Începând din luna februarie 2018, peste 28.000 de polițiști vor beneficia de majorări salariale prin creșterea unor sporuri

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Piața Revoluției nr. 1A, București, tel/fax: 021/264.86.17    email: comunicare@mai.gov.ro

                     

COMUNICAT DE PRESĂ

Nr. 3 din 5 ianuarie 2018

 

Începând din luna februarie 2018, peste 28.000 de polițiști vor beneficia de majorări salariale prin creșterea unor  sporuri

 

Având în vedere resursele bugetului anului 2018, MAI va asigura o majorare a sporului pentru risc şi suprasolicitare neuro-psihică de la  5 % la 10%, începând cu 1 februarie 2018, dar și acordarea acestui spor pentru mai multe categorii de polițiști. Alți polițiști din domeniul arest-transfer vor primi o indemnizație pentru pază și supraveghere. De aceste creșteri vor beneficia peste 28.000 de polițiști.

 

Dintre cei peste 28.000 de polițiști, fac parte, spre exemplu, polițiștii de la acțiuni speciale şi poliţiştii cu atribuţii pentru cercetarea la fața locului: judiciariști, criminaliști, pirotehniști, conductori câini, etc.

În plus, începând cu anul 2018, se acordă o indemnizaţie pentru pază şi supraveghere de 5% pentru poliţiştii care asigură paza, escortarea şi supravegherea deţinuţilor, reţinuţilor, arestaţilor preventiv, pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii.

Aceste majorări vin pentru stimularea unor polițiști care desfășoară activități deosebite și care sunt similare cu cele de poliție judiciară.

 

Pe măsură ce vor fi încadrați mai mulți polițiști în sistem se vor asigura resursele de personal necesare pentru asigurarea în bune condiții a permanenței serviciului polițienesc. Conform strategiei MAI pentru reducerea deficitului de personal:

 • în anul 2017 au intrat în sistem 6.629 de oameni : 477 din sursă externă (din care 3.211 agenți/subofițeri în primăvara anului 2017), 1.080 agenți/subofițeri reprezentând promoția școlilor din luna iulie, 565 ofițeri din Academia de Poliție, respectiv 1.507 agenți/subofițeri, reprezentând promoția școlilor de agenți și subofițeri din luna decembrie.
 • în anul 2018 vor intra în sistem peste 7.000 de oameni: 800 din sursă externă în luna mai, 700 ofițeri Academia de Poliție promoția iunie 2018, 2.438 agenți/subofițeri școli promoția iulie 2018, 2.880 agenți/subofițeri școli promoția noiembrie 2018.

De asemenea, la nivelul conducerii MAI s-a reevaluat modul de acordare a sporului pentru lucrări de excepție și misiuni speciale, ocazie cu care 50 de indicatori reprezentând 50% din salariul de bază conform legii, destinați conducerii ministerului au fost redistribuiți către angajați cu funcții de execuție din zona operativă a Poliției, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră.

 

De asemenea, MAI dorește să clarifice câteva aspecte de interes pentru angajați:

 

 1. Începând cu luna ianuarie salariul minim de bază minim brut este de 1.900 de lei, ceea ce presupune că în MAI nu va exista un salariu de funcție mai mic de 1.900 de lei. Spre exemplu, pentru cei mai proaspeți angajați din M.A.I. – agenți și subofițeri care au terminat școala în decembrie 2017, salariul de funcție este peste 1.900 de lei iar venitul net ajunge în jur de 2.500-2.600 lei, fără a adăuga eventualele sporuri care ar putea proveni din munca în zilele libere sau de sărbători.
 2. Creșterile salariale generate de majorarea sporului pentru risc şi suprasolicitare neuro-psihică de la 5% la 10% și acordarea indemnizaţiei pentru pază şi supraveghere de 5% vor intra în vigoare din luna februarie 2018 și se vor regăsi în salariile din luna martie 2018.
 3. Venitul salarial net nu va scădea în 2018, ci va crește cu până la 4-5% începând cu luna ianuarie 2018, pentru angajații care își vor desfășura activitatea în aceleași condiții de muncă. Singura excepție o reprezintă cei care în ultimele 7 luni au beneficiat de majorarea pentru permanența la domiciliu.
 4. În conformitate cu prevederile legale, la data de 31 decembrie 2017 a încetat aplicarea majorării pentru permanența la domiciliu, acordat numai pentru câteva luni și numai pentru aproximativ 8.000 de polițiști. Această majorare de 40% se raporta la salariul de funcție, diferit de la polițist la polițist, și la numărul de ore individual aferent prezenţei la domiciliu. Această măsură temporară a fost cunoscută de către instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi angajaţii acestora, dar şi de organizaţiile sindicale. Prin creșterea unor sporuri, MAI are ca scop diminuarea efectului eliminării majorării pentru permanența la domiciliu, dar și promovarea și susținerea muncii, apreciind că în aplicarea acestei majorări au existat situații care nu au răspuns acestui scop.
 5. În anul 2018, se va aplica în continuare plata majorării de 75% pentru orele lucrate în weekend-uri sau sărbători legale, menținându-se și toate celelalte drepturi de echipament și hrană.
 6. Inclusiv în anul 2018, veniturile angajaților vor varia, ca și până acum, raportat la volumul și tipul de muncă prestat de angajat. Venitul lunar al angajaților MAI este compus dintr-o componentă fixă (solda de funcţie/salariul de funcţie, solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, gradaţiile şi, după caz, solda/salariul de comandă) și una variabilă aferentă drepturilor salariale corespunzătoare condiţiilor de muncă în care se desfăşoară activitatea profesională (muncă de noapte; muncă în repaus săptămânal; condiţii grele de muncă; etc.).

 

 

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

În cadrul ședinței de bilanț a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, Prefectul Dănuț-Emil Hălălai a primit din partea reprezentanților Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir a o Diplomă de excelență pentru activitatea depusă în sprijinul soluționării problemelor persoanelor vârstnice

Joi 14 decembrie a.c. la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba s-a desfășurat ședința  Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice prezidată de prefectul Dănuț – Emil Hălălai.

Tema înscrisă pe ordinea de zi a vizat analiza activităţii Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice pe anul 2017.

Membrii comitetului s-au reunit lunar în cadrul şedinţelor ordinare, în prima şedinţă a acestui an fiind aprobată tematica fiecărei întruniri. Aceasta a putut fi completată ori de câte ori au existat propuneri din partea reprezentanţilor asociaţiilor de pensionari şi/sau a reprezentanţilor serviciilor publice deconcentrate membre ale comitetului.

Principalele tematici care au făcut obiectul ordinii de zi a acestor şedinţe au fost următoarele:

 • îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice.
 • starea de sănătate și factorii determinanți ai acesteia.
 • informare privind tratamentul cu medicamente cu aprobare de la comisiile Terapeutice constituite la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Alba în anul 2016.
 • prezentarea serviciilor sociale furnizate sau susţinute de către Direcţia Generală de   Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în parteneriat cu furnizorii privați.
 • modul de soluționare a dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată care au ca obiect suplimentarea punctajului pentru persoanele care și-au desfășurat activitatea în grupele I și II de muncă
 • prezentarea unităților de asistență socială din județul Alba care se adresează persoanelor vârstnice și serviciile acordate în cadrul acestor unități.
 • analiza consumului de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru asigurații din județul Alba.
 • factori de risc pentru sănătate.
 • modul de acordare și drepturile de care beneficiază persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 – Decret Lege nr. 118/1990.
 • ce au făcut pensionarii și ce primesc de la societate – punctul de vedere al Asociaţiei „Speranţa de Alba”.
 • asistența socială și apărarea drepturilor persoanelor vârstnice.
 • raport privind valorificarea biletelor de tratament.
 • accidente vasculare cerebrale: semne, simptome, conduită și profilaxie.
 • modul de acordare și decontare a serviciilor medicale de îngrijiri medicale la domiciliu prin Casa de Asigurări de Sănătate Alba.
 • analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială.
 • situații de urgență socială în cazul persoanelor adulte cu handicap.
 • voluntariat la orice vârstă.
 • informare privind activitatea Asociaţiei „Speranţa de Alba”.
 • situația decontării serviciilor medicale prin formulare europene.
 • informare privind activitatea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir.

Tematica propusă în cadrul şedinţelor Comitetului și acţiunile întreprinse de autorităţile locale și instituțiile publice au avut ca scop îmbunătăţirea vieţii pensionarilor, atât din punct de vedere economic, social, dar şi medical sau cultural.

În urma dezbaterilor tematicilor cuprinse pe ordinea de zi a fiecărei şedinţe s-au desprins o serie de aspecte pentru a căror rezolvare a fost nevoie de intervenţia instituţiilor şi autorităţilor publice de la nivel central, formulându-se propuneri în acest sens:

 • suplimentarea fondurilor pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu decontate de către casele județene de asigurări de sănătate.
 • modificarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, în sensul includerii unor afecțiuni suplimentare pe aceste liste.
 • modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării listei bunurilor ce conduc la excluderea ajutorului social, mai precis la terenurile de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Dacă aceste terenuri nu aduc profit să nu mai fie incluse în lista bunurilor ce conduc la excluderea ajutorului social.
 • achitarea contravalorii pentru biletele de călătorie acordate gratuit diferitelor categorii de pensionari şi care nu sunt utilizate de aceştia.
 • modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • interzicerea publicității la medicamente în cadrul programelor radio sau tv, întrucât pacienții nu ar trebui să se trateze singuri și fără un consult de specialitate.
 • suplimentarea fondurilor necesare pentru serviciile medicale paraclinice (analize de laborator, investigații imagistice).
 • redeschiderea cabinetului de expertiză medicală din oraşul Cîmpeni, care ar reduce numărul persoanelor care se prezintă la cabinetele din municipiul Alba Iulia, fapt ce ar duce şi la creşterea calităţii actului medical.
 • înființarea unei bănci sau a unui depozit de medicamente provenit din donații care să fie gestionat de specialiști, astfel încât medicamentele rămase de la pacienții decedați sau care nu le mai folosesc să poată fi utilizate de alți bolnavi, eliminându-se comerțul pe piața neagră.
 • creșterea numărului medicilor de familie din zona Munților Apuseni.
 • renunțarea la obligativitatea plății taxei de întreținere a cimitirelor și a mormintelor pentru persoanele care dovedesc prin acte că nu au venituri sau au venituri foarte mici. Propunerea noastră vine în sprijinul persoanelor care nu posibilitatea de a achita aceste taxe și ajung în situația de a pierde dreptul de folosință asupra locurilor de înhumare.
 • mutarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Alba (Policlinica) într-un spațiu adecvat și adaptat nevoilor pacienților.
 • înființarea unor centre de tip respiro pentru persoanele cu dizabilități în județul Alba. În cadrul acestor centre se vor oferi servicii de îngrijire și supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile/săptămână tinerilor, adulților, vârstnicilor cu diverse afecțiuni, precum și persoanelor cu dizabilități, care se află în diferite situații dificile de viață, în imposibilitatea de a se îngriji, pentru ca familiile, rudele sau alte persoane care au grijă de ele să poată beneficia de un repaus de maximum 30 de zile pe an.
 • înființarea unui Centru de Voluntariat pentru Persoanele Vârstnice, sau un Club al Bunicilor Voluntari. Canalele de comunicare dintre Guvern şi populaţia vârstnică ar putea fi îmbunătăţite printr-o mai bună reprezentare şi mai multe subiecte de discuţie.
 • necesitatea iniţierii unui număr sporit de campanii care să promoveze un stil de viaţă sănătos în rândul persoanelor vârstnice.

Toate aceste propuneri au fost înaintate Ministerului Muncii și Justiției Sociale împreună cu radiografia şedinţei fiecărei luni.

Pe parcursul anului s-a urmărit creşterea capacităţii acestui organism în vederea soluţionării problemelor persoanelor vârstnice prin organizarea şedinţelor lunare la sediul unor asociaţii de pensionari din judeţ, primării, etc.

În cadrul reuniunii, prefectul Dănuț-Emil Hălălai a primit din partea reprezentanților Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir a o Diplomă de excelență pentru activitatea depusă în sprijinul soluționării problemelor persoanelor vârstnice.

Prefectul județului Alba a adresat cuvinte de apreciere pentru toți membrii Comitetului, precizând faptul că vor găsi în Instituția Prefectului, întotdeauna un sprijin necondiționat pentru toate problemele și inițiativele organizațiilor de pensionari. ” Este o comisie  specială ”de suflet”, cum îmi place mie s-o numesc, în cadrul căreia dezbatem cu precădere aspecte care privesc traiul de zi cu zi al părinților noștri sau rudelor noastre. De aceea mă simt onorat ca fac parte din această comisie, în cadrul căreia pot să îmi manifest întreaga mea considerație și respect pentru persoanele în etate” . a precizat prefectul Dănuț-Emil Hălălai.

Comisia de Dialog Social a județului Alba, la ora bilanțului

Joi 14 decembrie a.c. la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba s-a desfășurat ședința  Comisiei de Dialog Social prezidată de prefectul Dănuț – Emil Hălălai.

Tema înscrisă pe ordinea de zi a vizat analiza activităţii Comisiei de Dialog Social pe anul 2017.

Comisia de Dialog Social a judeţului Alba s-a reunit de 12 ori în cadrul şedinţelor ordinare și într-o ședință extraordinară, tematica întrunirilor fiind stabilită în luna ianuarie a.c. Aceasta a putut fi completată ori de câte ori au existat propuneri din partea partenerilor sociali şi/sau a reprezentanţilor serviciilor publice deconcentrate membre ale comisiei.

Principalele tematici care au făcut obiectul ordinii de zi a acestor şedinţe au fost următoarele:

 • raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba pe anul 2016.
 • informare privind atragerea de fonduri europene în județul Alba în anul 2016 și      posibile finanțări pentru anul 2017 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.
 • analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială în anul 2016.
 • noile măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, intrate în vigoare în luna decembrie 2016.
 • analiza situațiilor financiare la bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul accidente de muncă și boli profesionale și bugetul de stat la data de 31.12.2016.
 • asigurarea resursei umane în unitățile de învățământ din județul Alba.
 • stadiul realizării Planului de Formare Profesională a Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba.
 • analiza modului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017.
 • propunere de modificare a normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Contractului – Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2016-2017.
 • modificarea unor aspecte din Ordinul nr. 674/2012 privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.
 • proiect pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 • propunere de modificare a unor articole din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare și ale G. nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările și completările ulterioare.
 • poziția Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România cu privire la proiectul Legii – Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Alte probleme.
 • amendamente la proiectul Legii salarizării unice.
 • informare trimestrială privind contribuabilii care înregistrează mari datorii restante la bugetul asigurărilor sociale și măsuri de executare silită întreprinse în vederea recuperării acestora.
 • rezultatele controalelor efectuate în cadrul acțiunii de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate a muncii în sectoarele cu potențial de risc datorat atmosferelor explozive din unități miniere, silozuri de cereale și fabrici de nutrețuri combinate, unități de fabricare a mobilei, activități din Compania ROMARM și unități de distribuție a combustibililor solizi, lichizi, gazoși.
 • informare semestrială privind gradul de realizare a programului de încasări al bugetului asigurărilor sociale în județul Alba.
 • informare cu privire la rezultatele acțiunilor de control pentru combaterea muncii nedeclarate desfășurate de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba.
 • informare privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Alba, Biroul pentru Accidente de Muncă și Boli Profesionale.
 • raport cu privire la respectarea prevederilor codului muncii și a altor acte normative de dreptul muncii, precum și a clauzelor contractelor colective de muncă
 • prezentare generală privind Strategia Sectorială de Asistență Socială a județului Alba.
 • discuții cu privire la modificarea Legii nr. 62/2011 privind dialogul social și a Codului Fiscal.

În cadrul şedinţelor ordinare au fost semnalate de către membrii comisiei aspecte care nu au fost de competenţa autorităţilor locale, acestea fiind transmise ministerelor de resort, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi Ministrului Consultării Publice și Dialogului Social.

Dintre cele mai importante propuneri amintim:

– modificarea Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social

– modificarea Codul Muncii

– modificarea Codului de Procedură Fiscală

– modificarea Legii salarizării unitare

– delimitarea sectorului social de sectorul de activitate sănătate

– simplificarea ghidurilor solicitantului pentru proiecte cu finanțare europeană

– cursurile de formare profesională organizate de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă să se facă în funcție de cerințele și de nevoile pieței forței de muncă.

– crearea unei baze comune la care să aibă acces mai multe instituții precum

Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Județeană de Pensii, etc. pentru facilitarea și eficientizarea activității. Prin încrucișarea bazelor de date se pot evita apariția debitelor în plata diferitelor tipuri de prestații sociale

– revitalizarea școlii profesionale românești

– găsirea unei soluții legislative care să permită aplicarea unui tratament fiscal special pentru întreprinderile mici și mijlocii raportat la situația lor specifică și la necesitatea susținerii înființării și dezvoltării lor la nivel local.

– solicitarea ca S.C Uzina Mecanică Cugir să fie inclusă pe lista agenților economici din Anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pentru ca atât actualii cât și foștii angajați ai SC Uzina Mecanică Cugir SA să poată beneficia de avantajele oferite de încadrarea în grupa I-a de muncă până la 01.04.2001, respectiv condiții speciale după această dată.

– adoptarea unei legislaţii în domeniul industriei naţionale de apărare şi securitate, care ar trebui să contribuie decisiv la definirea, protejarea, dezvoltarea şi relansarea acesteia.

Toate solicitările primite de către Instituția Prefectului – județul Alba din partea organizațiilor sindicale au fost înaintate cu celeritate ministerelor de resort, instituția noastră implicându-se activ în soluționarea problemelor diferitelor categorii sociale (de exemplu: memoriile Confederației Național Sindicale Cartel Alfa – Uniunea Sindicală Teritorială Filiala Alba, Blocului Național Sindical, Federației Sanitas din România – filiala Alba, Asociației Medicilor de Familie Alba, Asociației Formatorilor Auto ’’Apulum’’, Sindicatului Liber Finanțe Alba).

La invitația prefectului Dănuț-Emil Hălălai, la lucrările Comisiei de Dialog Social Alba au participat și parlamentarii județului Alba, în lunile mai și noiembrie, pentru rezolvarea unor probleme de larg interes.

Totodată, lunar s-a comunicat Ministrului Consultării Publice și Dialogului Social minuta şedinţelor precum şi raportarea activităţii Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, iar semestrial aceste informații au fost înaintate Ministerului Afacerilor Interne.

La ceas de bilanț al activității Comisiei de Dialog Social, prefectul Dănuț-Emil Hălălai a  mulțumit tuturor membrilor pentru efortul susținut depus pe parcursul anului în curs, precizând faptul că anul viitor se așteaptă la o colaborare la fel de laborioasă, dar și mai rodnică în rezultate concrete în sprijinul cetățenilor.

Prefectul județului Alba a mulțumit totodată și reprezentanților mass-mediei pentru modul obiectiv și imparțial în care au fost reflectate subiectele și temele dezbătute în cadrul ședințelor Comisiei de Dialog Social.

Colindători la Instituția Prefectului – Județul Alba

Prefectul judeţului Alba, domnul Dănuț – Emil Hălălai a fost o gazdă primitoare pentru grupurile de colindători care au vizitat Instituţia Prefectului  în aceste zile. Glasurile copiilor şi tinerilor care au cântat tradiţionalele colinde au creat o atmosferă caldă şi plăcută de sărbătoare, aceştia fiind răsplătiţi de prefect cu pachete cu dulciuri, fructe şi cozonac.

Instituția Prefectului – Județul Alba

Ministerul Afacerilor Interne, pregătit pentru misiunile specifice sezonului de iarnă.

Sâmbătă, 09 decembrie a.c., la sediul MAI a avut loc o ședință de analiză privind stadiul pregătirilor pentru iarnă, în condițiile avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Astfel, în această perioadă Ministerul Afacerilor Interne acționează zilnic cu 9.800 de polițiști, dintre care 1.500 de la rutieră, 5.200 de pompieri, 7.000 de jandarmi, 3800 polițiști de frontieră. Tot în această perioadă, pentru urgențele medicale, piloții Inspectoratului General de Aviație sunt pregătiți să intervină zilnic cu 8 elicoptere, in condițiile în care starea vremii o va permite.

Efectivele poliției rutiere vor acorda o atenție sporită drumurilor intens circulate, în special a celor care fac legătura între diverse regiuni ale țării și zonele montane. Misiunea lor este fluidizarea traficului dar atunci când situația o va impune, în colaborare cu administratorul drumului, poliția rutieră va bloca accesul pe arterele rutiere care riscă să devină impracticabile și va oferi șoferilor rute alternative.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost făcută o evaluare asupra stocurilor de material antiderapant și a utilajelor de deszăpezire existente la nivelul fiecărui județ.

Anterior acestei analize, din dispoziția ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, toate Instituțiile Prefectului au fost atenționate cu privire la informările meteorologice privind schimbarea vremii și apariția precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare.

Prefectul Dănuț-Emil Hălălai coordonează acțiunile de pregătire pentru sezonul rece, întreprinse la nivelul județului Alba

Marți 05 decembrie 2017, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba, sala Mihai Viteazul, începând cu ora 10.00 s-a desfășurat conferinţa de presă susţinută de prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai alături de inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Poliție, comisar șef, Cioancă Sorin și inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Unirea” al județului Alba, colonel Cornel Oprișa.

Tema conferinței de presă a vizat stadiul pregătirilor pentru sezonul rece, la nivelul județului Alba.

”Am solicitat să se întocmească situații despre stocurile de materiale antiderapante, precum și despre stadiul contractelor de deszăpezire existente pentru sezonul de iarnă 2017-2018.  Fac un apel către autoritățile locale, care nu au reușit să-și constituie până acum stocurile pentru materialul antiderapant să încheie de urgență contracte pentru deszăpezire. Vorbim  de siguranța oamenilor și trebuie să ținem cont că suntem responsabili și datori să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i pune la adăpost de orice situație de risc în care s-ar putea afla.

Recomand totodată  autorităților locale să acorde maximă atenție avertizărilor meteo și să folosească toate mijloacele pentru a transmite către populație avertizările care vin de la Administrația Națională de Meteorologie. Primarii trebuie să aibă în vedere ca spațiile pentru persoanele fără adăpost să fie corespunzătoare și dotate cu tot ce trebuie pentru a putea fi folosite dacă se impune.  Am dispus actualizarea de urgență a listelor cu persoanele care necesită dializă și cu femeile însărcinate. Trebuie să fim pregătiți și să avem capacitate de mobilizare rapidă, să putem aloca resursele necesare, astfel încât să putem reacționa prompt când este nevoie”. a precizat prefectul Dănuț – Emil Hălălai.
 

Instituția Prefectului – Județul Alba

PLANUL Activităților organizate cu prilejul Zilei Zilei Naționale a României

CADRUL GENERAL:

 1. Data: 30.11.2017
 2. Participanți;
 • Instituția președintelui României
 • Instituția Senatului
 • Instituția Camerei Deputaților
 • Instituția Prefectului Județul Alba
 • Consiliul Județean Alba
 • Primăria Municipiului Alba Iulia
 • Arhiepiuscopia Ortodoxă Română
 • Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din garnizoana Alba Iulia
 • Direcția Județeană de Informații Alba
 • Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale
 • Cercul Militar Alba Iulia
 • Asociația Veteranilor de Război
 • Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere
 • Partide politice
 • Servicii ți instituții publice
 • Reprezentanți mass-media
 1. Locul: Piața Tricolorului

Ora: 12,15

 

Programul acftivității:

 • 12,10 – Ocuparea locului în dispozitiv;
 • 12,15 – 12,20 – Ceremonia de primire și înalțare a drapelului național al României;
 • 12,20 – 12,25 – Rugăciunea de binecuvântare a drapelului național al României;
 • 12,25 – 12, 30 – Intonarea Imnului Național;

Notă: – participă un pluton/ B. 136 Treceri ”Apulujm”, un pluton elevi/C.N.M. ”Mihai Viteazul”, cu garda drapelului și drapelul de luptă și un pluton B. 26 Cc. Supraveghere Montană; D. 4I. ”Gemina” asigură muzica militară;

 

 1. Ținuta:
 • Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazulʺ – ținută de oraș cu cămașă albă;
 • Militarii din plutoanele de gardă ținută ripstop de pădure, cu scurtă fără glugă;
 • Cadrele participante – costum camgarn cu cămașă albă, scurtă cu mesadă cu guler, mănuși.

 

 1. Diverse:
 • Realizarea radioamplificării – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazulʺ
 • Alimentarea cu energie electrică – S.C. ELECTRICA S.A.

De Ziua Națională a României, angajații Ministerului Afacerilor Interne sunt la datorie

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

Aproape 24.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne vor acționa, zilnic, în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie a.c. pentru ca toți românii să se bucure de zilele libere ocazionate de sărbătorirea Zilei Naționale a României.

 

Pe 1 decembrie a.c., în întreaga țară, se vor organiza peste 270 de ceremonii militare, precum şi spectacole cultural-artistice, la care se preconizează participarea a aproximativ  250.000 persoane.

 

Pentru prevenirea faptelor antisociale, dar și pentru devierea și fluența circulației pe principalele artere vor acționa, în medie zilnic, la nivel național, aproape 9.000 de poliţişti cu peste 3.400 de autospeciale. Pe cele mai importante drumuri care converg către stațiunile montane sau alte zone, vor fi amplasate 335 radare pentru prevenirea conducerii autovehiculelor peste limita de viteză admisă.
De asemenea, peste 4.400 de jandarmi vor asigura măsurile de ordine publică la manifestările ocazionate de sărbătorirea  Zilei de 1 Decembrie, precum și în alte zone cu aglomerări mari de persoane. Totodată, peste 300 de jandarmi montani vor fi la datorie pentru a veni în sprijinul turiștilor care ar putea fi surprinși în situații de risc.
Zilnic, intervențiile în situații de urgență vor fi asigurate de peste 5.000 de pompieri, cu 2.900 de autospeciale. De asemenea pentru situațiile medicale de urgență sunt disponibile peste 300 de autospeciale SMURD.

 

Piloții Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne sunt pregătiți să desfășoare, în cooperare cu S.M.U.R.D., misiuni medicale de urgență și să acorde sprijin aerian structurilor operative. Pentru aceste misiuni sunt disponibile  8 elicoptere SMURD.

 

Aproximativ 4.100 de polițiști de frontieră vor veghea zilnic la frontiera de stat a României, iar în funcție de situațiile înregistrate efectivele pot fi suplimentate.

Totodată, cu ocazia Zilei Naționale a României, peste 300 de angajați ai Ministerului Afacerilor de Interne, inclusiv studenți ai Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și ai Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina vor participa, cu 60 de mijloace tehnice, la parada militară organizată în municipiul Bucureşti.

 

Tuturor vă dorim o minivacanță liniștită!

 

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Caravana ” Alege oaia” la Alba Iulia

Campania națională de informare și promovare ” Alege oaia”, sub coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu reprezentanți ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ai Federațiilor/ asociațiilor din sectorul de creștere a ovinelor, lansată la INDAGRA 2017 va continua la Alba Iulia în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie a.c.

Programul evenimentului la care Instituția Prefectului-Județul Alba este partener, cuprinde o serie de vizite la agenți economici din domneniu, ferme de ovine precum și o întâlnire cu președinți ai asociaților de crescători de ovine din județ, directori ai serviciilor deconcentrate.

Lansarea oficială a campaniei privind promovarea consumului de carne și produse din carne de oaie va avea loc miercuri 30 noiembrie .a.c . orele 13.00 în Șanțurile Cetății din Alba Iulia, unde va fi prezent și Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

Prin această campanie se urmăreşte valorificarea producţiilor agro-alimentare provenite de la specia ovine, creşterea valorii de export prin produse prelucrate, atragerea forţei de muncă în sectorul de prelucrare a cărnii şi a produselor din carne de oaie, dar şi păstrarea tradiţiilor privind preparatele culinare din această specie, în special în zonele montane.

Obiectivul final al campaniei este de a informa consumatorul asupra modului de preparare a cărnii de oaie şi a produselor din carne de oaie, cât şi de dezvoltare a unei culturi culinare în ceea ce priveşte consumul de carne de oaie. Totodată, se doreşte sprijinirea crescătorilor autohtoni de ovine şi înfiinţarea unei pieţe de Gross care va constitui un intermediar între crescătorii de ovine şi canalele de comercializare (retail şi magazine de proximitate).

”La evenimentul organizat în Alba Iulia, crescătorii de ovine îi vor aștepta pe vizitatori să guste din tocănița și din pastrama pregătite la fața locului, dar și să le răspundă la toate întrebările și curiozitățile. Se dorește a fi o manifestare a spiritului românesc, a tradițiilor și obiceiurilor care trebuie păstrate, cultivate și transmise generațiilor viitoare”.a precizat prefectul Dănuț – Emil Hălălai.

Instituția Prefectului – Județul Alba vă invită să participați în număr cât mai mare la acest eveniment și să ne bucurăm împreună de aromele speciale ale bucatelor românești.

Instituția Prefectului – Județul Alba

 

OROGRAMUL CAMPANIEI DE INFORMARE ȘI PROMOVARE A CONSUMULUI DE CARNE ȘI PRODUSELOR DIN CARNE DE OAIE

ALBA IULIA

30 NOIEMBRIE – 1 DECEMBRIE 2017

 

Ora 10.30  Vizită agent economic procesare (abator, carmangerie, morarit, fabric de pâine)

Ora 11,30  Vizită fermă ovine

Ora 13,00 – 15,00  Lansarea campaniei promovare consum de carne și produse din carne de oaie, vizită standuri, degustări produse, alocuțiuni

Ora 15,30 – 17,00  Prefectura Alba – Întâlnire cu președinții de asociații județene, directori de unități deconcentrate, primary

Ora 18,00 – Vizită S.C. Jidvei

Activitatea serviciilor publice deconcentrate sub lupa Prefectului

Miercuri 22 noiembrie a.c. s-a desfășurat la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, sala ”Mihai Viteazu”, începând cu orele 9,00, ședinţa Colegiului Prefectural.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins următoarele teme: raportul de activitate al Casei Corpului Didactic Alba, pentru anul 2017; informare privind activitatea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în anul 2017; raport de activitate al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, 2017.

Au fost efectuate inspecții în câmp conform programului de multiplicare 2017 întocmit pe baza solicitărilor depuse de către operatorii economici înregistrați pentru producerea semințelor și materialului săditor: 955,5 ha inspectate în câmp, din care:250 ha grâu comun, 40 ha orz cu 2 rânduri, 77 ha prz cu 6 rânduri, 20 ha ovăz, 85 ha triticale, 87 ha soia, 50 ha porumb loturi de hibridare, 44 ha floarea soarelui loturi de hibridare, 184 ha cânepă, 2,5 ha cartof, 65 ha material de înmulțire și plantare fructifer, 51 ha material de înmulțire al viței de vie. Certificarea oficială a semințelor și materialului săditor: 1144 loturi certificate, din care: 63 loturi cereale păioase/1263 to., 45 loturi porumb/494/to., 161 loturi material de înmulțire și plantare a viței de vie, 875 loturi material de înmulțire și plantare fructifer.

Totodată au fost efectuate 1036 teste pentru verificarea calității exterioare a materialului de înmulțire și plantare, 448 teste de calitate a semințelor, în cadrul laboratorului oficial ITCSMS, dintre care 361 teste oficiale și 87 teste informative.

A fost monitorizată activitatea a 81 operatori economici care produc, prelucrează sau comercializează semințe și material săditor, conform Ordinului MADR nr.769/2009. Nu au fost încălcate prevederile legale în vigoare în desfășurarea activității operatorilor economici înregistrați. Au fost verificați prin sondaj un număr de 24 operatori economici întegistrați, privind efectuarea operațiunilor de depozitare, condiționare, ambalare, sigilare și etichetare, transport și comercializare.

Au fost eliberate 22 autorizații pentru 45 operatori economici înregistrați în anul 2017, în urma solicitării acestora. Au fost retrase 67 autorizații , conform art.11 alin.(1) din Ordinul MADR nr. 769/2009 în cazul operatorilor economici care nu au mai desfășurat activitatea specifică timp de 3 ani consecutivi.

La începutul anului școlar, Casa Corpului Didactic a aplicat online un chestionar de investigare a nevoilor de formare unui număr de 1360 cadre didactice din judeţ, pe medii de provenienţă 878 din mediul urban şi 482 din mediul rural. Au răspuns chestionarului 108 educatoare, 307 învăţători şi 945 profesori. Priorităţile reieşite din chestionar sunt: didactica specialităţii; management de proiect; management educațional/instituțional; TIC și utilizarea calculatorului; programe/activități destinate educației adulților; educație pentru egalitate de şanse; educaţie pentru protecţia mediului; educaţie pentru drepturile omului; tehnici de documentare în CDI; educaţie antreprenorială; cursuri speciale pentru personal didactic auxiliar. Pentru înscrierea la cursurile de formare au fost postate pe site-ul instituţiei linkurile de înscriere la fiecare curs în parte, evitarea deplasării până la CCD Alba a fost benefică pentru eventualii cursanţi din zonele izolate ale judeţului din cauza distanţei mari până la Alba Iulia. Indicatorul măsurabil îl reprezintă numărul de înscrieri înregistrate pe link-ul fiecărui curs.

În anul 2016, în biblioteca Casei Corpului Didactic Alba au intrat 226 unităţi de evidenţă cu o valoare de 4333.34 RON. Toate cele 226 unităţi de evidenţă sunt cărţi şi publicaţii. Finanţarea acestora este din credite bugetare 4156.34 RON, autofinanţare de la editura proprie 142 RON, donaţii diverse 35 RON. Au intrat în bibliotecă 191 titluri.

A fost asigurat accesul la cartea electronică publicată on-line de către editura CCD prin intermediul internetului şi la cartea electronică din colecţiile bibliotecii. A fost asigurată o corespondenţă electronică cu cititorii atât prin intermediul e-mail cât şi prin intermediul blogului zibccdalba administrat de bibliotecara CCD.

Activitatea Inspectoratului de Control Județean Alba în anul 2017 se poate rezuma în următoarele acțiuni principale: controale la sedii operatori de transport rutier – un număr de 112, întocmirea unui număr de 35 procese verbale de constatare a contravențiilor, numărul de contravenții 89, cu amenzi în valoare de 167550 lei; controale la sedii operatori de transport rutier:112; controale la autogări – un număr de 25 controale; controale intermediari – 10; controale școli de conducere auto – 30; număr controale sedii furnizori si beneficiari de bunuri divizibile:16, umăr de contravenții constatate – 10, în valoare de 60000 lei.

Au fost efectuate un număr de 257 controale trafic, fiind verificate în total 1944 autovehicule, cu întocmirea unui număr de 413 procese verbale de constatare a contravențiilor, fiind constatate un număr de 513 contravenții, amenzile aplicate fiind în valoare de 767850 lei.

În cadrul ședinței, prefectul  Dănuț-Emil Hălălai, a cerut serviciilor de specialitate aplicarea cu strictețe a  prevederilor legale în ceea ce privește transportul rutier al substanțelor periculoase, menționând accidentul produs în Buzău, în care un tir care transporta 42 t. de azotat de amoniu s-a răsturnat.

Prefectul județului Alba a adresat o întrebare doamnei Andrea Katona, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba privind stadiul implementării legii uceniciei și numărul ucenicilor la nivelul județului,  solicitând ca la următoare ședință să fie realizată o informare privind situația implementării legii uceniciei.

Prefectul Dănuț-Emil Hălălai a solicitat șefului Inspectoratului Județean de poliție  aplicarea cu strictețe a legislației în vigoare privind pregătirea drumurilor pentru condițiile de iarnă, recomandând ca șefii de post de la orașe să discute cu primarii privind amenzile ce vor fi aplicate în cazul nerespectării cerințelor privind pregătirea pentru condițiile de iarnă.

Totodată prefectul a informat cu privire la calendarul activităților prilejuite de  1 DecembrieZiua Națională a României, derularea programului guvernamental Alege oaia, care se va finaliza de 1 decembrie la Alba Iulia și a invitat serviciile publice deconcentrate să participe la aceste evenimente.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Prefectul convoacă primarii de municipii și orașe pentru a discuta măsurile concrete care urmează să fie întreprinse în sezonul rece

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț – Emil Hălălai s-a întâlnit în cursul zilei de azi, miercuri 15 noiembrie a.c. cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență ” Unirea”, Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Poliției locale, Primăriei municipiului Alba Iulia, Direcției Generale de Asistență și Protecție Socială, Unității de Primiri Urgențe, Serviciului Județean de Ambulanță, Asociației Ortodoxe Filantropia pentru a analiza măsurile care trebuie întreprinse pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului de iarnă și identificarea spațiilor temporare de cazare pentru oamenii nevoiași în sezonul rece.

În cadrul reuniunii s-a efectuat o analiză a informațiilor furnizate de primăriile din județ ca urmare a solicitării prefectului privind spațiile de cazare de pe raza unităților administrativ – teritoriale, numărul de paturi disponibile, etc și numărul persoanelor care figurează în evidențe ca persoane nevoiașe, bolnave, abandonate,  etc.

Prefectul Dănuț-Emil Hălălai a precizat faptul că în urma analizei efectuate consideră oportună convocarea în cursul săptămânii viitoare la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba a primarilor de municipii și orașe pentru a discuta măsurile concrete care urmează să fie întreprinse în sezonul rece.

 

 
Instituția Prefectului – Județul Alba

La Instituția Prefectului – Județul Alba Dezbateri pe tema modificărilor aduse Codului Fiscal

Vineri 17 noiembrie a.c. la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba s-a desfășurat ședința Comisiei de Dialog Social la care au participat prefectul Dănuț – Emil Hălălai, subprefectul Monica Popescu, directorul Cancelariei, Cornel Murg, președintele Consiliului Județean, Ion Dumitrel, secretarul de stat în cadrul Ministerului Consultării Publice și a Dialogului Social, Marius Sepi, senatorul Alexandru Pereș, deputații Florin Roman, Corneliu Olar și Sorin Bumb.

Principala temă abordată în cadrul ședinței a vizat modificarea Codului fiscal, în special transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, începând de la 01.01.2018.

Prefectul Dănuț – Emil Hălălai a reiterat punctul de vedere al Guvernului, conform căruia trebuie stopat transferul profitului pe care companiile multinaționale îl fac pe seama salariaților români, iar peste 50% dintre firme nu-și plătesc contribuțiile la stat, susținând totodată că nu vor exista diminuări ale salariilor. Totodată a precizat că toate dezbaterile din cadrul ședinței sunt consemnate oficial, urmând ca în cel mai scurt timp să fie comunicată Executivului României o informare privind luările de cuvânt și opiniile formulate cu acest prilej.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Prefectul convoacă primarii de municipii și orașe pentru a discuta măsurile concrete care urmează să fie întreprinse în sezonul rece

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț – Emil Hălălai s-a întâlnit în cursul zilei de azi, miercuri 15 noiembrie a.c. cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență ” Unirea”, Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Poliției locale, Primăriei municipiului Alba Iulia, Direcției Generale de Asistență și Protecție Socială, Unității de Primiri Urgențe, Serviciului Județean de Ambulanță, Asociației Ortodoxe Filantropia pentru a analiza măsurile care trebuie întreprinse pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului de iarnă și identificarea spațiilor temporare de cazare pentru oamenii nevoiași în sezonul rece.

În cadrul reuniunii s-a efectuat o analiză a informațiilor furnizate de primăriile din județ ca urmare a solicitării prefectului privind spațiile de cazare de pe raza unităților administrativ – teritoriale, numărul de paturi disponibile, etc și numărul persoanelor care figurează în evidențe ca persoane nevoiașe, bolnave, abandonate,  etc.

Prefectul Dănuț-Emil Hălălai a precizat faptul că în urma analizei efectuate consideră oportună convocarea în cursul săptămânii viitoare la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba a primarilor de municipii și orașe pentru a discuta măsurile concrete care urmează să fie întreprinse în sezonul rece.

Proiect de promovare a patrimoniului cultural ” Gară pe drumul Marii Uniri”

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai a participat marți 14 noiembrie a.c. la expoziția organizată în cadrul proiectului de promovare a patrimoniului cultural ” Gară pe drumul Marii Uniri”, de către Asociația DAR DEVELOPMENT, sub egida Departamentului CENTENAR din cadrul Guvernului României.

Proiectul pune în lumină importantul rol al căilor ferate în dezvoltarea României Moderne și desfășurarea Primului Război Mondial printr-o expoziție fotodocumentară itinerantă.

În realizarea expoziției a fost utilizată tema feroviară, pentru a purta privitorul pe fronturile Primului Război Mondial, unde au fost angrenați combatanți români, ilustrând în același timp condițiile istorice și eforturile politice și diplomatice care au contribuit la realizarea Marii Uniri.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

La Instituția Prefectului – Județul Alba Reuniune privind identificarea din timp a adăposturilor temporare pentru persoanele nevoiașe în sezonul de iarnă

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț – Emil Hălălai s-a întâlnit în cursul zilei de azi, joi, 09 noiembrie a.c. cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență ” Unirea”, Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Poliției locale, Primăriei municipiului Alba Iulia, Direcției Generale de Asistență și Protecție Socială, Unității de Primiri Urgențe, Serviciului Județean de Ambulanță, Asociației Ortodoxe Filantropia pentru a analiza măsurile care trebuie întreprinse pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului de iarnă și identificarea spațiilor temporare de cazare pentru oamenii nevoiași în sezonul rece.

Conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, art.58 pentru persoanele care trăiesc în stradă, autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza adăposturi de urgență pe timp de iarnă.

Prefectul Dănuț-Emil Hălălai a precizat faptul că va trimite primăriilor din județ o adresă prin care va solicita comunicarea de urgență către Instituția Prefectului a unei situații  privind spațiile de cazare de pe raza unităților administrativ – teritoriale, numărul de paturi disponibile, etc și numărul persoanelor care figurează în evidențe ca persoane nevoiașe, bolnave, abandonate, care nu au cine să – i îngrijească, etc.

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței s-a hotărât de comun acord ca în zilele cu temperaturi scăzute persoanele bolnave să fie preluate de către Spitalul județean, copiii și persoanele cu handicap de către  Direcția Generală de Asistență și Protecție Socială, iar persoanele nevoiașe la așezământul social din gară aparținând Asociației Ortodoxe Filantropia.

 

 
Instituția Prefectului – Județul Alba

PLANUL Activităților organizate cu prilejul Zilei Veteranilor

CADRUL GENERAL:

 1. Data: 11.11.2017
 2. Ora: 10,30
 3. Locul: Cimitirul Veteranilor de Război
 4. Participanți;
 • Instituția Prefectului Județul Alba
 • Consiliul Județean Alba
 • Primăria Municipiului Alba Iulia
 • Arhiepiuscopia Ortodoxă Română
 • Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din garnizoana Alba Iulia
 • Direcția Județeană de Informații Alba
 • Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale
 • Cercul Militar Alba Iulia
 • Asociația Veteranilor de Război
 • Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere
 • Partide politice
 • Servicii ți instituții publice
 • Reprezentanți mass-media

 

 1. Programul acftivității:
 • 10,15 – 10,25 – Primirea invitaților
 • 10,25 – 10,30 – Ocuparea locului în dispozitiv
 • 10,30 – 10,35 –Intonarea Imnului Național
 • 10,35 – 10,45 – Oficierea serviciului religios
 • 10,45 – 10,55 – Alocuțiunea privind semnificația Zilei Veteranilor și o scurtă prezentare a activității eroului slt. P.m. Popa Vasile-Claudiu
 • 10-55 – 11,05 – Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori ș păstrarea unui moment de reculegere

 

 1. Efective:
 • Comandantul plutonului de onoare – 1 cadru militar/ Colegiul Național Militar „Mihai Viteazulʺ
 • Pluton de onoare – 1 pl. X 15 elevi/ Colegiul Național Militar „Mihai Viteazulʺ
 • Purtători de coroane – 4 elevi/ Colegiul Național Militar „Mihai Viteazulʺ

 

 1. Ținuta:
 • Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazulʺ – scurtă (fără guler), ținută de oraș cu cămașă albă
 • Cadrele participante – scurtă (fără guler), costum camgarn cu cămașă albă.

 

 1. Diverse:
 • Realizarea radioamplificării – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazulʺ
 • Alimentarea cu energie electrică – S.C. ELECTRICA S.A.

PROGRAMUL Activităților organizate cu prilejul împlinirii a 418 ani de la intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia

CADRUL GENERAL:

 1. Data: 01.11.2017
 2. Ora: 10,30
 3. Locul: Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul
 4. Participanți;
 • Instituția Prefectului Județul Alba
 • Consiliul Județean Alba
 • Primăria Municipiului Alba Iulia
 • Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din garnizoana Alba Iulia
 • Direcția Județeană de Informații Alba
 • Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale
 • Fanfara Centrului de Cultură ʺAugusti9n Benaʺ Cercul Militar Alba Iulia
 • Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere
 • Partide politice
 • Servicii ți instituții publice
 • Reprezentanți mass-media

 

 1. Programul acftivității:
 • 10,20 – 10,25 – Primirea invitaților
 • 10,25 – 10,30 – Ocuparea locului în dispozitiv
 • 10,30 – 10,35 –Intonarea Imnului Național
 • 10,35 – 10,45 – Oficierea serviciului religios
 • 10,45 – 10,50 – Alocuțiunea privind aniversarea a 418 ani de la intrarea marelui voievod Mihai Viteazul în Alba Iulia
 • 10-50 – 11,00 – Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori
 • 11,00 – 11,05 – Defilarea gărzii dee onoare.

 

 1. Efective:
 • Comandantul gărzii – 1 ofițer/Colegiul Național Militar „Mihai Viteazulʺ
 • Garda drapelului și Drapelul de luptă (6 elevi + 1cadru militar) Colegiul Naționalo Militar „Mihai Viteazulʺ
 • Garda de onoare – 3 pl. X 18 elevi/ Colegiul Național Militar „Mihai Viteazulʺ
 • Garda de monument – 4 elevi/ Colegiul Național Militar „Mihai Viteazulʺ
 • Purtători de coroane – 8 elevi/ Colegiul Național Militar „Mihai Viteazulʺ.

 

În urma avertizării ANM de cod galben și portocaliu în zonele montane CJSU Alba întreprinde măsuri pentru sprijinul cetățenilor

 

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, începând de duminică, 29 octombrie a.c. ora 10.00 până luni, 30 octombrie, ora 23.00 se va înregistra vânt puternic și ninsori viscolite pentru toate zonele montane. În acest sens ANM a emis și pentru județul Alba avertizare cod galben și cod portocaliu (pentru zona montană) de vânt intens, disconfort termic, precipitații mixte.

În județul nostru s-a activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a dispus ca efectivele ISU, Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Județean de Jandarmi din zonele vizate de avertizări să fie pregătite să intervină în orice moment în sprijinul cetățenilor.

Totodată s-a decis ca împreună cu autoritățile competente, acolo unde se impune închiderea drumurilor publice, această măsură să se întreprindă de urgență, iar autoritățile locale din zonele vizate să atenționeze populația pentru a evita deplasările pe acele drumuri.

Menționăm că au fost informate toate unitățile administrative teritoriale județene cu privire la prognoza meteo cu vreme severă, emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Ministerul Afacerilor Interne recomandă conducătorilor auto ca, înainte de a porni la drum , să se intereseze asupra condițiilor meteo și rutiere din zona traseului pe care vor să-l parcurgă și să respecte semnalizarea rutieră din zona respectivă sau a polițiștilor prezenți la fața locului.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informații despre alertele meteo, cele privind traficul rutier sau riscurile de inundații, recomandăm persoanelor să descarce aplicația DSU.

Vă informăm că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne este activat Centrul național de Conducere Integrată care monitorizează orice situație de urgență pentru ca intervențiile din teren să se desfășoare în condiții optime.

Instituția Prefectului – Județul Alba

COMUNICAT DE PRESĂ

Defecțiunea apărută  la nivelul unui server central al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a fost remediată.

Programul de lucru al  Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Alba se desfășoară în regim normal.

Ministerul Afacerilor Interne a dispus ca toate serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor de la nivelul întregii țări să desfășoare activități în program normal de lucru în ziua de sâmbătă, 28 octombrie a.c.

Instituția Prefectului – Județul Alba

În cadrul Colegiului Prefectural al județului Alba S-au prezentat rapoartele de activitate ale Serviciului Județean de Metrologie Legală Alba și Gărzii Forestiere Județene Alba

Joi 26 octombrie a.c. s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Alba la care au participat prefectul Dănuț Emil Hălălai, subprefectul Monica Popescu, manageri ai serviciilor publice deconcentrate.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: raportul de activitate pe semestrul I al Serviciului Județean de Metrologie Legală  Alba; informare privind activitatea defășurată de Garda Forestieră Județeană Alba în semestrul I 2017; diverse.

SJML Alba prin activitatea desfasurata in anul 2017 pe Semestrul I, a  realizat venituri curente  in valoare de 416 859 lei.

Veniturile realizate si încasate pe surse de venituri sunt prezentate tabelar mai jos:

Indicatori Sume [%]
Total încasări realizate 416859     100
Etalonari/verificari 133970 32.14
Autorizari 1384 0.33
Supravegheri metrologice 49186 11.80
Mijloace de joc 224809 53.93
Alte venituri (transport, autocolante) 7510 1.80

 

În cadrul activității de control Garda Forestieră Județeană Alba, în semestrul I 2017, a acționat pe mai multe componente, și anume:

 

 • Verificarea modului de administrare a pădurilor;
 • Controlul circulației materialului lemnos;
 • Controlul instalațiilor de transformat lemn rotund în cherestea și a depozitelor de materiale lemnoase;
 • Verificarea sesizărilor și reclamațiilor;
 • Control în domeniul cinegetic.

În urma controalelor efectuate în primul semestru I al anului 2017, privind controalele la operatori economice și la ocoale silvice, au fost aplicate un număr de 42 de sancțiuni contravenționale cu o valoare totală a amenzilor de 299250 lei fiind luate totodată, după caz, și măsuri complementare de confiscare a materialelor lemnoase (cantitate totală 1757 mc) și, după caz, de retragere ori suspendare a acordului de distribuire și utilizarea a documentelor cu regim special.

A fost confiscată fizic o cantitate totală de 1450 mc materiale lemnoase, din care, pe sortimente: lemn lucru – 1021 mc și lemn foc 429 mc.

De asemenea, a fost confiscată contravaloric cantitatea totală de 307 mc materiale lemnoase, din care, pe sortimente: lemn lucru – 75 mc, cherestea – 106 mc și 126 mc lemn foc.

Au fost constatate un număr de 6 fapte de natură infracțională în domeniu silvic, în special pentru tăieri ilegale de arbori, fiind astfel constatat un volum total tăiat prin săvârșirea de infracțiuni de 215 mc cu o valoare aferentă a pagubelor de 46471 lei. Pentru aceste fapte au fost sesizate parchetele de pe lângă judecătoriile competente pentru dispunerea de cercetări specifice.

În mare parte aceste acțiuni au fost efectuate în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba și Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba.

În domeniul cinegetic, au fost desfășurate 2 acțiuni de prevenire și combatere a braconajului, 6 verificări privind respectarea regimului de eliberare a autorizațiilor de vânătoare.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul de Alba, Dănuț -Emil Hălălai s-a întâlnit cu șefii de post din județ

Prefectul de Alba, Dănuț- Emil Hălălai s-a întâlnit cu șefii de post din județul Alba, la invitația noului șef al Inspectoratului Județean de Poliție, comisarul șef Ioan Sorin Cioancă. A fost prima întâlnire de acest gen de când a fost instalată noua conducere a IPJ Alba. Prefectul Dănuț- Emil Hălălai a declarat că ”a fost o discuție deschisă pe parcursul căreia le-am transmis că trebuie să trateze cu seriozitate munca cu cetățenii”.  Prefectul a mai precizat faptul că dorește o întâlnire asemănătoare și cu comandații secțiilor de la orașele județului.

 

Ziua Armatei Române celebrată la Alba Iulia

Prefectul județului Alba, Dănuț – Emil Hălălai a participat miercuri 25 octombrie, a.c. la ceremonialul organizat cu prilejul Zilei Armatei Române, desfășurat la Cimitirul Eroilor din municipiul Alba Iulia.  Evenimentul a început cu intonarea Imnului Național, a urmat o slujbă de pomenire a celor care și-au dat viața în luptă și o serie de discursuri legate de semnificația acestei zile. Autoritățile au depus coroane de flori și, alături de cei prezenți, au asistat la defilarea gărzii de onoare asigurată de elevi de la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul”. 

 

”Ziua Armatei României reprezintă un moment important, impregnat de simbolism şi semnificaţii pentru poporul român. Ziua de 25 Octombrie se înscrie, alături de alte sărbători cu specific militar, în categoria acelor momente aniversare la care participă, sub diverse forme, nu doar cei îmbrăcaţi în uniforma militară, ci toate segmentele societăţii civile. Acest lucru se datorează respectului de care se bucură armata română în rândurile tuturor cetăţenilor, fapt probat de prezenţa sa constantă pe primele locuri în sondajele de opinie, ca o instituţie în care oamenii au încredere şi pe care o preţuiesc, înţelegându-i menirea şi necesitatea.
Prin semnificaţia sa istorică, 25 octombrie este Ziua Armatei României, o zi de glorie şi de cinstire pentru eroismul şi jertfele prin care, de-a lungul vremii, oştirea noastră şi-a îngemănat faptele de arme cu soarta neamului românesc, îndeplinindu-şi misiunea nobilă de a apăra unitatea naţională şi integritatea teritorială a statului român.
Folosesc acest prilej, Ziua Armatei României, pentru a adresa, cele mai calde felicitări şi urări de succes în activitate ostaşilor noştri, în special celor care se află în misiuni departe de hotarele ţării, cei care reprezintă cu profesionalism ţara, dar şi dumneavoastră, celor prezenţi aici, de ale căror sprijin şi încredere noi, cu toții avem nevoie.
În această zi aducem piosul nostru tribut de recunoştinţă şi omagiul veşnicei admiraţii tuturor acelora care, trecuţi în nefiinţă pe altarul Patriei, încununaţi de laurii cuveniţi eroilor, veghează cu sufletele lor curate drumul de azi al militarilor români spre noile izbânzi ale viitorului.
Iată de ce, vă rog să-mi permiteţi să adresez sentimentele noastre de profundă recunoștiință și apreciere în onoarea militarilor noştri, a veteranilor de război, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi să prezint salutul meu dumneavoastră, a tuturor invitaţilor prezenţi astăzi la sărbătorirea Zilei Armatei României”! se precizează în mesajul prefectului județului Alba, Dănuț-Emil Hălălai, dedicat Zilei Armatei Române
 

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

ANUNȚ

Din cauza unor defecțiuni de ordin tehnic la nivelul unui server central al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, joi 26 octombrie 2017, nu se vor putea desfășura activități cu publicul la nivelul serviciilor centrale si judetene.

Personalul de intervenţie lucrează deja pentru rezolvarea situaţiei.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create și vă asigurăm că se depun toate eforturile pentru remedierea situației în cel mai scurt timp.

Imediat ce situația va reveni la normal, vom face demersurile necesare de informare a cetățenilor.

Prefectul Dănuț -Emil Hălălai va înainta lista cu revendicările Blocului Național Sindical Alba, Ministerului Muncii și Justiției Sociale

Luni, 23 octombrie a.c., filiala Alba a Blocului Național Sindical Alba a desfășurat o acțiune de protest la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Prefectul Dănuț- Emil Hălălai s –a întâlnit cu o delegație formată din reprezentanți ai organizației sindicale. Principalele revendicări ale protestatarilor vizează următoarele aspecte: trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat; legea dialogului social.

Prefectul Dănuț- Emil Hălălai a informat delegația sindicaliștilor că revendicările acestora vor fi transmise cu celeritate Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Totodată a propus și organizarea unei întâlniri la sediul Instituției Prefectului cu parlamentarii din județul Alba, în cadrul cărora liderii sindicalii să prezinte și să dezbată împreună cu autoritățile locale și deputați și senatori, revendicările pe care aceștia le solicită. Prefectul a asigurat delegația sindicală, că reuniunea va fi organizată în cel mai scurt timp, urmând ca Instituția Prefectului să stabilească detaliile organizatorice.

 

Instituția prefectului – Județul Alba

PLANUL Activităților organizate cu prilejul Zilei Armatei Ronâniei

CADRUL GENERAL:

 1. Data: 25.10.2017
 2. Ora: 10.00
 3. Locul: Cimitirul Eroilor
 4. Participanți:
 • Instituția Prefectului Județul Alba;
 • Consiliul Județean Alba;
 • Primăria Municipiului Alba Iulia;
 • Arhiepiscopia Ortodoxă Română;
 • Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din garnizoana Alba Iulia;
 • Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale;
 • Cercul Militar Alba Iulia;
 • Asociația Veteranilor de Război;
 • Asociația Cadrelor Militare în Rezervă ți în Retragere;
 • Partide politice;
 • Servicii și instituții publice;
 • Reprezentanți mass-media.
 1. Programul activității:
 • 45 – 09.55 – Primirea invitaților;
 • 55 – 10.00 – Ocuparea locului în dispozitiv;
 • 00 – 10.05 – Intonarea Imnului Național;
 • 05 – 10.15 – Oficierea serviciului religios;
 • 15 – 10.25 – Alocuțiunea privind semnificația Zilei Armatei României;
 • 25 – 10.40 – Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori;
 • 45 – 11.00 – Defilarea gărzii de onoare.
 1. Efective:
 • Comandantul gărzii – 1 ofițer/Colegiul Național Militar ʺMihai Viteazulʺ;
 • Garda drapelului și Drapelul de Luptă – (6 elevi + 1 cadru militar) – Colegiul Național Militar ʺMihai Viteazulʺ;
 • Garda de onoare – 3 pl x 22 elevi/ Colegiul Național Militar ʺMihai Viteazulʺ;
 • Garda la monument – 4 elevi/ Colegiul Național Militar ʺMihai Viteazulʺ;
 • Purtători de coroane – 8 elevi/ Colegiul Național Militar ʺMihai Viteazulʺ;
 1. Ținuta:
 • Elevii Colegiului Național Militar ʺMihai Viteazulʺ – ținută de oraș cu cămașă albă;
 • Cadrele participante – costum camgarn cu cămașă alba;
 1. Diverse:
 • Realizare3a radioamplificării – Colegiul Național Militar ʺMihai Viteazulʺ;
 • Întreținerea și curățirea Cimitirului Eroilor – Primăria Municipiului Alba Iulia;
 • Alimentarea cu energie electrică – S.C. ELECTRICA S.A.

Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba

Voluntariat la orice vârstă! Seniorii reprezintă un potențial de resurse care poate fi valorificat în cadrul comunității

Marți 18 octombrie, a.c. la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. La ședință au participat subprefectul Monica Popescu, manageri ai serviciilor publice deconcentrate, instituții publice, reprezentanți ai asociaților de pensionari.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: voluntariat la orice vârstă; informare privind activitatea Asociației Pensionarilor ’’Speranța de Alba’’; diverse.

Într-o societate cu populație aflată în proces accentuat de îmbătrânire (in 2012, 15% din populația totală a României era de peste 65 de ani, iar în 2020 va fi de 18,4% – Eurostat 2011), seniorii din România reprezintă un potențial de resurse care poate fi valorificat în cadrul comunității.

În Romania, implicarea populației,de orice vârstă, în activități de voluntariat este scăzută (18,1% – FDSC 2010, 20% – Eurobarometrul 2010), iar implicarea populației vârstnice este și mai redusă, neexistând date pentru acest segment de vârstă.

Guvernul României a elaborat Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţiei persoanelor vârstnice 2015–2020. Scopul strategiei este de a reduce îmbătrânirea fizică prematură, şi, acolo unde este posibil de a încuraja populaţia vârstnică să lucreze mai mult timp, de a continua să-şi aducă contribuţia la societate prin activităţi civice şi politice mult timp după pensionare şi să aibă o viaţă independență chiar şi la vârste mai înaintate.

Măsurile prioritare ale Direcției de Sănătate Publică Alba, pentru pregătirea sistemului de sănătate în furnizarea de servicii destinate persoanelor vârstnice, sunt cuprinse în Strategia Județeană de Sănătate:

 • transferarea accentului furnizării serviciilor de sănătate de la secțiile spitalicești către medicina primară și secțiile de ambulatoriu de specialitate;
 • implementarea serviciilor de asistență medicală comunitară (37 comunități cu 56 asistenți medicali comunitari), pentru vârstnicii cu afecțiuni cronice.

Urmare solicitării făcute în ședința anterioară de către prefectul Dănuț-Emil Hălălai  reprezentanților organizațiilor de pensionari din Comitet de a prezenta propuneri și probleme concrete de dezbătut în cadrul ședințelor, inclusiv prezentarea activităților desfășurate, în cadrul ședinței de azi 18 octombrie a.c. si-a expus raportul de activitate Asociația ’’Speranța de Alba’’.

Asociația a fost înființată în anul 2006 cu scopul de a susține și a apăra drepturile pensionarilor, precum și reprezentarea acestora în cadrul instituțiilor, prin propuneri concrete în ceea ce privește elaborări de legi sau hotărâri de guvern care privesc persoanele vârstnice.

” Vrem sa mai fim utili societății, daca nu prin forța noastră fizică pe care nu o prea mai avem, cel puțin prin experiența pe care am acumulat-o în zeci de ani de muncă. Chiar în acest sens pentru a fi utili societății ne dorim să împărtășim din experiența noastră profesională tinerilor care doresc să se califice în anumite profesii. În asociația noastră avem foști medici, ingineri, juriști, tehnicieni, mecanici auto, lăcătuși mecanici, zidari, profesori, sudori sau șoferi cu o experiență de  40-50 de ani care ar putea împărtășii din experiența lor tinerilor care doresc să învețe o profesie. Propunem pentru AJOFM să facă un proiect pilot și  să încerce o oră de predare de către un pensionar la care să participe specialiști și să constate dacă au ce învăța sau nu tinerii ce urmează să se califice într-o anumită meserie. Vă asigurăm că nu va da greș și noi am fi mândrii că suntem utili societății, lucru pe care îl dorim, mai ales pentru a nu fi considerați asistați sociali de către cetățenii activi, care cred că dacă noi nu am exista sau ne-am împuțina, ei ar trăi mai bine.

Totodată, dorim să vă informăm că suntem pe cale de a încheia o alianță a asociațiilor persoanelor vârstnice. În prezent, la nivel de județ am semnat protocolul necesar. Deocamdată suntem 6 organizații componente ale acestei alianțe, urmând să facem alegeri pentru reprezentanții noștii în diferite structuri la nivelul județului pentru a nu fi reprezentați de persoane numite fără a avea în spate responsabilitate față de cei ce i-au ales.” se precizează în raportul asociației ’’Speranța de Alba’’, prezentat de președintele Dinu Nistor.

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Implementarea sistemului de programare online pentru eliberarea pașapoartelor

Comunicat de presă

Începând cu data de 17.10.2017, la nivelul Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Alba a fost implementat sistemul de programare online pentru cetățenii care doresc să-și obțină documente de călătorie în străinătate.

Programările pot fi efectuate prin intermediul adresei de internet epasapoarte.ro, sau pe site-ul Direcției Generale de Pașapoarte.

Reamintim faptul că pașaportul simplu electronic se eliberează în termen de 14 zile calendaristice, termenul de valabilitate al acestuia fiind de 3 ani pentru minorii în vârstă de până la 12 ani și de 5 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani.

Costul acestora este de 234 lei pentru prima categorie, respectiv 258 lei pentru cea de-a doua categorie.

Pașaportul simplu temporar cu valabilitatea de 1 an se eliberează între 2 ore și 3 zile lucrătoare, costul acestuia este de 96 lei.

Modalitățile de plată sunt: prin virament bancar, mandat poștal, în numerar la casieria Instituției Prefectului – Județul Alba, situată pe strada I. C. Brătianu, nr.1 sau în numerar la casieriile Trezoreriei municipiului Alba Iulia, situată pe strada Primăverii, nr.10, județul Alba.

Programul de lucru cu publicul al Serviciului de Pașapoarte Alba este în fiecare zi lucrătoare de la ora 8:30 până la ora 16:30 iar miercurea până la ora 18:30.

Pentru evitarea aglomerației din sezonul estival, șeful serviciului, comisar șef de poliție Draschan Andrei sfătuiește cetățenii să-și depună cererile, în vederea eliberării documentelor de călătorie, pe toată perioada anului.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa direct la sediul Serviciului de Pașapoarte Alba situat în Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr.14A sau la numărul de telefon 0258/810640.

 

Prefect,

Dănuț – Emil HĂLĂLAI

 

 

Șef serviciu,

Comisar șef de poliție

Andrei DRASCHAN

 

În cadrul ședinței CJSU Alba Prefectul Dănuț – Emil Hălălai a solicitat instituțiilor cu atribuții în perioada sezonului rece, maximă implicare și responsabilitate

Miercuri 11 octombrie a.c. s-a desfășurat la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba şedința ordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, prezidată de prefectul Dănuț – Emil Hălălai. La ședință au participat subprefectul Monica Popescu, directorul de Cancelarie al prefectului, Cornel Murg, membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba.

Ordinea de zi a reuniunii a fost una extrem de amplă cuprinzând 14 teme de dezbatere:

 

 • Prezentarea ,,Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, ghețurilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Alba, în perioada 12 – 13 august 2017;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, ghețurilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Alba, în perioada 12 – 13 august 2017;
 • Prezentarea ,,Raportului de sinteză privind efectele fenomenelor meteorologice periculoase (intensificări ale vântului cu aspect de vijelie), produse pe raza judeţului Alba în data de 17.09.2017”;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului de sinteză privind efectele fenomenelor meteorologice periculoase (intensificări ale vântului cu aspect de vijelie), produse pe raza judeţului Alba în data de 17.09.2017;
 • Prezentarea ,,Raportului de sinteză privind efectele secetei din judeţul Alba, înregistrate în perioada iulie – septembrie 2017”;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului de sinteză privind efectele secetei din judeţul Alba, înregistrate în perioada iulie – septembrie 2017;
 • Prezentarea ,,Analizei măsurilor şi acţiunilor desfăşurate de instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de vară 2017”;
 • Prezentarea ,,Planului de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului    de iarnă 2017 – 2018”;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de iarnă 2017 – 2018;
 • Prezentarea ,,Planului de activități al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe   anul 2018”;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de activități al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe anul 2018;
 • Prezentarea ,,Concepției Naționale de Răspuns Post Seism”;
 • Prezentarea situației privind stadiul pregătirii pentru sezonul de iarnă;
 • Prezentarea Procesului verbal de constatare a efectelor, posibil de natură geologică, care au afectat imobilul doamnei Avram Maria, din localitatea Căpud, orașul Teiuș.

Prefectul Dănuț – Emil Hălălai a atras atenția tuturor reprezentanților instituțiilor cu atribuții și responsabilități în perioada sezonului rece, de a întreprinde din timp măsurile care se impun, pentru a putea  fi pregătiți in orice moment să reacționeze prompt și în mod optim, în condiții de necesitate.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Revendicările sindicale prezentate subprefectului Monica Popescu, în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social

Joi 27 septembrie a.c. la sediul Instituţiei Prefectului – Județul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, la care au participat subprefectul  Popescu Monica, manageri ai instituţiilor publice judeţene, reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: informare privind starea unităților de învățământ la începutul anului școlar 2017-2018, în județul Alba; informare privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Alba, Biroul pentru Accidente de Muncă și Boli Profesionale pentru aplicarea legislației în domeniul accidentelor de muncă și bolilor profesionale în județul Alba în primele opt luni ale anului 2017; informare cu privire la principalele probleme cu care se confruntă sistemul public de sănătate și asistență socială; discuții cu privire la noua lege a pensiilor și transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.

Rețeaua școlară în anul școlar 2017-2018, în județul Alba este formată din 131 unități de învățământ preuniversitar de stat și 12 unități particulare.

În ceea ce privește personalul didactic, din numărul total de 4177 de norme didactice, 3208 norme, respectiv 76,8% , este acoperit cu cadre didactice titulare, iar pe restul de 23,2% norme vor fi suplinitori calificați.

În prezent toate comenzile de manuale pentru clase I-IV și VI-XII sunt onorate de către edituri, manualele au fost ridicate din depozitul ISJ Alba de către unitățile de învățământ și au fost la începutul anului școlar pe băncile elevilor. Referitor la manualele pentru elevii din clasa a V-a, au fost predate școlilor in data de 7 septembrie manuale de limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, limba și literatura maternă maghiară, pregătire sportivă practică – fotbal, pregătire sportivă practic-atletism, educație fizică și sport, religie – cultul romană catolic în limba maghiară și religie-cultul romano catolic în limba română.

Din datele centralizate la nivelul Inspectoratul Școlar Județean Alba referitoare la autorizațiile PSI (autorizație de securitate la incendiu) și autorizațiile sanitare pentru unitățile de învățământ de stat din Județul Alba, situația se prezintă astfel:

 • 72,40% din totalul clădirilor în care funcționează unitățile de învățământ dețin Avizul PSI sau sunt în curs de obținere(dosarul de autorizare a fost depus), iar în aceste unități de învățământ învață 72,47% din totalul elevilor;
 • 91,47% din totalul clădirilor în care funcționează unitățile de învățământ dețin autorizația sanitară sau sunt în curs de autorizare (dosarul de autorizare a fost depus), iar în aceste unități de învățământ învață 97,76% din totalul elevilor.

Situația accidentelor de munca comparativ cu perioada similară din anul 2015 se prezintă astfel:

Anul Nr. total accidente
2017 54
2016 49
2015 50

 

Subprefectul Monica Popescu a propus optimizarea comunicării cu angajatorii in vederea promovării prevederilor Legii nr. 346/ 2002 – actualizată, având in vedere faptul ca s-a constatat din practica anilor anteriori, deficiențe de cunoaștere sau chiar necunoașterea prevederilor Legii nr. 346/ 2002 – actualizată. De asemenea prin contacte directe se va explica angajatorilor importanța  consilierii in domeniul prevenirii accidentelor de munca și a bolilor profesionale, pentru a cunoaște mai bine starea de fapt din societățile lor (riscurile de accidente de munca și boli profesionale), putând lua astfel măsurile ce se impun pentru diminuarea sau înlăturarea riscurilor de accidente de munca și boli profesionale.

Reprezentantul Sindicatului Județean Sanitas Alba, doamna Cristina Costea a prezentat principalele probleme cu care se confruntă sistemul public de sănătate și asistență socială și anume:

 • necesitatea modificării Legii nr.153/2017 în ceea ce privește limitarea la 30% a procentului de acordare a sporurilor, cât și revizuirea ierarhiei grilelor de salarizare în cadrul familiei ocupaționale ” Sănătate și asistență socială”;
 • imposibilitatea elaborării și aprobării unui Regulament de sporuri și echitabil pentru toți angajații din sistemul sanitar;
 • necesitatea aplicării integrale a creșterilor salariale pentru toți salariații din sectorul de activitate cu începere de la 01.03.2018;
 • renunțarea la transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat;
 • acordarea tichetelor de masă pentru întregul an 2018;
 • încheierea unui contract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate.

Membrii Comisiei De dialog Social au purtat discuții cu privire la noua lege a pensiilor și transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Reprezentanții organizațiilor sindicale au apreciat că aceste modificări legislative ar trebui făcute după o dezbatere publică și după consultări cu sindicatele și patronatele reprezentative la nivel național. Totodată aceștia au informat că vor desfășura în această perioadă o serie de acțiuni de protest la nivelul țării.

Subprefectul Monica Popescu a asigurat liderii de sindicat că toate problemele ridicate în cadrul ședinței vor fi aduse la cunoștință reprezentanților Guvernului și doleanțele acestora vor fi înaintate Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social.

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Revendicările sindicaliștilor ” Cartel Alfa” înaintate de către Instituția Prefectului –județul Alba, Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social

Miercuri, 27 septembrie a.c. subprefectul județului Alba, Monica Popescu, directorul Cancelariei Instituției Prefectului –Județul Alba, Murg Cornel și șeful Serviciului Dezvoltare  Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situații de Urgență, Nelu Fleșer  s-au întâlnit cu o delegație formată din reprezentanți ai Confederației Naționale Sindicale ” Cartel Alfa”, filiala Alba care au organizat acțiuni de protest la sediul Instituției  Prefectului.

Delegația sindicaliștilor a înmânat conducerii Prefecturii o listă cu revendicări, precizând că în prezent se desfășoară acțiuni de protest în întreaga țară.

Revendicările principale vizează: blocarea transferului taxelor sociale ale angajatorului către angajat și modificarea Legii nr.62/2011 pentru deblocarea  negocierii și încheierii contractelor colective de muncă la toate nivelurile, plecând de la varianta comună a celor 5 confederații sindicale înaintată Guvernului.

Sindicaliștii apreciază că prin transferul taxelor sociale ale angajatorului către angajat se produc o serie de efecte negative cum ar fi: scăderea veniturilor nete din muncă; eliminarea răspunderii sociale a angajatorilor; desființarea fondului de șomaj; scăderea sustenabilității sistemului public de pensii.

” Efectele negative ale modificării legislației dialogului social din 2011 prin desființarea negocierii colective la nivel superior și restrângerea dreptului la acțiune colectivă au condus la accentuarea inegalităților sociale în România, la cotele cele mai ridicate din Europa. În cazul în care Guvernul menține propunerea de transfer al taxelor sociale de la angajator la angajat în propunerea de buget pentru 2018, se vor constitui premise pentru declanșarea unui conflict social de amploare” . se precizează în lista cu revendicări înaintată reprezentanților Instituției Prefectului – Județul Alba.

Subprefectul Monica Popescu a preluat lista cu revendicări, declarându-le liderilor sindicali că le va înainta cu celeritate Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, forul competent să analizeze și să soluționeze doleanțele acestora.

Instituția Prefectului – Județul Alba

Prefectul Dănuț – Emil Hălălai propune înființarea unor Centre Respiro la nivelul județului Alba

Luni 25 septembrie, a.c. la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, prezidată de prefectul Dănuț – Emil Hălălai.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială în semestrul I; informare privind situațiile de urgență în cazul  persoanelor cu dizabilități; diverse.

Alocaţia de stat pentru copii, s-a acordat în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, pentru un număr de 61.037 beneficiari.

Alocaţia pentru susţinerea familiei s-a acordat în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei republicată, pentru un număr mediu lunar de 3.708 beneficiari, suma plătită cu acest titlu fiind de 3.708.546 lei.

Alocaţia de întreţinere pentru copiii aflaţi în plasament familial, prevăzută de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare s-a acordat pentru un număr de 913 beneficiari, pentru care s-a plătit, în primele 6 luni ale anului 2017, suma de 3.529.194 lei.

Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA s-a acordat pentru un număr de 30 persoane adulte, iar suma plătită cu acest titlu a fost de 85.456 lei.

În baza OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, s-au acordat un număr de 3.127 indemnizaţii lunare, plătindu-se, pentru această perioadă, suma de 27.660.197 lei şi 1.087 stimulente, în valoare totală de 3.983.642 lei.

Venitul minim garantat (ajutorul social) s-a acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de 4.815 de beneficiari, pentru care, în semestrul I 2017, s-a plătit suma de 7.541.748 lei.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale şi energie electrică, prevăzute de OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pe perioada sezonului rece, s-au acordat, în perioada 01.01.2017-30.06.2017, pentru un număr mediu de 2883 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 1.491.521 lei.

Solicitarea fondurilor de la bugetul de stat şi efectuarea plăţilor către Consiliul Judeţean Alba, respectiv DGASPC Alba pentru plata indemnizaţiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav şi accentuat, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap grav, accentuat şi mediu şi a indemnizaţiei de însoţitor pentru adultul cu handicap vizual grav a fost transmisă către DGASPC Alba, pentru plata acestor drepturi, suma de 31.125.755 lei, pentru un număr mediu lunar de 33.448 beneficiari.

În ceea ce priveşte acordarea ajutorului social, cele 4.815 dosare pentru care se face plata   lunar au în componenţa lor un număr mediu de 23.037 titulari şi membrii ai familiilor acestora. Persoanele vârstnice care fac parte din aceştia sunt în număr de 1.710 persoane, ceea ce reprezintă 7,42 %  din numărul total al beneficiarilor de ajutor social. În primul semestru al anului 2017, dintr-un număr total de 544 dosare pentru care a fost stabilit dreptul la ajutor social, 29 persoane erau persoane vârstnice ceea ce reprezintă 5,33 %.

În cursul anului 2017 la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba , până la aceasta dată s-au înregistrat un număr de 39 cereri de internare în centre rezidențiale aflate în subordinea instituției. Aceste solicitări s-au soluționat prin emiterea unui număr de 30 de dispoziții de admitere în centrele rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Un număr de 8 solicitări de internare sunt în așteptarea unor locuri vacante în centrele rezidențiale, iar o cerere a fost respinsă cazul fiind referit primăriei de domiciliu a solicitantului spre monitorizare.

În anul 2016 Comisia de Expertiză a Persoanelor Adulte  cu Handicap a emis un număr de 126 de dispoziții privind  admiterea, transferul sau încetarea serviciilor sociale în cadrul centrelor rezidențiale din județul Alba. Dintre acestea un număr de 56 de dispoziții au fost emise pentru admiterea persoanelor cu dizabilități în centrele rezidențiale.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor vârstnice și totodată a familiilor acestora, prefectul Dănuț -Emil Hălălai a propus Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului ca împreună cu actori ai societății civile, ong-uri, asociații și fundații să înființeze Centre de tip Respiro, Instituția Prefectului urmând să organizeze reuniuni și cu reprezentanți ai primăriilor din județ în vederea transpunerii în practică a acestei inițiative. Precizăm faptul că Respiro este un serviciu care oferă, în cadrul unui centru specializat, îngrijire și supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile/săptămână tinerilor, adulților, vârstnicilor cu diverse afecțiuni, precum și persoanelor cu dizabilități, care se află în diferite situații dificile de viață, în imposibilitatea de a se îngriji, pentru ca familiile, rudele sau alte persoane care au grijă de ele să poată beneficia de un repaus de maximum 30 de zile pe an.

Totodată prefectul Dănuț-Emil Hălălai le –a precizat reprezentanților organizațiilor de pensionari din Comitet că își dorește mai multă implicare din partea lor, aceștia fiind așteptați să vină cu propuneri și probleme concrete de dezbătut în cadrul ședințelor, inclusiv cu prezentarea activităților desfășurate de organizații .

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul Dănuț Emil Hălălai a dezbătut problemele composesoratelor din județ

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț – Emil Hălălai s-a întâlnit joi 21, martie a.c, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba cu reprezentanți ai composesoratelor din județ, Direcției Silvice Alba, Inspectoratului Județean de Poliție Alba, Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba, Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba, Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba și primari, având și calitatea de președinți ai comisiilor locale de fond funciar.

În debutul întâlnirii, prefectul Dănuț – Emil Hălălai a precizat că a organizat această reuniune ca urmare a deselor semnalări din teritoriu privind organizarea și funcționarea ilegală a unor composesorate. ” Vrem să vă ascultăm ce probleme întâmpinați în activitatea voastră cotidiană și totodată să vedem cum vă putem ajuta ca Instituție a Prefectului. Am convocat totodată și reprezentanții ai structurilor de ordine publică și ai instituțiilor cu atribuții în domeniul fondului funciar, pentru ca împreună să găsim soluții viabile și concrete la problemele cu care vă confruntați. ” a declarat prefectul județului Alba.

Printre problemele sesizate de către participanții la întâlnire s-au evidențiat următoarele: constituirea ilegală a unor composesorate, numirea ilegală a unor președinți de composesorate, care nu aveau calitatea de membri composesori, neplata impozitelor la stat a unor composesorate, tăieri ilegale de arbori, acordarea dreptului de proprietate în favoarea composesoratelor pe niște terenuri care aparținuseră unor alți cetățeni și pe care aceștia le revendica în prezent.

Prefectul Dănuț – Emil Hălălai a precizat faptul că pentru constituirea ilegală a composesoratelor sunt necesare înaintarea de acțiuni în justiție, iar pentru tăierile ilegale de arbori sesizarea de urgență a organelor de poliție. În ceea ce privește procesul de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea composesoratelor, acesta va fi analizat cu atenție și dezbătut cu profesionalism și celeritate  în cadrul Comisiei Județene de Fond Funciar.

Prefectul județului Alba a mai subliniat faptul că în ceea ce privește funcționarea composesoratelor există un oarecare vid legislativ, iar în acest sens în urma consultării cu reprezentanții composesoratelor va înainta Guvernului propuneri legislative, care să vină în sprijinul activității acestora.

Instituția Prefectului – Județul Alba

 

 

ZIUA POMPIERILOR

Cu ocazia Zilei Pompierilor din România Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis a înmânat, miercuri, la Mausoleul „Mormântul Ostaşului Necunoscut” din Parcul Carol, drapelele de luptă pentru 11 unităţi din subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, printre care și ISU ”Unirea” Alba. La eveniment au mai participat premierul Mihai Tudose, ministrul de interne, doamna Carmen Daniela Dan, ministrul justiției, domnul Tudorel Toader, șefi din MAI, MApN, etc.

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai a fost alături de echipa ISU Alba.

Campionatul Mondial de Descarcerare și Prim ajutor

În perioada 30 august – 3 septembrie 2017, România a fost gazda Campionatului Mondial de Descarcerare și Prim ajutor. Competiția, organizată cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență, a avut loc la Târgu-Mureș, cu participarea internațională din peste 15 țări.

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai a participat la eveniment alături de echipa ISU Unirea Alba.

Avertizare meteorologică de cod roșu pentru județul Alba

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere avertizare meteorologică de cod ROȘU, pentru perioada 4-5 august 2017, când valul de căldură care a debutat încă de luni (31 iulie) va continua să se intensifice, iar disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități și se va situa frecvent, în zonele joase de relief, între 82 și 84 de unități, iar temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 22 și 25 de grade.

Subprefectul judeţului Alba, doamna Popescu Monica, a convocat azi, la ora 15.00, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, într-o şedinţă extraordinară la Instituţia Prefectului. În ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba s-a analizat conținutul avertizării și s-au transmis către instituțiile cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, măsurile necesare pentru intervențiile în situații de urgență și sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Pentru perioada caniculară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Unirea” al județului Alba recomandă populației respectarea următoarelor masuri de prevenire, astfel:

Recomandări privind protecţia populaţiei pe timpul caniculei:

– Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spatii publice);

– Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00-18.00;

– Purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;

– Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici);

– Mâncaţi fructe şi legume (pepene, prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică;

– Evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare;

– Evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală;

– Nu consumaţi alcool – vă deshidratează şi vă transformă într-o potenţială victimă a caniculei;

– Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilităţi), interesându-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă ori de câte ori au nevoie;

– Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;

– Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;

– Persoanele care suferă de diferite afecţiunii îşi vor continua tratamentul, conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;

– Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea si ritmului activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.

           Prevenirea incendiilor

            În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor din zonele menţionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă:

– Identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, urmând a se stabili măsurile de protecţie specifice.

– Asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de substanţe stingătoare.

– Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.

– Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, şi dotarea acestora cu mijloace de primă intervenţie.

– Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive

– Intensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.

– Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.

– Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

– Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

– Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

Prevenirea incendiilor de vegetaţie şi de mirişti

În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

 1. a) condiţii meteorologice fără vânt;
 2. b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 3. c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 4. d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 5. e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 6. f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 7. g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

ATENȚIE LA SCĂLDAT!

În scopul preîntâmpinării unor evenimente cu consecințe tragice, adresăm cetățenilor rugămintea de a respecta măsurile de prevenire a situațiilor de urgență, pe timpul desfășurării unor activități recreative specifice acestei perioade:

 • Scăldați-vă doar în locuri special amenajate pentru înot și respectați avertizările privind interzicerea scăldatului;
 • Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea apei, nici măcar în piscinele achiziționate special pentru cei mici ori în cadă;
 • Nu intrați în apa rece înfierbântați, după ce ați stat foarte mult timp la soare;
 • Nu săriți de pe platforme, poduri sau alte construcții, aceste acte de teribilism putând avea consecințe grave;
 • Urmăriți continuu comportarea copiilor în apă, întrucât cei mici sunt imprevizibili: ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinților sau altor persoane mature, chiar dacă știu înota;
 • Echipamentele speciale pentru siguranța înotului (colac de salvare, aripioare gonflabile, tuburi gonflabile etc.) nu sunt în totalitate eficiente, de aceea vor fi utilizate de către copii sub atenta supraveghere a unui adult;
 • Împrejmuirea piscinei personale cu un gard poate preveni accidente nedorite în rândul minorilor;
 • Purtarea vestelor de salvare de către copii este o metoda eficientă de prevenire a unor astfel de accidente;
 • Intervenția de urgență în cazul asistării la un accident de înot este crucială pentru salvarea unei vieți, iar semnele care vă indică iminența înecului sunt: aplecarea capului pe spate; gura deschisă în încercarea de a inhala aer; capul ținut în apă, cu gura la nivelul apei; lipsa emiterii de sunete; hiperventilație și gâfâială; ochii sticloși, incapabili să se concentreze; păr peste frunte sau ochi; lovirea involuntară a suprafeței apei cu brațele.

În această perioadă cu risc maxim de incendiu, facem un apel cetăţenilor să dea dovadă de responsabilitate, să anunţe de îndată la numărul unic de urgenţă 112 orice început de incendiu şi să acorde sprijin autorităţilor locale şi pompierilor în stingerea incendiilor de vegetaţie uscată sau la fondul forestier.

Recomandările Instituției Prefectului – Județul Alba privind protecția populației pe timpul caniculei

Având în vedere avertizările meteorologice de cod GALBEN și cod PORTOCALIU, care vizează creșterea regimului de temperatură pentru zilele următoare și depășirea pragului critic de confort termic de 80 de unități (în cursul zilei de marți 01 august disconfortul termic va fi accentuat, se vor înregistra temperaturi maxime de 35-37 grade; în cursul zilelor de 02-03 august, valul de căldură se va intensifica, disconfortul termic va fi în accentuare, se vor înregistra temperaturi maxime de 36 – 39 de grade), subprefectul judeţului Alba, doamna Popescu Monica, a dispus Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență să aplice măsurile necesare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, conform Planului propriu de măsuri şi acţiuni pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de vară şi în perioade caniculare şi cu secetă hidrologică.

Pentru perioada caniculară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Unirea” al județului Alba recomandă populației respectarea următoarelor masuri de prevenire, astfel:

Recomandări privind protecţia populaţiei pe timpul caniculei:

– Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spatii publice);

– Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00-18.00;

– Purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;

– Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici);

– Mâncaţi fructe şi legume (pepene, prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică;

– Evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare;

– Evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală;

– Nu consumaţi alcool – vă deshidratează şi vă transformă într-o potenţială victimă a caniculei;

– Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilităţi), interesându-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă ori de câte ori au nevoie;

– Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;

– Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;

– Persoanele care suferă de diferite afecţiunii îşi vor continua tratamentul, conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;

– Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea si ritmului activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.

           Prevenirea incendiilor

            În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor din zonele menţionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă:

– Identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, urmând a se stabili măsurile de protecţie specifice.

– Asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de substanţe stingătoare.

– Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.

– Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, şi dotarea acestora cu mijloace de primă intervenţie.

– Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive

– Intensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.

– Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.

– Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

– Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

– Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

Prevenirea incendiilor de vegetaţie şi de mirişti

În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

 1. a) condiţii meteorologice fără vânt;
 2. b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 3. c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 4. d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 5. e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 6. f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 7. g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

În această perioadă cu risc maxim de incendiu, solicităm cetăţenilor să dea dovadă de responsabilitate, să anunţe de îndată la numărul unic de urgenţă 112 orice început de incendiu şi să acorde sprijin autorităţiilor locale şi pompierilor în stingerea incendiilor de vegetaţie uscată sau la fondul forestier.

 

Prima ședință a Comisiei Parlamentului României pentru celebrarea Centenarului Marii Unirii

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț – Emil Hălălai, a participat marți 25 iulie 2017, la prima ședință a Comisiei Parlamentului României pentru celebrarea Centenarului Marii Unirii, care a avut loc în Sala Senatului a Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

La această ședință au participat: ministrul Culturii și Identității Naționale, dl. Lucian Romașcanu, senatorii Robert Cazanciuc, Daniel Breaz, Laura Scântei, Ecaterina Andronescu, Mihnea Costoiu, deputații Florin Roman, Ioan Dîrzu, Dan Barna, vicepreședintele Academiei Române, academicianul Alexandru Surdu, președintele Consiliului Județean Alba, dl. Ion Dumitrel, reprezentanți ai Primăriei municipiului Alba Iulia, ai Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, precum și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Colegiul Prefectural al județului Alba

În cadrul Colegiului Prefectural al județului Alba

 • Rezultatele Evaluării Naționale și a examenului de Balcaureat
 • Raport privind starea de salubritate a cursurilor de apă din bazinul   hidrografic Mureș

 

Marți 25 iulie a.c. s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Alba la care au participat prefectul Dănuț Emil Hălălai, subprefectul Monica Popescu, manageri ai serviciilor publice deconcentrate.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: raport cu privire la organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenului de bacalaureat, an școlar 2016-2017, în județul Alba; raport privind starea de salubritate a cursurilor de apă din bazinul hidrografic Mureș în urma igienizărilor efectuate în județul Alba; diverse.

La Examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea 2017, în județul Alba s-au înscris un număr de 2460 de elevi. Rata de participare la nivel judetean a fost de 97,683% iar la nivel național de 97,17%.

Disciplina Nr. elevi înscriși Nr. elevi prezenți Note de 10 Procent promovabilitate Procent la nivel national En 2016
Limba și literatura română 2460 2407 12 87,49% 85,9% 84,20%
Limba maghiară maternă 66 66 0 98,48%   96,25%
Limba germană maternă 11 11 0 90,91%   30,76%
Matematică 2460 2403 107 70,37% 65,9% 69,33%
Medii generale 2460 2403 4 mediu urban 79,57% 76,9% 77,48%

 

În ceea ce privește organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat, procentul de promovabilitate înainte de contestații la examenul de bacalaureat național 2017 sesiunea iunie-iulie este de 79,76 % față de cel din anul 2016 de 72,73%.La nivel național procentul de promovabilitate înainte de contestații este de 71.40%. Județul Alba ocupă locul 5 pe țară privind procentul de promovabilitate. La nivelul județului Alba s-au obținut 5 MEDII de 10 (zece). Se observă o creștere în anul 2017 a mediilor de 10 (cinci) față de anul 2016 an în care s-au obținut 2 medii de 10. Numărul TOTAL al notelor de 10  pe probe de examen este de 301. La nivelul județului există 2 licee cu promovabilitate 100% : Colegiul Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia și Liceul Teoretic „Sfântul Iosif” Alba Iulia.

Prin Ordin al prefectului județului Alba, nr.88/15.03.2017 s-a constituit comisia de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari, în județul Alba.

La această acțiune au participat reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Alba, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ” Unirea”, Gărzii Forestiere Alba. Acțiunile de control s-au desfășurat în prezența reprezentanților autorităților administrației publice locale cu responsabilități în aceste domenii, fiind verificate următoarele: modul în care au fost salubrizate cursurile de apă; formațiunile torențiale din zonele locuite; modul de întreținere a șanțurilor și rigolelor stradale; gradul de colmatare a cursurilor de apă în zona pădurilor și podețelor; existența depozitelor de deșeuri și/sau material lemnos pe formațiunile torențiale din apropierea zonelor locuite, respectiv a depozitelor de deșeuri și /sau material lemnos și în albiile cursurilor de apă.

În funcție de neregulile depistate la fiecare unitate administrativ – teritorială, au fost dispuse măsuri în sarcina celor responsabili ( primari/viceprimari), cu termene de remediere sau cu caracter permanent.

” Modul de respectare a măsurilor și sarcinilor trasate/stabilite vor fi verificate cu ocazia controalelor ulterioare de către reprezentați ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba și ai Comisariatului Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu, potrivit competențelor fiecărei instituții, urmând a fi luate măsurile ce se impun.” a precizat prefectul județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Ședința Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba

În cadrul ședinței Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, prezidată de prefectul Dănuț Emil Hălălai

S-a prezentat Raportul de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, ghețurilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Alba, în perioada 16-23 iunie 2017

Marți 25 iulie a.c. s-a desfăşurat  şedința extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, la care au participat prefectul Dănuț Emil Hălălai și subprefectul Monica Popescu.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: prezentarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, ghețurilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Alba, în perioada 16-23 iunie 2017; prezentarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, ghețurilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Alba, în perioada 16– 23 iunie 2017; prezentarea Regulamentului de organizare și Funcționare a CJSU Alba, modificat după ultimele prevederi legislative și după actualizarea grupurilor de suport tehnic; prezentarea proiectului de hotărâre pentru adoptarea Regulamentului de organizare și Funcționare a CJSU Alba.

Precipitațiile căzute în perioada 16-23 iunie 2017 au determinat scurgeri importante pe versanți, activarea unor torenți, viituri rapide pe pâraie și unele cursuri mici de ape necodificate și nesupravegheate hidrometric. De asemenea, s-au înregistrat și creșteri de niveluri și debite pe râurile mici din zona Munților Apuseni – afluenții de dreapta ai Mureșului și ai Arieșului. În această perioadă nu au fost atinse cote de apărare la nici o stație hidrometrică din județ. Ca urmare a acestor fenomene, au fost afectate gospodării ale populației, drumuri, poduri, podețe, rețele electrice și de comunicație, terenuri agricole și alte obiective în localitățile: Baia de Arieș, Sălciua, Ponor, Râmeț, Întregalde, Galda de Jos și Stremț. Grindina căzută pe raza comunei Doștat în data de 23 iunie 2017 a afectat livezi de meri și culture de porumb.

În urma deplasării în teren a comisiilor de specialitate numite prin ordinul prefectului Dănuț Emil Hălălai, a fost întocmită situaţia pagubelor materiale produse în judeţul Alba ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate în perioada 16 – 23.06.2017. Cumulat, totalul pagubelor înregistrate în județul Alba în perioada 16 – 23 iunie 2017 este de 3321,39 mii lei.

 

Nu s-au înregistrat victime umane ca efect al fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Nu există lucrări de apărare în zonele calamitate, prin urmare nu au fost afectate lucrările cu rol de apărare din administrarea S.G.A. Alba. Fluxul informaţional între Comitetele locale şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a funcţionat în general bine.

Propunerile desprinse în urma analizei Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, ghețurilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Alba, în perioada 16-23 iunie 2017, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență vizează alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare totală de 2.746,11 mii lei, pe administratori de obiective afectate și ordonatori de credite, după cum urmează:

 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 702,42 mii lei, în bugetul Consiliului Județean Alba pentru refacerea DJ 750C, DJ 107 I, a unui pod și a 10 podețe.
 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 56,98 mii lei, în bugetul Consiliului Local al orașului Baia de Arieș, pentru refacerea drumurilor vicinale, drumului de exploatare și a 9 podețe.
 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 906,7 mii lei, în bugetul Consiliului Local al comunei Sălciua, pentru refacerea drumurilor comunale, sătești, de exploatare, vicinale, străzilor, podurilor, podețelor și punților pietonale.
 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 24,94 mii lei, în bugetul Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru refacerea DC 76.
 • Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 60,75 mii lei, în bugetul Consiliului Local al comunei Întregalde, pentru refacerea DC 76 și a podețelor situate pe DC 76.

Prefectul Dănuț Emil Hălălai prezent la sărbătoarea ” Zilele Comunei Fărău”.

Dumincă 23 iulie a.c., prefectul județului Alba, Dănuț Emil Hălălai a participat la sărbătoarea ” Zilele Comunei Fărău”. La eveniment au participat fii ai satului, dar şi oaspeţi din judeţ şi din întreaga ţară.

Cu acest prilej au fost organizate competiții sportive, lansări de carte, bucătărie tradițională, discotecă, spectacol folcloric, nelipsând  din programul manifestărilor un moment omagial în memoria eroilor căzuți în cele două războaie mondiale.

Sus, sus, sus la moți la munte

De 21 de ani, în oraşul Cîmpeni la sfârşitul lunii iulie, în zilele premergătoare Târgului de Fete de pe Muntele Găina (anul acesta 22 – 23 iulie), există o tradiţie în organizarea Festivalului Național de folclor ,,SUS, SUS, SUS LA MOŢI LA MUNTE”.

Evenimentul, la care participă concurenţi din întreaga țară, s-a desfășurat  în perioada 18 – 21 iulie 2017, în centrul Capitalei Țării Moților. Scopul proiectului cultural – Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte” este acela de promovare, conservare și valorificare a Patrimoniului Cultural Național material și imaterial, sprijinirea debutului artistic și oferirea unei educații culturale și artistice tinerilor. Cu acest prilej au fost decernate o serie de premii, prefectul județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai  înmânând premiul de excelență.

Spitalele din județul nostru s-au aprovizionat cu ser antiviperin

Ca urmare a semnalării repetate a prezenței viperelor în tot mai multe zone din județul Alba, autoritățile locale și sanitare  au luat masuri pentru aprovizionarea spitalelor cu ser antiviperin.

Instituția Prefectului – Județul Alba a solicitat Direcției de Sănătate Publică Alba să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea dozelor de vaccin antiviperin la spitalele din județul nostru.

În prezent dețin aceste vaccinuri, spitalele din Abrud, Cîmpeni, Alba Iulia și Sebeș, urmând ca în viitorul apropiat să se suplimenteze dozele cu ser antiviperin.
”Intenția noastră a vizat  achiziționarea de urgență a  acestor vaccinuri pentru a trata cu promptitudine și cu competență eventualele cazuri de mușcătură de vipera” a precizat prefectul Dănuț Emil Hălălai.
Pentru a evita mușcătura de viperă, se recomandă ca turiștii să poarte bocanci de munte, chiar dacă temperatura este ridicată. Persoanele nu trebuie sa poarte șlapi sau pantofi sport și de asemenea trebuie sa privească atent către zona in care urmează să pășească. În zonele cu vegetație înaltă turiștii trebuie sa lovească tufele cu un băț, pentru a alunga viperele care s-ar putea afla în zonă.
În cazul unei mușcături de viperă, care se prezintă ca doua întepături la distanta de 3-4 milimetri distanța, trebuie să sunați la 112 si să încercați să aspirați cat mai mult din sângele prezent, prin stoarcere sau prin folosirea unei seringi tăiate care poate fi folosita ca instrument de vacuumare. Victima trebuie să stea cat mai liniștită, să nu se miște, pentru a evita răspândirea veninului in corp și să aștepte sosirea personalului calificat.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Întâlnire privind implementarea și derularea proiectelor din cadrul PNDR 2014 -2020

Vineri 21 iulie a.c.  secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul  Alexandru Potor, directorul general al Agenției pentru Finanțarea  Investițiilor Rurale, domnul Adrian Ionuț Chesnoiu, prefectul Dănuț Emil Hălălai au participat la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba  la o întâlnire cu beneficiarii și factorii implicați pe plan local în implementarea și derularea proiectelor din cadrul PNDR 2014 -2020, cu scopul eficientizării gradului de absorbție a fondurilor europene în domeniul dezvoltării rurale.

La reuniune au mai participat reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate din județul Alba implicate în derularea proiectelor FEADR: DSP, DSVSA, Garda de Mediu, APM, APIA, ANAP – Serviciul Achiziții Publice, Direcția de Infrastructură și Dezvoltare Turistică – Serviciul Turism Intern.

Instituția Prefectului – Județul Alba

Prefectul Dănuț Emil Hălălai s-a deplasat în localitățile afectate de inundații

Miercuri 12 iulie, a.c. prefectul județului Alba, Dănuț Emil Hălălai s–a deplasat în localitățile Șugag și Dobra pentru a constata la fața locului urmările fenomenelor meteorologie produse în cursul zilei de marți 11 iulie a.c. în zonă și a veni în ajutorul localnicilor.

În localitatea Dobra din comuna Șugag, o ploaie torențială a provocat o viitură care a  afectat puternic gospodăriile, curțile și grădinile localnicilor, unele din ele fiind chiar distruse .

Reamintim că județul Alba a fost sub Cod Galben și Cod Portocaliu de furtună, până la ora 19.00, fiind vizate localităţile Cugir, Câlnic, Gârbova, Pianu, Săsciori și Șugag. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis atenţionare Cod Galben de inundaţii valabilă, marţi 11 iulie a.c.  pentru județul Alba.

Instituția Prefectului – Județul Alba

În cadrul Comisiei privind Incluziunea Socială Alba s-au prezentat obiectivele cuprinse în planul județean în domeniul incluziunii sociale pentru anul 2017

Joi 6 iulie a.c. la sediul Instituţiei Prefectului – Județul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comisiei privind Incluziunea Socială Alba, la care au participat prefectul Dănuț Emil Hălălai, subprefectul  Popescu Monica, membrii ai Comisiei.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarea tematică: monitorizarea obiectivelor cuprinse în planul județean în domeniul incluziunii sociale pentru anul 2017; diverse.

Obiectivele cuprinse în planul județean în domeniul incluziunii sociale pentru anul 2017 sunt axate pe 5 direcții principale de acțiune: Direcţia de acţiune 1 : Asistenţa socială; Direcţia de acţiune 2 : Incluziunea activă; Direcţia de acţiune 3 : Infrastructura socială; Direcţia de acţiune 4 : Sistemul de sănătate; Direcţia de acţiune 5 : Sistemul de educaţie.

Obiectivele au termene și indicatori de realizare, fiind monitorizate în permanență de instituțiile responsabile cu realizarea acestora.

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Seminar IPA la Instituția Prefectului – Județul Alba „Rolul comunicării în procesul de asigurare a legalităţii şi a climatului de ordine publică”

Vineri 30 iunie 2017, s-a desfășurat în Sala Mihai Viteazul din cadrul Instituției Prefectului Alba, sub coordonarea prefectul Dănuț Emil Hălălai, seminarul cu tema ” Rolul comunicării în procesul de asigurare a legalității și climatului de ordine publică”. La reuniune au participat secretarul general al Secției Române a Asociației Internaționale a Polițiștilor, dr. Ion Mircea Gherghiță, președintele Organizației  pentru Apărarea Drepturilor Omului din România, dl Florentin Scalețchi, președinți ai unor regiuni IPA din România, Moldova, Belgia, Serbia și Bosnia Herțegovina, membri și simpatizanți ai IPA.

„Ne bucurăm să fim gazdele acestui eveniment internaţional important organizat de Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor, o organizaţie mondială, cu peste 350.000 de poliţişti activi şi în rezervă, şi cu o activitate de peste 5 decenii. Seminarul se doreşte o dezbatere serioasă privind comunicarea în procesul de asigurare a legalităţii şi a climatului de ordine publică. Prefectul are un rol important bine delimitat în tot acest proces şi acesta a fost motivul pentru care am decis să găzduim seminarul la Alba Iulia”, a declarat Dănuţ Hălălai, prefectul judeţului Alba.

Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor este cea mai mare organizaţie de prietenie a poliţiştilor din întreaga lume, bazele acesteia fiind puse în 1 ianuarie 1950. În România, Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor funcţionează din anul 1992, iniţiativa înfiinţării acesteia aparţinând domnului general-locotenent dr. ing. Iulian Medrea. În toţi aceşti ani de eforturi, Secţia naţională IPA a devenit unul dintre cele mai importante ONG-uri din ţară, grupând în cele peste 150 de regiuni (filiale teritoriale) din structura sa, câteva zeci de mii de membri activi.

Ședință convocată de prefectul Dănuț Emil Hălălai, în vederea întreprinderii măsurilor necesare în sprijinul populației pe timp de caniculă

Prefectul județului Alba, Dănuț Emil Hălălai  a convocat vineri 30 iunie a.c. o reuniune de urgență cu reprezentanții  ISU Alba, DSP, Alba, DSVSA Alba, IPJ Alba, IJJ Alba, Organizației Crucii Roșii Alba având ca temă întreprindea măsurilor necesare pentru a veni în sprijinul populației pe timp de caniculă, respectiv aplicarea planului județean de măsuri și acțiuni pentru perioada sezonului de vară și în perioade cu caniculă și secetă hidrologică din anul 2017, aprobat în luna mai a.c. de către Comandamentul Județean pentru Situații de Urgență.

Cu acest prilej, prefectul Dănuț Emil Hălălai a subliniat faptul că principala prioritate pentru autorități este să vină în sprijinul populației și să transmită o serie de recomandări care să conducă la evitarea unor situații de risc.

De asemenea, a solicitat să se monitorizeze permanent efectele temperaturilor ridicate asupra populației și să verifice stocurile de medicamente de urgență, în special cele destinate afecțiunilor care sunt agravate de caniculă.
Identificarea spațiilor climatizate, a locurilor pentru amplasarea unor puncte de prim-ajutor și existența rezervelor de apă au fost alte aspecte discutate în cadrul ședinței. Totodată, prefectul a cerut reprezentanților pentru situații de urgență o atenție crescută pentru că există riscul unor incendii de vegetație.
”E foarte important să facem câteva recomandări pentru populație pe care am rugămintea să le transmitem ori de câte ori este necesar și pe toate canalele de comunicare”, a menționat prefectul Dănuț Emil Hălălai.
Astfel, persoanele în vârstă și minorii să evite deplasările între orele 11.00 și 18.00 sau expunerea prelungită la soare, iar copiii să fie supravegheați în permanență, în special pentru că este o perioadă de vacanță.

Prefectul județului Alba, Dănuț Emil Hălălai s-a perfecționat în domeniul situațiilor de urgență

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai a participat în perioada 26 – 30 iunie 2017  la cursurile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, desfășurate la Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani.

Agenda cursului de pregătire a înalților funcționari publici în domeniul situațiilor de urgență a cuprins următoarele tematici: prezentarea Sistemului Național de Management pentru Situații de Urgență; dezastrele – mecanismul de protecție împotriva acestora; comunicarea managerială în situații de urgență; comunicarea organizațională; Mecanismul European de Protecție civilă ( MEPC); prezentarea modului de gestionare a unei situații de urgență – studiu de caz; decizia în managementul dezastrelor; acțiuni de limitare și înlăturarea urmărilor unui cutremur și a efectelor complementare ale acestuia;acțiuni de limitare și înlăturare a urmărilor unui accident chimic; conducerea și coordonarea forțelor și mijloacelor în cadrul unei situații complexe – exercițiu cu forțe și mijloace în cadrul OMV Petrom.

”În calitate de prefect apreciez ca binevenită pregătirea managerială de specialitate în domeniul situațiilor de urgență, pentru a fi capabili de a răspunde cât mai prompt și competent în caz de dezastre și a asigura astfel sănătatea și siguranța populației”. a declarat prefectul Dănuț Emil Hălălai.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

COMUNICAT DE PRESĂ – Canicula

Având în vedere avertizarea de cod GALBEN care vizează creșterea regimului de temperatură pentru zilele următoare, cu maxime termice în jurul valorilor de 32/35 grade celsius și depășirea pragului critic de confort termic de 80 de unități, subprefectul  judeţului Alba, doamna Popescu Monica, a convocat ieri, la ora 18.00, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, într-o şedinţă extraordinară la Instituţia Prefectului. Ședința s-a desfășurat în sistem videoconferință cu ministrul  afacerilor interne, doamna Carmen Dan și ministrul sănătății, domnul Florian-Dorel Bodog.

În ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba s-a analizat conținutul avertizării și s-au transmis către instituțiile cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, măsurile necesare pentru intervențiile în situații de urgență și sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Pentru perioada caniculară, Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă populației respectarea următoarelor masuri de prevenire, astfel:

Recomandări privind protecţia populaţiei pe timpul caniculei:

– Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spatii publice);

– Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00-18.00;

– Purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;

– Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici);

– Mâncaţi fructe şi legume (pepene, prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică;

– Evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare;

– Evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală;

– Nu consumaţi alcool – vă deshidratează şi vă transformă într-o potenţială victimă a caniculei;

– Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilităţi), interesându-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă ori de câte ori au nevoie;

– Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;

– Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;

-Persoanele care suferă de diferite afecţiunii îşi vor continua tratamentul, conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;

– Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea si ritmului activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.

           Prevenirea incendiilor

            În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor din zonele menţionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă:

– Identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, urmând a se stabili măsurile de protecţie specifice.

– Asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de substanţe stingătoare.

– Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.

– Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, şi dotarea acestora cu mijloace de primă intervenţie.

– Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive

– Intensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.

– Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.

– Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

– Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

– Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

Prevenirea incendiilor de vegetaţie şi de mirişti

În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

 1. a) condiţii meteorologice fără vânt;
 2. b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 3. c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 4. d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 5. e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 6. f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 7. g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

În această perioadă cu risc maxim de incendiu, solicităm cetăţenilor să dea dovadă de responsabilitate, să anunţe de îndată la numărul unic de urgenţă 112 orice început de incendiu şi să acorde sprijin autorităţiilor locale şi pompierilor în stingerea incendiilor de vegetaţie uscată sau la fondul forestier.

 

Cu respect,

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba

 1. Prefectul Județului Alba

Subprefect

Monica POPESCU

 

În cadrul Comisiei de Dialog Social a județului Alba S-au dezbătut măsurile care se impun în scopul prevenirii producerii evenimentelor în timpul desfăşurării activităţilor cu un risc potențial datorat atmosferelor explozive

Miercuri 28 iunie a.c. la sediul Instituţiei Prefectului – Județul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, la care au participat subprefectul  Popescu Monica, manageri ai instituţiilor publice judeţene, reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: informare trimestrială privind contribuabilii care înregistrează mari datorii restante la bugetul asigurărilor sociale și măsurile de executare silită întreprinse în vederea recuperării acestora; rezultatele controalelor efectuate în cadrul acțiunii de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate a muncii în sectoarele cu potențial risc datorat atmosferelor explozive din unități miniere, silozuri de cereale și fabrici de nutrețuri combinate, unități de fabricare a mobilei, activități din Compania ROMARM și unități de distribuție a combustibililor solizi, lichizi, gazoși; diverse.

Totalul veniturilor bugetare la bugetul asigurărilor sociale realizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba în trimestrul I 2017 au însumat 137.578.555 lei, cu 1,24% mai puţin faţă de veniturile la bugetul asigurărilor sociale colectate în trimestrul I 2016, cu 1.719.572 lei. Din analiza veniturilor bugetare încasate la bugetul asigurărilor sociale în trimestrul I 2017 comparativ cu trimestrul I 2016 se constată scăderea realizărilor la bugetul asigurărilor sociale de stat cu 0,17% (cu 146.969 lei), bugetul asigurărilor pentru sănătate cu 3,16% (cu 1.482.955 lei) şi bugetul asigurărilor pentru şomaj cu 2,39% (cu 89.648 lei). Planul repartizat de ANAF la bugetul asigurărilor sociale  pentru trimestrul I 2017 fost realizat în proporţie de 107,98%. Scăderea încasărilor la bugetele de asigurări se datorează plecării de la 01.01.2017 a unui număr de 31 contribuabili mijlocii la Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii Braşov şi 3 contribuabili mari la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

În urma analizei măsurilor întreprinse cât şi a rezultatelor acestor măsuri, rezultă în cazul somaţiilor un procent de încasări de 34,85%, în cazul popririlor pe conturile bancare 53,27%, în cazul terţilor popriţi de 6,41%, 3,74% în cazul bunurilor mobile şi 1,73% în cazul bunurilor imobile. În anul 2016 aceste procente au fost următoarele: 36,57% din somaţii, 54,28% din popriri bănci, 5,33% din popriri terţi, 2,11% bunuri mobile şi 1,71% bunuri imobile.

 

În Programul Cadru de acțiuni pe anul 2017 al Inspecției Muncii București și implicit al Inspectoratului Teritorial de Munca Alba a fost cuprinsă si o acțiune de control privind modul în care angajatorii respectă prevederile legale în domeniul securității si sănătății în muncă in sectoarele de activitate cu un risc potențial datorat atmosferelor explozive.

Din analiza datelor referitoare la dinamica accidentaţilor în muncă înregistrată în perioada 2012-2015, s-a constatat următoarea evoluţie:

 • în anul 2012: 18 accidente de muncă, din care 2 accidente mortale şi 16 cu incapacitate temporară de muncă;
 • în anul 2013: 8 accidente de muncă, toate accidente cu incapacitate temporară de muncă;
 • în anul 2014: 14 accidente de muncă, din care 2 accidente mortale şi 12 cu incapacitate temporară de muncă
 • în anul 2015: 16 accidente de muncă toate cu incapacitate temporara.

Subprefectul județului Alba, doamna Monica Popescu a insistat asupra necesității creşterii gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte  respectarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive. Totodată, subprefectul Monica Popescu a solicitat        stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor în timpul desfăşurării  activităţilor la locurile de muncă şi posturile de lucru.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

COMUNICAT DE PRESĂ – CANICULĂ

Având în vedere avertizarea de cod GALBEN care vizează creșterea regimului de temperatură pentru zilele următoare, cu maxime termice în jurul valorilor de 32/35 grade celsius și depășirea pragului critic de confort termic de 80 de unități (în cursul zilei de miercuri 28 iunie valul de căldură se va extinde, iar disconfortul termic va fi în accentuare. Indicele temperatura-umezeală (ITU) va atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități și local îl va depăși ușor. Temperaturile maxime se vor situa frecvent între 32 și 34 de grade, iar minimele nocturne vor fi apropiate de 20 de grade; în cursul zilei de joi 29 iunie, valul de căldură se va intensifica. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele de temperatură-umezeală (ITU) va depăși pe arii relativ extinse pragul critic de 80 unități. Se vor înregistra frecvent temperaturi maxime de 32 – 35 de grade, iar minimele nocturne se vor apropia local de 20 de grade), Prefectul judeţului Alba, domnul Hălălai Dănuț-Emil, a dispus Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență să aplice măsurile necesare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, conform Planului propriu de măsuri şi acţiuni pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de vară şi în perioade caniculare şi cu secetă hidrologică, acordând atenţie în special următoarelor aspecte:

 • Supravegherea permanentă a calităţii apei potabile din reţeaua de alimentare. În cazul constatării neconformităţii parametrilor de calitate a apei, populaţia va fi avertizată atât prin mijloace mass-media privind nepotabilitatea sursei cât şi prin inscripţionarea fântânilor cu mesajul „APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT” ;
 • Identificarea persoanelor aflate în dificultate şi a căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă, comunicarea datelor la Direcţia de Sănătate Publică, colaborarea cu DSP şi medicii de familie pentru ajutorarea acestora. Stabilirea resurselor umane şi materiale care vor fi folosite pentru stingerea incendiilor la fondul forestier şi la culturile agricole;
 • Luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populației către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. În mod similar vor fi formulate recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităților de aprovizionare cu alimente și prestatoare de servicii;
 • Verificarea funcţionării tehnicii de intervenţie şi asigurarea necesarului de combustibili şi substanţe pentru stingerea incendiilor;
 • Informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale etc. cu privire la durata și intensitatea caniculei, pentru a lua măsurile adecvate;
 • Aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul, îngrijirea, alimentația de bază.
 • Informarea populaţiei privind măsurile ce trebuie luate pe timpul perioadelor caniculare.

 

  Pentru perioada caniculară, recomandăm populației respectarea următoarelor masuri de prevenire, astfel:

Recomandări privind protecţia populaţiei pe timpul caniculei:

 • Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spatii publice);
 • Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00-18.00;
 • Purtați haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;
 • Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici); evitaţi consumul băuturilor alcoolice sau al celor cu cofeină sau zahăr (carbogazoase).
 • Mâncaţi fructe şi legume sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică;
 • Evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală;
 • Menţineţi legătura eu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilităţi), interesându-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă ori de câte ori au nevoie;
 • Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;
 • Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;
 • Persoanele care suferă de diferite afecţiunii îşi vor continua tratamentul, conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente.
 • Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea si ritmului activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.

 

ATENȚIE LA SCĂLDAT! În scopul preîntâmpinării unor evenimente cu consecințe tragice, adresăm cetățenilor rugămintea de a respecta măsurile de prevenire a situațiilor de urgență, pe timpul desfășurării unor activități recreative specifice acestei perioade:

 • Scăldați-vă doar în locuri special amenajate pentru înot și respectați avertizările privind interzicerea scăldatului;
 • Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea apei, nici măcar în piscinele achiziționate special pentru cei mici ori în cadă;
 • Nu intrați în apa rece înfierbântați, după ce ați stat foarte mult timp la soare;
 • Nu săriți de pe platforme, poduri sau alte construcții, aceste acte de teribilism putând avea consecințe grave;
 • Urmăriți continuu comportarea copiilor în apă, întrucât cei mici sunt imprevizibili: ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinților sau altor persoane mature, chiar dacă știu înota;
 • Echipamentele speciale pentru siguranța înotului (colac de salvare, aripioare gonflabile, tuburi gonflabile etc.) nu sunt în totalitate eficiente, de aceea vor fi utilizate de către copii sub atenta supraveghere a unui adult;
 • Împrejmuirea piscinei personale cu un gard poate preveni accidente nedorite în rândul minorilor;
 • Purtarea vestelor de salvare de către copii este o metoda eficientă de prevenire a unor astfel de accidente;
 • Intervenția de urgență în cazul asistării la un accident de înot este crucială pentru salvarea unei vieți, iar semnele care vă indică iminența înecului sunt: aplecarea capului pe spate; gura deschisă în încercarea de a inhala aer; capul ținut în apă, cu gura la nivelul apei; lipsa emiterii de sunete; hiperventilație și gâfâială; ochii sticloși, incapabili să se concentreze; păr peste frunte sau ochi; lovirea involuntară a suprafeței apei cu brațele.

 

 Prevenirea incendiilor de vegetație şi de mirişti.

În condițiile în care se obțin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

 1. condiţii meteorologice fără vânt;
 2. parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 3. izolarea zonei de ardere faţa de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 4. desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 5. asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 6. asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 7. asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

În această perioadă cu risc maxim de incendiu, solicităm cetăţenilor să dea dovadă de responsabilitate, să anunţe de îndată la numărul unic de urgenţă 112 orice început de incendiu şi să acorde sprijin autorităţiilor locale şi pompierilor în stingerea incendiilor de vegetaţie uscată sau la fondul forestier.

 

 Cu respect,

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba

Prefectul Județului Alba

 

Dănuț-Emil HĂLĂLAI

”Sănătatea și alimentația corectă și sănătoasă a copiilor reprezintă o prioritate majoră pentru autoritățile locale și județene” susține prefectul Dănuț Emil Hălălai, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural al județului Alba

Joi 22 iunie a.c. s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Alba la care au participat prefectul Dănuț Emil Hălălai și subprefectul Monica Popescu. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: raport privind concluziile desprinse urmare desfășurării activității de verificare a respectării normelor legale din domeniul sănătății publice, sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și protecția consumatorilor privind comercializarea produselor alimentare în chioșcurile din incintele unităților de învățământ; raport privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal de Interior Alba în   anul 2016; informare privind gradul de realizare a programului de încasări la bugetul centralizat al statului în județul Alba pe trimestrul I al anului în curs.

În urma ordinului Prefectului Județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai s-a constituit o echipă mixtă de control pentru verificarea respectării prevederilor Legii 123/2008 și a Ordinului Ministrului Sănătății cu numărul 1563/2008 privind comercializarea alimentelor în chioșcurile școlare. Instituțiile care au participat la controlul mixt au fost: Instituția Prefectului Județului Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Alba, Direcția Sanitar Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Alba. Au fost verificate un număr de 20 instituții de învătământ școlar și un număr  de 22 chioșcuri alimentare  din care: desfacere alimente: 19 unități; preparare alimente: 3 unități. Din unitățile controlate au respectat legislația sanitară, respectiv Legea 123/2008 și Ordinul Ministrului Sănătății numărul 1563/2008 o unitate alimentară, restul de 21 unități având deficiențe igienico sanitare legate de comercializarea produselor alimentare nerecomandate școlarilor.

În urma controalelor igienico sanitare au fost sancționați pentru neconformitățile constatate conform Ordonanței de Guvern numărul 2 din 12.07.2001 un număr de  21 agenți economici și au fost retrase de la comercializare o cantitate de 182,8 kg și 170,2  alimente care figurează în lista alimentelor nerocomandate și interzise.

Prefectul Dănuț Emil Hălălai a precizat că se impune luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea condițiilor în care se comercializează alimentele în chioșcurile școlare, subliniind faptul că sănătatea și alimentația corectă și sănătoasă a copiilor reprezintă o prioritate majoră pentru autoritățile locale și județene.

În  anul 2016 la Biroul Vamal  de Interior Alba au fost înregistrate un număr de  12.622   declaraţii vamale, în creștere cu 873 declarații vamale față de anul 2015, structurate astfel : 4.099 declaraţii vamale de punere în liberă circulaţie ( în anul 2015 –  3390 declarații vamale); 8.418 declaraţii vamale de export ( în anul 2015 – 8189 declarații vamale); 105 declaraţii vamale pentru care a fost solicitat un regim vamal economic (în anul 2015 – 170 declarații vamale).

Au fost emise un numar de 369  declaraţii vamale de tranzit vamal şi au fost primite 2678 declaratii vamale de tranzit vamal. Încasările în vamă, constând din taxe vamale, accize, TVA, amenzi persoane fizice şi juridice, în anul 2016 au fost în cuantum total de  51.147.411 lei .

Valoarea mărfurilor puse în liberă circulație la Biroul Vamal de Interior Alba în anul 2016  a fost de 407.084.228 lei, valoare care a fost utilizată în vederea aplicării Tarifului vamal al Comunităților Europene.

La data de 31.03.2017 în judeţul Alba erau înregistraţi în total 34.750 contribuabili, din care 406 instituţii publice, 19.109 persoane juridice şi 15.235 persoane fizice. La nivelul judeţului Alba, în trimestrul I al anului în curs, ca urmare a plăţilor voluntare efectuate de catre contribuabili, precum şi a măsurilor întreprinse pe linia executării silite, au fost încasate la bugetul general consolidat al statului,  venituri în suma de 252.134.286 lei.

Prefectul Dănuț Emil Hălălai a subliniat faptul că   activitatea viitoare de colectare ar trebui să vizeze  intensificarea urmăririi execuţiei bugetului de stat pentru toate sursele de venituri bugetare, creşterea eficienţei colectării veniturilor prin creşterea colectării prin conformare voluntară sau prin intensificarea măsurilor de executare silită.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

PROGRAMUL Activităților organizate cu prilejul Zilei Drapelului României

CADRUL GENERAL:

 1. Data: 26.06.2017
 2. Ora: 10,00
 3. Locul: Piața Tricolorului
 4. Participanți:
 • Instituția Prefectului Județul Alba;
 • Consiliul Județean Alba;
 • Primăria Municipiului Alba Iulia;
 • Arhiepiscopia Ortodoxă Română;
 • Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din garnizoana Alba Iulia;
 • Direcția Județeană de Informații Alba;
 • Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale;
 • Cercul Militar Alba Iulia;
 • Autorități și instituții publice din județul Alba;
 • Asociația Veteranilor de Război;
 • Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere;
 • Partide politice;
 • Reprezentanți mass-media.
 1. Programul activității:
 • 09,40 – 09,55 – Primirea invitaților;
 • 10,00 – 10,05 – Prezentarea onorului, salutul Drapelului de Luptă și ocuparea locului în dispozitiv;
 • 10,05 – 10,10 – Alocuțiune referitoare la sărbătorirea Zilei Drapelului României;
 • 10,10 – 10,15 – Primirea Drapelului României ce urmează a fi înalțat pe catarg;
 • 10,15 – 10,20 – Rostirea frazei de binecuvântare a Drapelului României de către preot și sărutarea acestuia de către oficialitățile prezente la ceremonie (Instituția Prefectului Județul Alba, Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Garnizoana Alba Iulia);
 • 10,20 – 10,25 – Înălțarea drapelului României pe catarg pe acordurile Imnului Național al României.

Instituția Prefectului – Județul Alba organizează întâlniri de lucru cu primarii privind instituirea registrului agricol ca sistem informatic centralizat

Din inițiativa și sub coordonarea Prefectului județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba va organiza în perioada 13 – 16 iunie 2017 întâlniri de lucru cu primarii și angajații din cadrul primăriilor, cu atribuții de serviciu privind gestionarea registrului agricol.

Întâlnirile vor avea loc conform următorului program: marți 13 iunie a.c., orele 12.00 la sediul Primăriei Cîmpeni; miercuri 14 iunie a.c. orele 10.00 la sediul Primăriei municipiului Blaj; joi 15 iunie a.c., orele 10.00 la sediul Primăriei municipiului Aiud; vineri 16 iunie a.c. orele 10.00  la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Tematica abordată va viza următoarele aspecte: prezentarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol; instituirea registrului agricol, ca sistem informatic centralizat, care gestionează conținutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităților administrativ – teritoriale; implementarea proiectului RENNS – Registrul Electronic național al Nomenclaturii Stradale; implementarea proiectului RAN – Modernizarea modalităților de culegere, evaluare, analizare și raportare a datelor din Registrul Agricol Național prin utilizarea tehnologiei informației; realizarea amenajamentelor pastorale.

 

 

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Prefectul Dănuț Emil Hălălai se implică în campania inițiată pentru introducerea gazului metan în Munții Apuseni

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai a convocat pentru data de  marți 13 iunie a.c. ora 12,00, la sediul Primăriei orașului Cîmpeni primarii din zona Munților Apuseni, pentru a participa la o reuniune cu edilii din zonă  în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitare. Constituirea asociației reprezintă un obiectiv necesar și important în contextul demersurilor efectuate pentru introducerea gazului metan în localitățile din zonă.

Precizăm faptul că 20 de primari din Țara Moților au adresat recent un memoriu premierului Grindeanu, solicitând introducerea gazului metan în zonă. ”Cantitățile de lemn necesare pentru încălzirea locuințelor sunt foarte mari, cauzele obiective fiind date de specificul zonei de munte, în care sezonul rece se întinde pe o perioadă de 5-6 luni, cu temperaturi care scad în majoritatea zilelor de iarnă sub pragul înghețului. Acestor condiții de viață foarte dure se luptă să le facă față, cu eforturi fizice și materiale foarte mari, aproape 60.000 de locuitori. Din respect pentru istoria și viitorul Țării Moților, actuala clasă politică, Parlamentul și Guvernul României au datoria de a identifica și materializa soluții alternative privind sursele de energie, care să contrabalanseze criza lemnului de foc, criză care în mod evident se va întinde pe mulți ani de acum înainte”, susțin edilii din Apuseni, semnatari ai memoriului adresat premierului Grindeanu. În opinia lor, varianta cea mai bună, ce poate contrabalansa criza lemnului de foc, este introducerea gazului metan în zonă.

Prefectul Dănuț Emil Hălălai se implică în campania amplă desfășurată pentru introducerea gazului metan în localitățile din Munții Apuseni, sprijinind autoritățile locale și efectuând demersurile necesare catre Guvernul României în vederea realizarii acestui important obiectiv, siguranța și confortul cetățenilor județului nostru reprezentând una din prioritățile asumate de la începutul manadatului său.

 

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Prefectul Dănuț Emil Hălălai prezent la Conferința Internațională multidisciplinară ” Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii românești”

În perioada 02 – 03 iunie a.c., municipiul Sebeș a găzduit a XVII – a ediție a Conferinței Internaționale multidisciplinare ” Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii românești”. Prefectul județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai a participat la deschiderea Conferinței, urând bine-venit participanților și mult succes lucrărilor în plen și pe secțiuni.

Manifestarea a fost organizată de Primăria și Consiliul Local al municipiului Sebeș, Filiala Cluj și Sucursala Alba ale Asociației Generale a Inginerilor din România – AGIR și Centrul Cultural ” Lucian Blaga” Sebeș, în parteneriat cu Academia de Științe Tehnice din România – ASTR, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Consiliul Județean Alba și Instituția Prefectului  Județul –Alba.

Instituția Prefectului – Județul Alba

 

Prefectul Dănuț Emil Hălălai prezent la inaugurarea Consulatului Onorofic al Mexicului la Cluj

Ambasadorul Mexicului în România, Jose Arturo Trejo, a inaugurat, miercuri, Consulatul onorific al ţării sale la Cluj-Napoca, împreună cu consulul onorific al Mexicului la Cluj, Vlad Danciu. Ambasadorul Arturo Trejo a precizat că acest consulat va contribui la strângerea relaţiilor dintre Mexic şi România, subliniind, totodată, potenţialul cultural şi economic al Clujului, în special pe domeniul IT.

Consulul onorific al Mexicului la Cluj, Vlad Danciu, a declarat că îşi propune să facă cunoscută cultura mexicană în zona Transilvaniei şi să contribuie la stabilirea de relaţii între universităţile clujene şi cele din Mexic.

Consulatul Onorific al Mexicului la Cluj-Napoca este circumscriptie consulară pentru judeţele Cluj, Sibiu, Bihor, Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Mureş, Bistriţa-Năsaud şi Alba.

La deschiderea oficială a consulatului au participat prefectul județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai și alți reprezentanţi ai administraţiilor din cele nouă judeţe.

Cu ocazia deschiderii consulatului de la Cluj, a fost organizată o seară mexicană, în cadrul căreia au fost prezentate şi două expoziţii de fotografie – „Mexico de mis Sabores” şi „Dia de los Muertos”.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Prefectul Dănuț Emil Hălălai a participat la vizita efectuată de Prințul Charles de Wales în orașul Teiuș

Prințul Charles de Wales a vizitat sâmbătă, 3 iunie a.c. orașul Teiuș. Prințul a fost întâmpinat de prefectul județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai, primarul orașului, Mirel Hălălai, de preotul paroh Paul Turcu, dar și de mai mulți oameni dornici să îl vadă.

Alteța Sa Regală a făcut o vizită privată la biserica greco-catolică cu hramul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din localitate.

Moștenitorul coroanei regale a vizitat doar biserica greco-catolică, construită la sfârșitul secolului al XVI-lea și ctitorită de Petru Racz și domnița Zamfira, strămoși ai contesei Claudia Rhedey de Kiss Rhede, stră-stră-străbunica Alteței Sale Regale.

În jur de jumătate de oră a durat vizita în interiorul lăcașului de cult, unde potrivit fraților Rațiu, a fost arătat interesat și de istoria Bisericii Greco-Catolice și de diferențele dintre aceasta și Biserica Ortodoxă precum și de perioada persecuției comuniste și de felul în care Biserica Greco-Catolică din Teiuș  a trecut de această etapă.

Instituția Prefectului – Județul Alba

Prefectul județului Alba, Dănuț Emil Hălălai prezent la Festivitatea de Absolvire a Promoției 2017 a Universității ” 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

În Piața Cetății din Alba Iulia s-a desfăşurat vineri 2 iunie a.c.  festivitatea oficială de absolvire, în prezenţa conducerii Universității ” 1 Decembrie 1918” şi a oficialităţilor locale. La ceremonie au participat, printre alții, prefectul județului Alba, Dănuț Hălălai, rectorul UAB, senatorul Daniel Breaz, ÎPS Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, vicepreședintele CJ Alba, Dumitru Fulea, primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava și decani ai facultăților din universitatea albaiuliană.

Cu acest prilej prefectul Dănuț Emil Hălălai a rost un discurs în care a felicitat absolvenții, părinții acestora și întreg corpul profesoral pentru eforturile depuse:

”Ne aflăm în faţa unui moment deosebit, în care o nouă promoţie de absolvenţi a Universității ” 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia serbează, în acest cadru festiv, finalizarea studiilor universitare.

Este un moment încărcat de emoţii profunde, atât din partea absolvenţilor, cât şi a cadrelor didactice, a tuturor invitaţilor, în mod deosebit a părinţilor, respectiv familiilor absolvenţilor, precum şi a prietenilor, colegilor şi studenţilor care participă la acest eveniment. Este momentul în care absolvenţii universității albaiuliene încheie una dintre cele mai frumoase etape ale vieţii – studenţia.

Dacă în cadrul Universităţii ” 1 Decembrie 1918”  există atâtea specializări atrăgătoare prin prisma cunoştinţelor pe care le oferă tinerilor şi posibilităţilor de afirmare şi realizare profesională, pot afirma că absolvenţii de azi finalizează studiile într-una dintre cele mai prestigioase unități de învățământ din țară. O universitate care oferă în prezent condiţii de studii şi devenire profesională la nivelul celor furnizate de cele mai renumite instituţii academice de profil din lume, un corp profesoral de elită, un spațiu academic în care se respiră cultură şi spirit, în care se îmbină în mod strălucit gândurile şi idealurile unor generaţii de profesori, foşti şi actuali studenţi, absolvenţi. Încet, dar sigur, pe măsură ce anii au trecut, tinerii de acum câțiva ani s-au maturizat, au acumulat noi şi noi informaţii şi cunoştinţe, şi s-au format profesional ca specialişti în diverse domenii.  Forța Universităţii ” 1 Decembrie 1918”  se bazează nu pe cantitatea ci pe calitatea absolvenţilor și  a serviciilor prestate, iar pentru acest fapt, nu pot decât să îmi exprim sincera admirație și să adresez calde mulțumiri pentru eforturile îndelungate depuse de către conducerea Universității, cadrele didactice, între corpul profesoral și auxiliar, fără de care astăzi nu ne-am afla aici în această fericită zi.

 

Dragi absolvenţi, să aveţi încredere în voi şi să fiţi convinşi că ceea ce aţi realizat până în acest moment înseamnă enorm de mult şi trebuie să vă dea încredere deplină în puterile voastre. Aţi învăţat de la profesorii voştri atât de multe lucruri şi acum ştiţi încă unul, esenţial pentru reuşita în profesie, dar şi în viaţă: faptul că numai învăţând şi muncind în continuare Vă puteți asigura desăvârşirea şi succesul. Luaţi cu voi tot ce aţi învăţat bun în aceşti ani de facultate, şi nu uitaţi că porţile  Universităţii ” 1 Decembrie 1918”  rămân deschise tot timpul pentru voi. Vă rog să aveţi încredere în voi, în cunoştinţele dobândite şi…în visele voastre! Să vă urmaţi visele şi să faceţi în viaţă exact ceea ce simţiţi că vă place şi vă împlineşte! Nu vă temeţi de eşecuri! Pe calea visului ales de voi, viaţa vă poate încerca din când în când. Nu vă pierdeţi încrederea în voi şi în ceea ce faceţi, fiindcă o lovitură a vieţii înseamnă de multe ori un pas înainte, pe care poate nu-l vedeţi sau nu-l înţelegeţi imediat…Trăiţi fiecare clipă la maxim!

Stimaţi părinţi, sunt convins că pe parcursul acestor ani aţi fost mereu alături de copii dumneavoastră, că aţi fost oricând gata să vă sacrificaţi pentru a le asigura bunăstarea şi condiţiile necesare studiilor, că aţi suferit alături de ei în momentele mai dificile şi că i-aţi susţinut în devenirea lor profesională, umană şi intelectuală. Astăzi, vă puteţi bucura din plin de reuşita lor, de faptul că eforturile depuse de ei le recompensează pe ale dumneavoastră.

Vă doresc mult, mult succes în viaţă, să Vă bucuraţi din plin de aceste clipe frumoase, alături de cei dragi, şi să aveți parte de multe împliniri profesionale și personale” .

 
Instituția Prefectului – Județul Alba

Demersuri ale Instituției Prefectului – Județul Alba pentru funcționarea Secției recuperare, medicină fizică și balneologie din Alba Iulia

Prefectul judeţului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai împreună cu doamna subprefect Monica Popescu au participat marți 30 mai a.c., în calitate de mediatori, la o reuniune cu reprezentanți ai Consiliului Județean Alba, Primăriei municipiului Alba Iulia,  Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Inspectoratului Școlar Județean Alba și ai Colegiului Tehnic ” Dorin Pavel” privind schimbarea locației Secției recuperare, medicină fizică și balneologie care funcționează în prezent într–o clădire de patrimoniu în zona istorică a Cetății, în imobilul situat în Alba Iulia, strada Petru Dobra, nr.2.

Prin dispozițiile art.1 din H.G.R. nr.867/2002 s-a aprobat trecerea imobilelor compuse din construcții și terenuri aferente în care își desfășoară activitatea Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.153/2003 s-a aprobat ca bunurile preluate și cuprinse în Protocolul nr.716-1139/2003,încheiat cu Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia să fie date în administrarea acestei unități sanitare. În acest sens Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a preluat în administrare bunuri imobile, proprietate publică a județului Alba, inclusiv cele situate administrativ în cadrul Cetății Alba – Carolina în care funcționează Secția de recuperare, medicină fizică și balneologie. Aceste spații sunt clădiri monumente istorice care nu permit realizarea circuitelor sanitare funcționale conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.914/2006. Din aceste motive, nu se mai pot obține autorizațiile specifice de funcționare, astfel se impune identificarea unei alte locații în care secția să funcționeze la parametri optimi.

După mai multe tentative ale Consiliului Județean de relocare a Secției de recuperare, medicină fizică și balneologie, s-a ajuns la concluzia că singura posibilitate reală este imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, strada Petru Dobra nr.2, ocupat de către Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia.

În schimbul locației din Alba Iulia, strada Petru Dobra nr.2, Consiliul local Alba Iulia prin hotărâre de consiliu local a constituit dreptul de administrare în favoarea Școlii Postliceale Sanitare Alba Iulia asupra unui spațiu care aparține Liceului Tehnic ” Dorin Pavel” în suprafață de 580 metri pătrați situat în municipiul Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu nr.39.

În anul 2015, Ministerul Educației și Cercetării Științifice emite aviz pentru schimbarea destinației bunului imobil menționat anterior pentru o perioadă de 5 ani, urmând ca după finalizarea perioadei de schimbare de destinație, acest imobil să revină la destinația inițială și anume de învățământ.

Pentru a se muta Secția de recuperare, medicină fizică și balneologie în clădirea din Alba Iulia, strada Petru Dobra, nr.2 se impun a fi efectuate mai multe lucrări care implică timp și resurse financiare importante. Termenul calendaristic pentru care Ministerul Educației naționale a emis avizul, respectiv de 5 ani este extrem de scurt, astfel că nu ar putea fi justificate investițiile necesare. Mai mult nu se justifică investirea unei sume importante în amenajarea unui imobil care imediat după finalizarea lucrărilor ar necesita alte lucrări pentru a fi readus la starea inițială întrucât în aviz este stipulat ca acest imobil să revină la destinația inițială și anume de învățământ.

Întâlnirea de mediere, desfășurată la sediul Instituției Prefectului –Județul Alba, a avut ca principal scop obținerea unui acord între reprezentanții Colegiului Tehnic ” Dorin Pavel” și celelalte instituții implicate în acest caz, privind acordarea spațiului necesar Școlii Postliceale Alba și implicit, funcționarea Secției de recuperare, medicină fizică și balneologie în imobilul din strada Petru Dobra, nr.2 Alba Iulia, pentru o perioadă de 10 ani. În urma discuțiilor purtate, s-a stabilit ca reprezentanții Colegiului Tehnic ” Dorin Pavel”să își comunice punctul de vedere de urgență, pentru a se putea întreprinde în continuare măsurile care se impun.

„Importanţa funcţionării unei secții de recuperare adecvate este vitală pentru locuitorii acestui oraş. De aceea voi întreprinde toate demersurile necesare pentru a identifica soluţii viabile care să permită funcționarea acesteia. Voi face toate intervenţiile pe care le consider oportune la actorii implicați în acest proces, care sper să ne sprijine în demersul nostru şi să răspundă în mod favorabil apelului nostru” a precizat prefectul Dănuț Emil Hălălai.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Din inițiativa Prefectului Dănuț Emil Hălălai, Specialiști în cadastru și publicitate imobiliară vin în sprijinul cetățenilor din comuna Horea

Din inițiativa prefectului județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai, în data de 25 mai a.c., s-a organizat în localitatea Horea o dezbatere publică având ca teme de dezbatere întăbularea bunurilor imobile și organizarea și amplasarea amenajamentelor pastorale.

Ca urmare a acestei întâlniri publice cu localnicii, s-a stabilit ca începând cu data de marți 06.06.2017, o comisie formată din reprezentanți ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobilară și ai Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba să se deplaseze în comuna Horea, pentru a clarifica la fața locului situația bunurilor imobile din zonă, care impun măsurători și activități de specialitate suplimentare.

Prefectul Dănuț Emil Hălălai s-a deplasat în aceste zile în localitatea Horea, pentru a discuta și informa localnicii, referitor la acțiunea amplă inițitiată de Instituția Prefectului – Județul Alba, care dorește și pe această cale să vină în sprijinul cetățenilor.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Plan de Acțiune Antidrog Alba 2017 -2020

Luni 29 mai a.c. la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba, în prezența subprefectului Monica Popescu a avut loc întâlnirea grupului de lucru pentru elaborarea Planului de Acțiune Antidrog Alba pentru perioada 2017 -2020.

Cu acest prilej a fost expusă o diagnoză locală privind situația în domeniul drogurilor la nivelul județului Alba, fiind prezentat totodată proiectul Planului de Acțiune Antidrog Alba  2017 -2020 pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog. În ceea ce privește numărul persoanelor care au beneficit de asistență medical psihologică și socială în cadrul CPECA Alba se observă o creștere semnificativă față de anul 2015 și anume 34,  respectiv 43 de consumatori în 2016.

În finalul reuniunii, a fost aprobat Planul de Acțiune Antidrog Alba, care urmează să fie implementat și monitorizat la nivelul județului Alba.

”Fenomenul drogurilor care prezintă o complexitate deosebită, cu implicații în toate sferele de activitate – sănătate publică, siguranța cetățeanului și securitate națională – reclamă un răspuns instituțional multidisciplinar, pragmatic și eficient, bazat pe o evaluare realistă a nevoilor, resurselor, posibilităților de acțiune și obiectivelor. În acest sens mecansimul de coordonare instituit și consolidat prin Strategia Județeană Antidrog și Planul de Acțiune Antidrog Alba reprezintă elementul central în asigurarea coerenței și unității răspunsului la fenomenul drogurilor, pornind de la premisele cooperării autentice, evitării suprapunerilor, asigurării unui schimb eficient de informații și utilizării eficiente a resurselor” a precizat subprefectul județului Alba, doamna Monica Popescu.

 

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Programul activităților cu ocazia Zilei Eroilor 25.05.2017

PLANUL

Activităților organizate cu prilejul Zilei Eroilor

 

CADRUL GENERAL:

 1. Data: 25.05.2017
 2. Ora: 12,00
 3. Locul: Cimitirul Eroilor
 4. Participanți:
 • Instituția Prefectului Județul Alba;
 • Consiliul Județean Alba;
 • Primăria Municipiului Alba Iulia;
 • Arhiepiscopia Ortodoxă Română;
 • Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din garnizoana Alba Iulia;
 • Direcția Județeană de Informații Alba;
 • Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale;
 • Cercul Militar Alba Iulia;
 • Autorități și instituții publice din județul Alba;
 • Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere;
 • Partide politice;
 • Reprezentanți mass-media.

 

 1. Programul activității:
 • 11,45 – 11,55- Primirea invitaților;
 • 12,00 – 12,03 – Tragerea clopotelor în lăcașele de cult;
 • 12,03 – 12,10 – Intonarea Imnului Național al României;
 • 12,10 – 12,20 – Oficierea serviciului religios;
 • 12,20 – 12,25 – Alocuțiune privind semnificația Zilei Eroilor;
 • 12,25 – 12,40 – Depuneri de coroane și jerbe de flori;
 • 12,40 – Păstrarea unui moment de reculegere;
 • 12,45 – 12,55 – Defilarea Gărzii de onoare.

Alegeri locale parțiale în 49 de localități din țară. Ședință organizatorică la MAI în sistem videoconferință cu prefecții

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Piața Revoluției nr. 1A, București, tel/fax: 021/264.86.17    email: comunicare@mai.gov.ro

     

  COMUNICAT

Nr. 127 din 16 mai 2017

 Alegeri locale parțiale în 49 de localități din țară. Ședință organizatorică la MAI în sistem videoconferință cu prefecții

Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, a convocat astăzi prima ședință a Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale parțiale din 11 iunie 2017.

Procesul electoral se va desfășura în 49 de localități din 32 de județe ale țării, respectiv, în 14 municipii și orașe și în 35 de comune. Municipiile în care se organizează alegeri locale sunt: Craiova, (jud. Dolj), Târgu-Jiu (jud. Gorj), Roman (jud. Neamț), Moinești (jud. Bacău) și Lupeni (jud. Hunedoara).

Ministrul afacerilor interne le-a transmis tuturor celor prezenți că obiectivul principal al MAI este organizarea unor alegeri corecte, în legalitate și transparență”.

Conform competențelor legale, Ministerul Afacerilor Interne va asigura realizarea la termen a acțiunilor din calendarul organizatoric și asigurarea climatului de siguranță pe întreaga perioadă electorală.

Și la aceste alegeri va fi asigurată înregistrarea audio-video a procedurilor realizate de la încheierea votării și până la părăsirea localului secției de vot de către membrii biroului electoral al secției de votare. Totodată, după terminarea votului, ștampilele cu mențiunea VOTAT vor fi introduse în plicuri transparente, prevăzute cu un sistem de sigilare care să nu permită desfacerea decât prin rupere, împiedicând, astfel, utilizarea ștampilelor pe parcursul procedurilor de numărare a voturilor.

La ședința Comisiei Tehnice Centrale au participat, în sistem de videoconferință, prefecții din județele implicate în procesul electoral din 11 iunie a.c..

De asemenea, în cadrul acestei întâlniri au luat cuvântul vice-președintele AEP, domnul Marian Muhuleț și directorul STS, general Marcel Opriș.

XXX

În cadrul videoconferinței, ministrul Carmen Dan, a solicitat informații suplimentare prefecților din județele Bacău, Neamț, Vaslui, unde s-au înregistrat efecte ale fenomenelor meteorologice periculoase la sfârșitul săptămânii trecute, asigurându-se că sunt în derulare activitățile de evaluare a pagubelor.

Totodată, în cazul situației înregistrate în localitatea Alunu din județul Vâlcea, unde o haldă de steril dislocată pune în pericol 5 gospodării, prefectul județului se află la fața locului urmând să se dispună măsuri de evacuare preventivă a respectivelor familii.

 

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

MESAJUL PREMIERULUI SORIN GRINDEANU CU OCAZIA ZILEI DE 9 MAI

Ziua Europei, Ziua Independenţei de Stat a României şi Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial

Marcam astăzi trei momente istorice fundamentale, 140 de ani de când România şi-a proclamat independenţa, Ziua Europei şi Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial.

9 mai 1877 a reprezentat pasul fundamental în consolidarea României ca stat independent şi unitar. Respect pentru curajul şi determinarea înaintaşilor noştri care, cu gândul la generaţiile viitoare, au contribuit la crearea statului român modern.

Tot astăzi, cinstim sacrificiul eroilor, oameni simpli sau de stat, care au sperat într-o lume nouă, vindecată de patima conflictului, şi au contribuit prin jertfa lor la sfârşitul celei mai însângerate file a istoriei secolului trecut, Al Doilea Război Mondial.

Şi, nu în ultimul rând, sărbătorim astăzi Ziua Europei, cu încredere în viitorul proiectului european şi cu asumarea unui rol constructiv al României în acest proiect. Europa de azi este mult diferită de cea de acum 67 de ani, când se semna Declaraţia Schuman. Trecem astăzi, printr-un amplu proces de dezbatere pe tema viitorului Uniunii, un proces care nu e întotdeauna simplu sau comod. Dar cred că acest dialog trebuie să pornească de la ceea ce şi-au dorit fondatorii Uniunii şi ceea ce-şi doresc și generaţiile actuale, până la urmă: democraţie, securitate şi prosperitate durabile pentru întregul continent.

România se pregăteşte să preia, la începutul anului 2019, preşedinţia Consilului Uniunii Europene. Sunt convins că avem capacitatea ca, şi prin acest prim mandat, ţara noastră, să contribuie decisiv la întărirea şi continuitatea proiectului european.

În cei deja zece ani de când România a devenit membră a Uniunii, după decenii de totalitarism care ne-au izolat de democraţiile europene, românii au făcut paşi importanţi spre transformarea societăţii în beneficiul cetăţenilor.

Cred în ideea de Europă a tuturor, de Românie europeană. Cred într-un viitor comun, construit în numele idealurilor pe care le împărtăşim. Cred în unitate şi solidaritate. Si mai cred că valorile naţionale sunt protejate şi chiar întărite prin ideea de diversitate propusă de Uniunea Europeană.

La mulţi ani, marii familii europene !

La mulţi ani, dragi cetăţeni europeni, din România şi din toate statele membre !

La Alba Iulia Manifestări dedicate Zilei Independenței de Stat a României și Zilei Uniunii Europene

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai va participa marți 09 mai a.c., începând cu ora 12.00, la ceremonialul organizat în Cimitirul Eroilor din Alba Iulia, dedicat Zilei Independenței de Stat a României, Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de –al doilea Război Mondial și Zilei Uniunii Europene.  Programul manifestărilor organizate cu acest prilej prevede: intonarea Imnului Național al României;  oficierea unei slujbe religioase; rostirea de alocuțiuni privind semnificația Zilei Independenței de Stat a României, Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de –al doilea Război Mondial și Zilei Uniunii Europene;  depuneri de coronae, jerbe și buchete de flori; defilarea Gărzii de onoare. La manifestări sunt invitați să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice, serviciilor deconcentrate, Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, Cercului Militar Alba Iulia, precum  şi cadre militare în rezervă şi retragere, mass-media locală, etc.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Filiala de Cruce Roșie a județului Alba, la ora bilanțului

Subprefectul județului Alba, doamna Monica Popescu a participat vineri 05. mai a.c., la ședința Adunării Generale a Filialei de Cruce Roșie a Județului Alba, desfășurată la sediul Instituției Prefectului – județul Alba. Ordinea de zi a ședinței a cuprins următoarele puncte: analiza și aprobarea activității desfășurate de Comitetul Filialei Alba a Crucii Roșii în anul 2016; aprobarea programului de activitate al Filialei pe anul 2017; raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli; aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017; raportul cenzorului de control financiar; dezbateri.
Subprefectul Monica Popescu a deschis ședința de analiză, precizând în discursul său următoarele: ” Am primit cu bucurie invitația dumneavoastră de a participa la reuniunea de azi, care are ca principală temă de dezbatere activitatea desfășurată de Filiala Alba a Crucii Roșii Române în anul 2016. Meritați cu prisosință aprecierea noastră a tuturor, reprezentanți ai administrației publice sau simpli  cetățeni pentru eforturile pe care le depuneți în activitatea dumneavoastră de sprijin a cetățenilor aflați în nevoie. Îmi exprim convingerea că veți da dovadă de devotament și dăruire  în acțiunile umanitare pe care le întreprinde în viitor, pentru care nu putem decât să vă aducem calde mulțumiri în numele cetățenilor acestui județ. Vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate și deschidere și de faptul că veți găsi în Instituția Prefectului – Județul Alba un colaborator și partener permanent.”

Instituția Prefectului – Județul Alba

Teme de interes pentru primarii din județul Alba, prezentate de reprezentanții instituțiilor deconcentrate la întâlnirile organizate de Instituția Prefectului

Instituția Prefectului Alba a organizat, în perioada 26 aprilie – 3 mai 2017, întâlniri de lucru cu primarii și secretarii unităților administrativ – teritoriale din județ, la reuniuni participând și directorii de servicii deconcentrate care au expus teme de interes pentru edili. Întâlnirile s-au organizat din inițiativa prefectului Dănuț Hălălai și a subprefectului Monica Popescu și au avut loc la sediul Instituției Prefectului Alba, cât și la sediile primăriilor Câmpeni, Blaj și Aiud.

Încadrul întâlnirilor, Instituția Prefectului Alba a organizat dezbateri privind redactarea și adoptarea actelor administrative şi comunicarea acestora către prefect precum și cele referitoare la verificarea legalității acestora. Totodată, s-au organizat dezbateri referitoare la aplicarea actelor normative din domeniul restituirii proprietăților funciare, în special: situația cererilor nesoluționate și a necesarului de teren pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar și stadiul punerilor în posesie și a întocmirii documentațiilor necesare emiterii titlurilor de proprietate pentru cererile nesoluționate care au ca termen final 31 decembrie 2017.

De asemenea, temele de interes pentru edili, prezentate de reprezentanții instituțiilor deconcentrate din județ, au fost:

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba:

 • Recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei, acordate în baza Oug 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
 • Prezentarea modificărilor prevăzute de OUG 93 /2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016, respectiv transmiterea la termenele prevăzute de lege a situaţiilor cu beneficiarii ajutorului social, persoane apte de muncă , pentru a fi comunicate ulterior celorlateinstituţii implicate, respectiv ITM şi AJOFM;
 • Prezentarea programului PATRIVEM prin care instituţiile implicate în acordarea anumitor tipuri de beneficii sociale, pot verifica veridicitatea datelor declarate de către beneficiari, pentru a preveni acordarea plăţilor necuvenite;
 • Informare cu privire la modificările legislative referitoare la acordarea venitului minim garantat, acordat în baza Legii 416/2001 şialocaţia pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii 272/2010, respectiv normele metodologice republicate ca urmare a modificărilor prevăzute de OUG 93 /2016 entru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016.

Direcția de Sănătate Publică Alba:

 • Strategia Județeană de Sănătate 2017 – 2020: Județul Alba este al doilea județ din România care are o strategie de sănătate, aceasta aflându-se în prezent într-un proces de dezbatere publică, urmând să fie supusă aprobării în ședință de Consiliu Județean. DSP a prezentat în linii mari documentul, care se regăsește și pe site-ul instituției și a solicitat propuneri reprezentanților UAT pentru îmbunătățirea asistenței medicale;
 • Asistența medicală comunitară: Au fost dezbătute aspecte privind activitatea asistenților medicali comunitari, aceștia fiind angajați ai primăriilor dar fiind plătiți din sume de la Ministerul Sănătății prin DSP Alba. Au fost dezbătute aspecte privind îmbunătățirea și eficientizarea activității acestora precum și suplimentarea numărului de posturi unde este necesar;
 • Diverse: La acest capitol s-au discutat aspecte privind acoperirea vaccinală la nivelul comunităților din județul Alba precum și metode de creștere a procentului de copii vaccinați, aspecte legate de îmbunătățirea asistenței medicale școlare, precum și o analiză a surselor publice de apă – izvoare, fântâni etc. – pentru eficientizarea auditului pe care DSP este abilitată să îl facă la nivelul acestora.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură:

 • Toate masurile de finanțare a fermierilor – documente necesare, condiții, termene de depunere și un eventual eșantion de fermieri care ar putea accesa finanțarea, dacă dispunem de informațiile necesare în baza de date;

 

 • Programarea fermierilor pentru depunerea cererilor unice de plata pe suprafață, în vederea fluidizării eliberării adeverințelor de la registrul agricol și implicit a respectării termenelor de depunere la APIA a cererii (intervalul 01.03.-15.05 a fiecărui an);

 

 • Tabel nominal cu grupului de fermieri pentru controale în teren de tip teledetecție;

 

 • Tabel nominal cu fermierii notificați pentru depunerea unor documente suplimentare necesare dosarului de finanțare – în situația in care numărul acestora este mai mare;

 

 • Întâlniri cu fermierii aferenți UTA-urilor respective, în situația în care condițiile de finanțare se modifica major;

 

 • Condiții de finanțare a pășunilor comunale.

 

Agenţia pentru FinanţareaInvestiţiilor Rurale:

 

AFIR a anunțat lansarea în perioada 3 mai – 31 iulie 2017 a primei sesiuni din 2017 de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 4.1, 4.1A, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 9.1, 9.1A din PNDR2014 – 2020 și în perioada 3 mai – 31 octombrie 2017 a primei sesiuni de depunere a cererilor de finanțare pentru schema de minimis aferentă schemei de ajutor de stat GBER pentru submăsura 4.2.

 

S-au comunicat și sumele alocate, a fiecărei submăsuri și pragurile de calitate.

Inspectoratul Școlar Județean Alba:

 • Modul de asigurare cu pază sau alte mijloace de protecție antiefracție a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza județului Alba;
 • Ordinul MTS nr. 325/2017 pentru aprobarea metodologiei pentru organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi pe perioada vacanțelor școlare și a metodologiei privind organizarea  taberelor pentru preșcolarii, elevii și studenții cu handicap împreună cu asistenții personali și asistenții personali profesioniști;
 • Situația autorizaților sanitare și a avizelor PSI la nivelul unităților școlare din județul Alba;
 • Acordarea tichetelor educaționale în învățământul preșcolar;
 • Aprobarea procedurii de monitorizare a copiilor a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
 • Protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • Situația microbuzelor școlare la nivelul unităților de învățământ din județul Alba;
 • Lista unităților de învățământ preuniversitar pentru care unitatea administrativ-teritorială a solicitat finanțare în vederea efectuării unor lucrări de ”realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare” județul Alba.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară:

 • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) ALBA a primit de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) bugetul aprobat pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral. Astfel, primăriile pot încheia, în această lună, contracte de finanțare cu OCPI ALBA pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică;
 • În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) unitățile administrativ-teritoriale (UAT) primesc în acest an, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, față de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodată, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd fondurile alocate dacă nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului;
 • Contractele de finanțare între OCPI ALBA și UAT-uri vor fi încheiate la sfârșitul lunii mai 2017.
 • După semnarea contractelor de finanțare, UAT-urile vor încheia contracte de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică;
 • Procedura de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică va fi derulată de UAT-uri, iar transferul fondurilor către primării va fi efectuat după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate;
 • În prezent, situația lucrărilor de înregistrare sistematică în județul ALBA este următoarea;
 • Lucrări finalizate la nivel de UAT: Vințu de Jos, Horea;
 • Lucrări finalizate la nivel de sector cadastral: UAT-uri finalizate în 2016: Blandiana, Cugir, Cut, Săliștea, Șibot, Cricău, Galda de Jos, Cergău, Jidvei, Pianu;
 • UAT-uri parțial finalizate în 2016: Alba Iulia, Doștat, Sîncel, cuprinzând un total de 46 de sectoare, 6780 imobile, suma plătită fiind 375834 lei;
 • UAT-uri finalizate în 2017 Rimetea, Sâncel, Teiuș, Vidra, cuprinzând un total de 10 sectoare, 1514 imobile, suma plătită fiind 88200 lei;
 • Lucrări în derulare la nivel de UAT: Poiana Vadului, Daia Romană, Șpring, Sîntimbru, Ciugud;
 • Lucrări în derulare la nivel de sector cadastral: 36 de lucrări: Aiud, Alba Iulia, Arieșeni, Avram Iancu, Baia de Arieș, Berghin, Bistra, Blaj, Bucerdea Granoasă, Bucium, Calnic, Cenede, Cetatea de Baltă, Ciuruleasa, Crăciunelul de Jos, Doștat, Fărău, Garda de Sus, Hopîrta, Livezile, Lopadea Nouă, Lupșa, Meteș, Mirăslău, Mogoș, Noșlac, Ohaba, Rădești, Roșia montană, Săsciori, Scăroșoara, Sohodol, Stremț, Unirea, valea Lungă, cu un total de 84 de sectoare, 17252 imobile, suma plătibilă fiind de 1037760 lei;
 • Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI în sumă de 4.050.885 mii lei (aproximativ 900 mil. euro), din fonduri externe nerambursabile obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cuantum de 1.408.010 mii lei (aproximativ 312 mil. euro);
 • De asemenea, în cadrul PNCCF lucrările de înregistrare sistematică pot fi finanțate din bugetele locale ale UAT-urilor.

Direcția pentru Agricultură Alba:

 

 • AvândînvedereprevederileORDONANŢĂ DE URGENŢĂnr. 34 2013(actualizată) privindorganizarea,administrareaşiexploatareapajiştilorpermanenteşipentrumodificareaşicompletarea<LLNK 11991 18 11 201   0 34> 18/1991;
 • Gestionare a pajiştilor se stabileşteprinamenajamentepastorale;
 • Consiliile locale au obligaţiasăelaborezeşisăaprobeamenajamentul pastoral, valabilpentrutoatepajiştileaflatepeunitateaadministrativ-teritorială;
 • Unităţileadministrativ-teritoriale, prinprimari, înconformitate cu hotărârileconsiliilor locale, au obligaţia de a include încadruldocumentaţiei de concesiunesauînchiriere a pajiştilorpermanenteamenajamentul pastoral şicondiţiispeciale de îndeplinire a contractului, cu respectareaprevederilorlegaleînvigoare;
 • Învedereaaccesăriifonduriloreuropeneaferenteplăţilorpesuprafaţă, începând cu anul 2018, esteobligatorieaplicareaamenajamentului pastoral;
 • Fondurilenecesarepentrurealizareaamenajamentelorpastorale ale suprafeţelor de pajiştipermanente se asigură din bugetulMinisteruluiAgriculturiişiDezvoltăriiRurale;

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

PLANUL Activităților organizate cu prilejul Zilei Independenței de Stat a României, Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial și Zilei Uniunii Europene

CADRUL GENERAL:

 1. Data: 09.05.2017
 2. Ora: 12,00
 3. Locul: Cimitirul Eroilor
 4. Participanți:
 • Instituția Prefectului Județul Alba;
 • Consiliul Județean Alba;
 • Primăria Municipiului Alba Iulia;
 • Arhiepiscopia Ortodoxă Română;
 • Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din garnizoana Alba Iulia;
 • Direcția Județeană de Informații Alba;
 • Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale;
 • Cercul Militar Alba Iulia;
 • Autorități și instituții publice din județul Alba;
 • Asociația Veteranilor de Război;
 • Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere;
 • Reprezentanți mass-media.
 1. Programul activității:

11,40 – 11,55 – Primirea invitaților;

11,55 – 12,00 – Ocuparea locului în dispozitiv;

12,00 – 12,05 – Intonarea Imnului Național;

12,05 – 12,15 – Oficierea serviciului religios;

12,15 – 12,25 – Alocuțiune cu privire la semnificația Zilei Independenței de Stat a României, Victoriei Cioaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial și Zilei Uniunii Europene;

12,25 – 12,40 – Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori;

12,40 – 12,45 – Constituirea dispozitivului pentru defilare;

12,45 – 12,50 – Defilarea Gărzii de onoare.

Mesajul Ministrului Afacerilor Interne, doamna Carmen Daniela Dan cu prilejul Zilei Veteranilor de Război

Din tinerețea dumneavoastră presărată pe câmpurile de luptă a răsărit și răsare în permanență pacea de care se bucură de mai bine de 70 de ani această lume, chiar dacă războaiele nu au încetat nici o clipă să o amenințe, iar de multe ori chiar să își facă simțită prezența, dar, din fericire, dacă se poate spune așa, doar la nivel local și regional.

Ziua care vă este consacrată în calendar are și trebuie să aibă rezonanță în conștiințele și inimile noastre nu doar astăzi, ci în toate zilele anului.

Nu numai astăzi trebuie să vă fim recunoscători pentru ceea ce ați făcut pentru țară. Nu numai astăzi trebuie să vă mărturisim dragostea noastră. Nu numai astăzi trebuie să vă mulțumim pentru modul eroic în care v-ați pus viața în slujba vieții generațiilor viitoare. Adică a vieții noastre, care vă suntem copii și nepoți.

Avem obligația morală să vă fim recunoscători tot timpul, să vă oferim zilnic dovezi de dragoste, să vă mulțumim în fiecare ceas pentru faptul că existați.

Dumneavoastră sunteți chipul viu al istoriei țării. Și chiar al istoriei lumii.

Iar în fața istoriei nu poți veni decât cu emoție și recunoștință. Acestea sunt sentimentele care mă încearcă în momentul de față.

Este o mare bucurie și, totodată, o onoare pentru mine, ca într-un astfel de moment, să vă urez, dragii noștri veterani, în numele tuturor angajaților MAI, precum și în nume personal, viață lungă și multă sănătate. La mulți ani!

 

Ministrul Afacerilor Interne

Carmen Daniela Dan

Ziua Veteranilor de Război marcată la Alba Iulia

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai va participa vineri 28 aprilie a.c., începând cu ora 10.00, la ceremonialul organizat la Alba Iulia pentru cinstirea veteranilor de război din judeţul Alba. Programul manifestărilor organizate cu acest prilej prevede intonarea Imnului Național al României;  oficierea unei slujbe religioase în memoria veteranilor; rostirea de alocuțiuni privind semnificația Zilei Veteranilor de Război;  depuneri de coroane și jerbe de flori; păstrarea unui moment de reculegere. La manifestări sunt invitați să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice, serviciilor deconcentrate, Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, Garnizoanei Alba, precum  şi cadre militare în rezervă şi retragere, partidele politice, mass-media locală, etc.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

Prefectul Dănuț Emil Hălălai se întâlnește cu primarii din județ

 

În perioada 26.04.2017 – 03.05.2017 se organizează din inițiativa și sub coordonarea prefectului județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai  întâlniri de lucru cu primarii și secretarii unităților administrativ – teritoriale din județ. Întâlnirile sunt programate astfel: miercuri, 26 aprilie a.c. la sediul Primăriei orașului Cîmpeni, joi 27 aprilie a.c. la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba; vineri 28 aprilie a.c. la sediul Primăriei municipiului Blaj; miercuri 03 mai la sediul Primăriei municipiului Aiud. La reuniuni  participă primarii și secretarii unităților administrativ – teritoriale arondate zonelor teritoriale menționate anterior, precum și directori de servicii deconcentrate județene care  expun teme de interes pentru edili.

Principalele puncte de dezbatere  vizează următoarele aspecte: redactarea și adoptarea actelor administrative, comunicarea acestora către prefect precum și cele referitoare la verificarea legalității acestora; aplicarea actelor normative din domeniul restituirii proprietăților funciare, în special cererile nesoluționate și a necesarului de teren pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar; stadiul întocmirii documentațiilor necesare emiterii titlurilor de proprietate pentru cererile nesoluționate; oportunități de finanțare prin Programul Național de  Dezvoltare Rurală 2014 -2020; necesitatea asigurării unui climat de siguranță în incinta și în zona adiacentă unităților școlare ( instalarea sistemelor de supraveghere video, refacerea împrejmuirilor, asigurarea cu pază); schimbarea destinațiilor spațiilor școlare; autorizarea sanitară și autorizarea de securitate la incendiu a unităților de învățământ; organizarea taberelor școlare; strategia județeană de sănătate; angajarea de asistenți medicali comunitari; introducerea cadastrului în unitățile administrativ – teritoriale din județul Alba; organizarea de amenajamente pastorale; informare fermieri privind subvențiile APIA 2017; recuperare debite ajutoare încălzire.

” Îmi doresc ca aceste întâlniri să fie extrem de utile pentru primari. Prezentăm tematici importante pentru activitatea acestora, special alese, pentru a veni în sprijinul lor. Totodată, folosesc acest prilej pentru a lua în mod direct pulsul comunităților și a –i asigura pe toți edilii de suportul meu și că aștept din partea lor inițiative cât mai multe, pe care să le transformăm împreună în realități concrete, în folosul cetățenilor” a declarat prefectul Dănuț Emil Hălălai.

Instituția Prefectului – Județul Alba

Planul activităților organizate cu prilejul Zilei Veteranilor de Război

CADRUL GENERAL:

 1. Data: 28.04.2017
 2. Ora: 10,00
 3. Locul: Cimitirul Eroilor – Monumentul Veteranilor de Război
 4. Participanți:
 • Instituția Prefectului – Județul Alba
 • Consiliul Județean Alba
 • Primăria Municipiului Alba Iulia
 • Arhiepiscopia Ortodoxă Română
 • Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din garnizoana Alba Iulia
 • Direcția Județeană de Informații Alba
 • Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale
 • Cercul Militar Alba Iulia
 • Autorități și instituții publice din județul Alba
 • Asociația Veteranilor de Război
 • Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere
 • Partide politice
 • Reprezentanți mass-media
 1. Programul activităților:
 • 09,45 – 09,55 Primirea invitaților
 • 10,00 – 10,05 Intonarea Imnului Național al României
 • 10,05 – 10,20 Oficierea serviciului religios
 • 10,20 – 10,30 Alocuțiune privind semnificația Zilei Veteranilor de Război
 • 10,30 – 10,40 Depuneri de coroane și jerbe de flori
 • 10,40 Păstrarea unui moment de reculegere

Informare privind poluarea accidentală de pe râul Arieș

 1. Cauza accidentului a fost o defecțiune la sistemul de evacuare a apelor uzate, mai precis la o sondă inversă care nu a mai fost utilizată din 1988.
 2. Rezultatele anchetei : din declarațiile directorului Cupru Min SA rezultă că sonda inversă care a cedat este cauza incidentului. Directorul firmei mai declară că începand din anul 1993 în zonă s-a observat apariția unui izbuc (grifon) care a fost în permanență monitorizat. Analiza chimica a apei ivite a condus la ideea ca aceasta apă nu provine  din exfiltrațiile barajului. La baza acestor afirmații stau analizele chimice  efectuate cât și observațiile Comisiei de urmărire a comportării în timp a barajelor care trimestrial se deplasează în teren și prelevă probe  de apa din acest izbuc. La începutul anului 2016 s-a încheiat un contract cu proiectantul Cepromin Deva care să cuprindă soluții de izolare și capsulare totală a galeriei cu oprirea scurgerilor, situație care se află în prezent în derulare. S-a solicitat și prezența expertului, președintele Comisiei Naționale pentru stabilirea unor măsuri de remediere a acestei probleme. În cursul lunii martie 2017 a avut loc o a doua ședință a comisiei.
 3. Impactul și efectele produse asupra faunei si florei din bazinul Arieșului: având în vedere rezultatele masurătorilor indicatorilor de calitate a apei avansăm ipoteza ca impactul asupra faunei și florei din bazinul Arieșului va fi minor. Pentru un răspuns mai concret și elaborat va fi nevoie să se efectueze observații în timp. Este posibil ca impactul semnificativ să fie observat pe cursul Văii Șesii, până la confluența cu râul Arieș. Nu s-a raportat mortalitate piscicolă pe Arieș.
 4. Rezultatele analizelor de apă solicitate de Garda de Mediu si analizele Direcției de Sănătate Publică și Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: Garda de Mediu  a cerut analize de apă, acestea fiind prelevate și efectuate de către specialiști din cadrul LCA (Laborator de Calitatea Apelor) ABA Mureș, în laboratoare acreditate .
 5. Sancțiunile aplicate agentului economic care a cauzat accidental: firma va fi sancționată contravențional pentru nerespectarea prevederilor autorizației de mediu după finalizarea cercetarilor.
 6. Măsuri urgente luate pentru diminuarea efectelor accidentului produs: s-a trasat de catre GNM  Alba măsura de curățare a zonei afectate de deversarea sterilului.
 7. Măsuri finale dispuse în urma poluării accidentale de pe râul Arieș: Galeria de evacuare a iazului de decantare de la Valea Șesei urmează să fie închisă pentru a evita riscul unei recidive. Termenul de realizare a lucrărilor va fi stabilit în funcție de soluția propusă de proiectant, însă nu mai târziu de sfârșitul trimestrului III al anului curent. Această decizie a fost dispusă în urma analizei comisiei de specialiști formată din experți ai Ministerului Apelor și Pădurilor, Administrației naționale ” Apele Române”, Instituției Prefectului – Județul Alba, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență ” Unirea” și Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu. Comisia a constatat în urma verificărilor efectuate la fața locului, că incidentul nu afectează siguranța structurală și stabilitatea barajului iazului de decantare, în condițiile în care activitatea de depunere a sterilului de flotație se realizează la coada iazului. În acest sens, comisia a dispus continuarea depunerii sterilului de flotație conform tehnologiei de lucru stabilită de proiectant, cu evitarea aportului de apă suplimentar pe zona de infiltrare. Specialiștii au mai constatat că apele nu au condus la poluarea cu substanțe chimice a cursurilor de apă din aval, înregistrându-se doar o creștere a turbidității, fără mortalitate piscicolă, iar incidentul a avut un efect strict local fără a se resimți în râul Mureș, conform analizelor realizate de către Administrația Bazinală de Apă Mureș. Prezent la fața locului, prefectul județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai a stabilit ca până la finalizarea lucrărilor de închidere a galeriei de evacuare, S.C. Cuprumin S.A. va raporta evoluția situației către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Alba, care a fost însărcinat cu monitorizarea lucrărilor. Totodată, ABA Mureș va continua monitorizarea calitativă a apei pe râurile Valea Șesei și Arieș.

Instituția Prefectului – Județul Alba

 

COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 05.04.2017, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba sub conducerea domnului prefect Dănuț Emil Hălălai.

Unul din punctele de pe ordinea de zi a ședinței a fost prezentarea unei analize privind incendiile de vegetație uscată și fond forestier înregistrate pe raza județului Alba în perioada 31.03.2017 – 04.04.2017.

În intervalul menționat, pe raza județului Alba s-au produs 31 de incendii de vegetație uscată, litieră de pădure și coronament de rășinoase, pe raza a 18 unități administrativ-teritoriale.  Intervențiile pentru stingerea unora dintre acestea s-au desfășurat pe parcursul mai multor zile.

Numărul incendiilor de vegetaţie uscată şi pădure a crescut cu 652% în primul trimestru din 2017, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Pompierii militari au participat la stingerea a 137 de incendii, faţă de 21 în 2016.

Ca urmare a igienizării prin incendiere a resturilor vegetale, a fost aplicată 1 amendă contravenţională în cuantum de 2.500 lei (Miraslău-Decea).

În cele patru zile au ars 142,15 hectare de vegetaţie uscată, 223,8 hectare literă de pădure şi 0,5 hectare coronament de răşinoase, iar pentru stingerea acestora s-a intervenit în total cu 438 de persoane şi 66 de mijloace de la ISU Alba, ISU Cluj, IPJ Alba, IJJ Alba, SVSU, lucrători silvici şi cetăţeni.

În tot acest interval, acțiunile de intervenție au fost conduse și coordonate în teren de Grupa operativă a ISU Alba.

            Măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor cu privire la vegetaţia uscată şi fondul forestier au fost prezentate de la începutul anului până în prezent, în mass-media locală, prin intermediul a 62 de materiale publicate în cotidiene locale, difuzate la posturile locale de televiziune și la posturile locale de radio.

Menționăm faptul că, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Unirea al județului Alba prin Inspecția de Prevenire, de-a lungul timpului a dat amenzi și avertismente cetățenilor care și-au incendiat terenurile în vederea igienizării. Cetăţenii au fost instruiți pe timpul efectuării de exerciții de alarmare de la nivelul unităților administrativ – teritoriale cu privire la igienizarea terenurilor prin incendiere, misiune pe care o va  continua până la finalul anului 2017.

În perioada următoare va avea loc o convocare, cu reprezentanți ai bisericilor, unde preoţii sunt rugați să transmită măsurile preventive de pe această linie, enoriașilor.

La nivel judeţean şi local s-au alocat mult prea multe resurse umane, materiale şi financiare pentru limitarea şi lichidarea incendiilor produse prin arderea vegetaţiei uscate. Prevenirea este mai puţin costisitoare decât intervenţia în cazul producerii incendiilor, nu produce pagube materiale şi nici victime. Toate acestea sunt argumente justificative pentru schimbarea opticii asupra modului de abordare a problematicii apărării împotriva incendiilor.

Pentru perioada imediat următoare, autorităţile judeţene (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Alba,  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Alba și Inspectoratul de Poliție al Județului Alba) vor intensifica controalele privind respectarea legislaţiei în vigoare privind arderea vegetaţiei uscate şi vor sancţiona persoanele fizice şi juridice şi autorităţile locale care se fac vinovate de încălcarea acesteia.

Împotriva celor vinovaţi se vor lua următoarele măsuri:

– amendă contravenţională de până la 2.500 lei pentru nerespectarea normelor în domeniul apărării împotriva incendiilor;

–  sancţionarea până la suspendarea subvenţiilor acordate de A.P.I.A;

– amenzi contravenţionale aplicate de Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Alba, în valoare de 3.000 – 6.000 lei persoanelor fizice şi 25.000 – 50.000 lei  persoanelor juridice.

Informăm  cetăţenii că arderea vegetaţiei  este un fenomen  foarte periculos  care scăpat de sub control  a condus la incendierea  unor imobile, păduri, căpiţe de fân, etc. Nu în ultimul rând astfel de incendii pot produce victime în rândul populaţiei.

Program de formare specialiști în educație culturală pentru tineri

Ministerul Culturii și Identității Naționale, în parteneriat cu Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, organizează în București, în perioada 20 mai – 20 iunie 2017, un program de formare de specialiști în educație culturală pentru tineri, în următoarele domenii: arte vizuale, teatru și dans, adresat absolvenților unui curs universitar sau ai unei școli populare de artă.

Cursanții vor avea acces gratuit la programul de formare, instituțiile organizatoare suportând cheltuielile cu formarea și materialele necesare derulării în bune condiții ale activităților specifice.

Cei care doresc să dobândească diploma de specialist în educație culturală cu tinerii trebuie să fie absolvenți ai unui curs universitar sau ai unei școli populare de artă în domeniul în care doresc să obțină certificatul. După obținerea certificatului, în lunile iulie-august 2017, vor trebui să susțină pentru o zi, un atelier de lucru cu tineri între 10 și 18 ani, în domeniul în care au obținut diploma, în cadrul unei tabere cultural-vocaționale organizate de Ministerul Tineretului și Sportului în parteneriat cu Ministerul Culturiii și Identității Naționale.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită Currriculum Vitae la adresa de e-mail: andreea.chindris@cultura.ro, până la data de 7 aprilie 2017, în care să specifice opțiunea pentru unul din cele trei domenii de formare. Rezultatele selecției vor fi anunțate până la data de 15 aprilie 2017, pe site-urile instituțiilor organizatoare.

Dezbatere la Instituția Prefectului – Județul Alba privind ”Rolul mediatorului sanitar în facilitarea accesului persoanelor de etnie romă la serviciile de sănătate publică”

Marți 28 martie a.c. s–a desfășurat la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba o masă rotundă având ca temă ”Rolul mediatorului sanitar în facilitarea accesului persoanelor de etnie romă la serviciile de sănătate publică”. Au fost prezenți prefectul Mihaela Maria Albu, reprezentanți ai Structurii Regionale Centru, doamna Maria Ciociu și domnul Tica Constantin, reprezentanți ai Consiliului Județean Alba, Direcției de Sănătate Publică Alba, Universității ” 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, altor instituții cu atribuții în domeniu.

Agenda întâlnirii a cuprins următoarele teme: date generale privind romii din Regiunea Centru; servicii de asistență medicală comunitare furnizate populației de etnie romă din Regiunea Centru; contribuția mediatorului sanitar la facilitarea accesului persoanelor de etnie romă la serviciile de sănătate publică; exemple de bună practică privind acordarea serviciilor de asistență comunitară populației de etnie romă din Regiunea Centru; rolul învățământului în promovarea asistenței comunitare; diverse.

 

Prefectul Mihaela Maria Albu a subliniat importanța  serviciilor de asistență medicală furnizate populației de etnie romă cât și a facilitării accesului acestora la serviciile de asistență comunitară. Prefectul a insistat asupra necesității colaborării instituțiilor în domeniu astfel încât să asigure servicii medicale de cea mai bună calitate, precizând totodată  că Instituția Prefectului va sprijini orice inițiativă venită din partea acestora sau a reprezentanților romilor.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Problemele romilor din Munții Apuseni analizate în cadrul ședinței Grupui mixt de lucru

Vineri 24 martie a.c. s–a desfășurat ședința Grupului mixt de lucru pe problemele romilor, la care au participat prefectul Mihaela Maria Albu, subprefectul Monica Popescu, reprezentanți ai unor instituții publice cu atribuții în domeniu, reprezentanți ai asociaților și organizaților romilor din județ.

În cadrul ședinței s-a prezentat un studiu intitulat  ”Prioritizarea nevoilor comunităților de romi din Zona Apuseni” și efectuat de către reprezentanții și voluntarii Asociației Romilor din Ardeal ,,Le Devleça anglal” în strânsă colaborare cu reprezentanții Asociației Partidei Romilor ,,Pro-Europa” din cele zece comunități de romi din Zona Apuseni, după cum urmează: Albac, Avram Iancu (Tîrsa), Bistra, Cîmpeni (Valea Caselor), Horea, Roșia Montană (Dăroaia), Scărișoara, Sohodol (Luminești), Valea Bistrei și Zlatna (Troian și Grui).

Totodată, în urma discuțiilor cu reprezentanții comunităților din Zona Apuseni, aceștia au întocmit o bază de date cu numărul de persoane de etnie romă din fiecare comunitate, numărul beneficiarilor venitului minim garantat și numărul persoanelor de etnie romă care nu au acte de proprietate și acte de identitate.

Studiu local a identificat principalele probleme cu care se confruntă persoanele de etnie romă și nu numai, din aceste comunități:

 • prima și cea mai importantă problemă generală este lipsa studiilor în rândul tinerilor și a vârstnicilor comunității și prin aceasta interesul scăzut sau chiar lipsa de interes a părinților față de educația copiilor;
 • lipsa locurilor de muncă;
 • spaţiul restrâns sau mai bine zis lipsa spaţiului de ocupare în comunitate, dar și lipsa actelor de proprietate;
 • infrastructura defectuoasă sau în unele comunități lipsa de infrastructură;
 • lipsa igienei şi curăţeniei, dar şi pericolul creării unui focar de infecţii în unele comunități;
 • lipsa de interes a autorităţilor locale faţă de problemele/interesele comunităţii şi dezinteresul manifestat față de integrarea acestor persoane.

 

Prefectul Mihaela Maria Albu a declarat că Instituția Prefectului va sprijini orice inițiativă venită din partea reprezentanților romilor, precizând totodată că  în ceea ce priveşte dezvoltarea acestor comunităţi o șansă reală ar consta în depunerea de proiecte cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, care urmează să fie lansate în viitorul apropiat.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural al județului Alba Servicii publice deconcentrate și-au prezentat rapoartele de activitate pe anul 2016

Joi 23 martie, a.c. începând cu orele 9.00, s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Alba, la care au participat prefectul Mihaela Maria Albu, subprefectul Popescu Monica, directori ai serviciilor publice deconcentrate.

 

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba în perioada  01.01 2016 – 31.12.2016; raport privind activitatea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba în anul 2016; raport privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Alba în anul 2016; prezentarea Planului de acțiuni pe anul 2017, pentru implementarea în județul Alba a Programului de guvernare 2017 -2020; diverse.

 

La sfârşitul anului 2016, figurau în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba un număr total de 8566 şomeri, dintre care: 2736 indemnizaţi şi 5830 neindemnizați. Din numărul total al şomerilor înregistraţi  sunt 3624 femei. Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii decembrie 2016 este de 4,98%.

Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante de la începutul anului şi până la sfârşit a fost de 11.985. Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii – 2197 persoane.

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016  un număr total de 7727 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

În perioada ianuarie-decembrie 2016 s-au organizat la solicitarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr total de 29 programe de formare la care au fost înscrise 607 persoane, din care şomeri 508, iar 99 de persoane au suportat contravaloarea cursurilor fiind persoane ocupate: (agent de securitate, bucătar, contabil, cosmetician, electrician instalaţii şi echipamente electrice industriale, faianțar, frizer, inspector/ referent resurse umane, instalator instalații tehnico-sanitare, lucrător comercial, operator introducere, validare şi prelucrare date, ospătar (chelner), operator la maşini-unelte cu comandă numerică, traducător studii medii).

La finalul expunerii realizate de domnul Sorin Lazăr,  prefectul Mihaela Maria Albu a adresat o întrebare privitoare la modul în care AJOFM alege curricula pachetului de programe de formare profesională, având în vedere cerințele angajatorilor și a pieței forțelor de muncă, referitoare la meseriile și specializările cele mai solicitate. Prefectul Mihaela Maria Albu a recomandat plierea acestor cursuri pe cerințele și nevoile angajatorilor, sugerând totodată realizarea unei acțiuni mai ample de aducere la cunoștință a beneficiilor și a oportunităților de angajare a persoanelor interesate de un loc de muncă, în cazul urmării anumitor programe de formare cerute de angajatori.

 

În anul 2016 Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Alba a desfășurat 62 de competiţii sportive şi acţiuni sportiv recreative, din care 46 au fost finanţate. Totalul cheltuielilor efectuate a fost de 90.000 lei, conform bugetului aprobat.

Capitolul  „ Sportul pentru toţi”, a cuprins 40 de acţiuni/competiţii sportive de masă care au fost organizate la ramurile de sport: atletism(8); baschet(4); ciclism (2); dans sportiv (1); darts (1); fotbal(6); handbal(4); nataţie(1); tenis(4); volei(2) şi 7 acţiuni sportiv-recreative la sportul pentru toţi. Din totalul de 40 de acţiuni/competiţii sportive organizate, 34 au fost acţiuni/competiţii sportive proprii DJST sau în colaborare, şi 6 competiţii sportive şcolare (O.N.S.S. sau Olimpiada Gimnaziilor şi alte concursuri sportive şcolare de nivel judeţean). La acestea au participat 4.118 persoane cu vârste între 4 şi 100 de ani. Totalul cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului Sportul pentru Toţi este de 54.100 lei.

Direcția Județeană pentru Sport si Tineret Alba are in administrare 7 Centre de agrement. Din cele 7 centre de agrement doar 3 sunt funcționale si anume Arieșeni, Roica si Poiana Vadului,  funcționând in regim permanent si sezonier cu un număr total de 210 locuri. Cea mai  solicitata  a fost  tabăra de la Arieșeni, pe parcursul anului fiind gazda a 350 de copii si tineri din toata țara.

 

La finalul expunerii realizate de doamna Stânea Florina, doamna prefect s –a interesat de situația privind proprietatea și administrarea taberelor Roica și Poiana Vadului, și la stadiul modernizării și renovării infrastructurii de tabere pentru copii și tineret din județ. Doamna Stânea Florina  a precizat faptul că aceste tabere sunt renovate și în bună funcționare, cea mai solicitată fiind tabăra de la Arieșeni.

 

La data de 31.12.2016 se aflau în evidența Casei Județene de Pensii Alba un număr de 89.670 beneficiari din care: 85.216 pensionari din sectorul de stat; 4408 pensionari din sectorul agricol; 46 pensionari IOVR.

În cursul anului 2016 au fost soluționate 7.344 cereri, după cum urmează: 4.243 cereri de înscriere la pensie; 3.101 de cereri de recalculare a drepturilor de pensie. De asemenea, în cursul anului 2016, au fost soluționate 1.864 de dosare care au îndeplinit condițiile legale de trecere la pensie de limită de vârstă din pensie anticipată, anticipată parțial și invaliditate.

Planul de acțiuni pe anul 2017, pentru implementarea în județul Alba a Programului de guvernare 2017 -2020 a fost expus de către domnul Nelu Fleșer, șef serviciu în cadrul Instituției Prefectului – județul Alba.

 

La finalul prezentării, doamna prefect a solicitat ca, până în data de 27 martie 2017, serviciile publice deconcentrate să transmită observații sau completări la  Planul de acțiuni 2017, informând totodată  asupra faptului că este în dezbatere publică Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, pe pagina web a  Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Ședința Comisiei de Dialog Social a județului Alba

Miercuri 22 martie, a.c. începând cu orele 9.00, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, la care au participat prefectul Mihaela Maria Albu, subprefectul Popescu Monica, directori ai serviciilor publice deconcentrate, reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale din județ.

 

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: asigurarea resursei umane în unitățile de învățământ din județul Alba: managementul școlilor prin numirile directorilor în contextul Metodologiei aprobată prin OMENCS nr. 5080/2016, privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct; asigurarea condițiilor pentru aplicarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5739/14.11.2016 privind Metodologia Cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018; analiza situațiilor financiare la bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul accidente de muncă și boli profesionale și bugetul de stat la data de 31.12.2016; prezentarea problemelor cu care se confruntă sectorul feroviar și măsurile care ar trebui întreprinse pentru relansarea activității acestuia.

 

         Primul punct al ordinii de zi, a fost prezentat de către doamna Monalisa Mirela Borza – inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.

În urma organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ din județul Alba, desfășurat în perioada 12.09.2016 – 16.12.2016 au promovat concursul 105 candidați. Au fost numiți în funcția de director un număr de 70 directori, care au semnat contract de management educațional cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și contract de management administrativ financiar cu primarul unității administrativ – teritoriale, iar pentru funcția de director adjunct un număr de 35 directori adjuncți, care au semnat contract de management educațional cu Inspectoratul Școlar Județean Alba.

 

Al doilea punct de pe ordinea de zi a fost prezentat de către domnul Alexandru Retegan – director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Alba.

Conturile  de execuţie bugetara a veniturilor si cheltuielilor sintetizează rezultatele execuţiei bugetare la nivelul Casei Județene de Pensii Alba la data de 31.12.2016. Veniturile încasate au fost de 347.774.802 lei structurate astfel: venituri din contribuţii angajatori 208.532.602 lei , contribuţiile asiguratiilor 140.107.917  lei, venituri nefiscale de 1.988.678 lei si sume in curs de distribuire -2.854.395 lei

Plățile efectuate  in baza  cheltuielilor angajate  si a creditelor bugetare au fost de 944.641.044 lei din care: cheltuieli de personal 2.929.514 lei bunuri si servicii 6.722.264 lei, cheltuieli de capital 42.156 lei, cheltuieli de asistenta sociala  934.947.110 lei. Cheltuielile  deduse direct de agenţii economici au fost in suma de 220.606 lei . Ca urmare a datelor prezentate anterior,  deficitul înregistrat la BASS la nivelul CJP Alba in urma execuţiei bugetare la 31.12.2016 a fost de 597.086.848  lei. Veniturile aferente  anului 2016 au înregistrat o scădere cu 17,39 % fata de aceeaşi perioada a anului precedent  in condiţiile in care si cheltuielile de asemenea au crescut cu 5.21% , având drept consecinţa o  creştere a deficitului de 25,99 %.

Situaţiile financiare ale bugetului de stat au fost întocmite conform legislaţiei in vigoare. S-au înregistrat la finele anului 2016 cheltuieli in suma de 106.027.296 lei . Ponderea cea mai mare in procent de 98,93% o constituie cheltuielile cu plata pensiilor si indemnizaţilor aferente legilor speciale, diferenţa de 1,07% sunt cheltuielile poştale si taxele de telecomunicaţii.

 

Domnul Andone Eugen – reprezentantul Alianței Federațiilor Tehnice Feroviare a prezentat problemele cu care se confruntă sectorul feroviar și măsurile care ar trebui întreprinse pentru relansarea activității acestuia în opinia alianței sindicale pe care o reprezintă.

Instituția Prefectului – județul Alba va informa Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social cu privire la problemele ridicate în cadrul ședinței înaintând în acest sens memoriul Alianței Federațiilor Tehnice Feroviare.

 

Reprezentanții Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa și Blocului Național Sindical au propus modificarea Legii 62/2011 privind dialogul social, în sensul reintroducerii contractului colectiv de muncă la nivel național.

Cele două confederații sindicale consideră că ar fi binevenită  și modificarea Codului Muncii în sensul menținerii în câmpul muncii a persoanelor care împlinesc vârsta de pensionare, până la primirea deciziei, motivând că persoana respectivă nu are în acest interval de timp calitatea de asigurat, fiind lipsită astfel de protecție medico – socială.

Doamna prefect, Mihaela Maria Albu, și-a exprimat susținerea pentru rezolvarea problemelor care au fost aduse la cunoștința Comisiei de Dialog Social Alba, dând asigurări celor prezenți că toate dificultățile cu care se confruntă vor fi înaintate cu maximă celeritate Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Acțiuni de verificare privind salubrizarea cursurilor de apă în județ

Prin Ordinul nr. 88/15.03.2017, prefectul Mihaela Maria Albu a constituit Comisia de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari. Din comisie fac parte reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Alba, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Serviciului Comisariatul județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Unirea” al județului Alba.

Acțiunile de verificare se vor desfășura în perioada 23.03.2017 -28.04.2017.

În cadrul acestor controale se va verifica în principal : existența depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe malurile și în albiile cursurilor de apă precum și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor; existența depozitelor de material lemnos pe formațiunile torențiale din apropierea zonelor locuite; modul în care au fost realizate/întreținute șanțurile și rigolele de scurgere a apelor pluviale în localități.

”În urma constatărilor de pe teren se vor impune doar măsuri preventive de remediere a situațiilor neconforme constatate, cu termene de maxim două săptămâni de la data controlului urmând ca, la verificarea realizării acestora, să fie aplicate măsurile impuse prin legislația în vigoare.” a precizat  prefectul Mihaela Maria Albu

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

În cadrul şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice au fost analizate serviciile oferite de unitățile de asistență socială din județ

Marți 21 martie, a.c. începând cu orele 9.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, la care au participat prefectul Mihaela Maria Albu, subprefectul Monica Popescu, manageri ai serviciilor publice deconcentrate, reprezentanţi ai asociaţiilor de pensionari din judeţ.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: modul de soluționare a dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată care au ca obiect suplimentarea punctajului pentru persoanele care și-au desfășurat activitatea în grupele I și II de muncă; prezentarea unităților de asistență socială din județul Alba care se adresează persoanelor vârstnice și serviciile acordate în cadrul acestor unități; diverse.

 

Reprezentanții Casei Județene de Pensii au precizat că în cursul anului 2016 s-au înregistrat un număr de 314 dosare noi care au fost parțial soluționate astfel :

 • 89 litigii soluționate favorabil
 • 160 litigii soluționate nefavorabil

 

Menționăm faptul că o parte din litigiile soluționate definitiv au fost înregistrate pe rolul instanțelor de judecată în anii anteriori.

Prefectul Mihaela Maria Albu a atenționat asupra necesității imperioase de urgentare a soluționării cererilor de calculare și recalculare a pensiilor care se află într-un evident stadiu întârziat, provocând nemulțumirea întemeiată a pensionarilor. Prefectul a mai precizat că o mare parte din audiențele pe care le acordă au ca obiect calcularea și recalcularea pensiilor, petenții reclamând mereu durata foarte mare de așteptare până la soluționarea cererilor depuse. Reprezentanții Casei Județene de Pensii au răspuns că vor depune eforturi suplimentare, în ciuda numărului redus de personal de care dispun în prezent, pentru a remedia situația și a ajunge până la sfârșitul lunii iulie a.c. cu cererile de calculare și recalculare la zi.

Servicii de Îngrijire la domiciliu în județul Alba sunt furnizate de următoarele instituții de asistență socială din județ:

 

 • Serviciul Socio-medical de Îngrijire la Domiciliu a persoanelor vârstnice Alba Iulia –Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia;
 • Serviciul Socio-medical de Îngrijire la Domiciliu a persoanelor vârstnice Sebeş – Asociaţia Filiala Filantropia Ortodoxă Filiala Sebeş;
 • Serviciul Socio-medical de Îngrijire la Domiciliu pentru persoane vârstnice Ocna Mureş – Asociaţia Filiala Filantropia Ortodoxă Alba Iulia;
 • Serviciul Socio-medical de Îngrijire la Domiciliu Roşia de Secaş – Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia;
 • Serviciul Socio-medical de Îngrijire la Domiciliu Valea Lungă – Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia;
 • Serviciul Socio-medical de Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice Bistra – Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia;
 • Centrul Comunitar de Servicii socio-medical Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon Zlatna-Serviciul Socio-medical de Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice – Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia;
 • Serviciul Socio-medical de Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice Câmpeni – Asociaţia Filantropia Ortodoxă Filiala Câmpeni;
 • Serviciul Socio-medical de Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârsnice Războieni – Filiala Filantropia Ortodoxă Filiala Războieni;
 • Serviciul Socio-medical de Îngrijire la Domiciliu Izvoarele –Asociaţia Flantropia Ortodoxă Filiala Izvoarele;
 • Serviciul Socio-medical de Îngrijire la Domiciliu – Silivaş – Filiala Filantropia Ortodoxă Filiala Războieni;
 • Centrul de servicii de îngrijire şi asistenţă la Domiciliu Blaj – Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj;
 • Centrul de servicii de îngrijire şi asistenţă la Domiciliu Teiuş – Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj;
 • Centrul de Îngrijire la domiciliu Persoane Vârstnice Râmeţ – Asociaţia AS 2001 Alba Iulia;
 • Centrul de Îngrijire la domiciliu Persoane Vârstnice Berghin – Asociaţia AS 2001 Alba Iulia;
 • Serviciul de Îngrijire la domiciliu din cadrul Centrului Multifuncţional de servicii sociale Cugir – Serviciul Public de Asistenţă Socială Cugir;
 • Serviciul socio-medical de Îngrijire la Domiciliu a persoanelor Vârstnice Sfânta Parascheva-Blaj Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia;
 • Serviciul socio-medical de Îngrijire la Domiciliu a persoanelor Vârstnice Sfânta Varvara –Baia de Arieş;
 • Serviciul Socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul Aiud-Asociaţia Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul ;
 • Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice-Asociaţia Sofia-Curăţenie şi Îngrijire la Domiciliu;
 • Serviciul de Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Întregalde-Asociaţia Mentor pentru Îngrijiri Comunitare;
 • Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Sebeş-Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş.

 

Căminele pentru Persoane Vârstnice din judeţul Alba sunt:

 

 • Căminul pentru persoane Vârstnice Alba Iulia –Direcţia de Asistenţă Socială din Subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia;
 • Căminul pentru persoane Vârstnice Sebeş-Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş;
 • Căminul pentru persoane Vârstnice Blaj- Primăria municipiului Blaj;
 • Căminul pentru persoane Vârstnice “Filadelfia”Alba Iulia-Societatea de Ajutorare Diakonia;
 • Căminul pentru persoane Vârstnice “Iope”Alba Iulia- Societatea de Ajutorare Diakonia;
 • Căminul pentru persoane Vârstnice “Sf. Petru şi Pavel” Cenade- Societatea de Ajutorare Diakonia;
 • Căminul pentru persoane Vârstnice Dumbrava- Asociaţia Sfânta Veronica;;
 • Căminul pentru persoane Vârstnice Teiuş –Asociaţia Sfânta Veronica;
 • Căminul pentru persoane Vârstnice “Casa Anisia” Şeuşa-Asociaţia Casa Anisia;
 • Căminul pentru persoane Vârstnice Râmeţ –Fundaţia Valea Mănăstirii;
 • Unitatea Medico-Socială Ocna Mureş- Unitatea Medico-Socială Ocna Mureş;
 • Aşezământul Social pentru persoane Vârstnice “Sf. Andrei” 1 Bărăbanţ-Asociaţia Sfântul Andrei Bărăbanţ;
 • Aşezământul Social pentru persoane Vârstnice “Sf. Andrei” 2 Bărăbanţ-Asociaţia Sfântul Andrei Bărăbanţ;
 • Căminul pentru Persoane Vârstnice Baia de Arieş-Primăria oraşului Baia de Arieş;
 • Căminul pentru persoane Vârstnice nr. 1 Alba Iulia – Fundaţia Congregaţia “Sf. Iosif”;
 • Căminul pentru persoane Vârstnice nr. 2 Alba Iulia – Fundaţia Congregaţia “Sf. Iosif”;
 • Căminul pentru persoane Vârstnice nr. 3 Alba Iulia – Fundaţia Congregaţia “Sf. Iosif”.

 

Centrele de Zi pentru Persoane Vârstnice din judeţul Alba sunt:

 

 • Centrul de Zi pentru persoane vârstnice-Clubul membrilor C.A.R. Credit Teiuş-Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc Credit Teiuş;
 • Centrul de Zi pentru persoane vârstnice-Direcţia de Asistenţă Socială din Subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia;
 • Centrul de Zi pentru persoane vârstnice din cadrul Centrului multifuncţional de servicii sociale Cugir-Serviciul Public de Asistenţă Socială Cugir;
 • Centrul de Zi pentru persoane vârstnice Sebeş- Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş;
 • Centrul de Zi pentru persoane vârstnice Dumitra-Primăria comunei Sântimbru-Compartimentul de Asistenţă Socială.

 

”Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de populaţie vulnerabilă cu nevoi particulare, care trebuie să beneficieze de  măsuri de asistenţă socială, de cea mai bună calitate.  Recomand o permanentă  și atentă monitorizare a unităților de asistență și protecție socială din județul nostru, pentru a ne asigura că serviciile oferite sunt adecvate în mod corespunzător persoanelor în etate.” a precizat prefectul Mihaela Maria Albu.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Materiale informative pentru beneficiarii și potențialii beneficiari ai PNDR cu privire la măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

Măsurile de dezvoltare rurale adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar suprafață agricolă pentru compensarea totală sau parțială a costurilor suplimentare și  a pierderilor de venit suportate de fermieri se regăsesc în Măsura 10 ” Agro-mediu și climă”, Măsura 11 „ Agricultura ecologică” și Măsura 13 ”Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”.

La nivelul instituțiilor implicate în elaborarea, implementarea și promovarea măsurilor de mediu și climă, au fost elaborate o serie de documente informative și de ghidare, utile în accesarea și implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( M.A.D.R.) prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) 2014 -2020 informează beneficiarii și potențiali beneficiari cu privire la disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole, care pot fi consultate pe site –ul M.A.D.R., respectiv: http:// www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html.

 

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Mesajul premierului Sorin Mihai Grindeanu cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni – 15 martie 2017

Stimați concetățeni maghiari,

 

Vă salut cu prietenie în această zi atât de importantă pentru dumneavoastră, o zi a memoriei și identității comunității maghiare din întreaga lume. O zi care nu este doar una dintre zilele naţionale ale Ungariei, dar este, în acelaşi timp, una dintre cele mai importante sărbători pentru maghiarii de pretutindeni.

 

Dragi maghiari din România,

 

Bazându-mă și pe ideea europeană a unității în diversitate, cred sincer că diferențele nu ne separă, nu ne fac adversari, ci, dimpotrivă,contribuie la cunoașterea reciprocă, la creșterea respectului față de celălalt, la conviețuirea armonioasă,la definirea unei moșteniri culturale comune pe care să o lăsăm urmașilor noștri. Cred că ceea ce ne leagă pe toți este dorința unei vieți mai bune și a respectului reciproc. Iar Guvernul pe care îl conduc are în programul său angajamente importante față de minoritățile naționale din România, dintre care cea maghiară ocupă un loc aparte.

 

Cred, așadar, dragi concetățeni maghiari, că e spre beneficiul nostru comun să-i urmăm pe oamenii care insuflă semenilor lor spiritul construcției, nu pe cei care vor să ne despartă din porniri sufletești întunecate sau pentru a obține avantaje personale. Cred că putem face regulile dinspre cetățeanul de bună-credință, dinspre acasă înspre societate și politică, nu invers. Cred că putem să privim lumea prin prisma propriilor convingeri, nu să moștenim convingeri ale altora sau stereotipuri. Cred că, uniți de dorința unei vieți mai bune și respectându-ne, fără a dori să impunem celuilalt, putem retransforma în realitate frumosul ideal al Revoluției de la 1848, de pace, libertate și bună înțelegere.

 

Cu respect față de istoria şi moştenirea culturală și spirituală a maghiarilor, îi felicit pe maghiarii din România și din întreaga lume cu ocazia acestei zile speciale și le transmit cele mai bune urări!

 

Sorin Mihai Grindeanu,

Prim-ministru al României

Ședința Comisiei județene privind Incluziunea Socială Alba

Marți  14 martie, a.c. începând cu orele 9.00, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei județene privind Incluziunea Socială Alba, la care au participat prefectul Mihaela Maria Albu, subprefectul Marius Zinca, reprezentanți ai instituțiilor publice județene cu atribuții în domeniul protecției sociale.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: monitorizarea obiectivelor cuprinse în Planul Județean în domeniul incluziunii sociale pentru anul 2016; prezentarea Planului Județean în domeniul incluziunii sociale pentru anul 2017; diverse.

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Mesajul doamnei ministru Carmen Daniela Dan cu ocazia Zilei Protecției Civile

Astăzi este o zi importantă pentru dumneavoastră. Este ziua în care sărbătorim grija pentru viața noastră și a semenilor noștri. Este poate singura zi în care conștientizăm că o societate pregătită să facă față eventualelor dezastre provocate de natură sau de om, reprezintă un deziderat pentru orice stat modern, iar pentru dumneavoastră o misiune permanentă.

Știu că suntem încă departe de a ne declara mulțumiți de tehnica și mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru intervenții complexe. S-au făcut pași importanți în ceea ce privește dotarea și pregătirea resursei umane, dar mai avem încă un drum lung de parcurs. Sper ca acest drum să-l facem împreună și prin asta vă asigur că aveți tot sprijinul meu pentru implementarea proiectelor dumneavoastră care pot aduce plus valoare vieții.

Folosesc acest prilej pentru a vă mulțumi pentru modul în care ați înțeles să vă faceți datoria, pentru că spuneți întotdeauna ”prezent” atunci când comunitatea are nevoie de voi, indiferent de riscul pe care –l presupune orice misiune.

Vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut în plan profesional și vă doresc să aveți parte de multe realizări și bucurii în activitatea dumneavoastră și în viața personală.

 

La mulți ani!

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

CARMEN DANIELA DAN

 

Ședința Colegiului Prefectural al județului Alba Obiectivele prevăzute în Planul de acțiuni pe anul 2016 al județului Alba au fost realizate în proporție de 79,56%,

Miercuri 23 februarie, a.c. începând cu orele 8.30, s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural al județului Alba, la care au participat prefectul Mihaela Maria Albu, subprefectul Marius Zinca, directori de servicii publice deconcentrate din județ.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele puncte: analiza activității de inspecție socială desfășurată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, în anul 2016; raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba în anul 2016; stadiul realizării Planului de acțiuni, pe anul 2016, pentru implementarea în județul Alba a Programului de guvernare 2013-2016; diverse.

Planul de acțiuni pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea nr.2/25.02.2016 a Colegiului Prefectural, a fost elaborat pe baza Programului de Guvernare 2013 -2016 și a propunerilor formulate de serviciile publice deconcentrate județene, ale autorităților administrației publice locale și ale altor instituții publice din județ. Planul a fost structurat pe 19 capitole și a cuprins 175 obiective și 783 acțiuni. ”Analiza realizării obiectivelor și acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni a evidențiat faptul că obiectivele și acțiunile programate au fost realizate în proporție de 79,56%, reprezentând 623 acțiuni. Nerealizările au fost în procent de 7,54% reprezentând 59 acțiuni, iar un număr de 101 acțiuni au fost realizate parțial reprezentând 12,90% din totalul acțiunilor.” a precizat prefectul Mihaela Maria Albu.

Principalele motive ale nerealizării sau realizării parțiale a acțiunilor propuse a fi desfășurate în anul 2016 pentru implementarea în județ a Programului de Guvernare 2013-2016 au fost: lipsa finanțării; amânarea derulării unor programe în anul următor; renunțarea la derularea unor proiecte; neaprobarea proiectelor propuse; lucrări a căror finanțare este vizată pe mai mulți ani; stadiul întârziat al emiterii unor avize necesare finalizării lucrărilor; etc.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Prefectul județului Alba, Mihaela Maria Albu prezent la bilanțul de activitate pe anul 2016, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „ Unirea” Alba

Vineri, 10 februarie a.c., prefectul județului Alba, doamna Mihaela Albu, a participat la ședința de prezentare a bilanțului de activitate pe anul 2016, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „ Unirea” Alba.

Raportul de evaluare a activităților desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, în anul 2016 a fost prezentat de colonel Cornel Oprișa, împuternicit inspector șef al I.S.U. Alba.

Prefectul Mihaela Maria Albu a evidențiat activitatea susținută depusă de reprezentanții I.S.U. Alba, precum și strânsa colaborare interinstituțională pozitivă, în soluționarea diverselor problemelor ivite pe parcursul anului trecut.

 

Instituția Prefectului –Județul Alba

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux