data aprobarii si este insotita de o copie după aprobarea semnata de membrii comisiei și stampilata de CAS Alba

Retetele prescrise si eliberate bolnavilor care nu sunt in evidenta CAS Alba cu referat aprobat de comisie vor fi refuzate la plata.

Toate informatiile referitoare la functionarea si actele necesare pentru Comisiile Teritoriale de Aprobari de Medicamente se gasesc afisate pe site-ul CAS Alba la rubrica „Informatii medicale” à Comisii teritoriale de aprobare medicamente” la adresa http://www.casan.ro/casalba.

În acest an, 70.382 persoane din judeţ vor beneficia de ajutoare alimentare

Persoanele cu venituri mici vor beneficia și în anul 2016 de ajutoare alimentare acordate de Uniunea Europeană în cadrul programului Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).

Actele normative in vigoare privitoare la derularea programului sunt Hotărârea Guvernului nr. 799 din 17 septembrie 2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate şi Hotărârea Guvernului nr. 627 din 28 iulie 2015 care a fost publicata in Monitorul Oficial,  partea I nr. 617/13.08.2015. Față de anul trecut, au fost aduse niște modificări legislative privind modul de acordare a acestor ajutoare. Cea mai importantă precizare este aceea că, de ajutoarele alimentare vor beneficia și persoanele fără venituri.

Astfel, beneficiarii Programului POAD sunt  pensionarii din sistemul de stat sau cei care primesc indemnizație socială pentru pensii mai mici de 400 lei, persoanele cu handicap gradul I sau II, șomeri în plată, beneficiari ai ajutorului social conform Legii 416, familii beneficiare de alocații pentru susținerea familiei, precum și alte categorii de persoane, printre care veteranii de război și văduvele acestora, eroi ai Revoluției ori persoane persecutate politic în timpul regimului comunist.

“În cadrul Programului de anul acesta în judetul Alba cifra beneficiarilor este: 70.382. La solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, anterior demarării procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractelor de furnizare, fiecare autoritate publică locală a comunicat Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba adresa depozitului unde furnizorii vor livra ajutoarele. Ministerul Fondurilor Europene ne-a informat că a fost semnat Raportul procedurii de achiziţie publica privind atribuirea contractelor de furnizare ajutoare alimentare POAD 2015/2016. Pentru judeţul Alba furnizorul alimentelor va fi S.C. Ned Group S.R.L. Daca nu vor fi depuse contestaţii in perioada 11.02.2016-22.02.2016, începând cu data de  23.02.2016 va demara semnarea contractelor. După încheierea  contractelor se va comunica furnizorului coordonatele pentru livrarea alimentelor in unităţile administrativ teritoriale din judeţul Alba.” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

Precizăm că, la nivelul judeţului Alba a fost constituit prin ordin al prefectului, grupul de lucru care coordonează acţiunea de distribuire a ajutoarelor in judeţul nostru. Din acest grup fac parte reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, Casei Județene de Pensii Alba, Direcţiei de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba şi ai Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba.

Grupul de lucru are ca principale atribuţii:

 • comunică, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, numărul de beneficiari din categoriile eligibile, pe localităţi şi total judeţ, adresa depozitului autorităţii executive a autorităţii publice locale unde furnizorii vor livra ajutoarele alimentare, persoana de contact la depozit şi persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepţie
 • coordonează acţiunile de redistribuire a eventualelor stocuri, rămase după distribuţia pe lista iniţială, între autorităţile executive ale autorităţilor publice locale din judeţ şi între judeţe;
 • comunică autorităţilor executive ale autorităţilor publice locale datele de livrare şi cantităţile din graficul de livrări primit de la Ministerul Fondurilor Europene şi este informat de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale cu privire la eventualele modificări ale acestora, convenite cu furnizorul, pe care le transmite Ministerului Fondurilor Europene;
 • solicită serviciilor deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi sprijină autorităţile executive ale autorităţilor publice locale în obţinerea, la timp şi corect, de date necesare în derularea POAD
 • trimite la Ministerul Fondurilor Europene, până la data de 1 mai a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea POAD la nivelul judeţului, centralizând informaţiile şi sintezele de date primite de la autorităţile executive ale autorităţilor publice locale, precum şi alte date şi informări despre derularea POAD la nivelul judeţului, solicitate de Ministerul Fondurilor Europene.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

În cursul anului 2015 AJPIS Alba a plătit beneficii sociale, pentru un număr mediu lunar de 128.457 de beneficiari, în sumă totală de 187.997.495 lei

Miercuri 17 februarie, a.c. începând cu orele 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, prezidată de către prefectul Gheorghe Feneşer.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistenţă socială în anul 2015; drepturile pensionarilor şi accesul la acestea (legi ce îngrădesc drepturile) – punctul de vedere al Asociaţiei „Speranţa de Alba”; diverse.

Primul punct al ordinei de zi a fost prezentat de către directorul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, domnul Flaviu Cozuc. AJPIS Alba a platit în anul 2015, beneficii sociale, pentru un număr mediu lunar de 128.457 de beneficiari, în sumă totală de 187.997.495 lei, sumă ce include şi taxele poştale şi CASS aferente acestor plăţi.

Al doilea punct de pe agenda întâlnirii a fost expus de către domnul Dinu Nistor, președintele Asociației Pensionarilor “Speranţa de Alba”, care a punctat în discursul său că: „Ne dorim să ajungem o categorie socială care să nu avem nevoie de niciun fel de facilitate, dar această performanță nu poate fi atinsă până ce nu se va ajunge la niște pensii care să satisfacă atât nevoile noastre de supraviețuire cât și cele de tratament.”

Prefectul Gheorghe Feneşer a precizat că: „Pensionarii reprezintă o categorie socială extrem de importantă, de a căror experienţă de viaţă putem beneficia cu toţii, şi că ei trebuie preţuiţi şi implicaţi activ în viaţa comunităţii din care fac parte.  Trebuie regândită o politică în domeniul sănătăţii, prin asigurarea de servicii medicale de calitate. Acest obiectiv se poate realiza doar printr-o dezvoltare economică susţinută şi creşterea numărărului de salariaţi, astfel încât prin plata contribuţiilor sociale să se asigure finanţarea unor servicii medicale corespunzătoare.”

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Guvernul stimulează participarea în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate

Vineri 05 februarie, a.c. începând cu orele 10.00, prefectul Gheorghe Feneşer a participat la o întâlnire cu primari, inspectorii şcolari şi directorii de grădiniţe din judeţ, organizată de Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Asociaţia OvidiuRo, având ca temă informarea şi instruirea acestora, cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate.

Sesiunea de informare îşi propune clarificarea mecanismului implementării programului naţional în contextul problemelor specifice din localităţile  judeţului Alba.

Legea nr. 248/2015 sau Legea „Fiecare Copil la Grădiniţă” încurajează prezenţa la grădiniţă a copiilor între 3 şi 6 ani prin acordarea unui tichet social pentru grădiniţă de 50 de lei lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puţin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie şi este condiţionat de prezenţa zilnică a celor mici la grădiniţă.

„ Legea şi normele de aplicare stabilesc cadrul legal favorabil educaţiei preşcolare pentru copiii din România, dar succesul programul va depinde în mare măsură de implicarea activă a tuturor actorilor locali. Esenţială va fi capacitatea factorilor locali de a colabora şi a identifica soluţii urgente şi viabile la problemele concrete, care se vor ivi pe parcursul implementării acestui program. Eu, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu voi acorda tot sprijinul necesar pentru ca această iniţiativă lăudabilă să fie transpusă în realitate cât mai rapid şi cu succes.” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Aprecieri pozitive pentru activitatea desfăşurată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Unirea” al judeţului Alba în anul 2015

Joi, 4 februarie a.c., prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a participat la şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, în cadrul căreia au fost prezentate Raportul de evaluare a activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba pe anul 2015 şi Raportul de evaluare a activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Unirea” al judeţului Alba pe anul 2015.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a fost convocat în  cursul anului trecut în 20 ședințe, 3 ordinare și 17 extraordinare, dintre care unele au fost desfășurate în cadrul videoconferințelor organizate la nivelul Guvernului, sau de către conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru o corectă și eficientă gestionare a situațiilor generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, poluări accidentale, alte situații speciale de urgență, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au adoptat 13 hotărâri, care au fost transmise pentru punere în aplicare instituțiilor și agenților economici cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență respective și comitetelor locale, după caz. Totodată au fost emise 6 ordine ale prefectului, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. pentru actualizarea și reorganizarea componenței CJSU (2), a Grupurilor de Suport Tehnic (1), pentru aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2015 (1), pentru constituirea comisiilor de evaluare a pagubelor produse de secetă culturilor agricole (1), pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea CJSU (1)

În anul 2015 s-au desfășurat 323 controale/inspecții colective/comune (77 în anul 2014), astfel:

 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, cu Agenția de Protecția Mediului Alba / Garda de Mediu Alba – 10 controale la operatori economici sursă de risc SEVESO (11 în anul 2014);
 • Instituția Prefectului Județului Alba, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, Comisariatul Județean Alba a Gărzii Naționale de Mediu, Hidroelectrica Sucursala Hidrocentrale Sebeș, Direcția Silvică și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – 71 (66 în 2014) controale privind verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare și privind dotarea pentru intervenție și salubrizarea cursurilor de apă din județ;
 • Instituția Prefectului – Județul Alba, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba au verificat în regim de urgență toate unitățile de învățământ dotate cu centrale termice alimentate cu gaz. Au fost verificate un număr de 221 școli, licee, colegii și grădinițe din județ, precum și sălile de sport, atât la unitățile de învățământ cu personalitate juridică, cât și la structurile arondate, care utilizează sisteme de încălzire pe gaze naturale;
 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, Inspectoratul de Poliție Județean Alba și Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba (în unele cazuri) – 21 acțiuni de control inopinate de prevenire a situațiilor de urgență la obiective/operatori economici în care se desfășoară evenimente cu participarea unui număr mai mare de persoane.

 

Valoarea totală a pagubelor înregistrate ca urmare a manifestării situațiilor de urgență în anul 2015 a fost de 11,5 milioane lei, cu 10,929 milioane lei mai mult față de anul 2014 (571 mii lei  în 2014), cea mai mare pondere  reprezentând-o pagubele înregistrate în agricultură, ca urmare a secetei.

“ Apreciez în mod deosebit întreaga activitate desfăşurată în cursul anului trecut de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba. Consider că repetiţia este mama învăţăturii, iar exerciţiile pe care le faceţi sunt extreme de benefice, în sensul că, în urma acestora,  voi fiind actorii principali, ştiti cum să acţionaţi de urgenţă în situaţii reale şi concrete de pericol. Totodată, cred că se impune înfiinţarea unor centre noi de intervenţie, iar în acest sens doresc să vă asigur de întreg sprijinul meu. Aveţi nevoie de mai mult personal pentru a putea funcţiona la parametrii optimi, iar eu vreau să vă confirm încă o dată,  întreaga mea disponibilitate în a face demersurile necesare pentru suplimentarea numărului de posturi la nivelul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.  Mai vreau să vă spun că apreciez “ vocea unică” care a funcţionat ireproşabil, în cazul situaţiilor de urgenţă înregistrate în anul 2015. Vă mulţumesc încă o dată pentru tot ceea ce aţi făcut şi sper ca şi în acest an să avem parte de o activitate şi colaboare la fel de rodnică şi benefică.” a declarat prefectul Gheorghe Feneşr.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul Gheorghe Feneşer susţine: “Personalul medical trebuie să îşi desfăşoare activitatea în condiţii decente şi de normalitate”

Prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer a participat marţi 2 februarie a.c.  la conferinţa de lansare a campaniei „ NU agresaţi cadrele medicale!” demarată de Federaţia SANITAS din România, care s -a desfăşurat  la Sala de Conferinţe a Hotelului „Parc” din Alba Iulia.

Campania “ Nu agresaţi cadrele medicale !” are ca obiectiv principal adoptarea unui act legislativ care să apere corpul medical şi care să descurajeze violenţa de orice natură – fizică sau verbală. În vederea realizării acestui lucru, Federaţia SANITAS organizează o serie de dezbateri cu reprezentanţii autorităţilor statului, manageri de spitale şi angajaţi din sistem pentru identificarea tuturor situaţiilor conflictuale care conduc la acte de violenţă şi a posibilelor soluţii pentru prevenirea acestora sau pedepsirea  lor. În cadrul campaniei se vor desfăşura dezbateri în patru regiuni, prima fiind astăzi la Alba Iulia. În urma acestor dezbateri, în data 1 martie a.c. va avea loc o conferinţă de prezentare a concluziilor şi propunerilor privind identificarea şi soluţionarea situaţiilor conflictuale cel mai des întâlnite în unităţile sanitare.

Prefectul Gheorghe Feneşer a salutat iniţativa Federaţiei SANITAS, precizând faptul că ea este oportună şi binevenită. “ Nu are sens să mai menţionăm cât de importantă este activitatea desfăşurată de corpul medical. Ştim cu toţii că adeseori este vitală, ducând la salvarea de vieţi omeneşti. De aceea, este imperios necesar să asigurăm condiţii de lucru, dacă nu optime, măcar decente, iar munca personalului sanitar să se desfăşoare în condiţii de normalitate. Pacienţii trebuie să coopereze pe cât posibil, iar membrii familiilor acestora să colaboreze pentru binele mers al activităţii şi implicit pentru sănătatea bolnavului.” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul Gheorghe Feneşer mediază conflictul dintre crescătorii de ovine şi vânătorii din judeţ

Prefectul Gheorghe Feneşer a participat vineri 29 ianuarie a.c. la o întâlnire de lucru organizată de Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de Ovine Alba. Scopul acestei reuniuni a fost armonizarea punctelor de vedere ale crescătorilor de oi cu cele ale vânătorilor şi instituţiilor statului şi găsirea unor soluţii pentru a pune capăt nemulţumirilor legate de aplicarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. Pe de o parte, producătorii agricoli sunt nemulţumiţi că oile le distrug culturile, vânătorii sunt supăraţi pentru că vânatul mic din terenurile agricole este atacat de câinii ciobanilor, iar ciobanii sunt deranjaţi de faptul că vânătorii le împuşcă sau le otrăvesc câinii.

Prefectul Gheorghe Feneşer consideră că tensiunile dintre crescătorii de oi şi vânători sunt artificiale. „ Nu sunt de acord cu limitarea numărului de câini la turme, dar dezaprob şi ciobanii, care îşi lasă câinii fără jujeu sau fără ca acestea să respecte dimensiunile legale. Adevărata problemă o reprezintă interzicerea păşunatului în anumite perioade ale anului, animalele ( în speţă ovinele), neputând fi ţinute închise la stâne câteva luni, în sezonul rece. Eu personal, sunt împotriva conflictelor de orice gen, iar în calitate de prefect doresc să vă asigur că sunt deschis dialogului şi voi întreprinde toate demersurile necesare pentru a identifica soluţii viabile, care să vină în sprijinul tuturor celor prezenţi aici.” a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

La sediul Prefecturii judeţului Alba A avut loc şedinţa de analiză a rezultatelor activităţii desfăşurate de Instituţia Prefectului în anul 2015

Joi 28 ianuarie, a.c. începând cu orele 9.00, la sediul Prefecturii judeţului Alba, a avut loc şedinţa de analiză a Raportului de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului Judeţul Alba în anul 2015, la care au participat prefectul Gheorghe Feneşer, subprefectul Cornel Murg şi angajaţi ai instituţiei.

Raportul a fost structurat pe zece capitole, având următoarele titluri: managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice; siguranţa cetăţeanului vs evoluţia fenomenului infracţional; criminalitatea; tendinţe şi evoluţii ale fenomenului migraţiei, imigraţiei şi azilului; prevenirea şi combaterea consumului de droguri şi a traficului de persoane; managementul situaţiilor de urgenţă; coordonarea procesului de realizare în judeţ a obiectivelor specifice judeţului prevăzute în Programul de Guvernare, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative; conducerea activităţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate în judeţ; exercitarea controlului privind legalitatea actelor emise de autorităţile publice locale; activitatea de reprezentare în instanţă; realizarea activităţilor privind aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României; activitatea în comisii; îndeplinirea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu; minorităţi; relaţia cu prefecturile; servicii publice comunitare; cooperarea intra şi interministerială; relaţii internaţionale; accesarea fondurilor europene; managementul resurselor instituţionale; asigurarea managementului comunicării; obiective şi priorităţi 2016.

Prefectul Gheorghe Feneşer a concluzionat, ca pozitivă activitatea desfăşurată în anul 2015, exprimându-şi aprecierea pentru efortul colectiv depus de salariaţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba. Totodată a precizat că îşi doreşte pe viitor  o creştere a eficienţei activităţii instituţiei prin implementarea unui sistem managerial performant al resurselor instituţionale şi o optimizare a procesului de coordonare, consultare şi colaborare în procesul decizional între Instituţia Prefectului Judeţul Alba şi serviciile publice deconcentrate.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Membrii Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba au stabilit subiectele de dezbatere pe anul 2016

Miercuri 27 ianuarie, a.c. începând cu orele 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului, prezidată de prefectul Gheorghe Feneşer.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: raport privind activitatea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba în anul 2015; prezentarea tematicilor şedinţelor Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba pe anul 2016.

AJPIS Alba a platit în anul 2015, beneficii sociale, pentru un număr mediu lunar de 128.457 de beneficiari, în sumă totală de 187.997.495 lei, sumă ce include şi taxele postale şi CASS aferente acestor plăţi.

 • Alocaţia de stat pentru copii, s-a acordat pentru un număr mediu lunar de 61.454 de beneficiari, în sumă totală de 58.684.078 lei.
 • Alocaţia pentru susţinerea familiei s-a acordat pentru un număr mediu lunar de 4.142 de beneficiari, în sumă totală de 8.067.614 lei.
 • Alocaţia de întreţinere pentru copiii aflaţi în plasament familial, s-a acordat pentru un număr mediu lunar de 855 beneficiari, în sumă totală de 6.959.343 lei.
 • Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA s-a acordat pentru un număr de 22 persoane adulte, iar suma plătită cu acest titlu a fost de 105.612 lei.
 • Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului s-a plătit unui număr mediu de 2.988 de beneficiari, suma platită cu acest titlu fiind în cuantum de 30.337.842 lei; totodată, AJPIS Alba a plătit un număr de 556 de stimulente de inserţie, în valoare totală de 3.408.556
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza OUG 70/2011 privind măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece, s-a stabilit pentru un număr mediu lunar de 7.174 de beneficiari, plătindu-se, cu acest titlu, suma de 2.458.154 lei;
 • Venitul minim garantat (ajutorul social) s-a acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr mediu lunar de 5.331 beneficiari, pentru care, s-a plătit suma de 14.131.990 lei.
 • În baza OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru copiii cu dizabilitate gravă şi părinţii acestora, AJPIS Alba a plătit drepturi indemnizaţii şi sprijin financiar pentru un număr mediu de 314 beneficiari, plătind suma de 1.361.806 Primul punct al ordinei de zi a fost prezentat de prefectul Gheorghe Feneşer, care a solicitat membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice să vină cu completări acolo unde doresc şi să propună noi subiecte de dezbatere, care urmează să fie incluse în tematica şedinţelor, care vor fi organizate în cursul acestui an.

Al doilea punct al ordinei de zi a fost prezentat de prefectul          Gheorghe Feneşer, care a solicitat membrilor Comisiei de Dialog Social, să vină cu completări acolo unde doresc şi să propună noi subiecte de  dezbatere, care urmează să fie incluse în tematica şedinţelor, care vor fi  organizate în cursul acestui an.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux