Miercuri 22 noiembrie a.c. s-a desfășurat la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, sala ”Mihai Viteazu”, începând cu orele 9,00, ședinţa Colegiului Prefectural.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins următoarele teme: raportul de activitate al Casei Corpului Didactic Alba, pentru anul 2017; informare privind activitatea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în anul 2017; raport de activitate al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, 2017.

Au fost efectuate inspecții în câmp conform programului de multiplicare 2017 întocmit pe baza solicitărilor depuse de către operatorii economici înregistrați pentru producerea semințelor și materialului săditor: 955,5 ha inspectate în câmp, din care:250 ha grâu comun, 40 ha orz cu 2 rânduri, 77 ha prz cu 6 rânduri, 20 ha ovăz, 85 ha triticale, 87 ha soia, 50 ha porumb loturi de hibridare, 44 ha floarea soarelui loturi de hibridare, 184 ha cânepă, 2,5 ha cartof, 65 ha material de înmulțire și plantare fructifer, 51 ha material de înmulțire al viței de vie. Certificarea oficială a semințelor și materialului săditor: 1144 loturi certificate, din care: 63 loturi cereale păioase/1263 to., 45 loturi porumb/494/to., 161 loturi material de înmulțire și plantare a viței de vie, 875 loturi material de înmulțire și plantare fructifer.

Totodată au fost efectuate 1036 teste pentru verificarea calității exterioare a materialului de înmulțire și plantare, 448 teste de calitate a semințelor, în cadrul laboratorului oficial ITCSMS, dintre care 361 teste oficiale și 87 teste informative.

A fost monitorizată activitatea a 81 operatori economici care produc, prelucrează sau comercializează semințe și material săditor, conform Ordinului MADR nr.769/2009. Nu au fost încălcate prevederile legale în vigoare în desfășurarea activității operatorilor economici înregistrați. Au fost verificați prin sondaj un număr de 24 operatori economici întegistrați, privind efectuarea operațiunilor de depozitare, condiționare, ambalare, sigilare și etichetare, transport și comercializare.

Au fost eliberate 22 autorizații pentru 45 operatori economici înregistrați în anul 2017, în urma solicitării acestora. Au fost retrase 67 autorizații , conform art.11 alin.(1) din Ordinul MADR nr. 769/2009 în cazul operatorilor economici care nu au mai desfășurat activitatea specifică timp de 3 ani consecutivi.

La începutul anului școlar, Casa Corpului Didactic a aplicat online un chestionar de investigare a nevoilor de formare unui număr de 1360 cadre didactice din judeţ, pe medii de provenienţă 878 din mediul urban şi 482 din mediul rural. Au răspuns chestionarului 108 educatoare, 307 învăţători şi 945 profesori. Priorităţile reieşite din chestionar sunt: didactica specialităţii; management de proiect; management educațional/instituțional; TIC și utilizarea calculatorului; programe/activități destinate educației adulților; educație pentru egalitate de şanse; educaţie pentru protecţia mediului; educaţie pentru drepturile omului; tehnici de documentare în CDI; educaţie antreprenorială; cursuri speciale pentru personal didactic auxiliar. Pentru înscrierea la cursurile de formare au fost postate pe site-ul instituţiei linkurile de înscriere la fiecare curs în parte, evitarea deplasării până la CCD Alba a fost benefică pentru eventualii cursanţi din zonele izolate ale judeţului din cauza distanţei mari până la Alba Iulia. Indicatorul măsurabil îl reprezintă numărul de înscrieri înregistrate pe link-ul fiecărui curs.

În anul 2016, în biblioteca Casei Corpului Didactic Alba au intrat 226 unităţi de evidenţă cu o valoare de 4333.34 RON. Toate cele 226 unităţi de evidenţă sunt cărţi şi publicaţii. Finanţarea acestora este din credite bugetare 4156.34 RON, autofinanţare de la editura proprie 142 RON, donaţii diverse 35 RON. Au intrat în bibliotecă 191 titluri.

A fost asigurat accesul la cartea electronică publicată on-line de către editura CCD prin intermediul internetului şi la cartea electronică din colecţiile bibliotecii. A fost asigurată o corespondenţă electronică cu cititorii atât prin intermediul e-mail cât şi prin intermediul blogului zibccdalba administrat de bibliotecara CCD.

Activitatea Inspectoratului de Control Județean Alba în anul 2017 se poate rezuma în următoarele acțiuni principale: controale la sedii operatori de transport rutier – un număr de 112, întocmirea unui număr de 35 procese verbale de constatare a contravențiilor, numărul de contravenții 89, cu amenzi în valoare de 167550 lei; controale la sedii operatori de transport rutier:112; controale la autogări – un număr de 25 controale; controale intermediari – 10; controale școli de conducere auto – 30; număr controale sedii furnizori si beneficiari de bunuri divizibile:16, umăr de contravenții constatate – 10, în valoare de 60000 lei.

Au fost efectuate un număr de 257 controale trafic, fiind verificate în total 1944 autovehicule, cu întocmirea unui număr de 413 procese verbale de constatare a contravențiilor, fiind constatate un număr de 513 contravenții, amenzile aplicate fiind în valoare de 767850 lei.

În cadrul ședinței, prefectul  Dănuț-Emil Hălălai, a cerut serviciilor de specialitate aplicarea cu strictețe a  prevederilor legale în ceea ce privește transportul rutier al substanțelor periculoase, menționând accidentul produs în Buzău, în care un tir care transporta 42 t. de azotat de amoniu s-a răsturnat.

Prefectul județului Alba a adresat o întrebare doamnei Andrea Katona, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba privind stadiul implementării legii uceniciei și numărul ucenicilor la nivelul județului,  solicitând ca la următoare ședință să fie realizată o informare privind situația implementării legii uceniciei.

Prefectul Dănuț-Emil Hălălai a solicitat șefului Inspectoratului Județean de poliție  aplicarea cu strictețe a legislației în vigoare privind pregătirea drumurilor pentru condițiile de iarnă, recomandând ca șefii de post de la orașe să discute cu primarii privind amenzile ce vor fi aplicate în cazul nerespectării cerințelor privind pregătirea pentru condițiile de iarnă.

Totodată prefectul a informat cu privire la calendarul activităților prilejuite de  1 DecembrieZiua Națională a României, derularea programului guvernamental Alege oaia, care se va finaliza de 1 decembrie la Alba Iulia și a invitat serviciile publice deconcentrate să participe la aceste evenimente.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux