Detalii Eveniment

  • Date:

  • întâlniri de lucru cu primarii și angajații din cadrul primăriilor, cu atribuții de serviciu privind gestionarea registrului agricol din zona Blaj, care se desfășoară la sediul Primăriei Blaj, având ca tematică de dezbatere: prezentarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol; instituirea registrului agricol, ca sistem informatic centralizat, care gestionează conținutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităților administrativ – teritoriale; implementarea proiectului RENNS – Registrul Electronic național al Nomenclaturii Stradale; implementarea proiectului RAN – Modernizarea modalităților de culegere, evaluare, analizare și raportare a datelor din Registrul Agricol Național prin utilizarea tehnologiei informației; realizarea amenajamentelor pastorale.
  • activitate cotidiană
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux