În cazul în care drepturile conferite cetățenilor și entităților private de către legislația UE sunt încălcate de către autoritățile publice ale unui stat membru, aceștia trebuie să aibă la dispoziție instrumente rapide și eficiente pentru redresarea problemelor, instrumente care să funcționeze în afara procedurilor contencioase.

Astfel, Sistemul de Soluționare a Problemelor (SISOP) vine cu o soluție care permite satisfacerea acestei nevoi la nivel local, asigurând soluționarea informală a problemelor cauzate de încălcarea de către autoritățile administrației publice locale a legislației UE.  SISOP asigură mecanismul de interacțiune între MAI, Instituțiile Prefectului, cetățeni, companii și asociații, în scopul îmbunătățirii controlului de legalitate exercitat de către prefecți asupra actelor normative adoptate/emise de către autoritățile administrației publice locale, în vederea soluționării din timp a problemelor generate de punerea în aplicare, necorespunzătoare sau de nerespectarea acquis-ului UE, de către acestea.

SISOP funcționează pe sistemul unei rețele de puncte de contact, în care punctul de contact național SISOP este situat la nivelul DGAESRI (PCN SISOP) din cadrul MAI, iar în fiecare Instituție a Prefectului există un punct de contact județean SISOP (PCJ SISOP). Rețeaua de puncte de contact comunică prin intermediul unei aplicații software web SISOP, care se accesează prin logarea cu numele de utilizator ți parola aferentă (alocate fiecărui utilizator/supervizor) la următorul link: http://sisop.mai.gov.ro/sisop. Aplicația conține o bază de date online unde sunt înregistrate informații referitoare la sesizările cetățenilor, companiilor, asociațiilor, ONG-urilor etc./auto-sesizările instituțiilor prefectului cu privire la cazurile de încălcare a acquis-ul UE de către autoritățile publice locale și modalitatea de soluționare a acestora.

Pentru ca un caz să poată fi analizat ăn cadrul SISOP, trebuie întrunite condiții cumulative:

  1. acesta să se refere la o problemă cauzată de încălcarea legislației UE;
  2. entitatea care a încălcat legislația UE să fie o autoritate a administrației publice locale, printr-un act administrativ emis/adoptat;
  3. să nu existe deja o acțiune în justiție prin care Solicitantul să fie solicitat anularea, în tot sau în parte, a respectivului act administrativ.

Modalitățile prin care cetățenii, companiile, asociațiile, ONG-urile etc. pot înainta o sesizare spre soluționare în cadrul SISOP sunt următoarele:

  • Petentul depune sesizarea online, prin accesarea aplicației software SISOP, accesibilă la următorul link http://sisop.mai.gov.ro/sisop , secțiunea sesizare.
  • Petentul depune sesizarea sa direct la sediul prefecturii sau la sediul MAI.
  • Petentul poate transmite sesizarea prin poștă/fax/e-mail către instituția prefectului sau MAI.

Modalitatea de lucru în rețeaua SISOP a fost stabilită în conformitate cu prevederile Ghidului de procedură SISOP.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux