BIROU APOSTILA
Camera 118

PROGRAMUL PENTRU PRIMIREA/ELIBERAREA DOCUMENTELOR

DEPUNERE ACTE:  luni-vineri    9,00  – 11,00

ELIBERARE ACTE : luni-vineri    13,00 – 14,00

Stan Claudia– TELEFON 0258.816007, Fax: 0258.811382

e-mail claudia.stan@prefecturaalba.ro

Untea Dan – TELEFON 0258.816007, Fax: 0258.811382
 e-mail dan.untea@prefecturaalba.ro

A N U N Ț

          Având în vedere prevederile art. VII din Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 15/6 ianuarie 2017, începând cu data de 01. 02.2017 se elimină taxele de eliberare a apostilei astfel că aceasta se eliberează în mod gratuit.

          Prezentul anunț se publică pe site-ul Instituției Prefectului Județul Alba și se afișează la avizierul destinat apostilei.

Lista statelor semnatare ale Convenţiei
Trecerea competenţei de apostilare a actelor notariale de la tribunale la camerele notarilor publici
Lista state
Eliberare extraselor multilingve
Instrucţiuni privind desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative
Cerere pentru apostilare

ACTELE OFICIALE ADMINISTRATIVE supuse procedurii de aplicare a apostilei

Nr. Crt Denumirea actului Observatii
1 certificat de stare civila in original, model nou, emis incepand cu 1.01.1998 (1)
2 certificat de cazier judiciar in original, eliberat cu cel mult 30 zile in urma, de la sectia de politie in care domiciliaza solicitantul sau de Inspectoratul General al Politiei Romane, sos. Stefan cel Mare nr.13-15, sect.2, Bucuresti
3 adeverinta prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei sau statutul juridic fata de statul roman in original, eliberata de formatiunile judetene de evidenta informatizata a persoanei, respectiv Directia Generala de Evidenta Informatica a Persoanei, str. Obcina Mare nr.2, sect.6, Bucuresti
4 adeverinta prin care se atesta vechimea in munca (2) vizata, in prealabil, de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr.9, sectorul 1, Bucuresti
5 act de studii in original, vizat, in prealabil, de ministerul emitent
6 act cu caracter medical in original, vizat in prealabil de Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sect.1, Bucuresti
7 adeverinta de calificare in diferite meserii in original, vizata in prealabil de Ministerul Muncii, Solidaritati Sociaie si Familiei – Directia Generala Forta de Munca, str, Dem. I. Dobrescu nr.2-4, sect.1, Bucuresti
8 certificat de botez/cununie in original, vizat in prealabil de directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti

Nota: (1) – certificatele de stare civila (de nastere, de casatorie, respectiv de deces) emise inainte de 1.01.1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile unde sunt pastrate actele de stare civila;

Nota (2) – in conformitate cu prevederile art5 lit. i) si art.11 lit. c) din Decretul-Lege nr.139/1990.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux