Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, cu sediul în Alba Iulia, P-ţa. I.C.Brătianu nr.1, jud.Alba, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru următoarele funcţii publice de execuţie:

o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, relații publice, administrativ;

– o funcţii publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență.

Condiţii de participare:

 • cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Data de organizare a probei scrise este 6 noiembrie 2017, ora 10, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Alba Iulia, P-ţa I.I.C. Brătianu nr.1. Dosarul va putea fi depus până în data de 25.10.2017 şi va conţine următoarele acte:

–  copie după carnetul de muncă sau adeverinţă;

–  copii după rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

–  formularul de înscriere;

 

Bibliografia de concurs pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal;

 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului Romaniei și a ministerelor, cu modificarile și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. O.G. nr. 27/2007 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 233/2002;
 8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 

                                          

Bibliografia de concurs pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal:

 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului Romaniei și a ministerelor, cu modificarile și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. G. nr.499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetelor Consultative de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice în cadrul prefecturilor cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.62/2011 – Legea dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. G. nr. 27/2007 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 233/2002;
 10. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux